~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 12:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
29 سال پیش در چنین روزی؛
گردان های قسام نخستین عملیات اسارت نظامی صهیونیست را به اجرا درآورد
امروز شنبه هفدهم فوریه مصادف با 29 امین سالروز اجرای نخستین عملیات گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس در زمینه اسارت نظامیان اسرائیلی است، این عملیات نخستین گام در مسیر آزادی اسرای فلسطینی از زندان های صهیونیستی به شمار می رود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این عملیات توسط سردار شهید محمود مبحوح و محمد الشراتحه به اجرا درآمد، این سردار مبارز به دست عناصر سازمان جاسوسی برون مرزی رژیم صهیونیستی "موساد" در شهر دبی ترور شد. این عملیات شکنندگی و آسیب پذیری نظامیان ارتش رژیم اشغالگر قدس و سرویس های اطلاعاتی آن را به اثبات رساند.
عملیات مذکور هسته اولیه عملیات اسارت نیروهای ارتش رژیم اشغالگر قدس به شمار می رود، این عملیات نور امید رهایی از زندان های اسرائیلی را در دل اسرای فلسطینی روشن کرد.
شیخ احمد یاسین بنیانگذار جنبش مقاومت اسلامی حماس از بدون تاسیس این جنبش همواره تاکید می کرد که تنها راه آزادی اسرای فلسطینی اسارت نیروهای ارتش اسرائیل و مبادله آنان با اسرای فلسطینی است.
مبارزان گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی در اولین عملیات اسارت نظامیان اسرائیلی، "آوی سابورتس" را ربودند. این مبارزان بعدها دست به ده ها مورد عملیات زدند که برجسته ترین آنها اسارت "گلعاد شالیت" و آخرین آنها اسارت "آرون شائول" است.
رزمندگان قسام در هفدهم فوریه سال 1989 آوی سابورتس را در منطقه جولس واقع در داخل سرزمین های اشغالی 1948 ربودند.
شهید محمود مبحوح قهرمان این عملیات یکی از اعضای تیم عملیاتی 101 بود که این تیم بعدها به یکی از هسته های اولیه شاخه نظامی حماس معروف به "مبارزان فلسطینی" به فرماندهی شهید صلاح شحاده فرمانده کل گردان های شهید عزالدین قسام مبدل گردید.
لازم به ذکر است که گردان های قسام در سال 2011 موفق به امضای قرارداد "مبادله اسرا" موسوم به "وفاداری به آزادگان" شد و در چارچوب آن 1050 اسیر فلسطینی را با گلعاد شالیت معاوضه کرد.

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12055
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: مقاومت، 

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396 | 07:41 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
با حضور گسترده مردم برگزار شد؛

تشییع پیکر دو شهید فلسطینی در قدس و الخلیلهزاران فلسطینی امروز (شنبه) پیکر شهید «نمر الجمل» را در شمال قدس و شهید «حمزه زماعره» را در شهر حلحول الخلیل تشییع کردند.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری شهاب، هزاران فلسطینی امروز (شنبه) پیکر شهید «نمر الجمل» را در شمال قدس و شهید «حمزه زماعره» را در شهر حلحول الخلیل تشییع کردند.


بنابراین گزارش، مراسم تشییع پیکر شهید نمر الجمل از مجتمع پزشکی رام الله به سوی روستای بیت سوریک قدس انجام شد و در آنجا مراسم تشییع، نماز و به خاکسپاری انجام شد.


مراسم تشییع شهید زماعره از برابر بیمارستان الاهلی در الخلیل آغاز شد و به سوی منزل این شهید در شهر حلحول ادامه پیدا کرد.


در جریان مراسم تشییع پیکر این شهید فلسطینی درگیری هایی روی پل حلحول میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست رخ داد.


رژیم صهیونیستی روز گذشته پیکر این دو شهید فلسطینی را تحویل داده بود
طبقه بندی: انتفاضه سوم،  انتفاضه،  اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396 | 07:35 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
هیونیستها همچنان در شوک قرار دارند؛

آیا استفاده از جنگنده های پیشرفته آمریکا از سوی اسرائیل به تاریخ می‌پیوندد؟/ نگرانی اصلی سران نظامی تل‌آویو پس از سرنگونی جنگنده اف16/ جدیدترین وعده صادق سیدحسن نصرالله چه بود؟


دبیرکل حزب الله تاکید کرد که حزب‌الله طی تنها چند ساعت توان از بین‌بردن سکوهای استخراج گاز و نفت اسرائیلی در دریای مدیترانه را دارد، تجربیات گذشته ثابت کرده که سید حسن نصرالله در سخنان خود وعده ای را نمی دهد که توانایی اجرای آن را نداشته باشد و همواره در سخنان و وعده های خود صادق بوده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، روزنامه رای الیوم در پی سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در گزارشی نوشت: با وجود گذشت یک هفته از سرنگونی جنگنده اسرائیلی سران نظامی این رژیم همچنان در وضعیت شوک قرار دارند.

 البته آمریکایی‌ها نیز در چنین وضعیتی گیر افتاده اند. این در حالی است که یک هفته از سرنگونی جنگنده پیشرفته و هوشمند اف ۱۶ بر فراز فلسطین اشغالی گذشته است. حتی طی روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر جایگزنی جنگنده های اف ۱۶  با جنگنده‌های اف ۳۵ به گوش رسیده است، به ویژه اینکه جنگنده های اف ۱۶ با وجود بهره مندی از سیستمهای پیشرفته و  نوسازی از سوی آمریکایی‌ها پیش از این نیز دوبار از سوی سیستم دفاع موشکی سوریه در ماه های اکتبر و نوامبر 2017 هدف قرار گرفته بودند و بنابر اعلام منابع آمریکایی دیگر مورد اطمینان نیستند.

 مجله آمریکایی  Aviation Analyst Wing که در زمینه هوایی به طور تخصصی  فعالیت می‌کند در این باره گزارشی اعلام کرد: موفقیت سیستم دفاع موشکی سوریه در حمله و سرنگونی جنگنده های اسرائیلی پیامدهای خطرناکی خواهد داشت و این مسئله را نشان می دهد که اسرائیل در هر جنگی در آینده از برتری هوایی بهره‌مند نخواهد بود.


 در ادامه این گزارش آمده است: سیستم نظارت بر اطلاعات نظامی اسرائیل هرگونه انتشار اطلاعات درباره سرنگونی جنگنده اسرائیلی را ممنوع کرده است، اما روز گذشته اطلاعاتی در این زمینه منتشر شد که نشان می دهد موشک های سوریه که به سوی جنگنده های اسرائیلی پرتاب شده بودند از فراز حیفا و تل اویو عبور کرده اند.در همین راستا بود که فرودگاه بین المللی بن گوریون به مدت چند ساعت تعطیل شد.

مسئله ای که برای صهیونیستها خطرناک تر است، این است که حزب الله لبنان به تازگی استفاده از سیستم موشکی سام 5 را در دستور کار خود قرار داده است. این سیستم دفاع موشکی قابلیت سرنگونی جنگنده ها و همچنین پهپادهای مهاجم را دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: نگرانی شدید حاکم بر دوایر نظامی اسرائیل در پی سرنگونی جنگنده دو بخش را شامل می شود؛ نخست اینکه این احتمال وجود دارد که خلبان های جنگنده های اسرائیلی در صورت حمله مجدد موشکی مجبور به فرود آمدن در خاک سوریه و لبنان شوند و در واقع به اسارت درآیند.  دوم اینکه لاشه هواپیما پس از اصابت در دست کارشناسان روس بیافتد که در این صورت جزئیات سیستم های راداری، نظارتی، جاسوسی و همچنین موشک های آن  لو می‌رود، سیستم های که کاملا محرمانه هستند و اسرائیل درباره افشای آنها نگرانی شدیدی دارد.

 


از سوی دیگر منابع اطلاعاتی عبری اعلام کردند همانگونه که موشک های صربستان در سال ۱۹۹۹ توانستند جنگنده های شبح آمریکا موسوم به اف ۱۱۷ ساقط کنند، بیم آن می رود که جنگنده های پیشرفته اسرائیلی نیز از سوی سیستم دفاع موشکی سوریه ساقط شوند. در آن زمان با سرنگونی جنگنده های شبح اطلاعات آن به دست کارشناسان روس افتاد و این مسئله باعث توقف تولید آن شد، تا جایی که جنگنده‌های اف ۳۵ با هزینه ۱۵۰۰ میلیارد دلاری جایگزین شد که گران ترین جنگنده های جهان محسوب می شود. حال این سوال مطرح شده که آیا جنگنده های اف 35 نیز سرنگونی از سوی سوریه سرنوشتی مشابه جنگنده های شبح را پیدا می کنند؟

در ادامه گزارش رای الیوم آمده است:  محور مقاومت طی ماه های اخیر در حال بازگشت به توانمندی راهبردی خود در نقاط مختلف سوریه است، به ویژه اینکه با توجه به توافقات رخ داده شدت تنش در بسیاری از مناطق کاهش یافته، این مسئله باعث شده که محور مقاومت بتوانند بر مسائل راهبردی و اساسی خود تمرکز کنند. در این راستا مسئله اشغالگری اسرائیل و حضور نظامی آمریکا در سوریه در اولویت های اول و دوم قرار دارند و شاید هر دو با هم مورد توجه قرار گرفته اند.

 در نهایت می توان گفت برتری نظامی اسرائیل که سرنوشت همه جنگ ها علیه اعراب را طی دهه های اخیر را تعیین کرده بود به طور جدی و سریع در حال ازبین رفتن است، در همین راستا سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنان خود شب گذشته به این موضوع اشاره کرد و تاکید نمود که سرنگونی جنگنده اسرائیلی کاملاً با تصمیم سوریه اتخاذ و انجام شده است.

وی همچنین تأکید نمود که حزب‌الله توانمندی از بین‌بردن سکوهای استخراج گاز و نفت اسرائیل در دریای مدیترانه طی چند ساعت را دارد، تجربیات گذشته به ما ثابت کرده که سید حسن نصرالله در سخنان خود وعده ای را نمی دهد که توانایی اجرای آن را نداشته باشد و همواره در سخنان و  وعده های خود صادق بوده است.

 در پایان گزارش آمده است: همانگونه که قبل از این گفتیم و بارها آن را تکرار نموده ایم معادلات بازدارندگی قدیمی از هم فروپاشیده و هم اکنون معادلات جدیدی در منطقه حکمفرما شده است که در آن کفه ترازو به سمت مقاومت سنگینی می کند و مقاومت نشان داده که توانایی تعیین سرنوشت همه تحولات را به دست گرفته است این مسئله با افزایش توان پایداری محور مقاومت و توسعه توانمندی نظامی آن در همه بخش‌ها انجام شده است.تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396 | 07:35 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

گوترش: اسرائیل حضور ایران در سوریه را تهدید می‌داند

گوترش: اسرائیل حضور ایران در سوریه را تهدید می‌داند
 شنبه 28 بهمن 1396 - 13:10دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که در سفرهای خود به اراضی اشغالی متوجه شده که اسرائیل حضور ایران در سوریه را بیش از پیش، تهدید می‌داند.

العالم ایران سیاسی

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل روز جمعه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی بیش از آنکه نگران کشیده شدن درگیری‌های سوریه به داخل اراضی اشغالی باشد، حضور ایران در سوریه را تهدید می‌داند.

بنا بر گزارش سایت «سازمان ملل»، گوترش در سخنرانی روز گذشته خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد: «تاجایی که به خاطر دارم در گذشته اسرائیل درگیری در سوریه را نوعی انحراف از درگیری‌ها میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها می‌دانست».

وی در ادامه گفت: «اما در سفر اخیرم به اسرائیل متوجه شدم که فرضیه حضور نیروهای نظامی نزدیک به ایران، در نزدیکی مرز اسرائیل و فرض بر ایجاد کریدور احتمالی میان تهران و بیروت که فرصتی را برای تقویت قابلیت‌های حزب‌الله لبنان فراهم خواهد آورد، به نظر می‌رسد که برای بسیاری از اسرائیلی‌ها تهدید موجود است».

پیش از این «نفتالی بنت» از اعضای کابینه رژیم صهیونیستی در یادداشتی در وال‌استریت ژورنال با ابراز نگرانی شدید درباره گسترش نفوذ منطقه‌ای ایران نوشته بود: «تسلط حزب‌الله بر منطقه مرزی سوریه و لبنان موفقیت دیگری در تلاش ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. کنترل تهران بر کریدوری از ایران تا لبنان که از عراق و سوریه عبور کند، به جمهوری اسلامی امکان حضور نظامی در مدیترانه را داده و بخش عمده‌ای از اروپا را در حوزه عمل نیروی هوایی، دریایی و موشک‌های میانبردش قرار می‌دهد. داعش باید متوقف شود اما تهران تهدید استراتژیک به مراتب خطرناک‌تری در بلندمدت است. به تهران نباید به عنوان بخشی از راه‌حل نگاه کرد».
طبقه بندی: دست خدا،  صهیونیست ها و نداشته ها، 

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396 | 07:28 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
در پی سرنگونی جنگنده اسرائیلی عنوان شد؛

اذعان رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا به تغییر توازن قوا در سوریه«دان کوتس» رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا از تغییر شرایط منطقه در پی سرنگونی جنگنده اسرائیلی از سوی سوریه خبر داد و اذعان کرد که این اتفاق باعث شده که توازن قوا به سمت دمشق تغییر کند.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از المیادین،  «دان کوتس» رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا از تغییر شرایط منطقه در پی سرنگونی جنگنده اسرائیلی از سوی سوریه خبر داد و اذعان کرد که این اتفاق باعث شده که توازن قوا به سمت دمشق تغییر کند.


 وی افزود: مخالفان در سوریه نتوانستند بشار اسد را ساقط کنند و در شرایط کنونی توازن قوا به صورت مثبت به نفع دمشق تغییر کرده است.

کوتس تاکید کرد:  این رخدادها همچنین باعث شده که موضع روسیه و ایران در سوریه تقویت شود.

وی افزود: مخالفان در سوریه نمی توانند در پی شکست هایی که داشته‌اند موفقیتی را علیه نظام حاکم در سوریه محقق کنند.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود روسیه را به دخالت در روند سیاسی آمریکا متهم کرد. همچنین برنامه هسته ای کره شمالی را یک تهدید وجودی برای آمریکا توصیف کرد و بر افزایش فشارها تا بیشترین اندازه بر روی کره شمالی با تمام ابزارهای موجود تاکید کرد.

برچسب ها: سوریه،  

تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 04:04 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات


تازه ترین تحولات در فلسطین؛

تظاهرات گسترده اهالی جولان اشغالی ادامه دارد/ یورش نیروهای صهیونیستی به کرانه باختری و قدس اشغالی و بازداشت 28 نفر

تظاهرات گسترده اهالی جولان اشغالی ادامه دارد/ یورش نیروهای صهیونیستی به کرانه باختری و قدس اشغالی و بازداشت 28 نفر
 چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 14:11

تظاهرات گسترده اهالی جولان اشغالی در سی و ششمین سالروز اعتصاب عمومی علیه الحاق این منطقه به سرزمین های اشغالی ادامه دارد.

منابعفلسطینی گزارش دادند: اشغالگران اسرائیلی منطقه "واد سود" در جنوب الخلیل را منطقه نظامی اعلام کردند. 

همچنین اعلام کردند؛ شمار بازداشتگان در یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی به کرانه باختری و قدس اشغالی به 28 نفر رسید. 

شایان ذکر است؛ تظاهرات گسترده اهالی جولان اشغالی در سی و ششمین سالروز اعتصاب عمومی علیه الحاق این منطقه به سرزمین های اشغالی ادامه دارد.

گفتنی است؛ منابع فلسطینی امروز صبح از درگیری های شدید میان نیروهای اشغالگر اسرائیلی و فلسطینینان حین یورش به شهر "دورا" در جنوب غربی الخلیل در کرانه باختری رود اردن خبر داده بودند.تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 03:57 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
بازداشت 13 فلسطینی در کرانه باختری
 ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
نظامیان صهیونیست امروز سه شنبه به بخش های مختلف کرانه باختری حمله کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اشغالگران صهیونیست با یورش به شهرهای نابلس، طولکرم، رام الله و قدس 13 تن از فلسطینیان ساکن این شهرها را اسیر کردند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که تعدادی از شهرک نشینان یهود بامداد امروز در نزدیکی شهر نابلس دست به عربده کشی و رفتارهای غیر انسانی زدند.

آنان با حمله به خودروهای فلسطینی، شیشه های آنها را شکسته و خسارت های سنگینی به آنها وارد کردند.

شهرک نشینان یهود با حمله به شهرک جیت در غرب نابلس لاستیک های 3 خودروی فلسطینی را پنچر کرده و بر روی دیوارهای خانه های فلسطینی شعارهای نژاد پرستانه نوشتند.


کلمات کلیدی :
بازداشت فلسطینیانارتش اسرائیلکرانه باختری

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/11978
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 03:54 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
انتشار برگردان فارسی"درباره فلسطین"اثر مشترک نوام چامسکی و ایلان پاپه
 کتاب «درباره فلسطین» نوشته نوام چامسکی و ایلان پاپه با ترجمه محسن عسکری هفته جاری از سوی در نشر ثالث منتشر شد. عسکری کتاب‌های دیگری هم از نوام چامسکی و مورخ یهودی ایلان پاپه ترجمه کرده و به این ناشر تحویل داده که در دست انتشار است. «غزه در بحران» یکی از آنها است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، عسکری درباره این کتاب‌ها گفت: در جهان به علت برتری و سیطره رسانه‌های غربی و به خصوص نقش صیهونیسم و تسلطش بر رسانه‌های جهان، تصویر واژگونه‌ای از اتفاقات فلسطین بازتاب داده شده است. حتی عده‌ای تحت تاثیر همین اتفاق‌ها می‌گویند؛ فلسطینی‌ها حق‌شان بوده که این بلاها سرشان بیاید. از سوی دیگر، تحت تاثیر اخبار همین رسانه‌‌ها، همه اسرائیل را به عنوان کشوری می‌شناسند که یک ارتش قوی دارد و بسیار صلح‌طلب و صلح دوست است و ارتشی پایبند به اصول دارد.
این مترجم توضیح داد: چامسکی و پاپه برخلاف این تصویر و این روند، تاریخ فلسطین را منطبق با واقعیت‌های تاریخی بررسی کرده و می‌پرسد که آیا اسرائیل،  متمدن است که در هر هفته، چند کودک فلسطینی را می‌کشد؟ یا اینکه غزه را به یک جای محصور تبدیل کرده است و حتی مایحتاج اولیه زندگی برای آن‌ها فراهم نیست،و فقط برای این که امکان دارد این مردم محصور، منافع اسرائیل را به خطر بیندازند.
 عسکری ادامه داد: کتاب دیگری که از چامسکی ترجمه کرده و به نشر ثالث تحویل داده‌ام، کتاب «چه کسی بر جهان حکومت می‌کند» است. این کتاب، نقش ابرقدرت‌ها را در جهان امروز بررسی می‌کند و تصویر معوجی که از کشورهای دیگر ارائه می‌دهند و فکر می‌کنند هر آنچه که خودشان انجام می‌دهند، حق است.
این مترجم افزود: کتاب دیگری که ترجمه کرده‌ام «امپراطور و دزدان دریایی؛ عهد قدیم و عهد جدید» است. چامسکی این کتاب را بر اساس داستانی از سنت آگوستین نوشته است. در این داستان آمده روزی دزدان دریایی را نزد اسکندر بردند. اسکندر گفت: شما دریاها را ناامن کرده‌اید. چرا دزدی و چپاول می‌کنید؟ دزدان دریایی گفتند: اگر ما با ناوهای بزرگی که شما در اختیار دارید، این کارهای را انجام دهیم به ما می‌گویند؛ امپراطور و اگر با قایق‌های کوچک انجام دهیم، می‌گویند؛ دزدان دریایی.
 عسکری افزود: بر همین اساس هم چامسکی در این کتاب بررسی کرده که اگر کشوری برای احقاق حقوق خودش بایستد، متهم به تروریسم می‌شود. اما همین کارها را قدرت‌های بزرگ جهان هم انجام می‌دهند و چون امپراطور هستند، خوب هم تلقی می‌شود. مثل حمله آمریکا به لیبی، ویتنام، افغانستان و عراق یا حمله اسرائیل به جنوب لبنان. اما اگر یکی از این کارها را کشورهای ضعیف و کوچک انجام دهند به دشمنی با حقوق بشر محکوم می‌شوند.
 وی در پایان با اشاره به کتاب «خشم و آتش»  که درباره دونالد ترامپ نوشته شد گفت:مایکل وولف در این کتاب، دولت ترامپ را از نزدیک واکاوی کرده، اتفاق‌هایی را که درون کاخ سفید می‌گذرد و نبرد قدرتی که پشت پرده جریان دارد و بی‌برنامگی‌ها و منش ترامپ را بررسی کرده است. این کتاب را در دست ترجمه دارم و تلاش می‌کنم تا پیش از عید، آن را به ناشر تحویل دهم و امیدوارم تا نمایشگاه کتاب هم منتشر شود. 
عسکری مترجم کتاب مذکور نوشته است: چامسکی و پاپه تاریخ فلسطین را منطبق با واقعیت‌های تاریخی بررسی کرده و گفته است که اسرائیل چه کشور متمدنی است که در هر هفته، چند کودک فلسطینی را می‌کشد؟ یا چه کشور متمدنی است که غزه را به یک جای محصور تبدیل کرده است و حتی مایحتاج اولیه زندگی برای آنها فراهم نیست؟


  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/11989
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: کتاب ،نشریه ،همایش و...، 

تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396 | 03:44 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

دو سرنشین جنگنده اف‌۱۶ رژیم صهیونیستی که پس از تجاوز به خاک سوریه با آتش پدافند ارتش این کشور سرنگون شد درباره جزئیات حادثه اظهارنظر کرده‌اند.

العالم فلسطین اشغالی

خلبان و افسر ناوبر جنگنده اف‌16 رژیم صهیونیستی که پس از تجاوز به خاک سوریه توسط پدافند هوایی ارتش این کشور ساقط شد جزئیات جدیدی درباره این حادثه مطرح کرده‌اند.

روزنامه تایمز اسرائیل که می‌گوید به متن اظهارات آنها در یک جلسه گزارش‌دهی به مقام‌های ارتش  دست یافته نوشته است: «این دو گفته‌اند بخت یارشان بوده که کشته نشده‌اند. آنها بعد از اینکه متوجه شدند که هواپیما دیگر کار نمی‌کند، به سرعت مراحل مربوط به ایجکت را انجام دادند و از ارتقاع حدود 14000 پا به بیرون پرت شدند و بعد در تپه‌ای در بلندی‌های جولان فرود آمدند.»

جزئیات سرنگونی «اف 16» اسرائیل از زبان سرنشین‌های جنگنده متجاوز + تصاویرتاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1396 | 03:34 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری فلسطینی «شهاب» (وابسته به حماس) فیلمی را به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر کرد که گفته می‌شود مربوط به لحظه سقوط جنگنده «اف 16» این رژیم در جولان اشغالی است. 

رسانه‌های اسرائیلی صبح دیروز (شنبه) از سقوط یک جنگنده «اف-16» این رژیم خبر دادند و همزمان خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد : «دشمن اسرائیلی اقدام به تجاوز به یکی از مقرهای نظامی در منطقه میانی (کشور) کرد و پدافند هوایی سوریه با آن مقابله و بیش از یک پرنده را هدف قرار داده است» (جزئیات بیشتر).
تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1396 | 07:44 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
29 سال پیش در چنین روزی؛گردان های قسام نخستین عملیات اسارت نظامی صهیونیست را به اجرا درآورد
تشییع پیکر دو شهید فلسطینی در قدس و الخلیل
آیا استفاده از جنگنده های پیشرفته آمریکا از سوی اسرائیل به تاریخ می‌پیوندد؟/ نگرانی اصلی سران نظامی تل‌آویو پس از سرنگونی جنگنده اف16/ جدیدترین وعده صادق سیدحسن نصرالله چه بود؟
گوترش: اسرائیل حضور ایران در سوریه را تهدید می‌داند
اذعان رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا به تغییر توازن قوا در سوریه
تازه ترین تحولات در فلسطین؛ تظاهرات گسترده اهالی جولان اشغالی ادامه دارد/ یورش نیروهای صهیونیستی به کرانه باختری و قدس اشغالی و بازداشت 28 نفر
بازداشت 13 فلسطینی در کرانه باختری
انتشار برگردان فارسی"درباره فلسطین"اثر مشترک نوام چامسکی و ایلان پاپه
جزئیات سرنگونی «اف 16» اسرائیل از زبان سرنشین‌های جنگنده متجاوز + تصاویر
فیلم/لحظه سقوط جنگنده «اف-16» رژیم صهیونیستی
خشم و نگرانی در پی ناتوانی در بازداشت «شیر کرانه»/ نتانیاهو با شهرک سازی عقده گشایی کرد
تعویق مجدد زمان محاکمه عهد التمیمی
تشییع باشکوه پیکر شهید احمد ابوعبید در جنین
اسارت 595 کودک فلسطینی در زندان صهیونیستی
جنبش تحریم رژیم صهیونیستی نامزدجایزه نوبل صلح
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 739 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.