~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 30 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل /

نام اسرائیل در لیست سیاه سازمان ملل قرار گرفتنام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار

 گرفته و این رژیم متهم به کارشکنی در اقدامات انجام شده از سوی فعالان 

مرتبط با این نهاد بین الملل شده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از «خبرگزاری سوا» شورای حقوق

 بشر سازمان ملل دیروز نام رژیم صهیونیستی را در لیست سیاه خود قرار داد. 

این لیست شامل کشورهایی است که این نهاد بین الملل معتقد است مقامات آن

 سیاست هایی علیه فعالیت فعالان حقوق بشر که با سازمان ملل همکاری می کنند

 در پیش گرفته اند.

 

این بیانیه هشتمین گزارش سالانه این شورا بوده و 29 کشور به آن اضافه شده اند

 که این در مقایسه با لیست های صادر شده در گذشته در نوع خود یک رکورد

 است. از جمله دیگر کشورهایی که به این لیست افزوده شده اند عربستان و میانمار 

است.

 

اندرو گیلمور معاون دبیر کل شورای حقوق بشر از ربایش و بازداشت افراد 

مرتبط با این نهاد ابراز نگرانی کرده و گفت: برخی از آنها بدون ارتباط با 

خارج از زندان در بازداشت به سر می برند و همچنین در این میان افرادی

 وجود دارند که ربوده شده و از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.

 

گیلمور گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است.

این گزارش به وضعیت 9 کشور از مجموع 47 کشور عضو در این شورا

 پرداخته است. مطبوعات عبری این گزارش را تعجب برانگیز خوانده و آن را

 مشکوک دانستند چرا که نام رژیم صهیونیستی در آن وجود دارد.

 

پایگاه خبری عبری زبان وانیت ادعا کرد: اسرائیل خود را در کنار حکومت های

 دیکتاتوری و متهم به نقض دائمی حقوق بشر می بیند، در حالی که آن کشورها

 مجرمان را اعدام کرده و فعالان مخالف حکومت را به صورت امری عادی 

بازداشت می کنند.

 

این پایگاه خبری مدعی است سازمان ملل قطعنامه های زیادی علیه اسرائیل 

تصویب کرده است و این اقدامات به پیشنهاد کشورهای عربی و اسلامی انجام

 شده که به نقض دائم حقوق بشر شهرت دارند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
محورهای سه گانه سخنرانی عباس در سازمان ملل متحد
محمود عباس
رام الله _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

مساله فلسطن امسال شاهد 3 تحول مهم بود که انتظار می رود سخنرانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تحت الشعاع خود قرار دهند. این تحولات مهم عبارت بودند از؛ گذشت 100 سال از صدور وعده بالفور، 70 سال از فاجعه اشغال فلسطین و 50 سال از فاجعه اشغال بخش های باقی مانده اراضی فلسطین.

مسئولان فلسطینی اعلام کرده اند که عباس در این اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خواستار به رسمیت شناخته شدن مرزهای 4 ژوئن سال 1967 به عنوان مرزهای رسمی میان دو کشور فلسطین و "اسرائیل" خواهد شد و از کشورهایی هم که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته اند، خواهد خواست که این کار را انجام دهند. وی همچنین از دولت آمریکا خواهد خواست که زمینه از سرگیری روند

 سیاسی سازش را بر اساس راهکار تشکیل دو کشور و توقف شهرک سازی فراهم کند.

در همین راستا، "احمد مجدلانی" عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین

 در گفتگو با روزنامه الحیات ـ چاپ لندن ـ تصریح کرد که «به رسمیت شناخته

 شدن فلسطین از سوی جامعه بین المللی به برقراری ثبات و امنیت در منطقه در 

سایه حضور دولت راستگرای فاشیستی در راس هرم قدرت رژیم صهیونیستی که 

سعی در ضربه زدن به امنیت و آرامش در خاورمیانه و تداوم بخشی به تروریسم 

دولتی سازمان یافته علیه شهروندان فلسطینی را دارد، کمک می کند.»

طرف فلسطنی امسال قصد دارد که با تلاش های رژیم صهیونیستی در سازمان ملل

 برای تغییر مولفه های آرمان فلسطین و جایگاه این مساله در عرصه بین المللی

 مقابله کند. این در حالی است که اسرائیل در آستانه اجلاس سالانه مجمع عمومی

 سازمان ملل متحد، اقدامات متعددی را به منظور تغییر اختیارات تفویض شده به

 "آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی" موسوم به

"آنروا" و تغییر بند 7 منشور شورای حقوق بشر و نیز عضویت در شورای امنیت

 و برقراری روابط ویژه با کشورهای آفریقایی آغاز کرده است.

رسانه های صهیونیستی گزارش داده اند که دولت این رژیم طرح سیاسی خود با

 هماهنگی دولت آمریکا را برای تغییر اختیارات تفویض شده به آنروا که مسئولیت

 خدمت رسانی به آوارگان فلسطینی در لبنان، غزه، کرانه باختری، سوریه و اردن

 را بر عهده دارد، آغاز کرده است. این رسانه ها خاطر نشان کرد که تعدادی از

 مسئولان صهیونیستی چند روز قبل به منظور بحث و تبادل نظر با مراجع ذیربط در

 دولت آمریکا درباره تغییر اختیارات آنروا به واشنگتن سفر کرده اند.

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی "معاریو" اعلام کرد که دولت صهیونیستی در

 این مرحله سعی در استفاده از روابط "بسیار ویژه" با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور

 آمریکا و موضع آن در قبال سازمان ملل برای انجام برخی تغییرات در وظایف 

آنروا و محدود کردن اختیارات آن به خدمت رسانی به "آوارگان اصلی" که در سال

 1948 اراضی فلسطینی را ترک کرده اند، دارد تا بدین ترتیب، صفت "آواره" از روی 

فرزندان و نوه های آنها برداشته شود.

رژیم صهیونیستی به منظور بسترسازی برای به نتیجه رسیدن این خواسته های خود،

 اتهامات متعددی را علیه آنروا مطرح کرده بود که از جمله آنها به متهم کردن تعدادی 

از کارمندان این آژانس در نوار غزه به گرایش به جنبش مقاومت اسلامی "حماس" و 

استفاده این جنبش از مراکز آنروا برای انبار سلاح و موارد دیگر اشاره کرد. 

تل آویو تلاش دارد آژانس آنروا را منحل  و در نهادهای دیگر سازمان های ملل ادغام کند.

آژانس آنروا بر اساس قطعنامه شماره 302 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال

 1949 و به منظور حمایت از آوارگان فلسطینی و کاریابی برای آنها تاسیس شد و تغییر

 ماموریت آن نیازمند رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل است. رژیم صهیونیستی

 همچنین سعی در تغییر بند 7 منشور شورای حقوق بشر را دارد که بندی ثابت است و

 به نام فلسطین اشاره کرده است و در هر دوره از اجلاس شورای حقوق بشر، 

تجاوزات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین بر اساس آن مورد بررسی

 قرار می گیرد. اسرائیل و آمریکا سعی در حذف این بند از منشور شورای حقوق بشر

 در اجلاس آتی سازمان ملل را دارند.

علاوه بر این، تل آویو سعی در عضویت غیردائم در شورای امنیت را دارد و دکتر 

ناصر قدوره عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در گفتگو با الحیات خاطر نشان کرد که

 اجلاس آتی سازمان ملل از این لحاظ حائز اهمیت است که می تواند با تلاش های رژیم 

صهیونیستی برای تغییر اختیارات آنروا و بند 7 منشور حقوق بشر این سازمان و نیز 

تلاش آن برای عضویت در شورای امنیت و حتی تلاش های آن برای گسترش روابط با 

کشورهای آفریقایی مقابله کند.

وی افزود:«عضویت غیردائم در شورای امنیت از طریق نامزدی از طریق مجموعه های

 منطقه ای صورت می گیرد و اسرائیل سعی دارد از طرف مجموعه اروپایی نامزد 

کسب عضویت غیردائم این شورا شود و در این صورت، شکست سختی را متحمل 

خواهد شد». قدوه خاطر نشان کرد که «این از لحاظ عقلی قابل قبول نیست که یک 

"کشوری" با تمام قطعنامه های سازمان ملل مخالفت کند و عضویت شورای امنیت را

 هم کسب کند... این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و اسرائیل شکست سختی خواهد خورد.»

این عضو کمیته مرکزی جنبش فتح تصریح کرد که «اسرائیل نمی تواند عضو شورای

 امنیت شود؛ مگر اینکه به اشغالگری خود پایان دهد.»

مجدلانی نیز به نوبه خود اظهار داشت که فلسطین و حامیان آن در اروپا و دیگر نقاط

 جهان با تلاش های اسرائیل و آمریکا برای پایان دادن به فعالیت آنروا مقابله خواهند

 کرد. وی افزود:« تلاش های دولت بنیامین نتانیاهو برای طرح اتهام علیه آنروا و 

همکاری آن با دولت آمریکا برای انحلال آنروا و ادغام آن در کمیساریای عالی 

پناهندگان سازمان ملل به جایی نخواهد رسید و تلاش های سیاسی آن برای تغییر 

اختیارات واگذار شده به آنروا هم بی نتیجه خواهد ماند. مساله آوارگان نکته محوری 

در منازعه اسرائیلی ـ فلسطینی دارد و شاهدی زنده بر فاجعه صورت گرفته علیه ملت

 فلسطین است.»

این عضو کمیته اجرایی ساف تصریح کرد که شکست دولت نتانیاهو در برگزاری 

اجلاس سران آفریقایی ـ اسرائیلی در شهر لومی (در کشور توگو) "سیلی دیپلماتیک 

بزرگی" بود. وی افزود لغو این اجلاس نتیجه تلاش های فلسطینیان و همکاری آنها 

با برادران شان در کشورهای مغرب عربی و جنوب آفریقا بود.

نوع مطلب : محاصره، مصاحبه،گزارش، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
آخرین آمار جمعیت فلسطینیان مقیم اراضی اشغالی سال 1948
پرچم فلسطین
قدس اشغالی _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار اسرائیل که امروز دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد که جمعیت فلسطینیان مقیم اراضی اشغالی سال 1948 به یک میلیون و 800 هزار نفر؛ یعنی 20.9 درصد از کل جمعیت "اسرائیل" رسیده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع قدس اشغالی، جمعیت

ساکنان فلسطین اشغالی در حال حاضر به 8 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است.

این آمارها که در آستانه سال نوی عبری منتشر شده است، نشان می دهد که 74.6

 درصد از ساکنان فلسطین اشغالی را یهودیان، 20.9 درصد را فلسطینیان و 4.5 

درصد را اقلیت های دیگر تشکیل می دهند.

بر اساس همین آمارها، نرخ زاد و ولد در فلسطین اشغالی طی 12 ماه گذشته 172 

هزار نفر بوده است و این اراضی بیشترین نرخ باروری را در میان کشورهای 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد.

در این گزارش همچنین به مهاجرت 25 هزار مهاجر یهودی به فلسطین اشغالی

 اشاره شده و آمده است که 57 درصد از این مهاجران از روسیه، 17 درصد از

 فرانسه و 11 درصد هم از آمریکا راهی فلسطین اشغالی شده اند. 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون

هشدار نسبت به تشکیل " اسرائیل دوم " در منطقه به بهانه همه پرسی


اما نکته مهم که باید به آن توجه کرداین است که برگزاری همه پرسی در ذات

 خود چندان هم مهم نیست و آنچه واکنش کشورهای دیگر را در برداشته است

 اجرای سناریوی تشکیل اسرائیل دوم در منطقه و تجزیه عراق بمنظور تامین

 امنیت پیرامونی رژیم صهیونیستی است .

در حالی که عراق در دوران پسا داعش به سر می برد و اخرین مراحل نابودی

 داعش در سوریه در حال اجراست، ماموریت جدیدی برای بارزانی تعریف شد.
 این ماموریت از مدت ها پیش برای او از سوی اسراییلی ها و امریکایی ها

 تعریف شده بود تا همچنان پروژه ناامن سازی وعدم ارامش در منطقه پیگیری

 شود.
 بارزانی که دوسال است غیر قانونی بر اقلیم کردستان عراق حکومت میکند،

 برای تضمین بقا و استمرار حیات سیاسی خود و همچنین تاثیر گذاری برای

 امریکایی ها این ماموریت را پذیرفته است و آن را ادامه میدهد.
 روابط پنهانی مقامات رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و مسعود

 بارزانی بر کسی پوشیده نیست  و این دیدار ها در هفته های گذشته شدت 

بیشتری گرفته است یکی از سرسخت ترین حامیان برگزاری همه پرسی و 

در پی ان ایجاد پروژه ناامنی در عراق و تجزیه این کشور، رژیم صهیونیستی

 است.
 نتانیاهو اشکارا و با قدرت هرچی تمام تر از برگزاری همه پرسی واستقلال

 کردستان عراق حمایت کرد. این در حالی است که حزب اسلامی 

کردستان و احزاب کردستان مخالف برگزاری این همه پرسی هستند چراکه 

معتقدند برگزاری این همه پرسی  پیامد های خطرناکی برای منطقه خواهد 

داشت.
در چنین شرایطی  که داعش در عراق درحال نابودی است و نفس های اخر

 خود را می کشد، بارزانی ماموریت جدیدی دریافت کرده است تا بتواند

 ناامن سازی منطقه را همچنان ادامه دهد و این بار قرار است بجای داعش

 و گروه های تروریستی در عراق، تجزیه عراق با ماموریت جدید بارزانی 

کلید بخورد.
 بارزانی شخصیت آنچنان محبوبی در میان کرد های عراق نیست. او 

بی تردید بیش ازجلال طالبانی محبوب کرد ها نیست و در نبود وی درعرصه

 سیاسی، توانسته است دست به چنین اقداماتی بزند.


اما نکته مهم که باید به آن توجه کرداین  است که برگزاری همه پرسی در

 ذات خود پیامدهای خطرناکی ندارد و آنچه واکنش کشورهای دیگر را در

 برداشته است اجرای سناریوی تشکیل اسرائیل دوم در منطقه است . و برای

 همین نوری مالکی دبیرکل حزب دعوه عراق به تلاش برخی احزاب کرد

در اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی در ۲۵ سپتامبر واکنش نشان

 داد و نسبت به تشکیل اسرائیل دوم در شمال عراق هشدار داد.نوری مالکی 

در جریان این دیدار تاکید کرده است که عراق اجازه تشکیل اسرائیل دوم را در شمال عراق نمی دهیم.

نوع مطلب : News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون

وبسایت آمریکایی: چهره حزب الله به عنوان حافظ لبنان تقویت شده است


وبسایت ان بی سی نیوز آمریکا روز شنبه اذعان کرد عملیات حزب الله لبنان

 در بیرون راندن عناصر داعش از مرز لبنان موجب شد چهره این جنبش به

 عنوان حافظ لبنان در میان مردم این کشور تقویت شود.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، این وبسایت آمریکایی گفت حزب الله از

 باتلاق درگیری های سوریه ظفرمندانه بیرون آمد و اکنون قوی تر از گذشته 

شده و این امر از جهتی به لطف کمکهای مالی و تسلیحاتی ایران به این جنبش

 است.


ان بی سی نیوز نوشت نیروهای مسلح لبنان پیشتر به خاطر آنکه از آمریکا که

 با حزب الله دشمنی دارد کمک دریافت می کردند هیچ حرفی از هماهنگی های

 احتمالی خود با حزب الله نمی زدند اما بعد از عملیات موفق حزب الله در دفع

 نیروهای داعش از مرز لبنان، نیروهای مسلح لبنان علنا به همکاری با حزب الله

 پرداخته است.


این وبسایت به نقل از یکی از نیروهای حزب الله در نزدیکی پایگاه این جنبش

 در منطقه هرمل در نزدیکی مرز سوریه نوشت حزب الله هیچگاه نمی گوید

 از ارتش لبنان قوی تر است.


وی گفت: «بدون مقاومت، ارتش هیچ چیزی نیست و بدون ارتش هم، مقاومت 

هیچ چیزی نیست. آنها مکمل همدیگر هستند.»


این وبسایت اذعان کرد روند تحولات برخلاف پیش بینی های دونالد ترامپ

 رئیس جمهور آمریکاست که در ماه ژؤوئیه گفته بود لبنان در خط مقدم

 مبارزه با حزب الله است.


ان بی سی نیوز نوشت ادعای ترامپ به چند دلیل اشتباه بود ازجمله نه تنها 

حزب الله و ارتش لبنان در کنار هم با داعش جنگیدند بلکه شاخه سیاسی 

حزب الله اکثریت دولت را در اختیار دارد و میشل عون رئیس جمهور 

این کشور را متحد مستحکم خود می داند.

نوع مطلب : وحدت اسلامی، News، مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
شهادت 2 عضو گردان های قسام در اثر ریزش تونل مقاومتی در نوار غزه
شهادت مبارزان قسام
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

در اثر ریزش دو تونل مقاومتی در نوار غزه، 2 عضو گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" شامگاه دیروز پنجشنبه به شهادت رسیدند.

گردان های قسام طی دو بیانیه جداگانه که نسخه ای از آنها در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، خالطر نشان کرد که "خلیل باسم دمیاطی" از محله شیخ رضوان غزه و "یوسف صبری ابو عابد" از محله بنی سهیلا در اثر ریزش دو تونل مقاومتی و در جریان دو حادثه جداگانه در غزه و خان یونس به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت فلسطین ابتدا خبر شهادت خلیل باسم دمیاطی (32 ساله) را اعلام 

کرد و لحظاتی پس از آن خبر شهادت ابو عابد (21 ساله) را هم در خان یونس تایید

 کرد.

جنبش مقاومت اسلامی "حماس"  از اقشار مختلف ملت فلسطین برای مشارکت 

در تشییع جنازه شهید دمیاطی طی فردا جمعه از مسجد غفران در غرب غزه و

 شهید ابو عابد در شهرک بنی سهیلا دعوت کرد.

گفتنی است که تاکنون دهها نفر از مبارزان مقاومت در جریان ماموریت های 

جهادی و عملیات های احداث، تجهیز و آموزش در داخل تونل های مقاومتی در

 نوار غزه جان خود را از دست داده اند. 

تاریخ نشر  :
جمعه 15/سپتامبر/2017 ساعت 10:27:39
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
35 امین سالروز جنایت هولناک ارتش صهیونیستی در صبرا و شاتیلا
جنایت صبرا و شاتیلا
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

فردا شنبه 16 سپتامبر 35 امین سالروز وقوع جنایت هولناک سال

 1982 در اردوگاه های آوارگان فلسطینی صبرا و شاتیلا در لبنان

 است که از 16 تا 18 سپتامبر آن سال (یعنی به مدت 3 روز) به 

طول انجامید و منجر به شهادت شمار زیادی از مردان، زنان، کودکان،

 پیرمردان و شهروندان بی پناه شد که اکثریت آنها فلسطینی بودند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این جنایت با محاصره 

ارتش صهیونیستی به فرماندهی آریئل شارون وزیر جنگ وقت

 رژیم اشغالگر قدس و رافائل ایتان صورت گرفت و در جریان

آن 3500 الی 5000 نفر از مجموع 20 هزار ساکن اردوگاه های

 صبرا و شاتیلا به شهادت رسیدند که در میان آنها تعدادی از

 شهروندان لبنانی نیز دیده می شدند.

این جنایت به دور از چشم رسانه های گروهی صورت گرفت و

 در جریان آن از تسلیحات نظامی مختلف برای کشتار ساکنان

اردوگاه های صبرا و شاتیلا استفاده شد و ارتش صهیونیستی پس

 از محاصره این اردوگاه ها از منور برای روشن کردن فضا در 

شب و کشتار بیشتر ساکنان آنها استفاده می کرد.

ارتش صهیونیستی و ارتش لبنان که با طرف صهیونیستی در 

محاصره این دو اردوگاه همکاری می کرد، صدها نظامی را به

 بهانه جستجوی مبارزان فلسطینی به منطقه منتقل کردند و این

 در حالی بود که در این اردوگاه جز زن و کودک و پیرمردان

 کسی نبود. عناصر مسلح در جریان این عملیات اقدام به کشتار

 گسترده زنان و کودکان کردند و اکثر اجساد در خیابان ها افتاده

 بودند. پس از آن تانک های ارتش صهیونیستی برای تخریب

 کامل این اردوگاه و منازل آوارگان فلسطینی وارد آن شدند تا با

یکسان کردن منازل با خاک، آثار جنایت خود را از بین ببرند.

این جنایت به منظور انتقام گیری از فلسطینیانی که طی 3 ماه

 محاصره در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی ایستادگی

 کرده بودند، صورت گرفت و در نهایت با تضمین های جامعه 

بین المللی برای حمایت از ساکنان بی گناه پس از خروج مقاومت

 فلسطین از بیروت به پایان رسید، اما کشورهای ارائه دهنده 

این ضمانت ها به تعهدات خود عمل نکردند و ساکنان بی پناه این

 اردوگاه ها را در برابر جنایت ها تنها گذاشتند.

هدف از این جنایت، ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینیان به

 منظور مجبور کردن آنها به ترک خاک لبنان و ایجاد فتنه داخلی

در این کشور در ادامه تجاوز سال 1982 اسرائیل به لبنان و نیز 

تحریک فلسطینیان به شورش علیه مقامات فلسطینی بود.

دولت صهیونیستی پس از این جنایت به دیوان عالی رژیم

 صهیونیستی دستور تشکیل کمیته تحقیق ویژه را داد و "اسحاق

 کاهن" رئیس این دیوان را هم رئیس کمیته مذکور که به "کمیته

 کاهن" معروف شد، منصوب کرد.

کمیته مذکور در سال 1983 نتایج تحقیقات خود را اعلام کرد و

 آریئل شارون وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی را مسئول 

غیر مستقیم این جنایت معرفی کرد. این کمیته همچنین "مناحیم

 بگین" نخست وزیر، "اسحاق شامیر" وزیر خارجه و "رافائل

 ایتان" رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی و روسای 

ازمان های اطلاعاتی را هم در قبال این جنایت مسئول دانست.

البته جنایت صبرا و شاتیلا اولین جنایت رژیم صهیونیستی علیه

 ملت فلسطین نبود و آخرین جنایت هم نخواهد بود؛ به طوری که

 قبل از این حادثه، جنایت های قبیه، دیر یاسین و طنطوره

 صورت گرفته بود و پس از آن هم جنایت های جنین و غزه و

 غیره به وقوع پیوست و با وجود جنایت هولناکی که در صبرا 

و شاتیلا صورت گرفت و تمامی جهانیان هم شاهد آن بودند، 

عاملان این جنایت هنوز آزاد و رها می گردند.

نوع مطلب : روش های نظامی، اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
ادامه موفقیت‌های میدانی محور مقاومت در نبرد با تروریسم

جنایت جدید آمریکا در الرقه و دیرالزور/بشاراسد بر ادامه حرکت سوریه در مسیر پیروزی تاکید کرد

منابع سوری از جنایت جدید آمریکا و متحدانش در شهر الرقه و حومه شمالی

دیرالزور خبر دادند که در نتیجه آن، 22 غیرنظامی در حمله جنگنده‌های آمریکایی

 جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا،بر اساس گزارش سانا، منابع محلی در شهر

 الرقه از حملات هوایی و توپخانه‌ای سنگین به شهر الرقه خبر دادند. منابع محلی

 و رسانه‌ای تصریح کردند که جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی(ائتلاف که آمریکا

 مدعی است برای مبارزه با داعش تشکیل داده) منازل شهروندان در محله

البدو شهر الرقه را بمباران کردند که به کشته شدن11 غیرنظامی منجر شد

 که بیشتر آنها زن و کودک بودند. جنگنده‌های آمریکایی همچنین روستای

 الشهابات در حومه شمالی دیرالزور را بمباران کردند که در نتیجه آن 11

 عضو یک خانواده جان باختند.

 

این اولین بار نیست که آمریکایی‌ها چنین جنایاتی را علیه غیرنظامیان سوری

 مرتکب می‌شوند، طی روزهای بیست و بیست و دوم آگوست گذشته هم،

 آمریکایی‌ها دو جنایت مرتکب شدند، در اولین جنایت، جنگنده‌های این کشور

 مسجدی را در روستای الجزاع درحومه جنوب شرقی الحسکه بمباران کردند

که به کشته شدن 41 نمازگزار و در دومین جنایت هم  محله البدو شهر

 الرقه را بمبارانکردند که به کشته شدن بیش از 40 غیرنظامی منجر شد.

 

ادامه عملیات ارتش سوریه در اطراف فرودگاه دیرالزور

 

خبر دیگر اینکه ارتش سوریه همچنان به عملیات خود برای گسترش کمربند

 امنیتی اطراف فرودگاه نظامی دیرالزور و مقر هنگ 137 ادامه می‌دهد،

 عملیات گسترده ارتش علیه تروریست‌های داعشی در حومه جنوبی و شرقی

 دیرالزور هم ادامه دارد.

 

در حال حاضر ارتش سوریه سرگرم برچیدن و خنثی‌سازی مین‌ها و مواد

 منفجره کارگذاشته شده از سوی گروه تروریستی داعش و امن سازی 

باندهای فرودگاه و آماده کردن آن برای پرواز هواپیماها و فرود امن آن است.

 

همچنین جنگنده‌های ارتش سوریه، محورها ومناطق استقرار واستحکامات

 گروه تروریستی داعش در روستاهای«الجنینة،حطلة، المریعیة والبغیلیة را 

هدف قرار دادند که به هلاکت شمار زیادی داعشی منجر شد.

 

خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در حومه

 شرقی حمص، روستاهای «زغروتیة،درویشیة،لویبدة،غنیمان وأم صاج»

 را از اشغال تروریست‌های تکفیری آزاد کردند.

 

یک منبع نظامی سوری گفته است ارتش سوریه همچنان به پیشروی خود

 درحومه شرقی حمص ادامه می‌دهد و توانست روستاهای «عنق الهوى، 

أم التبابین، الخان» و چندین تپه اطراف آن را از لوث تروریست‌های داعشی

 پاکسازی کند.

 

تاکید بشاراسد بر ادامه حرکت سوریه در مسیر پیروزی

 

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که روز چهارشنبه هیئتی از شرکت 

کنندگان در همایش سندیکایی بین المللی در دمشق را به حضور پذیرفت،

 بر اهمیت نقش سازمان‌های مردم نهاد و نیروهای فعال در زمینه اجتماعی

 در آگاه سازی و هشدار دادن درباره خطرات تروریسم گسترش یافته در 

جهان از جمله کشورهای حامی آن و پیامدهای منفی محاصره اقتصادی 

غیراخلاقی و ظالمانه ملت‌های مستقل از جمله سوریه تاکید کرد.

 

اسد تاکید کرد با وجود جنگ تروریستی نظامی اقتصادی و رسانه‌ای که سوریه

 ازحدود هفت سال در معرض آن قرار دارد، این کشور با گام‌های ثابت خود و

 با تکیه بر جانفشانی ارتش و ایستادگی ملت و حمایت کشورهای دوست به سوی

 پیروزی حرکت می‌کند.

 

اعضای این هیئت هم بر همبستگی کارگران و مردم کشورهای خود با سوریه

 در نبرد و مبارزه با تروریسم و محاصره تاکید کردند و گفتند نبرد امروز

 سوری‌ها برای منطقه و جهان بسیارمهم است، زیرا پیامدها و تاثیرات آن نقطه

 عطفی در تاریخ انسانیت به جا می‌گذارد.

 

اذعان مقام اروپایی به قهرمان سازی غربی‌ها از گروه‌های تروریستی در سوریه

 

خبر دیگر اینکه «نجدت انزور» معاون رئیس مجلس الشعب(پارلمان) سوریه 

در دیدار هیئتی از مجلس سنای ایتالیا با وی بر ضرورت یکپارچه شدن

 تلاش‌های بین المللی برای مبارزه با تروریسم که همه کشورها را تهدید می‌کند،

 تاکید کرد.

 

به گزارش قدسنا، پائولو رومانی رئیس هیئت ایتالیایی هم خاطر نشان کرد ما باید

 افکارعمومی جهان را درباره وجود تروریسم در اشکال گوناگون در سوریه 

متقاعد کنیم.

 

وی تاکید کرد شکسته شدن محاصره شهر دیرالزور نقطه عطف واقعی در جنگ

 جاری در سوریه است.

 

این مقام اروپایی با اشاره به سیاست فریبکاری رسانه‌ای غربی‌ها در پوشش

 تحولات سوریه و قهرمان سازی آنها از گروه‌های تروریستی تکفیری همچون

 جبهه النصره تصریح کرد جنگ در سوریه زمانی پایان خواهد یافت که تمام

 تروریست‌ها از گروه‌های مختلف نابود شوند.

 

وی ابراز شگفتی کرد که برخی در کشورهای غربی به دنبال دادن جایزه نوبل 

به این گروه‌های تروریستی هستند.

 

انتهای پیام/ر.م/

نوع مطلب : News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
امیرعبداللهیان در دیدار نماینده سازمان ملل در تهران تاکید کرد:

لزوم جلوگیری از کشتار و کوچ اجباری مسلمانان میانمار


دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: مجلس شورای اسلامی برای

 کمک به حل بحران میانمار و جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و کشتار و کوچ 

اجباری مردم، در حوزه دیپلماسی پارلمانی تلاش می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خانه ملت، «گری لوئیس» نماینده

 سازمان ملل در تهران با «حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس در

 امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

 

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با تبیین نگرانی جدی رئیس و نمایندگان مجلس

 شورای اسلامی از وضعیت اسفبار مسلمانان میانمار گفت: فجایع عمیقی در

 میانمار در حال انجام است و مجلس شورای اسلامی برای کمک به حل بحران

میانمار و جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و کشتار و کوچ اجباری مردم، در 

حوزه دیپلماسی پارلمانی تلاش می‌کند.

 

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام دکتر لاریجانی رئیس

 مجلس شورای اسلامی به روسای مجالس جهان به ویژه مجالس کشورهای

 اسلامی، سازمان‌های بین‌المللی و بین‌المجالس گفت: رئیس مجلس شورای

 اسلامی ایران برای بررسی وضعیت میانمار و کمک به حل بحران و ارسال 

کمک‌های انسان دوستانه در حوزه پارلمانی به آقای بروجردی رئیس کمیسیون

 امنیت ملی  و سیاست خارجی برای تشکیل کارگروه ویژه مأموریت داده است.

 

وی همچنین در این دیدار در خصوص وضعیت انسانی در یمن، اوضاع بحرین 

و پیامدهای نامطلوب رفراندم کردی بر ثبات سیاسی عراق و امنیت منطقه 

رایزنی و تبادل نظر کرد.

 

گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران نیز خاطر نشان کرد: سازمان ملل، 

تحولات منطقه و بحران میانمار را دنبال می‌کند و دبیر کل ابتکارات مختلفی

 را برای کمک به حل بحران در دست دارد.

 

وی اظهار داشت: نگرانی رئیس و نمایندگان مجلس ایران پیرامون اوضاع

 منطقه و بحران یمن، بحرین و میانمار و همچنین مشکلات بین اربیل و بغداد

 را در موضوع رفراندم کردی به دبیر کل سازمان ملل منتقل خواهد کرد.

 

انتهای پیام//م.ش/۳۰

نوع مطلب : News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 شهریور 1396 :: پنج نفر مسلمون
زخمی شدن یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شرق الخلیل
قدس اشغالی _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یک جوان فلسطینی عصر امروز چهارشنبه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در ورودی شهرک "کریات اربع" واقع در شرق الخلیل در جنوب کرانه باختری به شدت زخمی شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه صهیونیستی "یدیعوت أحرونوت"، نظامیان صهیونیست مدعی شده اند که این جوان فلسطینی سعی در اجرای عملیات مقاومتی با استفاده از سلاح سرد در تقاطع "الیاس" واقع در نزدیکی شهرک کریات اربع را داشت که به ضرب گلوله آنها زخمی شد.

منابع پزشکی رژیم صهیونیستی حال این جوان فلسطینی را وخیم گزارش کرده اند.

گفتنی است که نظامیان ارتش صهیونیستی از آغاز انتفاضه قدس تاکنون دهها نفر از

 جوانان و شهروندان فلسطینی را به بهانه تلاش برای اجرای عملیات مقاومتی هدف 

تیراندازی قرار داده و زخمی کرده اند که در بسیاری از این موارد افراد مذکور در

 اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده اند.

نوع مطلب : کودکان و نوجوانان فلسطینی، اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 725 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -