تبلیغات
~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 12:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

نوجوان فلسطینی و صاحب عکس «یک نفر در برابر یک لشکر» امروز محاکمه می‌شود

نوجوان فلسطینی و صاحب عکس «یک نفر در برابر یک لشکر» امروز محاکمه می‌شود
دوشنبه 20 آذر 1396 - 13:01

پسر 16 ساله فلسطینی که عکس بازداشتش توسط ده‌ها نیروی نظامی رژیم صهیونیستی بازتاب زیادی پیدا کرده بود امروز در الخلیل محاکمه می‌شود.

العالم _ فلسطین اشغالی

«فوزی محمد الجنیدی» نوجوان 16 ساله فلسطینی که توسط 23 نظامی اسرائیلی بازداشت شده بود امروز (دوشنبه) در دادگاه الخلیل حاکمه می‌شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، عکس وی در حالی دست و چشم بسته بود و توسط 23 نظامی اسرائیلی احاطه شده بود، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های به صورت گسترده بازنشر شد.

قرار بود این نوجوان فلسطینی دیروز محاکمه شود اما موضوع به امروز موکول شد.

پدر وی که بیمار است ، گفت: پسرم 2 سال پیش به دلیل بیماری من مجبور شد ترک تحصیل کند و او اکنون تنها نان‌آور خانواده است.
طبقه بندی: کودکان و نوجوانان فلسطینی،  اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : دوشنبه 20 آذر 1396 | 07:05 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

خبرنگار العالم گزارش داد؛

تظاهرات در اطراف سفارت آمریکا در بیروت/ درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و معترضان به تصمیم ترامپ + تصاویر

تظاهرات در اطراف سفارت آمریکا در بیروت/ درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و معترضان به تصمیم ترامپ + تصاویر
یکشنبه 19 آذر 1396 - 12:32

تظاهرات گسترده لبنانی‌ها در اطراف سفارت آمریکا و در دفاع از قدس به درگیری کشیده شد؛ نیروهای امنیتی لبنان با ابزارهای مختلف از جمله فشار آب قوی و گاز اشک‌آور سعی کردند تظاهرات‌کنندگان را از اطراف سفارت آمریکا پراکنده کنند.

العالم _ لبنان

خبرنگار العالم از بیروت گزارش داد؛ لبنانی‌ها و آوارگان فلسطینی امروز (شنبه) در اطراف سفارت آمریکا در منطقه «عوکر» واقع در شمال بیروت دست به تظاهرات گسترده در اعتراض به شناسایی قدس  به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی زدند .

تظاهرات‌کنندگان در منطقه عوکر پرچم اسرائیل را در اعتراض به  تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه قدس  آتش زدند؛ عروسک ترامپ نیز در این تظاهرات آتش زده شد.

نیروهای امنیتی لبنان با ابزارهای مختلف از جمله فشار آب قوی و گاز اشک‌آور سعی کردند تظاهرات‌کنندگان را از اطراف سفارت آمریکا پراکنده کنند.

شماری ازمعترضین که نزدیک سفارت آمریکا در بیروت تجمع کرده بودند به دلیل استنشاق بمب های گازی دچار خفگی شدند

 تظاهرات‌کنندگان، ورودی سفارت آمریکا را از جا کندند و نیروهای امنیتی آنها را مجبور به عقب‌نشینی کردند. 

تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی در محکوم کردن تصمیم امریکا،  پرچم فلسطین و لبنان را در دست گرفته و خواهان رهایی ازاشغالگران و بازگرداندن قدس به مسلمانان شدند.

 

تظاهرات در اطراف سفارت آمریکا در بیروت/ درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و معترضان به تصمیم ترامپ + تصاویر
تظاهرات در اطراف سفارت آمریکا در بیروت/ درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و معترضان به تصمیم ترامپ + تصاویر

مصطفی حمدان  دبیرکل حزب المرابطون لبنان در گفتگو با العالم اظهارداشت: با توجه به شفافیت موضع رسمی لبنان در خصوص قدس ، سرکوب اعتراضات مردمی به تصمیم ترامپ تعجب آور است  

وی افزود: سرنوشت قدس را سلاح وموشکی لبنان و ایران  تعیین می کند نه ترامپ


* خبرنگار زن شبکه العالم هنگام پوشش دادن اعتراضات مردمی نزدیک سفارت آمریکا در بیروت دراعتراض به تصمیم ترامپ به دلیل شلیک گازهای سمی از سوی نیروهای امنیتی مجروح شد. لحظه آسیب دیدن خبرنگار العالم را اینجا ببینید.


 

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)طبقه بندی: مسجدالاقصی، 

تاریخ : یکشنبه 19 آذر 1396 | 09:20 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

مهمترین دلیل شکست مزدوران رژیم صهیونیستی در سوریه

یک عضو فراکسیون پارلمانی جنبش امل لبنان، تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را مهر تاییدی بر شکست مزدوران تروریست این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)، «هانی قبیسی» عضو فراکسیون التحریر و التنمیه(آزادی و توسعه) تاکید کرد تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه، دلیل و تاکیدی بر شکست مزدوران تروریست اسرائیل در سوریه است.

 

قبیسی که در مراسمی در شهرک زبدین در جنوب لبنان سخن می‌گفت، اظهار داشت : مقاومت بر دشمن اسرائیلی و برخی اعراب توطئه‌گر به لطف معادله «ارتش، مردم و مقاومت» به پیروزی رسید.

 

وی با اشاره به شکست‌های پیاپی تروریست‌های تکفیری و حامیانشان در منطقه  گفت : سحر جادوگر به خودش برگشت و تروریسم در سوریه، عراق و لبنان شکست خورد و توطئه تروریستی برای تجزیه منطقه هم به شکست منجر شد.

 

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، عضو فراکسیون التحریر و التنمیه در پارلمان لبنان وابسته به جنبش امل که ریاست آن را نبیه بری رئیس پارلمان این کشور برعهده دارد، تاکید کرد ما به مواضع شرافتمندانه‌ای نیاز داریم که از مسئله اساسی یعنی مسئله فلسطین حمایت کند، اگر همه امکانات و پول‌های عربی که در راستای حمایت از تروریسم در سوریه، لبنان، عراق و یمن هزینه شده است، در راستای خدمت به مسئله فلسطین هزینه می‌شد، تمام اراضی اشغالی آزاد می‌شد.

 

وی پیشتر تاکید کرده بود که تروریست‌های تکفیری با ابزارهای صهیونیستی برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشورهای عربی به ویژه سوریه و لبنان فعالیت می‌کنند و رد پای اسرائیل در تمام تحولات منطقه به وضوح قابل مشاهده است.

 

قبیسی حمایت‌های رژیم صهیونیستی از گروه‌های تروریستی را در راستای ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی و ویرانگری و کشتار در منطقه دانسته بود.
طبقه بندی: رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : سه شنبه 2 آبان 1396 | 09:45 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
اسراییل طرح های بحث برانگیزی را برای شهرک سازی در الخلیل به جریان انداخته است این  واحدها اولین واحدهای شهرک های صهیونیست نشین در قریب 15 سال اخیر در این منطقه خواهند بود
31 واحد مسکونی قرار است در بیت رومانو در شهر قدیمی الخلیل ساخته شود این تنها قسمتی از 3800 واحدی است که قرار است در کرانه باختری ساخته شود
صدها شهرک نشین صهیونیست تحت حفاظت شدید نظامیان اشغالگر بین 200000 نفر فلسطینی در قلب الخلیل زندگی می کنند
گروههای حقوق بشری قبلا نگرانی هایی را درباره محدودیت شدید رفت و آمد برای فلسطینی ها در این منطقه مطرح کرده اند
عیسی عمرو سخنگوی گروه جوانان ضد اشغالگری در الخلیل گفت این واحد ها باعث بیش از پیش سخت شدن رفت و آمد در شهر قدیمی خواهند شدطبقه بندی: محاصره،  الخلیل و رام الله،  ترجمه ها، 

تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1396 | 12:00 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
اندیشمند مطرح فلسطینی عنوان کرد:

آینده منطقه در دست جبهه مقاومت است/ حیات دوباره جریان ملی ضدصهیونیستی

یک تحلیلگر و اندیشمند مطرح فلسطینی در تحلیلی به بررسی جایگاه و موقعیت محور مقاومت و بازدارندگی در منطقه با توجه به پیروزی‌ها و موفقیت‌های چشمگیرش و در مقابل آن، وضعیت محور سازش پرداخته که به سبب شکست‌های متوالی که متحمل شده به آن محور شکست اطلاق کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) «عبدالستار قاسم» در تحلیل خود در پایگاه المیادین به بررسی چگونگی شکل گیری محور مقاومت ، بازدارندگی و جایگاه و موقعیت آن در حال حاضر در مقابل وضعیت محور سازش یعنی محور غربی صهیونیستی عربی پرداخته است.

 

در این تحلیل آمده است: محوری وجود دارد که خود را محور مقاومت یا بازدارندگی می نامد که این محور از تهران آغاز می شود و پس از عبور از بغداد به دمشق و سپس بیروت می رسد،محوری که منتظر پیوستن گروه‌های فلسطینی است که همچنان در این زمینه تردید و درنگ می کنند و از قطب بندی و ائتلاف می ترسند، برخی از آنها(جنبش فتح) تکلیف خود را با پیوستن به رژیم صهیونیستی و آمریکا یکسره کردند، آنها در اردوگاه اسلو هستند، برخی از این گروه‌های فلسطینی به پیروزی جنبش‌هایی در برخی کشورهای عربی خوش بین بودند که مناصب  و جایگاه‌هایی را که در برخی کشورهای عربی به دست آورده بودند، هم اکنون از دست داده اند. (مانند جنبش حماس که به حکومت اخوان المسلمین و رئیس جمهور وابسته به آن یعنی محمد مرسی در مصر چشم دوخته بودند).

 

در مقابل محور مقاومت، محوری به نام محور سازش وجود دارد که تاکنون خود را علنی نکرده و گمان نمی کنم در آینده هم چنین کاری انجام دهد، این محور همچنان طعم تلخ شکست را خواهد چشید، اما به اقدامات خصمانه خود برای ضربه زدن به ارکان محور مقاومت برای خلاص شدن از دست آن ادامه خواهد داد، محور شکست همچنان به توطئه چینی ادامه خواهد داد و البته معتقد نیستم که محور مقاومت  در مقابل این تحرکات تماشاگر خواهد بود، محور مقاومت، صحنه را برای قدرتهای عربی و غیر عربی ترک نخواهد کرد تا به خرابکاری در منطقه دست بزنند.

 

چرا به محور سازش محور سازش می گوییم به خاطر اینکه همواره برای حفظ شرایط موجود تلاش می کند، این محور برای خدشه وارد کردن به یک اصل تاریخی که می گوید تاریخ در حال تغییر مستمر است، تلاش کرده است. این محور تلاش می کند وضعیت موجود را حفظ کند، زیرا گمان می کند چون پول دارد  می تواند طرفداران و منافقین و کسانی که دلهایشان بیمار است را به سمت خود جذب کند. اما محور مقاومت، متعلق به آینده است و کسی که متعلق به گذشته است و گمان می کند که تاریخ تغییر نمی کند، نمی تواند بر آینده (محور مقاومت) پیروز  شود، گذشته تمام شده و پایان یافته است و نمی تواند به زندگی برگردد تا آینده را شکل دهد.

 

 قاسم در ادامه این تحلیل آورده است: من به دنبال آن نیستم که یکی از قطب های محور شکست را مشخص کنم، زیرا این مسئله به خودشان ربط دارد، ولی به سبب آنکه چشمانشان را  بسته اند، ضروری می دانم که درباره برخی از آنها نظر بدهم، اولا این محور شامل رژیم صهیونیستی و پس از آن مزدوران عربش است که در بسیاری از مناسبت‌ها و رویارویی‌ها از این رژیم حمایت و پشتیبانی می‌کنند. این مزدوران و همپیمانان غالبا، رژیم‌های قبیله ای در حال درگیری با یکدیگر بر سر قدرت هستند که در راس آنها رژیم سعودی و رژیم‌هایی که از آن در حاشیه خلیج فارس تبعیت می کنند، قرار دارند.  همچنین جریان موسوم به 14 مارس در لبنان هم در این اردوگاه قرار دارد که به شدت برای مشغول کردن حزب الله به فتنه‌های داخلی و همچنین غرق  کردن لبنان در عملیات و حملات تروریستی تلاش می‌کند، ولی سردمدار این محور، ایالات متحده آمریکا است که از وزن و جایگاه خود همواره برای خرابکاری و ویرانی در منطقه و تجزیه آن و مشغول کردن آن به جنگ‌های ویرانگر در راستای منافع رژیم صهیونیستی استفاده می کند.

 

محور مقاومت از نظر تاریخی مدت زیادی از تشکیل آن نمی گذرد، اما در عین حال به طور ناگهانی و غیر منتظره هم شکل نگرفته است، این محور با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز شد و در ادامه با تشکیل جنبش حزب الله در لبنان و شعله ور شدن آتش مقاومت بر ضد اشغالگری صهیونیستی در جنوب لبنان همراه شد، این محور میزان و حجم تاثیرگذاری و کارامدی خود را با بیرون راندن اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان نشان داد، محور مقاومت با جنگ جولای 2006(جنگ سی و سه روزه) تقویت شد و  حزب الله با این جنگ جایگاه بزرگی پیدا کرد. سوریه هم در خلال مقاومت لبنان بر ضد اشغالگری صهیونیستی وارد این محور شد و دروازه های خود را به روی سلاح‌های ایرانی برای عبور به  سمت لبنان گشود،سوریه با قدرت در تجهیز حزب الله به سلاح‌های لازم به ویژه موشکی سهیم بود تا شکست به رژیم صهیونیستی تحمیل شد، زمان گذشت تا اینکه القاعده و پس از آن داعش و جبهه النصره ظهور کردند، اما خوش بینی ها با پیوستن بغداد به محور مقاومت افزایش یافت تا سد مستحکم و بزرگی تشکیل دهد که می تواند مسیر تاریخ و سرنوشت منطقه را تغییر دهد، اگر چه بغداد علنا پیوستن خود به محور مقاومت را قطعی نکرده اما انتظار می رود که رکن و پایه اساسی در این محور باشد.

 

محور شکست، تاریخ و سابقه طولانی دارد که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون امتداد دارد، آنها پس از پیروزی شان در جنگ جهانی دوم برمنطقه عربی و اسلامی سیطره یافتند و برسرنوشت سیاسی و نقشه های جغرافیایی مسلط  شدند،آنها منطقه را براساس منافع خود تقسیم کردند و حاکمانی را روی کار آوردند که به دستور آنها عمل می کردند، غرب استعمارگر  گمان می کرد که امور تا آخر به همین شکل برای آنها باقی می‌ماند و هر طوری که بخواهد می تواند با منطقه بازی کند، هر چند غرب توانست در  برخی مواقع با تکیه بر تروریسم پیروز شود و برخی دولتهای عربی و اسلامی از جمله شاه ایران(قبل از انقلاب اسلامی) در این زمینه به غرب کمک کردند، ولی زیاده روی در این اشتباه تاریخی در نهایت به زیان محور شکست شد.

 

اندیشمند مطرح فلسطینی عنوان کرد:آینده منطقه در دست جبهه مقاومت ناکامی محور غربی صهیونیستی ادامه دارد حیات دوباره در جریان ملی ضدصهیونیستی 2

 

غربی ها در ارزیابی ها و برآوردهای خود اشتباه کردند به اینکه می توانند پیروزی کسب کنند و به سیطره و سلطه خود بر ملتها ادامه دهند، غربی ها بر کسانی تکیه کردند که ملتهایشان به آنها بی اعتماد بوده و آنها به ملتهایشان خیانت کردند، غربی ها و حکام مزدور و وابسته به آنها گمان می کردند که ملتها همچون گله های چارپایان هستندکه تا ابد می توانند بر آنها مسلط باشند،اما ظلم پایدار نمی ماند.

 

صهیونیستها و غربی های استعمارگر و حکام وابسته به آنها برای تثبیت دیدگاه‌های تاریخی خود ازطریق گروه‌های به ظاهر اسلامی حامل شعارهای اسلامی توخالی و به دور از اسلام تلاش کردند، اما این نقشه هایشان، آنها را در دریایی از شکستهای پیاپی غرق کرد، غربی ها میلیاردها دلار برای خرابکاری و ویرانی در منطقه هزینه کردند و همینها مجبور هستند میلیاردها دلار برای بازسازی آنچه خراب کردند، هزینه کنند، و در این رویکرد تروریستی غرب،  محورمقاومت توان و  نیروی جدیدی کسب کرد به طوری که سبب دمیده شدن روح حیات در محور ملی ضد صهیونیستی و ضد غرب استعمارگر و حکام قبیله ای عرب شد.

 

 قدرت و توان  محور مقاومت در حقیقت به خاطر شکست داعش و جبهه النصره نبود، بلکه از درس‌های سخت و دشوار ، این قدرت را پیدا کرد که رژیم‌های عربی طعم تلخ آن را از مصایب درگیری‌های داخلی و دخالت‌های خارجی چشیده بودند. ناگزیز، تجارب سالهای گذشته سبب شکل گیری یک تفکر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جدیدی خواهد شد که اعراب و برخی مسلمانان را از وضعیت بله قربان گویی و گوش به فرمانی خارج و  به وضعیت جستجوی خویشتن و اعتماد به خود می رساند، یعنی رویکرد فکری جدید بر منطقه حاکم خواهد شد، که استعمار را از  عقول و قلوب مردم خارج خواهد کرد و روحیه شکست را از وجودشان و برنامه های تربیتی شان جدا خواهد کرد، یعنی یک نظام حکومتی جدید و انسانی جدید شکل خواهد گرفت و این مسئله استعمار را به تغییر رویه و دیدگاهش در خصوص اعراب و مسلمانان وادار خواهد کرد که این وضع، رژیم صهیونیستی را در آستانه خطر زوال و نابودی قرار خواهد داد.

 

در پایان این تحلیل آمده است در حال حاضر آنچه وجود دارد، مرحله تحول و دگرگونی تاریخی در منطقه عربی اسلامی است که محور شکست (غربی صهیونیستی ارتجاع عرب) به نفع محور مقاومت، مقهور و مغلوب شد، این تحولی است که غرب را وادار خواهد کرد تا با برخی اعراب و مسلمانان با احترام رفتار کند، با گذشت زمان، ایالات متحده آمریکا تعامل با منطقه را بر اساس اصول منافع مشترک و نه معادله فرمان دهنده و بله قربان گو آغاز خواهد کرد، اما تحقق چنین وضعی به اراده قوی از سوی رهبران محور جدید و اندیشمندان و علمای آگاه و روشنگر نیاز دارد.

 
طبقه بندی: دست خدا،  وحدت اسلامی،  ترجمه ها، 

تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1396 | 11:50 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
گزارش اختصاصی و تحلیلی قدسنا از سفر هیات حماس به تهران:

حماس تکلیف همه را یک سره کرد/ اسرائیل پیام خود را دریافت نمود/ از ایران به هیچ قیمتی جدا نمی شویم/حماس در مرحله نابودی اسرائیل است نه شناسایی آن!


اینکه حماس بخواهد روابط خود را با تهران قطع کند ، بی تردید آرزویی است که باید به گور ببرند. روابط حماس با تهران راهبردی و عمیق و براساس اشتراکات گسترده ای است. حضور ما درتهران به معنای نپذیرفتن شرط صهیونیستی برای جدایی از ایران است. اشتراکات زیادی بین تهران و حماس وجود دارد که آنان را به هم پیوند می زند.

اینکه حماس بخواهد روابط خود را با تهران قطع کند ، بی تردید آروزیی است که باید به گور ببرند. روابط حماس با تهران راهبردی و عمیق و براساس اشتراکات گسترده ای است. حضور ما درتهران به معنای نپذیرفتن شرط صهیونیستی برای جدایی از ایران است. اشتراکات زیادی بین تهران و حماس وجود دارد که آنان را به هم پیوند می زند.

 

اینکه حماس بخواهد روابط خود را با تهران قطع کند ، بی تردید آروزیی است که باید به گور ببرند. روابط حماس با تهران راهبردی و عمیق و براساس اشتراکات گسترده ای است. حضور ما درتهران به معنای نپذیرفتن شرط صهیونیستی برای جدایی از ایران است. اشتراکات زیادی بین تهران و حماس وجود دارد که آنان را به هم پیوند می زند." 


اینها جملاتی است که اسامه بن حمدان مسئول روابط خارجی حماس به آن اشاره کرد. اسامه حمدان بهمراه هیات بلندپایه حماس روز جمعه برای رایزنی با مقامهای ایرانی به تهران آمد.  

سفری که این بار متفاوت با دیدارهای دیپلماتیک گذشته است. حضور صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی حماس که بنیانگذار شاخه نظامی این جنبش در کرانه باختری نیز می باشد به اهمیت این سفر افزود. اگر چه پیشتر نیز العاروری به همراه هیاتی از حماس به تهران سفر کرده بود ، اما این نخستین سفر وی  به تهران پس از تصدی سمت معاون رئیس دفتر سیاسی حماس است.

   عزت الرشق ، محمد نصر ، أسامه حمدان مسئول روابط بین الملل حماس ، زاهر جبارین و سامی أبو زهری و خالد الفاهوم شخص العاروری را در این سفر همراهی کردند.


اما اهمیت این سفر به چه دلیل است ؟ جدای از محتوای اینگونه دیدارها آنچه اهمیت دارد شرایط زمانی و مکانی است که این دیدار در آن انجام می گیرد. این سفر یک هفته پس از امضای توافق آشتی ملی میان فتح و حماس انجام گرفت و همانگونه که تحلیل محافل سیاسی نیز پیش بینی کرده بودیکی از مهمترین هدف آن بررسی جزئیات توافق و کسب دیدگاه تهران است. موضوعی که آشکارا هیات حماس به آن اشاره کرد. بدون هیچ ابهام و حاشیه ای و با یک تفسیر یکسان.


عاروری این بار بعنوان نایب رئیس دفتر سیاسی حماس به تهران سفر کردو پیش از سفر نیز یحیی السنوار رهبر حماس بدون تعارف سیاسی از ایران بعنوان یک حامی مهم مادی و معنوی یاد کرد. در کنار این موضوع فشارهای اسرائیل برای کنارگیری حماس از تهران و خلع سلاح مقاومت و به رسمیت شناختن آن را باید در نظر گرفت . 

 این سفر چالشی بزرگ برای اسراییل و آمریکا تلقی خواهد شد چون معتقد بودند با توافق اشتی ملی خواهند توانست حماس را در درون فتح ادغام کرده و از زنجیره های مقاومت منطقه ای دور کنند.
      سفر این هیات فردای پس از سخنان جیسون گرینبلات نماینده ویژه ترامپ در امور باصطلاح صلح خاورمیانه صورت گرفت که در آن جنبش حماس خواست اسراییل را به رسمیت بشناسد و خشونت را کنار بگذارد و به تمام قرار دادهای میان اسراییل و سازمان ازادیبخش فلسطین(ساف) پایبند باشد.

 

بنابراین حماس با این سفر به همه ابهامات پاسخ داد و تکلیف همه را یک سره کرد. پاسخی روشن و به دور از تعارفات سیاسی و دو وجهی. حماس روابط خود را با  ایران قطع نمی کند. در مرحله نابودی اسرائیل قرار دارد و قرار نیست آن را به رسمیت بشناسد و از سویی سلاح خودرا زمین نخواهد گذاشت. پاسخ روشن العاروری در تهران نیز به این موضوع که اسرائیل خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی حماس است نیز محکم و صریح بود آنجا که وی گفت :" ما درمرحله نابودی اسرائیل هستیم نه شناسایی آن.
 

اسامه حمدان» مسئول روابط خارجی حماس نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری قدس (قدسنا) در پاسخ به سوالی درباره فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی جهت دوری گزیدن حماس از ایران و قطع روابط با محور مقاومت تاکید کرد: این شاید آرزوی برخی باشد که حماس از جمهوری اسلامی ایران جدا شود.


وی افزود: من معتقدم که همین حضور هیات حماس در تهران به معنای این است که حماس هرگز از ایران به عنوان همپیمان همیشگی خود دوری نخواهد گزید.

مسئول روابط خارجی حماس تاکید کرد: فصل مشترک روابط حماس و ایران بسیار گسترده تر از آن است که با فشارهای این چنینی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خدشه ای به آن وارد شود.

 

حمدان افزود: ایران و حماس در موضوعات راهبردی نظیر جهان اسلام، مسئله فلسطین، مقاومت اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی با یکدیگر ارتباطی قوی و فصل مشترک دارند.
 

وی در پایان تاکید کرد: این آرزوی آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی هرگز محقق نخواهد شد و روابط ما با ایران تا زمان آزادی فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد.

 
طبقه بندی: وحدت اسلامی، 
برچسب ها: حماس،  

تاریخ : یکشنبه 30 مهر 1396 | 11:33 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
گزارش/

پیوند فتح و حماس، دائمی یا تاکتیکی


تحلیلگران معتقدند با امضای این قرارداد دو رقیب دیرینه، گام های جدی را برای تشکیل دولت آشتی ملی در سرزمین های فلسطینی برداشته اند و دیگر شرایطی برای بازگشت به عقب وجود ندارد.


خبرگزاری قدس (قدسنا)-«فریده شریفی»*: دو جنبش فتح و حماس پنجشنبه هفته گذشته (20 مهرماه) توافقنامه دولت ملی فلسطین را در قاهره پایتخت مصر امضا کردند و بر عزم  راسخ خود برای پایبندی به این توافق تاکید نمودند چرا که این توافق مقدمه وحدت ملت و عاملی برای تحقق خواسته های ملت فلسطین به ویژه تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است. هر چند برخی از شخصیت ها و بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به به ثمر رسیدن این توافق شک و تردید هایی عنوان نموده اند لیکن بر کسی پوشیده نیست که  توافق آشتی ملی فتح و حماس دستاوردی تاریخی و گامی مهم در جهت پایان دادن به  اختلافات داخلی فلسطین است.


در قوانین بین المللی و حقوق بین الملل  چه به صورت عرفی و چه قراردادی هرگاه توافقی صورت می گیرد و معاهده ای به امضا می رسد تا مرحله اجرای کامل و به بار نشستن بار حقوقی آن زمان زیادی طول می کشد و در این میان
ممکن است بین طرفین اختلاف نظرها، چالش ها و تضادهای زیادی ایجاد شود اما همین عزم و اراده طرفین برای  برداشتن اختلافات و مشکلات فی مابین و رسیدن به وحدت ملی، امری بسیار مهم و تاثیر گذار است. با این حال توجه به مشکلات موجود و ارائه راه حل برای برطرف کردن آنها نیز ضروری به نظر می رسد تا این توافقنامه،  محکم و استوار به بار نشیند و مانند توافقات قبلی سست و شکننده نباشد. از جمله این چالش ها مسئله بوروکراسی و سیستم اداری غزه است که طرفین باید برای آن راهکاری اصولی و ریشه ای جست و جو کنند.
 

دولت توافق ملی باید تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای مدنی و سیاسی را از اول دسامبر در دست بگیرد و کمیته‌هایی برای بررسی اوضاع کارمندان و ادغام کارمندان قدیم و جدید و نیز دستگاه‌های امنیتی قدیم و جدید تشکیل دهد. حماس معتقد است، تمام کارمندانی که این جنبش بر سر کار آورده بایددر موسسه‌ها ادغام شوند و به حقوق ومستمری آنها رسیدگی شود. اما مسئولان فتح معتقدند، حل پرونده کارمندان مشروط به حمایت بین‌المللی است. چرا که کشورهای غربی اخیرا به دلیل تاخیر در تحقق روند صلح با رژیم صهیونیستی از حجم کمک های مالی خود به تشکیلات خودگردان فلسطین کم کرده و آن را به نصف رسانده اند.
 

مسئله دیگر پیاده نمودن سیستم امنیتی در نوار غزه است. تا پیش از توافق آشتی ملی دستگاه امنیتی تشکیلات خود گردان فلسطین امنیت کرانه باختری رود اردن را تامین می کرد که البته با همکاری رژیم صهیونیستی این اقدام انجام می شد و همین مسئله موجب شده بود که بسیاری از نمایندگان و مبارزان فلسطینی دستگیر و زندانی شوند. در شرایط کنونی تحمل چنین مسئله ای از سوی حماس ناممکن است چر که بر طبق این توافقنامه جنبش حماس کلیه امور غزه و از جمله مسائل امنیتی این منطقه را به فتح سپرده و محمود عباس، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین نمی تواند مانند قبل  به دستگیری ها و بازداشت های بی رویه مبارزان فلسطینی بپردازد. چالش دیگر چگونگی روند انتخابات دمو کراتیک در منطقه غزه و کرانه باختری است که مسلما مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. نگرش جنبش های فلسطینی در باره دموکراتیزه شدن نهادهای مدنی و سیاسی و نحوه استقرار سیستم دموکراسی در این منطقه مسلما اختلاف نظرهای زیادی با یکدیگر دارد به خصوص اینکه رژیم صهیونیستی به راحتی اجازه نخواهد داد پایه های حکومت دمو کراسی و آزادی و استقلال در  مناطق فلسطینی مستقر شود و بالاخره مهمترین عامل مسئله سلاح حماس است. 
 

رهبران حماس بارها تاکید کرده اند که سلاح حماس، خط قرمز این جنبش است و موضوعی قابل مذاکره نیست، چرا که سلاح مقاومت منبع قدرت مردم فلسطین به شمار می‌آید . حماس چنین استدلال می کند که دشمن صهیونیستی هیچ زبانی جز زبان سلاح نمی‌شناسد و تا زمانی که خاک فلسطین در‌اشغال اسرائیل است حماس از حق مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که محمود عباس مخالفت خود را با سلاح حماس در قاهره اعلام  و تاکید کرده بود که هرگز سلاحی خارج از دایره قدرت خود را نخواهد پذیرفت و هرگز تجربه حزب الله لبنان را کپی‌برداری نخواهد کرد. در واقع  ترس محمود عباس از تکرار تجربه حزب الله در فلسطین یکی از موضوعاتی است که همیشه باعث اختلاف اساسی  بین فتح و حماس شده  است.
 

در هر صورت تحلیلگران معتقدند با امضای این قرارداد دو رقیب دیرینه، گام های جدی را برای تشکیل دولت آشتی ملی در سرزمین های فلسطینی برداشته اند و دیگر شرایطی برای بازگشت به عقب وجود ندارد و طرفین باید تلاش کنند تا بارقه های امید و آرزو را که در دل فلسطینیان روشن شده  همچنان روشن نگه دارند و به مصائب و رنج هایی که محاصره  ظالمانه 10 ساله  برای آنان به وجود آورده پایان دهند.
 
طبقه بندی: میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ،  وحدت اسلامی،  الخلیل و رام الله، 

تاریخ : شنبه 29 مهر 1396 | 10:32 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
کاریکاتور/

اشک تمساح برای مسلمانان روهینگیا

قدسنا: در شرایطی که به تازگی انتشار تصاویری از آوارگی مسلمانان روهینگیا در مرز بنگلادش با واکنش های مسلمانان جهان مواجه شده، قدرتهای غربی همچنان در این زمینه هیچ اقدامی انجام نمی دهند و تنها اشک تمساح می ریزند.

طبقه بندی: میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ،  مقاله،ویدئو،کلیپ،شعر...،  وحدت اسلامی، 

تاریخ : شنبه 29 مهر 1396 | 10:23 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شکایت سوریه از صهیونیست‌ها به سازمان ملل و شورای امنیت:
تجاوز اسرائیل به حومه قنیطره حلقه جدیدی از حلقه‌های همدستی با گروه‌های تروریستی است


وزارت خارجه سوریه تاکید کرد تجاوز جدید رژیم اسرائیل به یکی از مواضع نظامی در حومه قنیطره، حلقه جدیدی از حلقه‌های همدستی و همکاری میان اشغالگران اسرائیلی و گروه‌های تروریستی و نیز تلاش ناامید کننده برای حمایت از تروریست‌ها به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)،وزارت خارجه سوریه با  ارسال دو نامه جداگانه برای دبیرکل سازمان متحد و رئیس شورای امنیت که خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) منتشر کرده است، به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده است.

 

در این نامه‌ها آمده است : اشغالگران اسرائیلی دست به تجاوز جدیدی زد و یکی از مواضع نظامی را در حومه قنیطره هدف قرارداد که نقض آشکار توافق جداسازی نیروها به شمارمی‌رود، این تجاوز پس از آن صورت گرفت که تروریست‌های مزدور اشغالگران اسرائیلی به دستور آنها و هماهنگی با آنها، چند گلوله خمپاره به یک منطقه غیرمسکونی در داخل اراضی اشغالی شلیک کردند تا اشغالگران برای تجاوز خود به خاک سوریه بهانه‌ای پیدا کند.

 

وزارت خارجه سوریه در این نامه‌ها تصریح کرده است : این تجاوز نیست مگر حلقه جدیدی ازحلقه‌های همدستی و همکاری میان اشغالگران اسرئیلی و گروه‌های تروریستی مسلحی که دیگر نیازی به اثبات آن نیست، چرا که وقایع و اسناد پیاپی جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد و ارتباط نزدیک موجود میان دو طرف(صهیونیست‌ها و تروریست‌ها) را مورد تاکید قرار می‌دهد که هر دو یک هدف واحد و مشترک را دنبال می‌کنند و آن هدف، این است که ثبات و امنیت جمهوری عربی سوریه را برهم بزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت آن را تهدید کنند.

 

وزارت خارجه سوریه تاکید کرده است این تجاوز همچنین تلاش ناامیدکننده دیگری از سوی رژیم اسرائیل برای حمایت از گروه‌های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره است که در مناطق مختلف سوریه در مقابل ضربات ارتش عربی سوریه و همپیمانانش از هم فروپاشیده است.

 

بر اساس این گزارش، در این نامه‌ها تاکید شده است : جمهوری عربی سوریه درباره پیامدهای خطرناک چنین اقدامات تجاوزکارانه مکرر هشدار می‌دهد که در راستای حمایت از تروریسم و گروه‌های جنایتکار قرار دارد و اسرائیل و حامیانش با این اقدامات، قطعنامه‌های شورای امنیت را به چالش می‌کشد.

 

وزارت خارجه سوریه با ابراز شگفتی عمیق از ناتوانی شورای امنیت در متوقف کردن این تجاوزات رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرده است که این شورا موضع قاطعی برای جلوگیری از تکرار تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه و توقف فوری آن اتخاذ کند.
طبقه بندی: مصاحبه،گزارش، 
برچسب ها: سوریه،  

تاریخ : شنبه 29 مهر 1396 | 10:09 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
عضو مطرح حماس :

هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم/ امروز از زمان نابودی اسرائیل حرف می‌زنیم/ ایران بزرگترین حامی مقاومت است


رئیس جنبش حماس در نوار غزه طی سخنانی در جمع جوانان فلسطینی تاکید کرد هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را وادار کند اشغالگران اسرائیلی را به رسمیت بشناسیم، زمان اعتراف به اسرائیل گذشته و امروز از زمان نابودی اسرائیل و محو آن صحبت می‌کنیم.


به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)،«یحیی السنوار» به جوانان فلسطینی که با وی دیدار کرده بودند، قول داد مقاومت تمام اسیران را از زندان‌های اشغالگران اسرائیلی آزاد کند.

 

وی تاکید کرد : آزادی اسیران، مسئولیت ما است و نظامیان (اسیر)رژیم اشغالگر تا زمانی که اسیران ما آزاد نشوند، هرگز روی آزادی را نخواهند دید.

 

السنوار برای عقد دومین قرارداد وفاداری به آزادگان و آزادی مروان البرغوثی عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، حسن سلامه، محمود عیسی، عباس السید، احمد سعدات دبیرکل جبهه خلق و دیگر اسیران قهرمان آمادگی دارد.

 

رئیس جنبش حماس در نوار غزه خاطر نشان کرد رابطه حماس با عمق عربی و اسلامی آن، رابطه استراتژیک است و ما روابط خود با مصر یا کشورهای دیگر را قطع نکرده‌ایم.

 

این عضو مطرح جنبش مقاومت اسلامی فلسطین درباره جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : ایران بزرگترین حامی گردان‌های عزالدین قسام(شاخه نظامی حماس) است.

 

از سوی دیگر، السنوار از کمیته مرکزی جنبش فتح و کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) درخواست کرد جلسات آتی خود را در نوار غزه به ریاست محمود عباس(ابومازن) برگزار کنند.

 

بر اساس گزارش شبکه المنار، وی افزود : من شخصا برای سلامتی و راحتی ابومازن در صورت سفر به غزه به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهم کرد، حماس تصمیم برگشت ناپذیری گرفته است مبنی بر اینکه هرگز به عنوان طرفی در دودستگی و شکاف فلسطینی بازنخواهد گشت.

 

السنوار اظهار داشت از جوانان فلسطینی برای شکستن گردن کسانی که خواهان مانع تراشی در برابر آشتی و شکست آن هستند، کمک خواهد گرفت.

 

عضو مطرح حماس تاکید کرد پیروزی حقیقی متعلق به ملت فلسطین است و اگر شکست حماس به خاطر مردمش باشد، از نظر ما مانعی ندارد، ما در پشت سر گذاشتن این مرحله جدی هستیم.

 

وی خاطر نشان کرد حماس در صورتی که ابومازن بر تکیه کردن به قدرت نظامی در مذاکراتش با اشغالگران اسرائیلی بیندیشد، حماس برای حمایت از وی آماده است که در این صورت وی(ابومازن) دستاورد زیادی کسب خواهد کرد و مسئله فلسطین را به بهترین مراحلش منتقل خواهد کرد.
طبقه بندی: میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ،  دست خدا،  وحدت اسلامی،  الخلیل و رام الله،  روش های نظامی،  مصاحبه،گزارش، 

تاریخ : شنبه 29 مهر 1396 | 10:05 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
نوجوان فلسطینی و صاحب عکس «یک نفر در برابر یک لشکر» امروز محاکمه می‌شود
تظاهرات در اطراف سفارت آمریکا در بیروت
مهمترین دلیل شکست مزدوران رژیم صهیونیستی در سوریه
اسراییل طرح های بحث برانگیزی را برای شهرک سازی در الخلیل به جریان انداخته است
آینده منطقه در دست جبهه مقاومت است/ حیات دوباره جریان ملی ضدصهیونیستی
حماس تکلیف همه را یک سره کرد/ اسرائیل پیام خود را دریافت نمود/ از ایران به هیچ قیمتی جدا نمی شویم/حماس در مرحله نابودی اسرائیل است نه شناسایی آن!
گزارش/ پیوند فتح و حماس، دائمی یا تاکتیکی
اشک تمساح برای مسلمانان روهینگیا
شکایت سوریه از صهیونیست‌ها به سازمان ملل و شورای امنیت: تجاوز اسرائیل به حومه قنیطره حلقه جدیدی از حلقه‌های همدستی با گروه‌های تروریستی است
عضو مطرح حماس : هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم/ امروز از زمان نابودی اسرائیل حرف می‌زنیم/ ایران بزرگترین حامی مقاومت است
اسامه حمدان در گفتگوی اختصاصی با قدسنا تاکید کرد: حضور هیات حماس در تهران پاسخی جدی به درخواست کنندگان قطع روابط با ایران است
یک مقام صهیونیست: ارتباط با ایران هزینه سنگینی برای حماس خواهد داشت
ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن شهرک سازی در کرانه باختری؛ فرانسه و آلمان تصویب طرح ساخت شهرک های جدید را محکوم کردند
ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن شهرک سازی در کرانه باختری؛ فرانسه و آلمان تصویب طرح ساخت شهرک های جدید را محکوم کردند
در بزرگترین گردهمایی دانشجویان ضدامپریالیستی؛ جوانان فلسطینی، سوری و لبنانی با آرمان‎های انقلاب بیعت کردند
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 730 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.