~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
شنبه 2 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
آغاز ششمین روز اعتصاب غذای آزادی و کرامت؛

شمار اسرای اعتصاب کننده در حال افزایش استبا آغاز روز ششم اعتصاب «آزادی و کرامت»، شمار دیگری از اسرای

 فلسطینی به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند تا چالش امنیتی مبارزه اسرا

 با رژیم صهیونیستی را تشدید کنند.


به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری قدس (قدسنا) شبکه المیادین امروز 

گزارش داد: ششمین روز اعتصاب غذای گسترده اسرای فلسطینی در زندان‌های 

رژیم صهیونیستی با عنوان اعتصاب «آزادی و کرامت» از امروز آغاز شد.

بنابراین گزارش، امروز نیز شمار دیگری از اسرای فلسطینی به جمع

 اعتصاب کنندگان پیوستند تا چالش امنیتی مبارزه اسرا با رژیم صهیونیستی

 را تشدید کنند.


روز گذشته نیز در پنجمین روز اعتصاب غذای اسرای فلسطینی مراسم و 

راهپیمایی های متعددی در حمایت از اسرای فلسطینی برگزار شد.

اعتصاب غذای بیش از 1500 اسیر فلسطینی از روز هفدهم آوریل 

(روز اسیر فلسطین) در زندان‌های رژیم صهیونیستی آغاز شد.  مهمترین 

مطالبات اسرای فلسطینی در اعتصاب غذای کرامت ایجاد وضعیتی در

 زندان‌های رژیم صهیونیستی است که در آن کرامت انسانی بر اساس 

موازین بین المللی و قوانین پذیرفته شده جهانی رعایت شود. مرکز تحقیقات

 اسرای فلسطینی اعلام کرده که در حال حاضر هفت هزار و 24 اسیر

 فلسطینی و از دیگر کشورها در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اسارت

 قرار دارند که 23 زندان، بازداشتگاه و مراکز تحقیق و بازجویی دوران

اسارت خود را می‌گذرانند.

نوع مطلب : میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
کباب پزی صهیونیست ها
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

گروهی از شهرک نشینان صهیونیست به منظور تحریک

 اسرای فلسطینی که برای پنجمین روز متوالی دست به

 اعتصاب غذای سراسری زده اند، مقابل زندان عوفر

 در غرب رام الله گوشت کباب کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از 

پایگاه خبری عبری زبان "کیکار هشبات"، گروهی از

 شهرک نشینان صهیونیست عضو سازمان تندرو "اتحادیه

 قومی یهود" در اقدامی تحریک کننده جلوی زندان عوفر

 گوشت کباب کردند.

برخی شاهدان عینی عنوان کرده اند که شهرک نشینان 

در حالی که گوشت کباب می کردند، می گفتند بوی کباب

 موجب تحریک اسرای اعتصاب کننده غذا خواهد شد.

لازم به ذکر است که حدود 2 هزار اسیر فلسطینی برای 

پنجمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت بد 

زندان ها و محروم شدن از ابتدایی ترین حقوق خود در 

زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذای 

سراسری زده اند.

تاریخ نشر  :
جمعه 21/آوریل/2017 ساعت 21:28:39
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
کودکان فلسطینی
نابلس ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

کودکان فلسطینی امروز پنجشنبه طی مراسمی باشکوه به

 منظور ابراز همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده

 غذا در زندان های صهیونیستی، زنجیره انسانی در 

مرکز شهر نابلس (مرکز استان نابلس) تشکیل دادند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این مراسم توسط 

گروه ها و جریان های فلسطینی و در چارچوب فعالیت های

 همبستگی با اسرای فلسطینی برپا گردید که دامنه این 

فعالیت ها به تمامی شهرهای فلسطین کشیده شده است.

در این زنجیره انسانی بیش از 500 کودک فلسطینی و

 جمعی از شهروندان نیز شرکت کردند، آنان از مقابل ساختمان 

استانداری نابلس به سمت میدان شهدا در این شهر راه افتادند.

شرکت کنندگان در این مراسم با حمل پرچم های فلسطینی و
 تصاویر اسرا، شعارهایی را در تجلیل و تمجید از پایداری و
 استقامت اسرا سر دادند و تاکید کردند که اسرا در میدان نبرد
 تنها نیستند و تمامی طیف ها و قشرها و گروه های فلسطینی از
 خواسته ها و آرمان هایشان حمایت می کنند. 
نوع مطلب : کودکان و نوجوانان فلسطینی، اسرا و شهدای فلسطینی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
کشتار حسینیه و بیت لاهیا
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

امروز جمعه مصادف است با 69 امین سالروز کشتار روستای

 حسینیه در فلسطین اشغالی 1948 و 13 امین سالروز کشتار 

رژیم صهیونیستی در شهرک بیت لاهیا در شمال نوار غزه.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیروهای تروریستی

رژیم صهیونیستی معروف به "هاگانا" و "بالماح" 21 آوریل

 سال 1948 دست به جنایت بزرگی در روستای حسینیه در

 مجاورت صفد زدند که منجر به شهادت 30 نفر از ساکنان این 

روستا و زخمی شدن شمار دیگری شد.

نیروهای تروریستی صهیونیستی این روستای کوچک فلسطینی

 را که 5324 دونم مساحت دارد و در شمال شرق شهر صفد

واقع شده است، مورد حمله قرار دادند. این روستا در آن زمان

 340 نفر جمعیت داشت. نیروهای صهیونیستی با اسلحه و مواد

 منفجره این روستا را به طرز وحشیانه ای مورد حمله قرار داده

 و ده ها نفر را شهید و زخمی کردند.

در این حمله، صهیونیست ها در اولین گام  برای اشغال روستای

حسینیه، 12 منزل را بر سر ساکنانش ویران کردند و همین مساله

 موجب فرار و آوارگی ساکنان روستا از ترس جانشان شد.

کشتار بیت لاهیا

از سوی دیگر، در 21 آوریل سال 2004 نظامیان رژیم صهیونیستی

 با تانک و جنگ افزارهای سنگین نظامی و با حمایت هوایی 

جنگنده های این رژیم شهرک بیت لاهیا در شمال نوار غزه را

 مورد حمله قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی طی دو روز حمله 17 فلسطینی را در

 شهرک بیت لاهیا به شهادت رساند و حدود 100 نفر دیگر را

 نیز زخمی کرد.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در این حمله خانه های 

بسیاری را ویران کرده و خسارت های زیادی به درختان و 

اراضی کشاورزی فلسطینیان وارد کردند.

نوع مطلب : روش های نظامی، محاصره، مصاحبه،گزارش، آوارگان و حق بازگشت، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین
واشنگتن ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

دفتر امور دمکراتیک و حقوق بشر وزارت خارجه

 آمریکا گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر

 در اراضی اشغالی فلسطین در سال 2016 را

 صادر کرد. در این گزارش به نقض حقوق ملت

 فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و تشکیلات 

خودگردان پرداخته شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این

گزارش 122 صفحه ای که برخی رسانه ها اقدام

 به انتشار خلاصه آن کرده اند، تاکید می کند که

 تشکیلات خودگردان هیچ سلطه ای بر فلسطینیان

 در قدس شرقی ندارد، به این دلیل که رژیم 

صهیونیستی قوانین خود را در این منطقه اعمال

 کرده و هرگونه فعالیت و حضور تشکیلات 

خودگردان در هر نقطه ای از قدس را ممنوع کرده

 است.

گزارش مذکور به شیوه های مختلف نقض حقوق

 فلسطینیان اعم از بکارگیری زور مفرط در شیوه

 تعامل و برخورد با آنان، بازداشت گسترده و 

خودسرانه آنان و به تبع آن شکنجه و آزار و اذیت

 فلسطینیان در زندان ها، تخریب خانه های فلسطینیان

 و آواره و بی سرپناه شدن شمار زیادی از فلسطینیان

 در نتیجه آن اشاره و تاکید شده است که با این وجود

 فلسطینیان قدرت چندانی برای بازخواست و محاکمه

 سران رژیم صهیونیستی در محافل بین المللی به خاطر

 ارتکاب این تجاوزات ندارند.

بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، نظامیان رژیم

صهیونیستی 91 فلسطینی را در سال گذشته به شهادت 

رسانده است. رژیم صهیونیستی مدعی است که برخی 

از این فلسطینیان قصد اجرای عملیات های مقاومتی

 را داشته اند. اما گزارش های زیادی وجود دارد که 

ثابت می کند رژیم صهیونیستی اقدام به نقض حقوق

 فلسطینیان کرده و بارها آن ها را به شیوه هایی 

غیر قانونی و بدون هیچ دلیلی به قتل رسانده است.

علاوه بر این، برخی گزارش ها نیز از بدرفتاری

 زندانبانان اسرائیلی با اسرای فلسطینی به ویژه حین 

بازداشت و بازجویی، نامناسب بودن مکان بازداشت

 فلسطینیان، بکارگیری تدابیر شدید امنیتی علیه آنان،

 مصادره و تخریب املاک و منازل فلسطینیان، محدود

 کردن آزادی آنان در تمامی زمینه ها اعم از آزادی

 بیان، تشکیل انجمن ها و عضویت در آن ها و اعمال 

محدویت شدید بر تردد فلسطینیان و سفر آن ها به خارج

 حکایت دارد.

یکی دیگر از مشکلات موجود خشونت گسترده 

شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان است و بسیار

 به ندرت اتفاق می افتد که رژیم صهیونیستی شهرک نشینان

 را به خاطر ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان بازخواست و

 محاکمه کند.

در این گزارش آمده است که حملات و تجاوزات

 شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در قدس

 اشغالی به امری مرسوم و روزمره تبدیل شده است و 

معمولا این حملات منجر به تحقیق و بازجویی از 

شهرک نشینان نخواهد شد.

این گزارش در مورد نوار غزه نیز تاکید می کند که رژیم

 صهیونیستی و دولت مصر محدودیت های بسیار شدیدی

 را علیه این باریکه در پیش گرفته اند و اجازه تردد 

فلسطینیان از حمله بیماران، دانشجویان، بازرگانان و

 شخصیت های علمی به خارج از غزه را نمی دهند.

مهم ترین مشکلات و معظلات حقوق بشر در اراضی

 اشغالی فلسطین بر اساس گزارش مذکور حملات علیه 

غیر نظامیان به بهانه های سیاسی یا دینی و تبعیض نژادی 

علیه عرب های ساکن فلسطین اشغالی که بیشتر آن ها خود

 را فلسطینی و ساکنان اصلی این سرزمین می دانند، ذکر

 شده است و آن ها خواستار برخورداری از حقوق برابر و

مساوی هستند.

گزارش مذکور همچنین به بررسی روایت ها و 

گزارش های صادر شده در مورد شکنجه فلسطینیان، 

محاصره جائرانه باریکه غزه، بازداشت فلسطینیان و

 تخریب خانه های آنان پرداخته است، از جمله گزارش

کمیته مبارزه با شکنجه که آورده است به رغم ارائه بیش

از 800 مورد شکواییه از سوی اسرای فلسطینی پیرامون

 شکنجه در زندان های رژیم صهیونیستی از سال 2011

 و اعتراف دولت رژیم صهیونیستی به 15 درصد از این 

شکنجه ها، هرگز دولت صهیونیستی اتهامی را در این زمینه

 به هیچیک از بازرپرسان اسرائیلی وارد نکرده است و تاکنون

 هیچ بازرپس یا مسئول سازمان زندان های صهیونیستی به

 شکنجه و آزار و اذیت اسرای فلسطینی متهم نشده است.

کمیته مبارزه با شکنجه اعلام کرد که تا 13 سپتامبر گذشته،

41 مورد شکواییه جدید که بر شکنجه اسرای فلسطینی در

 زندان های رژیم صهیونیستی تاکید دارد، ارائه شده است.

در بخش دیگری از این گزارش، به تجاوزات رژیم صهیونیستی

 علیه ساکنان النقب و اجرای 982 مورد تخریب منازل فلسطینیان

 در این منطقه در سال 2015 اشاره شده است. این در حالی

است که در سال 2014 نیز 1073 مورد تخریب منازل فلسطینیان

 گزارش شده است.

در این گزارش همچنین از عدم برخورداری فلسطینیان از آزادی

 دینی و دسترسی به اماکن عبادی و دینی خود، عدم حمایت

 از آوارگان و ممنوع بودن مشارکت آزادانه آنان در فعالیت های

 سیاسی و یا ممنوع بودن برگزاری انتخابات در این مناطق انتقاد

 شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش به فساد و عدم 

شفاف سازی دولت رژیم صهیونیستی، تبعیض، تجاوزات و 

دیگر پدیده های منفی موجود در جامعه از جمله تجاوز و 

خشونت های خانوادگی اشاره شده است.

همچنین مسائل دیگری از جمله آموزش، تبعیض در مشاغل،

 دادگاه ها، بازداشت موقت و اقدامات و تعامل غیر انسانی در

 حق بازداشت شدگان سیاسی نیز در این گزارش مورد تاکید

 قرار گرفته است.

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
شیخ نعیم‌قاسم:

بشار اسد می‌ماند


باقی ماندن «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در قدرت موضوعی قطعی 

است، تمامی گام‌هایی که تاکنون ترسیم شده یا ممکن است که ترسیم شود،

 بشار اسد را به عنوان مخاطب اصلی در نظر گرفته است؛ این مسأله

 تمام شده، بشار اسد اساس راه‌حل سوریه است و از هر راه‌حلی حمایت 

خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) ، «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله

 لبنان در گفتگو با روزنامه «الاخبار» بار دیگر اعلام کرد از نظر این 

جنبش قانون «نسبیت» بهترین قانون برای انتخابات لبنان خواهد بود و تمام 

طرف‌ها را راضی خواهد نگه داشت.
 

نعیم قاسم در پاسخ به اینکه آیا تا قبل از ۱۵ می قانونی برای انتخابات تصویب

 خواهد شد یا نه؛ گفت: ما همگی در راستای تحقق این امر تلاش می‌کنیم و 

منتظر مواضع طرف‌های مختلف برای نهایی شدن قانون مورد قبول همه هستیم.
 

وی درباره قانون مقدماتی که گفته می‌شود حزب‌الله موافقت خود را با آن اعلام

 کرده، توصیح داد: قبل از اینکه موضع نهایی خود در قبال هر قانونی را 

اعلام کنیم باید شکل نهایی آن که تمامی طرف‌ها بر آن توافق کرده‌اند را بدانیم؛

 پاسخ‌ها به قانون مطرح شده، پاسخ‌هایی مختلف هستد که هنوز نهایی نشده تا قابل

 تطبیق باشند.
 

نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحث و جدل حزب‌الله با 

«جریان ملی آزاد» درباره قانون انتخابات واضح و صریح است؛ طبیعی است 

که با برخی امور موافق و با برخی دیگر مخالف باشیم اما تفاهمات ما با این

 جریان برای طرفین و لبنان مهم است و کسانی که به دنبال ماهیگیری از آب 

گل‌آلود هستند، به نتیجه ای نخواهند رسید.
 

سوریه

معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در پرداخت به موضوع سوریه گفت: باقی ماندن

 «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه موضوعی قطعی است، تمامی گام‌هایی که 

تا کنون ترسیم شده یا ممکن است که ترسیم شود، بشار اسد را به عنوان مخاطب

 اصلی در نظر گرفته است؛ این مسأله تمام شده، بشار اسد اساس راه‌حل سوریه 

است و از هر راه‌حلی حمایت خواهد کرد.
 

وی درباره موضع آمریکا در قبال سوریه در دوره «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور

 این کشور نیز گفت: آمریکا هنوز گزینه‌های دقیقی در مسأله سوریه ارائه نداده

 و بر اساس ایده‌های پراکنده و بدون یک برنامه کامل عمل می‌کند؛ معتقدم حداقل

 طی چند ماه آینده باید منتظر تحولاتی باشیم پس از آنکه آمریکایی‌ها احساس 

کردند خود باید مستقیما دست به اقداماتی بزنند نه از طریق میانجی‌های ترکی، 

سعودی یا قطری و این همان چیزی است که تفکر آزادسازی «رقه» از چنگ

 داعش مقدمه آن است؛ زمانی که آزادسازی رقه که همزمان با پایان عملیات 

آزادسازی موصل خواهد بود ، انجام شد می‌توان از امکان نشستن طرف‌های

 مختلف از جمله آمریکا بر سر یک میز برای بحث درباره حقوق سیاسی سخن گفت.

 

 معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: تمام آنچه امروز می‌شنویم در 

چارچوب بهبود واقعیت میدانی طرف‌های مختلف ، بدون یک افق سیاسی واضح 

است؛ نمی‌شود یک راه‌حل سیاسی وجود داشته باشد زمانی که طرف‌های اصلی 

یعنی آمریکا، روسیه، عربستان، ترکیه، سوریه و معارضان در آن شرکت نکنند؛

 عدم شرکت آمریکا و عدم مشارکت [کشورهای] خلیج [فارس] در اقدامات 

مختلف بدان معناست که ما گزینه‌های سیاسی واضح نیستیم.
 

نعیم قاسم به موضوع حمله آمریکا به فرودگاه «الشعیرات» نیز پرداخت و

 گفت: این حمله «محدود» بود و آمریکا می‌خواست بگوید با تمام نیرو در 

میدان حضور دارد و در واقع سر و صدای سیاسی این موضوع بسیار بیشتر

 برایش مهم بود تا سر و صدای میدانی. این موضوع با اعلام قبلی حمله به

 روس‌ها و نیز سرخوردگی اسرائیلی‌ها پس از شادی اولیه به خوبی نمایان است؛

 نیروهای سوریه بسیار سریع عملیات خود را از این فردوگاه از سر گرفتند.

 

به گزارش فارس، وی در پاسخ به این سوال که حزب الله متهم به ایجاد تغییرات

 «دموگرافی» (جمعیت‌شناسی) از طریق توافق شهرهای چهارگانه «فوعه-کفریا،

 زبدانی-مضایا) است است، گفت: بیشتر از دو سال است که فوعه و کفریا که

16 هزار شهروند دارد و بیشتر آنها زنان و کودکان و سالمندان هستند تحت 

محاصره شدیدند و با تجاوزهای گروه‌های تروریستی در اطراف آن مواجهند؛ در

 این برهه زمانی دیگر راه‌حلی منطقی جز تخلیه بر اساس توافقی که حاصل شد، 

نبود. میان آرامش شهروندان باقی مانده در فوعه و کفریا و ادامه محاصره آنها،

 راه‌حل اول بهتر بود. این منصفانه نیست که این موضوع تعبیر به «تغییرات 

دموگرافی» شود زیرا مربوط به افرادی می‌شود که در برابر مرگ تدریجی 

هستند اما حل تغییرات دموگرافی بخشی اساسی از راه‌حل سیاسی سوریه و 

بازگرداندن مردم به شهرهایشان است

نوع مطلب : مقاومت، 
برچسب ها : سوریه، لبنان،
لینک های مرتبط :
جمعه 1 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
اسرای فلسطین
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان های صهیونیستی
 امروز پنجشنبه وارد چهارمین روز خود شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسرای فلسطینی
 به رغم آن همه اقدامات سرکوبگرانه مدیریت زندان های
 اسرائیلی همچنان به پایداری خود ادامه می دهند.
اسرای فلسطینی از هفدهم ماه جاری در اعتراض به 
سیاست های ظالمانه مدیریت زندان های اسرائیلی از جمله
 بازداشت موقت، حبس انفرادی و غیره دست به اعتصاب 
غذا زده اند. 
زندانبانان صهیونیست از اولین روز اعتصاب غذا همواره
 اسرای فلسطینی را جا به جا می کنند و دست به بازرسی
 گسترده آنان می زنند و به سلول ها و بندهای آنان یورش
 می آوردند و دست به تفتیش آنها می زنند. تاریخ نشر  :
پنج شنبه 20/آوریل/2017 ساعت 13:54:26
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 فروردین 1396 :: پنج نفر مسلمون

تصاویر کشف سلاح در کرانه باختریطی سالهای اخیر «تسلیح کرانه باختری» به نگرانی ویژه امنیتی رژیم 

صهیونیستی تبدیل شده و آنها به شدت با هرگونه تحرکی در این زمینه 

مخالفت می‌کنند.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از

 یورش شب گذشته نظامیان صهیونیست به منطقه طولکرم در کرانه باختری 

از کشف تسلیحات در این منطقه خبر دادند.


به گزارش قدسنا، طی سالهای اخیر «تسلیح کرانه باختری»  به نگرانی 

ویژه امنیتی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و آنها به شدت با هرگونه تحرکی 

در این زمینه مخالفت می‌کنند.

 

انتهای پیام/م.ت/


نوع مطلب : مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 فروردین 1396 :: پنج نفر مسلمون

گذشت دو روز از اعتصاب غذای «کرامت»

/ وحدت فلسطینی و نگرانی‌ صهیونیست‌هابا گذشت دو روز از اعتصاب غذای کرامت عرصه میدانی شاهد 

شکل گیری یک وحدت در موضع گیری در حمایت از اسرا و 

مسئله فلسطین بوده است، این در شرایطی است که صهیونیست‌ها از

 استمرار این اعتصاب به شدت نگران تر از قبل شده‌اند.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از المیادین، در دومین

 روز اعتصاب غذای کرامت که از هفدهم آوریل آغاز شده، جای جای 

فلسطین شاهد برگزاری راهپیمایی‌های در حمایت از اسرا بود.

رژیم صهیونیستی که با نگرانی تحولات مرتبط با اعتصاب غذای اسرا

 را دنبال می‌کند روز گذشته نیز به بهانه اقدام مقاومتی فلسطینی‎‌‌ها به

 سرکوب شدید تظاهرات کنندگان پرداخت.

امروز (چهارشنبه) نیز در سومین روز اعتصاب کرامت، فلسطینی‎ها بر ادامه 

اقدامات و تحرکات خود در کرانه باختری و غزه در حمایت از اسرای فلسطینی

، تاکید ورزیده‌اند.
 

در همین راستا، «عیسی قراقع» رئیس کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطینی

 خواستار برگزاری نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل برای 

بررسی اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها شد.

 


 

از سوی دیگر، «عصام بکر» هماهنگ کننده جریانهای ملی فلسطینی

 در گفتگو با المیادین تاکید کرد: اشغالگران در تلاش برای اجرای 

تدابیر سختگیرانه علیه اسرای اعتصاب کننده، با حبس آنها در سلول

 انفرادی هستند.

«قدوره فارس» رئیس باشگاه اسرای فلسطینی نیز دراین باره بیان

 داشت: وضعیت اسرا در پی تشدید تدابیر صهیونیست‌ها بسیار 

سخت‌تر از گذشته شده است. وی همچنین از پیوستن شمار دیگری از

 اسرای فلسطینی به اعتصاب غذای کرامت خبر داد.

 

«ابواحمد فواد» معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین

 نیز ضمن ابراز امیدواری برای پیوستن همه اسرای فلسطینی به 

اعتصاب غذای کرامت، افزود: سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) 

باید به وظایف خود در سطح بین المللی برای مطرح کردن مسئله 

اسرا عمل کند.

 


 

فواد تاکید کرد: اعتصاب اسرا بر روند تحرکات و جنبش مردمی در 

فلسطین خواهد افزود و باعث شدت گرفتن روند رویارویی با اسرائیل

 خواهد شد.

 

وی بر لزوم ایجاد یک رهبری واحد برای هدایت جنبش اسرای

 فلسطینی و انتفاضه مردمی تاکید کرد و افزود: من معتقدم رسانه‌های

 فلسطینی و عربی در قبال مسئله اسرا به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

 

از سوی دیگر، «امین شومان» رئیس کمیته عالی پیگیری امور اسرای

 فلسطینی با اشاره به وضعیت تنش آمیز حاکم بر زندان‌های رژیم

 صهیونیستی در اثر تدابیر سازمان زندان‌های این رژیم، افزود: این گونه

 اقدامات خطرناک بیانگر عزم اشغالگران برای شکستن اعتصاب غذا به 

هر طریق ممکن است.

وی افزود: البته اسرای فلسطینی به اعتصاب غذای خود تا رمق آخر ادامه

 خواهند داد و تنها در صورت اجرای مطالبات خود دست از اعتصاب می‌کشند.

شومان تاکید کرد: اعتصاب غذای اسرای فلسطینی مسئله‌‌ای محوری و

 مهم  و دارای بازتاب بین المللی است. البته رژیم اشغالگر در نظر دارد

 با حبس اسرا در سلول انفرادی اعتصاب غذای دسته جمعی آنها را بشکند.

به گزارش قدسنا، اعتصاب غذای بیش از 1500 اسیر فلسطینی از روز 

هفدهم آوریل (روز اسیر فلسطین) در زندان‌های رژیم صهیونیستی آغاز شد.

  مهمترین مطالبات اسرای فلسطینی در اعتصاب غذای کرامت ایجاد 

وضعیتی در زندان‌های رژیم صهیونیستی است که در آن کرامت انسانی

 بر اساس موازین بین المللی و قوانین پذیرفته شده جهانی رعایت شود. مرکز

 تحقیقات اسرای فلسطینی اعلام کرده که در حال حاضر هفت هزار و 24

 اسیر فلسطینی و از دیگر کشورها در زندان‌های رژیم صهیونیستی در اسارت

 قرار دارند که 23 زندان، بازداشتگاه و مراکز تحقیق و بازجویی دوران اسارت

 خود را می‌گذرانند.

انتهای پیام/م.ت/

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 29 فروردین 1396 :: پنج نفر مسلمون
روز اسیر فلسطینی
بیت لحم ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

نظامیان صهیونیست امروز دوشنبه به شرکت کنندگان

 در راهپیمایی همبستگی با اسرای فلسطینی حمله ور شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این 

راهپیمایی را گروه های ملی و اسلامی فلسطین به 

مناسبت روز اسیر فلسطینی در شهر بیت لحم ترتیب 

داده بودند.

شرکت کنندگان در این مراسم از مقابل دفتر نمایندگی

 سازمان ملل در مرکز این شهر به راه افتاده و

 با حمل پرچم های فلسطینی و بیرق های گروه های

 فلسطینیی و تصاویر شهدا و پیمودن خیابان های آن،

 شعارهایی را در حمایت از اعتصاب غذای اسرای

 فلسطینی سر دادند.

اشغالگران صهیونیست به محض رسیدن راهپیمایان

 به ورودی شمالی بیت لحم به سوی آنان گلوله های

 مشقی و گاز اشک آور پرتاب کردند که در پی این

 جنایت تعدادی از آنان زخمی شدند.

نوع مطلب : اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 696 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -