~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 12:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

تولد "صهیونیسم اسلامی"

تولد "صهیونیسم اسلامی"

ایدئولوژی صهیونیسم در میان یهودیان غیرمذهبی متولد شد. یهودیان مذهبی اعتقاد داشتند پراکندگی آنها در عالم و دوری آنها از صهیون اراده خداوند و مجازاتی الهی است و یهودیان باید به آن گردن گذارند. ترک این پراکندگی تنها با فرمان خداوند مجاز و مشروع تلقی می‌شد. اما یهودیان صهیونیست راه حل مشکل یهودی (در اروپا) را تشکیل کشور یهودی (در آسیا) می‌دانستند و از طریق دوستان مذهبی صیغه‌ای شرعی برای آن یافتند: انتظار برای اراده الهی مانع تلاش یهودیان برای بازگشت به صهیون نیست و بلکه می‌تواند مقدمه آن باشد!

سید هادی برهانی، کارشناش مسایل فلسطین در یادداشتی برای ایسنا نوشته است: بدین ترتیب یهودیان زیادی به صهیونیسم پیوستند و اینک این ایدئولوژی غیرمذهبی (که زمانی مورد نفرت یهودیان مذهبی بود) مورد حمایت اکثریت یهودیان جهان است. پس از مدتی اتفاق مشابهی در جهان مسیحیت رخ داد: مسیحیان مذهبی دشمنی دیرینه‌ای با یهودیان داشتند. آنها یهودیان را قاتل عیسی مسیح پسر خدا می‌دانستند و از اینرو آنها را شایسته هرگونه طرد و لعن به حساب می‌آوردند. پس از ظهور صهیونیسم و گسترش آن در میان جوامع یهودی و قدرت گرفتن آن در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، فرقه‌ای از مسیحیان مذهبی ظهور نمود که برخلاف مسیحیان مذهبی (همه تاریخ مسیحیت) کمک به یهودیان (صهیونیست) را وظیفه شرعی خود بشمار می‌آورد. این فرقه اعتقاد پیدا کردند ظهور مجدد مسیح در گرو کنترل فلسطین توسط یهودیان (اسرائیل) است. و نتیجه گرفتند وظیفه شرعی مسیحیان (منتظر ظهور مسیح) کمک به اسرائیل برای کنترل کامل سرزمین فلسطین است. این مقدمه، به زعم آنها، می‌تواند ظهور مجدد عیسی و نجات زمین را رقم زند! این فرقه اینک در آمریکا به گروه بزرگی بدل شده که حدود پنجاه میلیون مسیحی را در بر می‌گیرد. ترامپ و بسیاری از دوستان او به این فرقه تعلق دارند. تعلق آنان به این فرقه (از صهیونیسم مسیحی) یک علت عمده حمایت غیرعادی و بی سابقه حکومت فعلی آمریکا از اسرائیل قلمداد می‌شود.

صهیونیسم به رغم توفیقات بزرگ و کارساز در میان جوامع یهودی و مسیحی که به ظهور فرقه‌های صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی انجامید، در جهان اسلام و در میان مسلمانان توفیقی نداشت. البته جریانها و شخصیت‌های نادری ظهور کردند که به نوعی "صهیونیسم اسلامی" گرایش نشان دادند. دو فرقه احمدیه و بهایی را می‌توان از این جریانها بحساب آورد. تفسیر آنها از برخی آیات قرآن موید ادعای صهیونیسم بر سرزمین فلسطین بود. اما عملا این فرقه‌ها نیز موفقیت (یا تمایل) جدی در ترویج ارزشهای صهیونیستی در جهان اسلام نداشتند.

صلح امارات و بحرین آن تحول خطیری است که می‌تواند زمینه تولد صهیونیسم اسلامی در جهان اسلام و شکل گیری فرقه‌ای جدید در میان مسلمانان باشد؛ فرقه‌ای که می‌تواند مسلمان باشد و براساس ارزشها و اعتقادات اسلامی، صهیونیسم و ادعاهای آن و دوستی با آن را توجیه کند. براین اساس اشغال فلسطین و تصاحب آن می‌تواند اراده و تقدیر الهی قلمداد شود و یهودیان در این سرزمین صاحب حقی ویژه شناخته شوند و صلح با یهودیان، در هر شرایطی، فرضیه‌ای دینی بحساب آید. صهیونیسم یهودی اعتقادات سنتی یهودیان را جابجا و یهودیت را به پروژه‌ای سیاسی بدل کرد. صهیونیسم مسیحی دشمنی کور با یهودیان را به حمایت از (بدترین نوع) آنان تغییر داد اما پدیده صهیونیسم اسلامی پا را از اینها فراتر خواهد گذاشت و بدعتی بی‌سابقه را بنیان خواهد نهاد: وظیفه شرعی مظلوم و مقتول در حمایت از ظالم و قاتل خود!

پیش از امارات و بحرین چند کشور دیگر عربی نیز به صلح با اسرائیل پیوسته بودند. اما موضوع و محتوای صلح این کشورها (مصر، اردن و ساف) کاملا متفاوت بود. موضوع صلح آن توافق‌های (غیرقابل قبول و) مردود صلح در برابر زمین بود. در عمل نیز همه آن توافقات شامل آزادسازی بخشی از سرزمینهای اسلامی منطقه (و البته واگذاری بخشی دیگر به اسرائیل) می‌شد. اما صلح امارات و بحرین نه تنها یک وجب از اراضی اشغالی اسلامی را آزاد نمی‌کند بلکه متضمن وعده آزادسازی آنها هم نیست. از این بالاتر، این دو صلح در زمانی با حکومت اسرائیل منعقد می‌شود که حکومت اسرائیل، بیش از هر زمان دیگری، حقوق مسلمانان در سرزمینهای اشغالی را انکار می‌نماید و با حاکمانی منعقد می‌شود -ترامپ و نتانیاهو- که سرآمد سیاستمداران عصر خود در سیاستهای ضداسلامی بشمار می‌آیند. لذا این صلح نه تنها گامی در راه آزادسازی سرزمینهای اشغالی و بیت‌المقدس و مسجدالاقصی نیست بلکه حتما اقدامی در جهت تثبیت اشغال آن و کمک به قدرت اشغالگر و پیشروی پروژه صهیونیسم در جهان اسلام است.

امارات و بحرین (برخلاف مصر و اردن) هرگز نمی‌توانند ادعا نمایند هدف صلح آنها استیفای حقوق مسلمانان در فلسطین و آزادسازی اراضی اشغالی است. امارات ادعا کرد صلح این کشور (با اسرائیل) طرح الحاق کرانه باختری را متوقف نموده است که بلافاصله از سوی نتانیاهو و اسرائیل تکذیب شد. بحرین برای صلح با اسرائیل حتی به چنین توجیه سخیفی نیز دسترسی ندارد.

موضوع مشخص صلح امارات و بحرین تقویت ترامپ و نتانیاهو از طریق پذیرش صهیونیسم و جنایات آن در زمینه غصب حقوق مسلمانان است. این حقیقت تلخ و سیاه قابل انکار نیست. همچنین بعید است مسلمانان جهان (با اعتقادات فعلی در مورد صهیونیسم) چنین خیانتی را تحمل نمایند. بنابراین تنها راه باقیمانده برای توجیه جدی این سازش و تداوم حیات خیانتکاران در میان مسلمانان منطقه تطهیر اصل صهیونیسم، تغییر تصویر آن و موجه (یا مشروع) بشمار آوردن این ایدئولوژی ضداسلامی است. حکومتهای امارات و بحرین برای تداوم مسیر فعلی (صلح با اسرائیل) به این توجیه نیاز دارند، پول و ثروت تولید آن را دارند و خواه ناخواه به این سو کشیده خواهند شد.

اگر امت اسلامی امروز راه را بر این گرایش و انحراف خطرناک نبندد - گرایشی که مایل است پیشرفت پروژه ضداسلامی صهیونیسم در منطقه و دوستی با بدترین دشمنان جهان اسلام را توجیه شرعی نماید - باید منتظر ظهور فرقه‌ای جدید باشد که مسلمان و بخشی از جهان اسلام است اما کارکرد اصلی آن حمایت از پروژه‌های ضداسلامی صهیونیسم است. سخنان اخیر امام مسجدالحرام در مورد سابقه و ارزش اسلامی صلح مسلمانان (در صدر اسلام) با یهودیان شاید یک گام در این مسیر باشد. اگر هم نباشد ادامه مسیر فعلی و پیشروی آل نهیان و آل خلیفه در جهان اسلام این واقعه را رقم خواهد زد و صهیونیسم اسلامی در جهان اسلام متولد خواهد شد.

انتهای پیام


برچسب ها: سید هادی برهانی، دکتربرهانی، برهانی،  

تاریخ : سه شنبه 25 شهریور 1399 | 05:22 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

تولد "صهیونیسم اسلامی"

تولد "صهیونیسم اسلامی"

ایدئولوژی صهیونیسم در میان یهودیان غیرمذهبی متولد شد. یهودیان مذهبی اعتقاد داشتند پراکندگی آنها در عالم و دوری آنها از صهیون اراده خداوند و مجازاتی الهی است و یهودیان باید به آن گردن گذارند. ترک این پراکندگی تنها با فرمان خداوند مجاز و مشروع تلقی می‌شد. اما یهودیان صهیونیست راه حل مشکل یهودی (در اروپا) را تشکیل کشور یهودی (در آسیا) می‌دانستند و از طریق دوستان مذهبی صیغه‌ای شرعی برای آن یافتند: انتظار برای اراده الهی مانع تلاش یهودیان برای بازگشت به صهیون نیست و بلکه می‌تواند مقدمه آن باشد!

سید هادی برهانی، کارشناش مسایل فلسطین در یادداشتی برای ایسنا نوشته است: بدین ترتیب یهودیان زیادی به صهیونیسم پیوستند و اینک این ایدئولوژی غیرمذهبی (که زمانی مورد نفرت یهودیان مذهبی بود) مورد حمایت اکثریت یهودیان جهان است. پس از مدتی اتفاق مشابهی در جهان مسیحیت رخ داد: مسیحیان مذهبی دشمنی دیرینه‌ای با یهودیان داشتند. آنها یهودیان را قاتل عیسی مسیح پسر خدا می‌دانستند و از اینرو آنها را شایسته هرگونه طرد و لعن به حساب می‌آوردند. پس از ظهور صهیونیسم و گسترش آن در میان جوامع یهودی و قدرت گرفتن آن در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، فرقه‌ای از مسیحیان مذهبی ظهور نمود که برخلاف مسیحیان مذهبی (همه تاریخ مسیحیت) کمک به یهودیان (صهیونیست) را وظیفه شرعی خود بشمار می‌آورد. این فرقه اعتقاد پیدا کردند ظهور مجدد مسیح در گرو کنترل فلسطین توسط یهودیان (اسرائیل) است. و نتیجه گرفتند وظیفه شرعی مسیحیان (منتظر ظهور مسیح) کمک به اسرائیل برای کنترل کامل سرزمین فلسطین است. این مقدمه، به زعم آنها، می‌تواند ظهور مجدد عیسی و نجات زمین را رقم زند! این فرقه اینک در آمریکا به گروه بزرگی بدل شده که حدود پنجاه میلیون مسیحی را در بر می‌گیرد. ترامپ و بسیاری از دوستان او به این فرقه تعلق دارند. تعلق آنان به این فرقه (از صهیونیسم مسیحی) یک علت عمده حمایت غیرعادی و بی سابقه حکومت فعلی آمریکا از اسرائیل قلمداد می‌شود.

صهیونیسم به رغم توفیقات بزرگ و کارساز در میان جوامع یهودی و مسیحی که به ظهور فرقه‌های صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی انجامید، در جهان اسلام و در میان مسلمانان توفیقی نداشت. البته جریانها و شخصیت‌های نادری ظهور کردند که به نوعی "صهیونیسم اسلامی" گرایش نشان دادند. دو فرقه احمدیه و بهایی را می‌توان از این جریانها بحساب آورد. تفسیر آنها از برخی آیات قرآن موید ادعای صهیونیسم بر سرزمین فلسطین بود. اما عملا این فرقه‌ها نیز موفقیت (یا تمایل) جدی در ترویج ارزشهای صهیونیستی در جهان اسلام نداشتند.

صلح امارات و بحرین آن تحول خطیری است که می‌تواند زمینه تولد صهیونیسم اسلامی در جهان اسلام و شکل گیری فرقه‌ای جدید در میان مسلمانان باشد؛ فرقه‌ای که می‌تواند مسلمان باشد و براساس ارزشها و اعتقادات اسلامی، صهیونیسم و ادعاهای آن و دوستی با آن را توجیه کند. براین اساس اشغال فلسطین و تصاحب آن می‌تواند اراده و تقدیر الهی قلمداد شود و یهودیان در این سرزمین صاحب حقی ویژه شناخته شوند و صلح با یهودیان، در هر شرایطی، فرضیه‌ای دینی بحساب آید. صهیونیسم یهودی اعتقادات سنتی یهودیان را جابجا و یهودیت را به پروژه‌ای سیاسی بدل کرد. صهیونیسم مسیحی دشمنی کور با یهودیان را به حمایت از (بدترین نوع) آنان تغییر داد اما پدیده صهیونیسم اسلامی پا را از اینها فراتر خواهد گذاشت و بدعتی بی‌سابقه را بنیان خواهد نهاد: وظیفه شرعی مظلوم و مقتول در حمایت از ظالم و قاتل خود!

پیش از امارات و بحرین چند کشور دیگر عربی نیز به صلح با اسرائیل پیوسته بودند. اما موضوع و محتوای صلح این کشورها (مصر، اردن و ساف) کاملا متفاوت بود. موضوع صلح آن توافق‌های (غیرقابل قبول و) مردود صلح در برابر زمین بود. در عمل نیز همه آن توافقات شامل آزادسازی بخشی از سرزمینهای اسلامی منطقه (و البته واگذاری بخشی دیگر به اسرائیل) می‌شد. اما صلح امارات و بحرین نه تنها یک وجب از اراضی اشغالی اسلامی را آزاد نمی‌کند بلکه متضمن وعده آزادسازی آنها هم نیست. از این بالاتر، این دو صلح در زمانی با حکومت اسرائیل منعقد می‌شود که حکومت اسرائیل، بیش از هر زمان دیگری، حقوق مسلمانان در سرزمینهای اشغالی را انکار می‌نماید و با حاکمانی منعقد می‌شود -ترامپ و نتانیاهو- که سرآمد سیاستمداران عصر خود در سیاستهای ضداسلامی بشمار می‌آیند. لذا این صلح نه تنها گامی در راه آزادسازی سرزمینهای اشغالی و بیت‌المقدس و مسجدالاقصی نیست بلکه حتما اقدامی در جهت تثبیت اشغال آن و کمک به قدرت اشغالگر و پیشروی پروژه صهیونیسم در جهان اسلام است.

امارات و بحرین (برخلاف مصر و اردن) هرگز نمی‌توانند ادعا نمایند هدف صلح آنها استیفای حقوق مسلمانان در فلسطین و آزادسازی اراضی اشغالی است. امارات ادعا کرد صلح این کشور (با اسرائیل) طرح الحاق کرانه باختری را متوقف نموده است که بلافاصله از سوی نتانیاهو و اسرائیل تکذیب شد. بحرین برای صلح با اسرائیل حتی به چنین توجیه سخیفی نیز دسترسی ندارد.

موضوع مشخص صلح امارات و بحرین تقویت ترامپ و نتانیاهو از طریق پذیرش صهیونیسم و جنایات آن در زمینه غصب حقوق مسلمانان است. این حقیقت تلخ و سیاه قابل انکار نیست. همچنین بعید است مسلمانان جهان (با اعتقادات فعلی در مورد صهیونیسم) چنین خیانتی را تحمل نمایند. بنابراین تنها راه باقیمانده برای توجیه جدی این سازش و تداوم حیات خیانتکاران در میان مسلمانان منطقه تطهیر اصل صهیونیسم، تغییر تصویر آن و موجه (یا مشروع) بشمار آوردن این ایدئولوژی ضداسلامی است. حکومتهای امارات و بحرین برای تداوم مسیر فعلی (صلح با اسرائیل) به این توجیه نیاز دارند، پول و ثروت تولید آن را دارند و خواه ناخواه به این سو کشیده خواهند شد.

اگر امت اسلامی امروز راه را بر این گرایش و انحراف خطرناک نبندد - گرایشی که مایل است پیشرفت پروژه ضداسلامی صهیونیسم در منطقه و دوستی با بدترین دشمنان جهان اسلام را توجیه شرعی نماید - باید منتظر ظهور فرقه‌ای جدید باشد که مسلمان و بخشی از جهان اسلام است اما کارکرد اصلی آن حمایت از پروژه‌های ضداسلامی صهیونیسم است. سخنان اخیر امام مسجدالحرام در مورد سابقه و ارزش اسلامی صلح مسلمانان (در صدر اسلام) با یهودیان شاید یک گام در این مسیر باشد. اگر هم نباشد ادامه مسیر فعلی و پیشروی آل نهیان و آل خلیفه در جهان اسلام این واقعه را رقم خواهد زد و صهیونیسم اسلامی در جهان اسلام متولد خواهد شد.

انتهای پیام


برچسب ها: سید هادی برهانی، دکتربرهانی، برهانی،  

تاریخ : سه شنبه 25 شهریور 1399 | 05:21 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

مصاحبه | استاد دانشگاه تهران : توافق منامه-تل‌آویو هیچ امتیازی برای بحرین ندارد / ۲ عامل اصلی گرایش منامه به عادی سازی

مصاحبه | استاد دانشگاه تهران : توافق منامه-تل‌آویو هیچ امتیازی برای بحرین ندارد / 2 عامل اصلی گرایش منامه به عادی سازی

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در حوزه فلسطین توافق عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی را بدتر از توافق ابوظبی- تل‌آویو دانست و این توافق را فاقد هرگونه امتیازی برای فلسطینیان ، جهان اسلام و حتی خود بحرین خواند.

" هادی برهانی " در گفت‌وگو  با خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم ،  درباره توافق بحرین برای عادی سازی روابطش با رژیم صهیونیستی گفت: توافقی که متاسفانه بحرین انجام داد، درحقیقت،  بدتر از توافق عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی است. توافق عادی سازی روابط منامه – تل آویو بدترین توافق صلحی است که یک کشور عربی و اسلامی می‌تواند با رژیم صهیونیستی داشته باشد. امارات که اقدام به عادی سازی روابطش با رژیم صهیونیستی کرد، این بهانه یا دلیل  را داشت که ابوظبی با برقراری روابط با تل‌آویو از اجرایی شدن طرح الحاق جلوگیری کرد اما در مورد بحرین همین بهانه اندک و واهی وجود ندارد. یعنی صفر کامل،  بدون اینکه هیچ گونه دستاورد و امتیازی برای فلسطینیان، جهان اسلام و حتی خود بحرین به همراه داشته باشد. توافق منامه – تل‌آویو صرفاً برای به رسمیت شناختن رژیمی است که یک کشور اسلامی را اشغال و ملت مسلمانی را  آواره کرده‌ است و مقدسات اسلامی به ویژه مسجد الاقصی را می‌خواهد نابود کند.

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت بحرین با موافقت در خصوص عادی سازی روابطش با تل آویو مرتکب قمار بدی شده‌ است، تصریح کرد: با این توافق،  شاه بحرین خدمت کردن به رئیس جمهور آمریکا را با همه چیز عوض کرد. حمد بن عیسی آل خلیفه دچار این توهم شد که اگر ترامپ را داشته باشد، نه به اسلام و جهان اسلام نیاز دارد و نه به جهان عرب و حتی ملت بحرین . بنده معتقدم،  با چنین توهماتی بود که دولت منامه دست به این اقدام خطرناک زد و روشن است که عادی سازی روابط  بحرین با رژیم صهیونیستی چه قمار خطرناکی است  زیرا ترامپ کسی است که هرچند امروز ممکن است، قدرت داشته باشد، با وجود این، پایه‌های قدرتش بسیار لرزان است  و این احتمال بسیار قوی است که در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا رای نیاورد.
طبقه بندی: اسراییل، 
برچسب ها: دکتر برهانی، سیدهادی برهانی، برهانی،  

تاریخ : سه شنبه 25 شهریور 1399 | 05:18 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
کلارا و بچه‌های یتیمخانه
این یتیمخانه که توسط دوستان مورد اعتماد پیگیری میشود، با 58 یتیم ( بدون پدر و مادر ) در کنیاست ، خانم کلارا بانوی فداکاریست که از این بچه ها در خانه ای اجاره ای سرپرستی میکند ...
برای غذای بچه ها و اجاره خانه به حمایت فوری به مبلغ 15.000.000 تومان نیاز است ، در صورتی که تمایل به حمایتشان دارید، اطلاع دهید.
تا کنون : 

۱. 100.000 تومان یک نفر
۲. 100.000 تومان بانوی خیر
۳. 60.000 تومان یک دوست
جمع : 260.000 تومان


5022291071318107

به نام فاطمه خطیب ( رابط یتیمخانه کلارا)  عضو امت بین المللی امت واحده و از مسئولان خیریه انفاق این گروه


تاریخ : سه شنبه 25 شهریور 1399 | 01:00 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

صلح امارات با اسراییل خطرناک تر از صلح "سادات" است/ باید پیام روشنی به امارات داده شود

صلح امارات با اسراییل خطرناک تر از صلح "سادات" است/ باید پیام روشنی به امارات داده شود

یک کارشناس مسائل فلسطین، توافق اخیر امارات و اسراییل جهت عادی کردن روابط شان را  خطرناک تر از تمامی توافق های پیشین با این رژیم دانست و می گوید این توافق مبنای جدیدی برای صلح با اسرائیل بنا می کند و آن صلح در برابر هیچ است.

سید هادی برهانی، در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سووالی در ارتباط با توافق امارات و اسراییل جهت عادی کردن روابط شان گفت: این توافق خطرناکترین توافق عربی تاریخ (تعامل با اسرائیل) است. از توافق کمپ دیوید و پیمان اسلو و وادی عربه بسیار خطرناکتر است. این توافق مبنای جدیدی برای صلح با اسرائیل بنا می کند. مبنای جدید صلح با اسرائیل، صلح در برابر هیچ است. دادن همه چیز به اسرائیل در قبال گرفتن هیچ است.

نام این توافق "صلح صفر" است  

وی افزود: این توافق، توافق صلح با اسرائیل در برابر صفر است. من این توافق را "صلح صفر " می نامم. دادن همه امتیازات صلح با دشمن اشغالگر در برابر گرفتن صفر امتیاز. مبنای توافقات قبلی، که آنها هم خسارت بار بود، صلح در برابر زمین بود. یعنی بنا براین بود که کشور عربی یا کشورهای عربی در قبال عقب نشینی اسرائیل از اراضی عربی وارد صلح با اسرائیل شوند. مبنای صلح با مصر همین بود. پیمان اسلو همین بود و وادی عربه با اردن نیز همین بود. در کمپ دیوید مصر در ازای صلح با اسرائیل صحرای سینا را از اسرائیل پس گرفت. اردن نیز در وادی عربه بخشی از زمینهای اشغالی اردن را پس گرفت. حتی در پیمان اسلو نیز قرار و مبنای توافق این بود که در ازای صلح با اسرائیل فلسطینی ها سرنوشت سرزمینهای اشغالی عربی در کرانه باختری و غزه را بدست گیرند. اما صلح امارات و اسرائیل به کلی متفاوت است.

پایان دوران صلح در برابر زمین

این کارشناس مسائل فلسطین تاکید کرد: در این صلح خبری از سرزمینهای اشغالی و آزادی آنها نیست. در این صلح نه زمینی از اراضی اشغالی عربی آزاد می شود و نه حتی وعده آزادی مطرح می گردد. این چیزی است که نتانیاهو هم بطور مشخص و با افتخار آن را اعلام کرد و آن را صلح در مقابل صلح نامید و این یعنی پایان دوران صلح در برابر زمین.

برهانی در مورد ابعاد مخاطره آمیز این توافق نیز گفت: اولا مبنای تعامل با اسرائیل را تغییر می دهد. یعنی تاکنون کشورهای عربی که با اسرائیل صلح کردند با مبنای صلح در برابر زمین صلح کردند که می شد دستاوردی برای آن قائل شد. البته در نهایت و در مجموع آن توافقات نیز خسارت بار بود و به فاجعه منجر شد اما این توافقی از نوع دیگر است. در این توافق نه تنها یک وجب از زمینهای اشغالی عربی آزاد نمی شود، و نه تنها وعده آزادی یک وجب از زمینهای اشغالی عربی از سوی اسرائیل مطرح نمی گردد، بلکه تغییر کرانه باختری و یهودی سازی آن با سرعت سابق ادامه می یابد. مصادره زمینهای فلسطینی ادامه می یابد، تخریب خانه های فلسطینی ادامه می یابد و ساخت شهرکهای یهودی نشین بر زمینهای غصبی فلسطینی ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: این توافق نه تنها چشم اندازی برای آزادی مناطق اشغالی فلسطینی ایجاد نمی کند بلکه چشم انداز آزادی این سرزمینها را بطور کامل از بین می برد زیرا مهمترین ابزار عربی که برای آزادی اراضی اشغالی فلسطینی وجود داشت تحریم سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عربی بود اما اینک اگر کشورهای عربی، مانند امارات، فقط در ازای تعلیق الحاق کرانه و بدون هیچ دستاورد دیگری با اسرائیل صلح کنند، دلیلی و فشاری وجود نخواهد داشت که اسرائیل را به خروج از سرزمینهای اشغالی وادار کند.

تفاوت صلح امارات با اسراییل با صلح مصر، اردن و ساف با رژیم صهیونیستی 

این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سووال که آیا اقدام اخیر امارات با اقدامات قبلی مصر، اردن و ساف در این زمینه قابل مقایسه است؟ خاطرنشان کرد: این اقدام امارات بدتر از صلح مصر، اردن و ساف است. آنها براساس مبنای صلح در برابر زمین صلح کردند. ثانیا آنها همسایه اسرائیل بودند و مستقیما تحت فشار نظامی و امنیتی اسرائیل قرار داشتند و از این ناحیه هزینه های زیادی کرده بودند. تلفات زیادی دادند و در نهایت از سر ناچاری و استیصال تن به تسلیم دادند اما امارات در موقعیت متفاوتی است. با اسرائیل فرسنگها فاصله دارد. مورد تهدید مستقیم اسرائیل نیست و اوضاع سیاسی و اقتصادی خوبی دارد. مشکل دیگر این توافق این است که توافق با دولتمردی است که سخت ترین و بدترین مواضع را در قبال حقوق فلسطینی ها و اعراب اتخاذ کرده است. نتانیاهو در این زمینه با هیچ یک از زمامداران سابق اسرائیل قابل مقایسه نیست. توافق با نتانیاهو را می توان صلح با بدترین دشمن اعراب و کشورهای عربی و عرب ستیزترین زمامدار روی زمین بشمار آورد.

چرا امارات وارد صلح با اسرائیل شده است؟

 برهانی در پاسخ به این سووال که با این اوصاف چرا امارات وارد صلح با اسرائیل شده است؟ گفت: برای این سوال دو جواب می توان در نظر گرفت. جواب اول کلی است و ناظر بر اوضاع کلی منطقه است. از این چشم انداز می شد دید که اوضاع نابسامان منطقه و تفرقه و درگیری میان کشورهای اسلامی به تضعیف آنها و تقویت اسرائیل منجر خواهد شد. می شد دید فشار بر کشورهای عربی آنها را به سوی اسرائیل خواهد راند. می شد دید ناامنی و نیازهای امنیتی برخی کشورهای عربی آنها را محتاج کالاهای امنیتی اسرائیل خواهد کرد. از این حیث همه منطقه مسئول این تحول خطیر است و باید مسئولیت خود را بپذیرد. اما در مورد حکومت امارات بطور خاص نیز مسائلی وجود دارد که گناه این حکومت را سنگین تر از دیگران میکند . امارات کشور کوچکی است که تمایل دارد نقشی بیش از وزن واقعی خود ایفا  کند و بنظر می رسد در این بازی خطرناک محمد بن زاید شاهزاده اماراتی نقشی اساسی ایفا می کند.

صلح با اسرائیل، راه بی بازگشت است

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا این صلح می تواند آرزوهای جاه طلبانه محمد بن زاید را برآورده کند؟ گفت :صلح با اسرائیل راه بی بازگشت است. وقتی امارات با اسرائیل دست داد از منطقه مطرود می شود و سرنوشتش با اسرائیل گره می خورد، از اسرائیل جدا شدنی نیست و  استقلال خود را از دست می دهد همچنانکه مصر از دست داد. این کمپ دیوید بود که زمینه اصلی کودتای علیه دولت مردمی مرسی و سرنگونی آن را فراهم کرد . اگر اسرائیل در امارات ریشه بدواند قابل ریشه کن شدن نیست. اگر شاهزاده امارات در یک قاب عکس با نتانیاهو قرار بگیرد برای همیشه سرنوشتش تغییر خواهد کرد. سرنوشت کسانی که با اسرائیل صلح کردند مشخص است. یا سرنوشت سادات است و یا سرنوشت عرفات. اگر آن طرف برود این طرف تحمل نمی کند و اگر این طرف برگردد آن طرف تحمل نخواهد کرد. امارات و محمد بن زاید به چنین قمار خطرناکی هیچ نیازی ندارد.

امارات باید تحت فشار قرار گیرد، اما..

 برهانی در مورد نوع مواجهه کشورهای منطقه با این توافق نیز اظهار کرد: کار را نباید تمام شده فرض کرد. هنوز توافق امضا نشده است. هنوز روابط دیپلماتیک میان امارات و اسرائیل برقرار نشده است. اگر کشورهای اسلامی زود دست به کار شوند می توانند بر این تحول تاثیر جدی بگذارند. ترامپ در حال رفتن است. نتانیاهو مشکلات زیادی در داخل اسرائیل دارد و هر لحظه ممکن است پست نخست وزیری را از دست بدهد. نباید این توافق را تمام شده پنداشت. اما مهمترین وجه تعامل کشورهای اسلامی تعامل با امارات است. امارات باید تحت فشار قرار گیرد. اما نباید فشار به گونه ای باشد که امارات را بسوی اسرائیل و آمریکا هل دهد. باید زمینه عقب نشینی امارات را فراهم آورد. باید همزمان تشویقهایی برای عقب نشینی امارات از این توافق در نظر بگیرد. کشورهای اسلامی باید ببینند امارات چرا و براساس چه نیازها و منافعی به صلح با اسرائیل روی آورده است و از این زاویه با امارات وارد گفتگو شوند و پیشنهاد بهتری برای تامین منافع قابل قبول و نیازهای معقول آن ارائه نمایند.

کنفرانس اسلامی مالزی ۲ برگزار شود

 این کارشناس مسائل فلسطین در پاسخ به این سووال که پیشنهاد مشخص وی در این زمینه چیست؟ تصریح کرد :اولا اقدام امارات نقض تصمیمات و قطعنامه های شورای همکاری، اتحادیه عرب و سازمان همکاریهای اسلامی است. ابتدا از این سازمانها خواسته شود اقدام امارات را مورد بررسی قرار داده و با آن به شکل مناسب برخورد کنند. اگر این سازمانها از اقدام کارسازی در این زمینه عاجز بودند پیشنهاد بنده این است که کنفرانس اسلامی مالزی ۲ برگزار شود. یعنی کشورهای اسلامی که اخیرا در مالزی تشکیل جلسه دادند مثل ایران، ترکیه، قطر، سوریه، لبنان، تونس و ... نشست دومی داشته باشند و بطور مشخص این پرونده را بررسی و پیگیری کنند.

نوع مواجهه ایران با امارات باید چگونه باشد ؟

 وی در مورد نوع مواجهه ایران با این موضوع نیز اظهار کرد: دیپلماسی ایران باید برای امارات مشخص کند که  تهران نمی تواند اماراتی را که در همسایگی ایران با اسرائیل رابطه دارد با همان چشم سابق بنگرد. اسرائیل مهمترین دشمن ایران و خطری مهم برای امنیت کشور ماست. امارات پس از این توافق به اولین و تنها همسایه عربی تبدیل خواهد شد که با دشمن ایران ارتباط رسمی خواهد داشت. این برای ایران مهم است و در سیاست کشورمان نسبت به امارات اثر خواهد گذاشت. باید این پیام به روشنی به امارات ارسال گردد.

 برهانی گفت: ایران مهمترین و قدرتمندترین همسایه امارات است و اهرمهای زیادی در اختیار دارد. نگاه ایران بر سرنوشت امارات و آینده آن اثرگذار است. در عین حال ایران باید در این موضع گیری فضایی برای عقب نشینی امارات باز بگذارد و حتی الامکان از اقدامات یکجانبه پرهیز کند. اینک کشورهای اسلامی و عربی زیادی هستند که از موضع امارات ناراحت می باشند. بهتر است ایران اقدامات خود را در هماهنگی با این کشورها انجام دهد.


برچسب ها: برهانی، سید هادی برهانی، دکتر برهانی،  

تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1399 | 08:15 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

خطوط هوایی «اِل عال» رژیم صهیونیستی از مسؤولان عربستانی خواست در چارچوب توافق عادی‌سازی روابط میان امارات و این رژیم به پرواز فردا دوشنبه دهم شهریور ماه این شرکت به مقصد ابوظبی، اجازه عبور از حریم هوایی این کشور را بدهند.

هواپیمای اسرائیل

به گزارش همشهری آنلاین، یک فروند هواپیما از خطوط هوایی ال عال فردا دوشنبه از فرودگاه بن گوریون نزدیکی‌های تل‌آویو پرواز می‌کند و ساعتی بعد در فرودگاه ابوظبی به زمین می‌نشیند.

مقام‌های رژیم صهیونیستی با نوشتن عبارت «صلح» به سه زبان عربی، عبری و انگلیسی روی دماغه هواپیما می‌خواهند روند عادی‌سازی روابط با امارات متحده عربی را این‌گونه آغاز کنند. بنیامین نتانیاهو و دیگر مقام‌های ارشد اسرائیلی امیدوارند جشن امضای تفاهمنامه صلح و عادی‌سازی روابط با امارات تا نیمه‌های ماه سپتامبر در کاخ سفید برگزار شود.

در این پرواز که اولین پرواز رسمی از تل‌آویو به ابوظبی محسوب می‌شود، یک هیات آمریکایی به ریاست جارد کوشنر مشاور دونالد ترامپ در کنار هیات اسرائیلی به ریاست مئیر بن شبات رئیس شورای امنیت داخلی در دفتر نخست وزیر حضور دارد.

ایسنا به نقل از سایت اسرائیلی i۲۴ news نوشته است: خطوط هوایی «اِل عال» رژیم صهیونیستی از مسؤولان عربستانی خواست در چارچوب توافق عادی‌سازی روابط میان امارات و این رژیم به پرواز فردا دوشنبه دهم شهریور ماه این شرکت به مقصد ابوظبی، اجازه عبور از حریم هوایی این کشور را بدهند.

 این درخواست شرکت "اِل عال" از طریق شورای امنیت داخلی در دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی و میانجی‌های بین‌المللی برای هواپیمایی عربستان ارسال شد اما اِل عال هنوز پاسخی از طرف عربستان دریافت نکرده است.

سایت عبری زبان"Ynet" به نقل از یکی از مسؤولان برجسته در "ال عال" گزارش داد: به دلیل حضور چهره‌های آمریکایی در این پرواز پیش‌بینی می‌شود این پرواز موافقت استثنایی مسؤولان عربستان را برای عبور از حریم هوایی این کشور در مسیر خود به مقصد ابوظبی دریافت کند.

طبق گزارش این سایت عبری زبان، اگر با این درخواست موافقت شود، این اولین باری خواهد بود که یک هواپیمای اسرائیلی از حریم هوایی عربستان عبور می‌کند، اما اگر با این امر موافقت نشود، هواپیما مجبور خواهد شد برای رساندن خود به مقصد از دریای سرخ و خلیج عدن عبور کند که به این ترتیب این سفر هوایی حدود دو ساعت طول خواهد کشید.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است موافقتی از سوی عربستان با عبور هواپیمای اسرائیلی از حریم این کشور وجود دارد.

هواپیمای در نظر گرفته شده برای پرواز فردای تل‌آویو-ابوظبی، بوئینگ ۷۳۷ است.
طبقه بندی: اسراییل، 

تاریخ : دوشنبه 10 شهریور 1399 | 11:07 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

اتزیون دی سی او : او در الخلیل یک شغل داشت ولی اکنون شهر به دلیل کرونا قرنطینه است

دوشنبه 27 مرداد 1399

10:30-12:40

این افراد به ما نزدیک شدند

مردی که برای سه سال از ورود منع شده بود چون کسیکه از او کینه داشت بر ضد او گزارش داده بود . او متهم به فروش سلاح است . ارتش دوبار به خانه او یورش برده و آنرا گشته اند اما چیزی نیافته اند او دوبار در دادگاه بوده است ولی هیچ نتیجه ای نداشته است  ما شماره تماس سیلویا را به او دادیم

یک مرد که توسط کارفرمای یهودی اش ایتزحاک فرستاده شده بود تا از جنگل چوب بیاورد  به نظر می رسد که ایتزحاک نام یک اسر امنیتی یکی از شهرک ها باشد . ولی این مرد نام شهرک را نمی دانست . در ابتا او گفت که فقط چوب جمع کرده است اما بعدا گفت که حصار را شکسته است ماشین مرسدسش اره و چوب ها همه ضبط شدند . او یکبار با ایتزحاک صحبت کرده است اما از آن موقع ایتزحاک جواب نمی دهد. او یک فایل ضبط شده از صحبت هایش با ایتزحاک دارد . بهش گفتیم که حتما کپی بگیرد . سیلویا نام یک وکیل را به ما داد که می تواند به او کمک کند .

حتی با وجود مترجم گاهی بسیار سخت می شود فهمید مشکل چیست . آنها به سادگی با یک عبارت شروع می کنند و برای فهمیدن آنها باید مثل یک رمان پلیسی آنها را موشکافی کرد

مردی که زنش در قدس زندگی می کند و می خواهد به او بپیوندد ما به او شماره یک خانواده جدید را دادیم

مردی که کرونا داشت و بعد از آن از او تست گرفته اند و الان خوب است  ولی محل کار او در الخلیل است  او به دی سی او آمد تا اجازه او تجدید شود ولی به او گفته شد که باید منتظر باشد تا همه منطقه پاک شود . به او گفته شد که این مشکل همه الخلیل است  این تصویز گواهی ای است که بعد از اینکه از او تست کرونا گرفته شد به او داده شده است

مردی که کارفرمایش به او گفته بود تا یک کارگر را که اجازه داشته باشد در گذرگاه  بیت لحم بیابد . او را در سمت اسراییل پیدا کرد . به نظر می رسید که مرد اجازه ای برای رفتن به بیمارستان داشت ولی اجازه کار نداشت  بنابراین هنگامیکه آنها نشسته بودند و قهوه می خوردند پلیس مرزی آنها را بازداشت کرد هم کارفرما و هم کارگر را .  پلیس به او چند بار تلفن کر ولی به او نگفت که داشتند برای او اجازه می گرفتند . سیلویا!!!

چند نفر مانند همیشه به سیلویا ارجاع شدند . یکی گفت که با سیلویا دو سال پیش تماس داشته ولی نتوانسته کمکش کند. به او گفتیم دوباره با سیلویا صحبت کند

https://machsomwatch.org/en/reports/checkpoints/17082020/morning/68798


طبقه بندی: کلیمی ها/یهودیان فلسطین، 
برچسب ها: مخسوم،  

تاریخ : جمعه 7 شهریور 1399 | 07:11 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

سفیر ایران در سازمان ملل: رژیم صهیونیستی باید وادار به پیوستن به ان‌پی‌تی شود

سفیر ایران در سازمان ملل: رژیم صهیونیستی باید وادار به پیوستن به ان‌پی‌تی شود
 جمعه 7 شهریور 1399 - 07:37

سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، «نقش آمریکا و اسرائیل را در تحقق خاورمیانه عاری از سلاح اتمی» مخرب دانست و گفت جامعه بین‌المللی باید رژیم اسرائیل را برای پیوستن به معاهده ان‌پی‌تی وادار سازد.

العالم ـ ایران ـ سیاسی

اسحاق آل حبیب در نشست مجازی بزرگداشت سالروز بین‌المللی منع آزمایش‌های هسته‌ای که با حضور رئیس مجمع عمومی، نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح و نمایندگان دائم کشورهای عضو برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی با اشاره به اهمیت این روز بین‌المللی و گرامیداشت قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست، از نقش مخرب دولت آمریکا در این زمینه انتقاد کرد که با انجام یکهزار و ۵۴ آزمایش هسته‌ای، بالاترین میزان آزمایش‌ها را در مقایسه با دیگر کشورهای هسته‌ای انجام داده است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: آمریکا با داشتن بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا و تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته‌ای، نه تنها قصدی برای پایان دادن به آزمایش‌های هسته‌ای و پیوستن به معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای ندارد، بلکه همچنان به نوسازی و تقویت زرادخانه خود می‌پردازد.

آل حبیب یادآور شد: آمریک همچنین در عین تهدید دیگران به توسل به سلاح هسته‌ای، آستانه توسل به این سلاح را هم تنزل داده است. این کشور با خروج از معاهدات بین‌المللی از جمله معاهده موشک‌های هسته‌ای میانبرد، ضربه بزرگی بر روند خلع سلاح هسته‌ای وارد کرده است.

وی همچنین به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت متاسفانه در سطح منطقه‌ای نیز رژیم اسرائیل چنین نقش مخربی در خاورمیانه ایفا می‌کند و ما می‌خواهیم جامعه بین‌المللی از فرصت‌هایی این چنینی و همچنین دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته ای(ان پی تی) برای واداشتن این رژیم جهت پیوستن بی قید شرط به معاهده مزبور و پذیرش نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته‌ای آن استفاده کند.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود: متاسفانه نقش مخرب این دو بازیگر، مانع تحقق خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی شده است.

آل حبیب تاکید کرد خلع سلاح اتمی باید در صدر دستور کار نظام بین‌المللی باقی بماند و آزمایش‌های هسته‌ای به هر شکلی باید متوقف شود، زیرا این آزمایش‌ها برخلاف روح و مفاد معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و بالاتر از آن تعهد صریح به خلع سلاح اتمی طبق ماده ۶ ان پی تی است.
طبقه بندی: اسراییل، 

تاریخ : جمعه 7 شهریور 1399 | 07:09 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

استقبال فلسطین از موضع سودان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل

استقبال فلسطین از موضع سودان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل

تشکیلات خودگردان فلسطین از موضع مخالف دولت سودان درخصوص عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، ریاض المالکی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ساعاتی پس از سفر مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا به خارطوم در خصوص تحکیم و تعمیق روابط با دولت اسرائیل، از موضع مخالف سودان با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

المالکی خاطرنشان کرد، مواضع برادرانه، تاریخی و صادقانه سودان نسبت به پایبندی به مسائل امت عربی و اسلامی و در رأس آنها مسأله فلسطین، موضع‌گیری عجیب و غریبی نیست.

وی مخالفت دولت سودان با سیاست باج‌خواهی و فشارهای آمریکا که دنبال ارتباط دادن روند حذف نام سودان از کشورهای حامی تروریسم با مسأله عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است را ستود.

وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین به ملت سودان و احزاب سیاسی که مخالفت خود را با هرگونه روند عادی‌سازی روابط با دولت اسرائیل اعلام کرده‌اند، سلام و درود فرستاد.

پیشتر عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان در جریان دیدار با مایک پامپئو تصریح کرد: مرحله گذار که ائتلاف آن را هدایت می‌کند برای تکمیل روند گذار است و دولت فعلا امکان و اختیارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل ندارد
طبقه بندی: کرانه باختری، 

تاریخ : پنجشنبه 6 شهریور 1399 | 06:59 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
استاد دانشگاه تهران: شکست انتخاباتی ترامپ برای امارات زیانبار است

تهران- ایرنا- سیدهادی برهانی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی منطقه تاکید کرد، امارات بیشتر تخم مرغ های سیاست خارجی و منطقه‌ای خود را در سبد رییس جمهوری آمریکا گذاشته است و به همین دلیل شکست ترامپ در انتخابات آتی برای امارات و به ویژه محمد بن زاید زیانبار خواهد بود.

وی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در ارتباط با توافق اخیر بین ابوظبی و رژیم صهیونیستی و در تحلیل چرایی اقدام امارات برای برقراری رابطه با اسرائیل ، افزود که زمان این توافق قبل از برگزاری انتخابات در امریکا نشانگر انگیزه های اصلی امارات است.

استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد که اعلام توافق مزبور در زمانی صورت می گیرد که به موقعیت انتخاباتی دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا تا قبل از آبان ماه یعنی زمان برگزاری این انتخابات کمک می کند و عکس این معادله نیز روشن است و باید گفت شکست ترامپ در انتخابات آتی می تواند تبعات بدی برای امارات و محمد بن زاید داشته باشد.

برهانی در ادامه این مصاحبه تاکید کرد، دلیل دیگر اقدام اخیر ابوظبی این است که دولت امارات چشم اندازی از توسعه و پیشرفت برای خود ترسیم کرده که محتاج همراهی حداکثری با غرب و کشورهای غربی است. این چشم انداز امارات را از منطقه جدا کرده و آن را در قبال واقعیت های منطقه کور کرده است.

وی تصریح کرد، امارات خود را در اروپا و در کنار کشورهای اروپایی می بیند. آرزوی اصلی آن قرار گرفتن در کنار آنهاست لذا مجبور است به شرط و شروط آنها تن دهد. از این چشم انداز امارات بسیاری از ارزش های ملی، سنتی و منطقه ای خود را فدای رابطه با غرب و اقتصاد غربی کرده است.

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران دلیل دیگر اقدام اخیر ابوظبی را رویارویی با فشارهای سنگین از سوی برخی طرف ها مانند انصارالله یمن خواند و افزود ، باید در نظر داشت که حوثی های یمن امارات را هدف قرار داده اند. نفتکش ها و بندرهای امارات نیز هدف قرار گرفته است و اکنون این محور برای جبران خسارات به قدرتی منطقه ای نیازمند دارد و از اینرو به سوی اسرائیل تمایل پیدا کرده و مایل است از قدرت اسرائیل برای پیشبرد برخی امور خود استفاده کند.

این تحلیلگر تاکید کرد، در همین حال باید گفت که این توافق می تواند به ترامپ اجازه دهد در تبلیغات انتخاباتی از پیروزی در سیاست خارجی و سیاست خاورمیانه ای خود سخن بگوید به ویژه این که می تواند با این اقدام ابوظبی، طرح معامله قرن خود را از شکست کامل نجات دهد.

برهانی  ادامه داد: اما دلیل دوم در رابطه با زمان این اقدام به طرح الحاق کرانه باختری مربوط است. اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل به وعده انتخاباتی خود عمل و طرح الحاق را اجرا می کرد، سیاست منطقه ای امارات با مشکل مواجه می شد و امارات مایل بود از ظرفیت اسرائیل در مقابله با برخی کشورها در منطقه استفاده کند. در همین حال الحاق کرانه باختری زمینه نزدیکی امارات با اسرائیل و استفاده علنی از امکانات آن را از بین می برد و یا بسیار محدود می کرد و با این توافق فعلا طرح الحاق کنار گذاشته شده و نگرانی امارات در این زمینه برطرف شده است.

وی در ارتباط با واکنش ها به این توافق و ارزیابی آن نیز گفت،  طبیعی است کشورهای نزدیک به آمریکای ترامپ و اسرائیل نتانیاهو مانند انگلستان جانسون از این توافق استقبال کنند. در این حوزه اتفاق غیرمترقبه ای دیده نشد. موضع غیرمترقبه در این حوزه استقبال روسیه بود. روسیه از ناحیه رابطه با آمریکا هیچ اجباری برای استقبال نداشت لذا موضع مثبت روسیه را باید عمدتا امتیاز این کشور به نتانیاهو و اسرائیل قلمداد کرد.

استاد دانشگاه تهران افزود، در همین حال باید به این مطلب نیز اشاره کرد که تعداد کشورهایی که حمایت قاطعی از توافق کردند، زیاد نیست. بسیاری از موضع گیریها در جهان دو پهلو یا مبهم است که در این ارتباط می توان به موضع گیری فرانسه و سازمان ملل متحد اشاره کرد. اما برخی کشورها یا طرف های بین المللی موضع گیری های قوی و محکمی علیه توافق داشتند.

برهانی ادامه داد : مقامات فلسطین و تشکیلات خودگردان موضع محکمی گرفتند. فلسطین سفیر خود را از امارات فراخواند. ترکیه و ایران مواضع محکمی در محکومیت این توافق داشتند و حتی آنکارا تهدید کرده است که روابط خود را با امارات قطع خواهد کرد . سازمان عفو بین الملل هم موضع بسیار محکم و خوبی علیه توافق گرفت و اعلام کرد هیچ یک از این توافق ها نمی تواند مردم فلسطین را از حقوق اساسی آنها محروم کند.

وی با طرح این موضوع که در مورد موضع ترکیه شک و تردیدهایی وجود دارد، ادامه داد،  ترکیه که خود با اسرائیل رابطه دارد چگونه می تواند کشورهای دیگر را از این رابطه بازدارد؟  موضع ترکیه محکم ترین موضع علیه اقدام امارات بود اما تحلیل موضع ترکیه نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل باید از چشم انداز دقیق و واقع بینانه ای صورت گیرد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به این که دولت اسلام گرای حاکم ترکیه مخالف رابطه با اسرائیل است اما این رابطه توسط این دولت برقرار نشده و توسط دولت های قبلی در جناح سکولار و غربگرا ایجاد شده است، افزود،  دولت فعلی می تواند این روابط را قطع کند اما جناح غربگرا در داخل با این کار مخالف است. از طرف دیگر ترکیه عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و همچنین شریک اتحادیه اروپا است. قطع رابطه با اسرائیل موقعیت ترکیه در اروپا و غرب را به خطر می اندازد و هزینه های سنگینی بر این کشور و اقتصاد آن تحمیل می کند.

برهانی تصریح کرد، دولت ترکیه قبلا یکبار روابط با اسرائیل را کاهش داده است اما برای قطع رابطه سیاستی در پیش گرفته که اسرائیل را به طرف قطع رابطه با ترکیه سوق می دهد تا در غرب ترکیه به عنوان مسئول این کار شناخته نشود. ترکیه با استفاده از فرصت های رابطه با اسرائیل چالش های بزرگی برای اسرائیل ایجاد کرده است. ترکیه الان مهم ترین مرکز و مامن جنبش هایی مانند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و فلسطینی های ضداسرائیلی است.

در همین حال سیاست های فعلی رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه فشارهای سیاسی سنگینی به اسرائیل وارد می کند و نهایتا این رژیم را وادار خواهد کرد رابطه با این کشور را قطع کرده و یا کاهش دهد.


برچسب ها: برهانی، دکتر برهانی، سید هادی برهانی،  

تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1399 | 05:14 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
تولد "صهیونیسم اسلامی"
تولد "صهیونیسم اسلامی"
مصاحبه | استاد دانشگاه تهران : توافق منامه-تل‌آویو هیچ امتیازی برای بحرین ندارد / ۲ عامل اصلی گرایش منامه به عادی سازی
کلارا و بچه‌های یتیمخانه
صلح امارات با اسراییل خطرناک تر از صلح "سادات" است/ باید پیام روشنی به امارات داده شود
واکنش عربستان به درخواست عبور هواپیمای اسرائیل - امارات از آسمان این کشور
گزارش مخسوم ؛اتزیون دی سی او : او در الخلیل یک شغل داشت ولی اکنون شهر به دلیل کرونا قرنطینه است
سفیر ایران در سازمان ملل: رژیم صهیونیستی باید وادار به پیوستن به ان‌پی‌تی شود
استقبال فلسطین از موضع سودان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل
استاد دانشگاه تهران: شکست انتخاباتی ترامپ برای امارات زیانبار است
روابط ایران و امارات به کدام سو می‌رود؟
خدا عاقبت محمد بن زاید را ختم به خیر کند!
تلاش عربستان برای پیشبرد تنش داخلی و بحران در لبنان
انفجار بیروت؛ پشتوانه مردمی حزب‌الله
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد احتمال دست داشتن اسرائیل در انفجار بیروت
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 813 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات