~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌









مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است







بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان






نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 14 آذر 1395 :: پنج نفر مسلمون
حماده فراعنه
حماده فراعنه

هر دینی برای خود طریقتی و هر مذهبی برای خود آیینی دارد. این طریقت ها و آیین ها بازتاب میراث خاص و تاریخ این ادیان و مذاهب است که البته تداوم تمسک به آنها برای حفظ آن کیش و آیین ضروری می باشد. همه پیروان ادیان آسمانی در این نکته با همدیگر اتفاق نظر دارند که تنها یک خدا وجود دارد و پیامبران نیز حاملان پیام های آسمانی برای هدایت بشر و آموزش خوش رفتاری با هم کیشان و دیگران هستند. هر چند که در ادیان مختلف، ادوات ارتباط با خدا و شیوه های بیان این ارتباط با یکدیگر متفاوت است ؛ ولی نتیجه این معادله آن است که ما ـ به عنوان بشر ـ شریک و انباز همدیگر برای زندگی در کره خاکی هستیم و همان طور که محمود درویش شاعر ملت فلسطین می گوید: «این کره خاکی آنچه برای حیات تمام بشر لازم است، در خود دارد.»

در فلسطین این اولین بار نیست که روحانیون مسیحی به یاری برادران مسلمان شان می شتابند. مسلمانان و مسیحیان در فلسطین در یک سنگر هستند و با یک مشکل و بحران رو به رو هستند. آنها در دل یک آرمان و آرزوی واحد دارند. آنها در میهن خویش زندگی می کنند و هیچ وطنی جز فلسطین نمی شناسند.

مسلمانان و مسیحیان در فلسطین بوده، هستند و خواهند بود. این یک اصل است و مطران کاپوچی بر اساس همین اصل عمل کرد. ایلیا خوری، میشل صباح و فواد طوال نیز با عمل به این اصل، وظیفه مطرانی خود را به انجام رساندند. در حال حاضر نیز ریاح ابوالعسل، حنا عطا الله، یعقوب قرمش و دیگران نیز در همین راستا حرکت می کنند. 

این اولین بار نیست که کلیساهای فلسطین در واکنش به تلاش های اشغالگران برای خاموش کردن صدای مساجد و همچنین برای مقابله با جنایت های استعمارگرایان توسعه طلب صهیونیست و اقدامات ظالمانه آنها و همچنین سیاست های نژادپرستانه شان صدای اذان سر می دهند. پیش از این نیز کشیش کلیسای غزه به نام مانوئل مسلم هر روز ناقوس کلیساها را برای پنج بار و در زمان اوقات شرعی به صدا در می آورد تا به مسلمانان زمان برگزاری نماز را یادآوری کند و از آنها بخواهد تا به جای مساجدی که در سه جنگ اخیر غزه در سال های 2008، 2012 و 2014 تخریب شده است، به کلیساها بیایند و در آنجا به اقامه نماز مشغول شوند. کشیش مانوئل مسلم با این کار خود بنیانی را پی نهاد که از برادری و حس مشترک شهروندی میان مسلمانان و مسیحیان حکایت داشت. او با این کار به بیان رنج های مشترک ساکنان فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی پرداخت و از آرزوی های مشترک آنان برای رهایی از چنگال اشغالگران و دست یابی به عزت، آزادی و استقلال سخن گفت.

آن روحانی مسیحی که در کلیسایی در پایتخت فلسطین ـ یعنی قدس ـ اذان گفت و دیگر دوستان مسیحی اش که در بیت لحم، ناصره و دیگر کلیساهای موجود در تمامی روستاها و شهرک های (مشترک مسیحی نشین و مسلمان نشین) موجود در مناطق اشغالی 47 و 67 اذان گفتند، به دنبال تاکید بر این نکته بودند که ملت فلسطین در نبرد علیه اشغالگری، شهرک سازی، صهیونیسم، یهودی سازی و اسرائیلی سازی فلسطین یک صدا و متحد است ؛ زیرا اذانی که از کلیساها پخش می شود، صدای حق و حقیقت است، این اذان صدای خدای واحد و صدای آزادی است که هیچ فرقی میان انسان ها، قومیت ها، ادیان و رنگ پوست انسان ها قائل نیست. انسانیت یک اصل و یک ریشه واحد دارد و اگر تعدد و تکثری در آن دیده می شود، ناشی از تکثر در خود زندگی است. کرامت و عزت با اولین نفس های انسان شروع می شود و این عزت، تنها با توقف حیات انسان خاتمه می یابد. عاقبت رژیم صهیونیستی، صهیونیسم و پروژه شومی که در زمینه یهودی سازی فلسطین و اسرائیلی کردن آن دارند، چیزی جز شکست و پیوستن به زباله دان تاریخ نیست یعنی همان عاقبتی در انتظار این رژیم هست که نازی ها، فاشیست ها، استعمار انگلیس و آپارتاید دچارش شدند و سهم فلسطینیان نیز حیات، آزادی و کرامت خواهد بود.

این همکاری و همبستگی که میان مسلمانان و مسیحیان و همچنین دروزی های فلسطین وجود دارد، نیازمند حمایت (عرب های یهودی) است. این جماعت باید این نکته را درک کنند که سرنوشت شان با ملت عرب فلسطین و آینده آن گره خورده است. این گروه باید بدانند که صهیونیسم و پروژه استعماری اش در منطقه ـ هر چند به حکم حمایت و پشتیبانی آمریکا و همچنین جانبداری طوایف یهودی متنفذ در جهان ـ برتر است ؛ ولی باید این نکته را دانست که این قدرت، یک  عامل متغیر است و همیشه تا ابد ثابت نمی ماند. اگر بپرسیم که کجایند اتحاد جماهیر شوروی، کجاست بریتانیای کبیر و خلافت عثمانی و دیگر دولت هایی که دامنه حاکمیت شان محدود به مرزهای خودشان نمی شد ؛ بلکه زورشان بر همسایگان شان می چربید، چه پاسخ می دهید؟ این قدرت ها از بین رفتند چون به وظایف شان در مقابل شهروندان شان یا کسانی که تحت سایه حاکمیت آنان بودند، عمل نکردند.  

پروژه استعماری و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی از دو پدیده رنج می  برد که باعث ضعف و شکست آن خواهدشد: اولین مورد مربوط به عدم وجود مساوات و همچنین بی احترامی نسبت به  مسلمانان، مسیحیان و دروزی ها است. تعامل دولت صهیونیستی با عرب ها متفاوت از یهودیان است و رفتاری که در قبال فلسطینیان دارد، متفاوت از رفتاری است که در قبال صهیونیست ها دارد. نژادپرستی و تبعیض، ویژگی بارز رفتار رژیم غاصب قدس در برخورد با عرب ها است. مورد دوم نیز رفتار اشغالگرایانه نظامی، ایجاد شهرک های جدید صهیونیست نشین برای مهاجران یهودی خارجی در مناطق اشغالی 1967 و انجام انواع بدرفتاری و ستم نسبت به ساکنان فلسطینی است تا جایی که هیچ جایی برای توافق یا تفاهم و همچنین امنیت شهروندان فلسطینی باقی نمی گذارد. رفتار صهیونیست ها باعث می شود تا هیچ گزینه ای برای فلسطینیان باقی نماند جز مقاومت در مقابل بیدادگری غاصبان و اقدامات اشغالگرایانه نظامی شان. در واقع، همین رفتار رژیم صهیونیستی باعث شده است تا اقشار مختلف ملت فلسطین با اراده ای مشترک و یک صدا به دنبال مقابله با پروژه استعماری صهیونیست ها باشند و در مقابل آن مقاومت کنند و البته این است تفسیر اذانی که از کلیساها پخش می شود. 





نوع مطلب : انصار\مسییحیان فلسطین، دست خدا، میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 13 آذر 1395 :: پنج نفر مسلمون
دوشنبه 8 آذر 1395 :: پنج نفر مسلمون
اثر باستانی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

در جریان کاوش های باستان شناسی اخیر در شهرک "یهود" واقع در نزدیکی شهر اللد در فلسطین اشغالی، مجسمه ای عجیب و غریب کشف شد که از لحاظ تاریخی به 3800 سال قبل یعنی عصر برنز برمی گردد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع قدس اشغالی، این مجسمه به شکل یک فرد 18 سانتی متری است که بر روی کوزه ای سفالی نشسته و سرش را به یکی از دستانش تکیه داده است.

پژوهشگران معتقدند که تاکنون در جریان کاوش های باستان شناسی چنین اثر باستانی با این قدمت کشف نشده است.

"گلعاد یطاح" مدیر عملیات کاوش های باستان شناسی که منجر به کشف این مجسمه شد، می گوید دهانه این ظرف سفالی به عنوان پایه و ستونی برای ساخت قسمت بالای این مجسمه استفاده شده است و سازنده پس از آن، دست ها و پاها و صورت این مجسمه را ساخته است.

در جریان این کاوش ها همچنین چندین قطعه فلزی از جمله چندین خنجر، سرنیزه، سر تبر و همچنین استخوان های موجودات زنده پیدا شده است.

کارشناسان اعلام کرده اند که به احتمال زیاد این محل، مدفن یک شخصیت مهم بوده است و وجود این وسایل نزد وی نشان می دهد که انسان ها در آن زمان اعتقاد داشتند این وسایل در جهان دیگر مورد نیاز وی خواهد بود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 27 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون
ادامه اعتصاب غذای شیخ رائد صلاح برای چهارمین روز متوالی
حبس انفرادی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

شیخ رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی در سرزمین های اشغالی 1948 برای چهارمین روز متوالی به اعتصاب غذای خود در زندان اسرائیلی ادامه می دهد. این اعتصاب در اعتراض به حبس وی در سلول انفرادی صورت می گیرد که از 6 ماه پیش آغاز شده است.

عمر خمایسه وکیل مدافع شیخ رائد صلاح در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی فلسطین گفت که به زودی با شیخ صلاح در سلول انفرادی زندان اسرائیلی "ریمون" ملاقات می کند، پس از این ملاقات به اطلاعات بیشتری در خصوص سلامتی شیخ و وضعیت جسمی اش دست خواهد یافت.

رئیس جنبش اسلامی از روز یکشنبه گذشته در اعتراض به حبس وی در سلول انفرادی زندان ریمون دست به اعتصاب نامحدود غذا زده است.  

دادگاه مرکزی اسرائیل با درخواست موسسه حقوقی المیزان در زمینه لغو حبس انفرادی شیخ مخالفت کرد و مدعی شد که رئیس جنبش اسلامی امنیت اسرائیل را به خطر انداخته است.

از سوی دیگر، انجمن ترکیه ای همبستگی با فلسطین "فیدار" از فرزندان امت اسلامی خواست تا برای حمایت از شیخ رائد صلاح دست به تحرکات فوری بزنند.

این انجمن با صدور بیانیه بر لزوم همبستگی با  این رهبر فلسطینی و برپایی تحصن های گسترده به منظور اعلام حمایت از وی تاکید کرد.
انجمن یاد شده ضمن تمجید از پایداری شیخ رائد صلاح در نبرد شکم های خالی، دشمن صهیونیستی را مسئول سلامتی کامل شیخ اقصی خواند.
شیخ رائد صلاح متولد سال 1958 و از اهالی شهر ام الفحم در سرزمین های اشغالی 1948 است، وی صاحب 8 فرزند می باشد، وی تحصیلات دوران ابتدایی و متوسطه و دبیرستان را در ام الفحم به اتمام رساند و موفق به دریافت مدرک لیسانس در رشته الهیات از دانشگاه الخلیل شد. 





نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها : شیخ رائد صلاح،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون
68458
راه اندازی هشتگی در محکومیت منع پخش اذان از مساجد قدس 11:46 | 24\08\1395

کاربران شبکه اجتماعی توئیتر با راه انداختن هشتگی با عنوان "بلندگوها ساکت نمی شوند" (#لن_تسكت_المآذن)، تصویب قانون نژادپرستانه منع پخش اذان از مساجد قدس را محکوم کردند.









به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بلافاصله پس از تصویب قانون منع پخش اذان از مساجد فلسطینی از سوی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، کاربران شبکه اجتماعی توئیتر با راه اندازی هشگتی این اقدام صهیونیست ها را محکوم کردند.

کاربران شبکه اجتماعی توئیتر محکومیت خود را از طریق راه اندازی هشتگی با عنوان "بلندگوها ساکت نمی شوند"(#لن_تسكت_المآذن)، تصویب این قانون نژادپرستانه را محکوم کردند.

به گزارش قدسنا، کابینه رژیم صهیونیستی در نشست شب گذشته (یکشنبه) خود پیش نویس قانون منع پخش اذان از بلندگوهای مساجد در فلسطین اشغالی را تصویب کرد.

کابینه رژیم صهیونیستی در توضیحات خود درباره دلایل تصویب این قانون اعلام کرده است که صدای اذان برای صهیونیست ها مزاحمت ایجاد می کند به همین دلیل این قانون را تصویب و  ابلاغ کرده است.





نوع مطلب : مسجدالاقصی، محاصره، 
برچسب ها : اذان،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون
خبر خبر شماره :68465
فوری/ «انس شدید» اسیر فلسطینی پس از 50 روز اعتصاب غذا به کما رفت
13:41 | 24\08\1395

گروه مانیتورینگ قدسنا: منابع فلسطینی از وخامت شرایط جسمانی «انس الشدید» اسیر 19 ساله فلسطینی پس از 50 روز اعتصاب غذا خبر می دهند.









به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری قدس (قدسنا) پایگاه خبری نباء پرس در خبری فوری اعلام کرد: انس الشدید اسیر فلسطینی پس از 50 روز اعتصاب غذا وضعیت بسیار وخیمی پیدا کرده و در حالت اغما قرار گرفته است.

انس الشدید از روز 25 سپتامبر گذشته در اعتراض به بازداشت اداری (بدون دلیل و مدرک) از سوی رژیم صهیونیستی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.





نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون
61
همکاری فدراسیون تکواندو با جمعیت دفاع از مردم فلسطین 12:14 | 24\08\1395

طبق توافقات اولیه شاخه ورزشی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با فدراسیون تکواندو قرارشد در تقویم این فدراسیون یک روز به نام این جمعیت نامگذاری ومسابقه‎ای کشوری یا چندجانبه هم برای آن درنظر گرفته شود.









به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) "علی اعتمادی" مسئول شاخه ورزشی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در نشست خود با «سید محمد پولادگر» رئیس فدراسیون تکواندو از همکاری فدراسیون تکواندو با جمعیت دفاع از مردم فلسطین خبر داد و گفت: در این نشست که با حضور حسن کوشکباغی مسئول روابط عمومی شاخه ورزشی جمعیت دفاع از ملت فلسطین و "سید محمد پولادگر" رئیس فدراسیون تکواندو برگزار شد، در خصوص نحوه همکاری این فدراسیون با جمعیت دفاع از ملت فلسطین بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: طبق توافقات اولیه با فدراسیون تکواندو قرار شد در تقویم این فدراسیون یک روز به نام این جمعیت نامگذاری شده و مسابقه ای کشوری یا چند جانبه هم برای آن در نظر گرفته شود.

اعتمادی با اشاره به اینکه فدراسیون تکواندو قرار است با این جمعیت همکاری کند گفت: بنا داریم از طریق هیات های استانی و شناسایی نمایندگان هر استان جمعیت ورزشی مان را گسترش دهیم.





نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون

اذان در صحن کنست رژیم صهیونیستی 9:43 | 25\08\1395

نماینده عرب در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در اعتراض به تصویب پیش نویس قانون منع پخش اذان در مساجد قدس از کابینه رژیم صهیونیستی، در صحن کنست این رژیم اذان گفت.









به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از منابع فلسطینی، احمد طیبی نماینده عرب در اعتراض به پیش نویس قانون منع پخش اذان در مساجد قدس در صحن کنست رژیم صهیونیستی اذان گفت.

کمیته قانونگذاری وزرای رژیم صهیونیستی در پارلمان این رژیم روز گذشته پیش نویس لایحه ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد فلسطینی واقع در سرزمین های اشغالی را تصویب کرد و قرار است این لایحه به منظور تصویب نهایی به کنست ارائه شود.

در این لایحه که نسخه جدید تر ممنوعیت انتشار اخبار ضد اسرائیلی است، آمده است که پخش اذان به کیفیت زندگی صهیونیست ها آسیب زده و باعث "آلودگی صوتی" می شود. همچنین به موجب این قانون، پلیس رژیم صهیونیستی می تواند موذنین را بازخواست کند یا  مورد تحقیق و بازجویی قرار دهد و حتی احکام و جریمه های مالی را نیز بر آن ها اعمال کند.

"موتی یوگو" عضو کنست رژیم صهیونیستی که این لایحه را ارائه کرده بود و تاکید کرد هدف این لایحه جلوگیری از موذنین برای اذان گویی از طریق بلندگوها در ساعات نماز مسلمانان است.

این لایحه درحالی است که گروههای فلسطینی آن را به شدت محکوم کردند و نسبت به اجرایی شدن آن هشدار دادند.

"موسسه دموکراسی" رژیم صهیونیستی نیز ضمن هشدار درمورد اجرای این طرح آن را خطرناک توصیف کرده است. این موسسه بیان کرده است اگر این لایحه اجرایی شود، خشم فراوانی به همراه خواهد داشت.





نوع مطلب : محاصره، مسجدالاقصی، مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 25 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون
به بهانه سالروز شهادت احمد جعبری از سرداران گردان های قسام
احمد جعبری
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

4 سال پیش در چنین روزی جنگنده های اسرائیلی احمد جعبری از فرماندهان برجسته گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس را ترور کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جعبری لقب رئیس ستاد نیروهای قسام به خود گرفته بود. اسرائیل او را نیروی محرک گردان های قسام در میدان های نبرد می خواند، این مساله نشانگر جایگاه والای او در جنبش حماس است. او همچنین در صدر مبارزان فلسطینی تحت تعقیب سرویس های امنیتی اسرائیل قرار داشت. اسرائیل او را به دست داشتن در طراحی چندین عملیات علیه مواضع صهیونیستی متهم کرده بود.

احمد جعبری متولد سال 1960 و از ساکنان محله الشجاعیه در شرق شهر غزه و دارنده مدرک لیسانس در رشته تاریخ از دانشگاه اسلامی غزه بود.

رژیم صهیونیستی طی گزارشی اعلام کرد که جعبری در ایجاد تغییرات بنیادین در شاخه نظامی حماس نقش پررنگی ایفا کرد.

جعبری طی اظهاراتی گفته بود:« تا زمانی که صهیونیست ها سرزمین ما را اشغال کنند، سرانجامی جزء مرگ و نابودی و خروج از این سرزمین نخواهند داشت.»  

وی در نامه ای که مجله "درب العزه" به انعکاس آن پرداخت، تصریح کرده بود:« گردان های قسام تمامی گزینه ها برای توسعه مقاومت و آزاد سازی اسرای فلسطینی و به شکست کشاندن دشمن غاصب و جنایتکار صهیونیستی را در محاسبات خود گنجانده است، ما همواره چشم های خود را به سوی قدس و مسجد الاقصی دوخته ایم، نگاه ما محدود به داخل مرزهای غزه نیست، دامنه برنامه مقاومت ما به تمامی بخش های اشغالی سرزمین فلسطین گسترش خواهد یافت.»

احمد جعبری یکی از برجسته ترین طراحان قرارداد مبادله اسرا "وفاداری به آزادگان" بود که به موجب آن 1027 اسیر فلسطینی از زندان های اسرائیلی آزاد شدند. این اقدام در قبال آزادی گلعاد شالیت نظامی اسیر صهیونیستی صورت گرفت.  

احمد جعبری در نخستین سالروز اجرای قرارداد مبادله اسرا وفاداری به آزادگان به مقام عظمای شهادت نائل گشت. حضور وی در جریان تحویل شالیت به سرویس های اطلاعات مصر در هجدهم اکتبر سال 2011 اقدامی بیهوده نبود، این سردار قسامی می دانست که اسرائیل هرگز او را رها نخواهد کرد و او را در صدر مبارزان فلسطینی تحت تعقیب خود قرار داده است. این حضور تاثیر بسیار فراوانی بر روحیه اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیلی گذاشته بود.

وی قول داده بود که تمامی اسرای فلسطینی را از زندان های صهیونیستی آزاد کند. دشمن صهیونیستی جعبری را در آغاز فعالیت های مبارزاتی اش در دهه 80 اسیر کرد و او را به اتهام طراحی عملیات استشهادی در سال 1982 به 13 سال حبس محکوم کرد.

وی در جریان اسارتش در زندان صهیونیستی تحت تاثیر تعدادی از رهبران حماس و بنیانگذاران آن از جمله شهید عبدالعزیز الرنتیسی، شهید اسماعیل ابوشنب، شهید نزار ریان، شهید ابراهیم مقادمه، شهید صلاح شحاده موسس نخستین شاخه نظامی این جنبش قرار گرفت.

فعالیت های جعبری پس از آزادیش از زندان بر مدیریت موسسه پیگیری امور اسرا و آزادگان وابسته به حماس متمرکز شد. در آن برهه رابطه وی با محمد الضیف فرمانده کل گردان های قسام، عدنان الغول و سعد العربید از فرماندهان برجسته این گردان ها تقویت شد. وی در کنار این سرداران و شیخ صلاح شحاده در پی ریزی گردان های قسام سهم بسزایی داشت؛ به نحوی که سازمان حفاظت اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین او را در سال 1998 به اتهام همکاری با گردان های قسام به مدت 2 سال بازداشت کرد.

دشمن صهیونیستی بارها درصدد ترور او برآمد، جنگنده های اسرائیلی یک بار در سال 2004 او را در محله الشجاعیه غزه نشانه رفت که در جریان این اقدام تروریستی وی زخمی شد و محمد فرزند ارشد وی و برادرش به همراه سه تن از نزدیکانش به شهادت رسیدند.

جعبری از توانمندی ها و قابلیت های بسیار بالایی برخوردار بود و همین توانمندی ها و قابلیت ها او را شایسته فرماندهی گردان های قسام کرده بود. گزارش ها حاکیست که جعبری در این گردان ها تحولاتی عظیمی ایجاد کرد و موفق به پی ریزی یک سیستم نظامی استوار شد. وی بر اجرای چندین عملیات علیه اسرائیل نظارت داشت.

موشک j80 یا جعبری 80 همان موشک پیشرفته قسام است که در نوار غزه توسط گردان های قسام طراحی و تولید شدد و برای نخستین بار در جریان جنگ 51 روزه غزه مورد استفاده قرار گرفت.  



نوع مطلب : مقاومت، اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها : احمد، جعبری،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 19 آبان 1395 :: پنج نفر مسلمون
شهادت جوانی فلسطینی در نابلس/ شمار شهدای انتفاضه به 262 نفر رسید
شهادت جوان فلسطینی
نابلس ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز چهارشنبه جوانی فلسطینی را در نزدیکی ایست بازرسی حواره در جنوب نابلس هدف تیراندازی قرار داده و به شهادت رساندند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از شبکه هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی، نظامیان صهیونیست مدعی شده اند که این جوان فلسطینی قصد حمله به آن ها با سلاح سرد را داشته است.

صهیونیست ها در نهایت به سمت این جوان تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند.

با شهادت این جوان فلسطینی شمار شهدای انتفاضه قدس به 262 نفر افزایش یافت.





نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 679 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   



مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپت



مهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -