~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
 
 


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30
نوع مطلب :
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
تظاهرات هزاران زن اسرائیلی برای صلح با فلسطینیان 12:11 | 29\07\1395

هزاران زن اسرائیلی با برپایی تظاهرات در خیایان منتهی به منزل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و خیابانهای اطراف خواستار برقراری صلح با فلسطینیان شدند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نوشته روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، زنان تظاهرکننده از هردو رهبران اسرائیلی و فلسطینی خواستند تا گامهای موثری را برای رسیدن به توافق سیاسی بردارند.


در این نظاهرات زنان از طیف های مختلف حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که شب گذشته برگزار شد، خواستار بررسی مسأله صلح با فلسطینیان شدند.

تظاهرکنندگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته بود: راستگرایان، میانه روها و چپگرایان همگی خواهان رسیدن به توافق سیاسی هستند.

تظاهرات زنان اسرائیلی برای صلح درحالی است که اسرائیلی ها شرایط زندگی خوبی ندارند و مقامات این رژیم به جای رسیدگی به وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها بودجه ها را بیشتر صرف هزینه های جنگ و نظامی می کند.نوع مطلب : صهیونیست ها و نداشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :اسرائیل جهاد اسلامی را دشمن خطرناک خود می‎داند/ آزادی فلسطین باید هدف مسلمانان باشد 12:19 | 28\07\1395

یک تحلیلگر لبنانی در آستانه سالگرد شهادت فتحی شقاقی موسس جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تاکید کرد: اسرائیل جنبش جهاد اسلامی را دشمن خطرناک خود می‎داند و از تفکرات و توانمندی این جنبش نگرانی دارد.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "طلال عتریسی" تحلیلگر لبنانی تاکید کرد: مردم مسلمان باید با وجود حوادثی که در منطقه رخ می‎دهد همچنان هدف اصلی خود را آزادی فلسطین قرار دهند.

وی در آستانه سالگرد شهادت فتحی شقاقی موسس جنبش جهاد اسلامی، از جایگاه مهم این جنبش در جریان مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی تمجید کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده از رهگذر حوادث منطقه، مسئله فلسطین را به بوته فراموشی بسپارد اما گروههایی نظیر جهاد اسلامی در محور مخالف این تلاش‌ها قرار دارند.

طلال عتریسی تاکید کرد: ما معتقدیم هر خونی که در منطقه بر زمین ریخته می‎شود نباید هدف[ی جز] آزادی فلسطین داشته باشد.

نوع مطلب : مسجدالاقصی، مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :احداث برج‌ مراقبت در مرزهای شرقی غزه/عکس روز 13:33 | 28\07\1395

گروهانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، برج مراقبت جدیدی در مرزهای شرقی نوار غزه احداث کردند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) برخی فعالان فلسطینی در فضای مجازی تصویری از برج مراقبت جدید گردان های قسام در مرزهای شرقی نوار غزه، در شبکه های شبکه های اجتماعی منتشر کردند.

فعالان فلسطینی افزودند که این برج به نام "شهید ضیاء تلاحمه" از اهالی الخلیل و یکی از شهدای انتفاضه قدس نامگذاری شده است.

نوع مطلب : مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


عملیات استشهادی دیزنکوف، نخستین واکنش به کشتار حرم حضرت ابراهیم (ع)
کشتار حرم حضرت ابراهیم (ع)
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

در چنین روزی در سال 1994 صالح عبدالرحیم حسن صوی "نزال" 26 ساله از مبارزان گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس خود را در داخل یک اتوبوس اسرائیلی در خیابان دیزنکوف شهر تل آویو واقع در سرزمین های اشغالی 1948 منفجر کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در پی این عملیات 23 اسرائیلی به هلاکت رسیده و بیش از 47 تن دیگر زخمی شدند.
این عملیات در تاریخ 1994/2/25 به اجرا درآمد و سومین عملیات استشهادی در واکنش به کشتار نمازگزاران فلسطینی در حرم حضرت ابراهیم (ع) به شمار می رود.
این عملیات همچنین به لحاظ تاثیرگذاری و اجرای موفقیت آمیز جزء بزرگ ترین عملیات های استشهادی فلسطینیان محسوب می شود.
در پی اجرای این عملیات اتوبوس اسرائیلی منهدم شد و از بین رفت و خسارت های سنگینی به مغازه ها و منازل مجاور محل عملیات وارد شد و سرویس های امنیتی اسرائیل به شدت وحشت زده و هراسان شدند، کابینه اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل با بحران شدید مواجه گردید، اسحاق رابین به محض شنیدن خبر این عملیات سفرش به انگلیس را لغو کرد.
این عملیات را مهندس شهید یحیی عیاش (مغز متفکر جنبش مقاومت اسلامی حماس و تئوریسین عملیات های استشهادی) با همکاری مهندس شهید سعد الدین العرابید طراحی کرده بود. 
گردان های شهید عزالدین قسام در اقدامی بی سابقه وصیت نامه شهید صالح صوی را رسانه ای کردند که در آن یک مبارز قسامی برای نخستین بار وصیت نامه خود را پیش از اجرای عملیات قرائت می کرد.
یک صهیونیست نژاد پرست به نام باروخ گلدشتاین تعدادی زیادی از فلسطینیان را در حین اقامه نماز صبح در حرم حضرت ابراهیم (ع) به رگبار بست که در پی این جنایت ۲۹ نمازگزار به شهادت رسیده و ۱۵۰ تن دیگر هم مجروح شدند. 

نوع مطلب : مسجدالاقصی، مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


گوشه ای از آپارتاید اسرائیلی علیه فلسطینیان ساکن فلسطین اشغالی 1948
رژیم صهیونیستی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

"جهاد ابوریا" نویسنده عرب در مقاله ای تحت عنوان "لزوم حمایت بین المللی از فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی 1948" به آماری اشاره می کند که به خوبی آپارتاید رژیم صهیونیستی را به تصویر می کشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در بخشی از این مقاله آمده است:

ـ فلسطینیان ساکن فلسطین اشغالی 1948 حق سکونت در 70 درصد از شهرها و روستاهای آن را ندارند و در حقیقت این مناطق به روی آنها بسته است و به زبان خود صهیونیست ها این مناطق "از وجود عربها پاک" است.

ـ فروش و یا اجاره 90 درصد از اراضی فلسطین اشغالی 1948 به غیر یهودیان ممنوع است.

ـ حدود یک سوم فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی 1948 در همین سرزمین آواره و بی خانمان هستند و رژیم صهیونیستی از بازگشت آنان به شهرها و روستاهایی که از آن کوچانده شده اند و اکنون یهودیان در آنجا سکونت دارند؛ ممانعت به  عمل می آورد و به موجب قوانین رژیم صهیونیستی، این افراد هر چند در مناطقی در فلسطین اشغالی غیر از محل اصلی سکونت و املاک خود حضور دارند غائب به شمار می روند.  

ـ با وجود این که بر پایه آمار مرکز آمار "اسرائیل"، فلسطینیان یا عربهای ساکن سرزمین های اشغالی 1948 بیش از 20 درصد از ساکنان این منطقه را تشکیل می دهند، اما مساحت مناطق مسکونی تحت مالکیت آنها تنها 2.5 درصد از کل مساحت فلسطین اشغالی است، حال آنکه قبل از فاجعه اشغال فلسطین (سال 1948) 95 درصد از مساحت کل این منطقه متعلق به فلسطینیان بود. 
نوع مطلب : رژیم صهیونیستی چه می کند؟، آوارگان و حق بازگشت، محاصره، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تحلیلگر صهیونیستی: قدرت حماس در کرانه باختری رو به افزایش است
حماس
الناصره ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سایت عبری زبان "واللا" امروز چهارشنبه گزارش جامعی از "امیر بوحبوط" تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی را منتشر کرد. وی در این گزارش نگرانی محافل سیاسی و نظامی اسرائیل از مرحله حساس سیاسی و امنیتی پس از کناره گیری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از منصب خود و پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما را تشریح کرده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بوحبوط در این گزارش به آنچه که از آن به عنوان "سناریوهای هولناک" یاد کرد، پرداخته است، سناریوهایی که نهادهای امنیتی اسرائیل آنها را بررسی می کنند، این اقدام حالی صورت می گیرد که این نهادها نگران هستند آمریکا از قطعنامه سازمان ملل علیه شهرک سازی در شورای امنیت حمایت کند و سران تل آویو به منظور ازسرگیری مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین تحت فشار قرار گیرند، امری که بر وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه طی ماه های ژانویه و فوریه آینده تاثیر می گذارد.  

این تحلیلگر اسرائیلی ضمن اشاره به سرخوردگی فلسطینیان در شرایط کنونی به خاطر ناکامی محمود عباس در ایجاد تغییرات مهم در گستره های سیاسی و اقتصادی، افزود که نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که قدرت و جایگاه جنبش مقاومت اسلامی حماس در کرانه باختری رو به افزایش گذاشته است و همین مساله عباس را به لغو انتخابات شهرداری ها واداشت.

وی تصریح کرد که گمانه زنی های محافل امنیتی اسرائیل حکایت از آن دارد که روند عملیات های مقاومتی که از اکتبر سال 2015 کلید خورده است، ادامه پیدا خواهد کرد. 

بوحبوط در این گزارش ضمن اشاره به وضعیت اسفبار نوار غزه، یادآور شد که هر لحظه امکان دارد اوضاع این منطقه به خاطر عدم بازسازی نوار غزه و بحران اقتصادی ملتهب و متشنج شود.  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 29 مهر 1395 :: نویسنده : پنج نفر مسلمون
67680
شهادت یک جوان فلسطینی در قدس 9:52 | 29\07\1395

منابع فلسطینی از شهادت یک جوان فلسطینی در بیمارستان المقاصد قدس براثر جراحات وارده ناشی از تیراندازی نظامیان صهیونیست در سال 2007 خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "محمود جوده" جوان فلسطینی صبح امروز در بیمارستان المقاصد شهر قدس اشغالی به شهادت رسید.

وی در سال 2007 در جریان یورش نظامیان صهیونیست به رام الله هدف تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

محمود جوده از آن زمان تاکنون در بیمارستان المقاصد قدس تحت درمان بود اما صبح امروز پس از سالها درد و رنج ناشی از تیراندازی صهیونیستها به شهادت رسید.

خانواده محمود جوده خواستار انتقال پیکر این شهید به رام الله برای انجام مراسم تشییع وی شده‎اند.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :پیروزی دو اسیر فلسطینی دیگر و پایان اعتصاب غذا 9:42 | 29\07\1395

دو اسیر فلسطینی که در اعتراض به بازداشت موقت دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زده بودند، پس از توافقی مبنی بر اتمام بازداشت اداری، به اعتصاب خود در زندانهای رژیم صهیونیستی پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا،  انجمن حمایت از اسرای فلسسطینی روز گذشته (چهارشنبه) در گزارشی اعلام کرد که محمد خطاب 28 ساله و ماجد عویدات (هردو ساکن اریحا) که در اعتراض به بازداشت موقت از 10 روز قبل دست به اعتصاب غذا زده بودند، به دنبال مجبور کردن رژیم صهیونیستی به خواسته هایشان برای آزادی، اعتصاب غذای خود را به حالت تعلیق درآورد.

این چندمین بار است که اسرای فلسطینی با اعتصاب غذای خود رژیم صهیونیستی را مجبور به تن دادن به خواسته هایشان می کنند. پیشتر نیز چندین اسیرفلسطینی اعتصاب کننده غذا دربند زندانهای رژیم صهیونیستی توانستند با اعتصاب غذای طولانی مدت خود پیروزی بزرگی بر دژخیمان اسرائیلی به دست آورند و این رژیم را مجبور به پایان دادن به رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی خود کنند.

بازداشت اداری نوعی حبس بدون محاکمه و اتهام است که به رژیم صهیونیستی اجازه می‌ دهد زندانیان فلسطینی را بیش از شش ماه در بازداشت نگه دارند. دستور بازداشت را می‌توان تا مدت نامحدودی تمدید کرد.

تاکنون چندین اسیر فلسطینی در اعتراض به بازداشت اداری شان دست به اعتصاب غذا زدند. برخی از اسرا نیز چندین ماه در اعتصاب غذا به سر می بردند و چند نفر نیز سرانحام از این طریق رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش خواسته هایشان کردند.

اعتصاب غذای طولانی مدت به روشی برای اسرای فلسطینی برای تحقق خواسته هایشان تبدیل شده است. این اعتصاب غذای طولانی مدت توجه جوامع بین الملل  را به خود جلب کرده است و رژیم صهیونیستی را مورد انتقاد بین المللی قرار داده است.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ر شماره :67630
منابع صهیونیستی : حماس موشک دوربرد در دریای مدیترانه آزمایش کرد 11:18 | 27\07\1395

منابع خبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حماس روز گذشته حداقل یک فروند موشک دور برد خود را به سمت دریای مدیترانه شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، روزنامه تایمز اسرائیل نوشته است جنبش مقاومت اسلامی حماس روز گذشته حداقل یک فروند موشک دور برد خود را به سمت دریای مدیترانه شلیک کرده است. کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این باره اظهار کرده است صدای انفجار این موشک حتی به  مناطق صهیونیست نشین در نزدیکی نوار غزه رسیده است.

این درحالی است که حماس به طور منظم موشک های مختلفی را در آب های نوار غزه آزمایش می کند تا بتواند از این طریق قدرت موشکی خود را بهبود ببخشد. در ماه ژوئن گذشته نیز حماس دهها موشک کوتاه برد و میان برد خود را با موفقیت آزمایش کرده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از پایان جنگ غزه در سال 2014 از دو توانمندی گروههای مقاومت فلسطین بیشترین نگرانی را دارد. یکی از این نگرانی‎ها موضوع تونل‎ها غزه و دومی موشک‎های با برد 160 کیلومتر است که توان هدف قرار دادن عمق رژیم صهیونیستی را دارا هستند.

نوع مطلب : مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ابو عبیده: جهان با مشاهده واقعیت های موجود نزد مقاومت شگفت زده می شود
ابو عبیده
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سخنگوی گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" تاکید کرد که دشمن صهیونیستی سعی در فرار از تقبل هزینه های مبادله اسرای جدید را دارد، اما جهانیان با مشاهده واقعیت های موجود نزد مقاومت شگفت زده خواهند شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ابو عبیده طی سخنرانی کوتاه خود به مناسبت پنجمین سالروز انجام مبادله "وفاداری به آزادگان" یا همان مبادله شالیت خاطر نشان کرد که «دشمن صهیونیستی بر خلاف میل خود دیر یا زود تاوان (مبادله اسرا) را پرداخت خواهد کرد» و اگر این رژیم فکر می کند که عامل زمان به نفع آن است، اشتباه می کند.

وی افزود:« ما به اسرای مان در سالروز مبادله وفاداری به آزادگان وعده دادیم که به آنها وفادار خواهیم ماند و به وعده مان عمل کردیم. ما خطاب به تمامی اسرای فلسطینی اعلام می کنیم که دشمن؛ چه بخواهد و چه نخواهد تاوان (مبادله اسرای جدید را) خواهد داد و به اجبار بر سر میز مذاکره خواهد نشست و در آن هنگام شادی و سرور سراسر فلسطین را در بر خواهد گرفت.»

ابو عبیده در ادامه این جشن ملی بزرگ را «که هر سال در سالروز این پیروزی و قهرمانی رنگ و بوی جدیدی به خود می گیرد» به اسرای آزاد شده در جریان مبادله وفاداری به آزادگان تبریک گفت و اعلام کرد که «ما آزادی این اسرا و بازگشت شان به تشکیلات مقاومت در تمامی مناطق محل حضورشان را تبریک می گوییم.»

وی همچنین به مبارزان قهرمان قسام که به صورت شبانه روزی در سنگرهای مقاومت و جهاد حضور دارند و به تمامی مبارزانی که در این راه گام بر می دارند و تمامی همپیمانان مقاومت و حامیان آن درود فرستاد.

سخنگوی گردان های قسام همچنین به ملت فلسطین که با تمام قدرت پشت رهبران مقاوم خود ایستاده اند و به قهرمانان انتفاضه مبارک قدس، اسرای قهرمان چشم به راه آزادی و تمامی آوارگان داخل و خارج از فلسطین درود فرستاد.

گفتنی است که امروز سه شنبه 18 اکتبر برابر با پنجمین سالروز مبادله وفاداری به آزادگان است که منجر به آزادی 1027 اسیر فلسطینی از زندان های صهیونیستی در قبال آزادی "گلعاد شالیت" نظامی صهیونیست به اسارت گرفته شده در سال 2006 شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 674 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -