تبلیغات
~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 01:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
جنگ مغزهای اطلاعاتی میان حماس و رژیم صهیونیستی
صالح نعامی
صالح نعامی

روزنامه صهیونیستی "یدیعوت أحرونوت" 

اعلام کرد که «جنگ مغزها"ی اطلاعاتی

 میان جنبش حماس و ارتش صهیونیستی

 با شدت بیشتری ادامه دارد و حماس 

سند اطلاعاتی حساس و خطرناکی درباره

 نقشه ها و برنامه های عملیاتی ارتش 

صهیونیستی در اطراف باریکه غزه به 

دست آورده است.

در گزارشی که "یوآف زیتون" خبرنگار 

نظامی این روزنامه تهیه کرده و امروز 

بر روی پایگاه اینترنتی این روزنامه 

منتشر شد، آمده است که سرویس های

 اطلاعاتی جنبش حماس از مبارزانی 

استفاده می کند که کاملا به زبان عبری

 آشنا هستند و خود را به شکل افسران

 صهیونیستی در می آورند تا در میان 

افسران و نظامیان این رژیم نفوذ کرده و 

اطلاعات حساسی؛ به ویژه از افسران 

و نظامیانی که در "تیپ های ویژه" خدمت

 می کنند، کسب کنند. این تیپ ها اخیرا 

مسئول عملیات های رزمی در منطقه شده اند.

یدیعوت به نقل از منابع نظامی صهیونیستی

 آورده است که تمامی نشانه ها حاکی از

 این است که جنبش حماس توانمندی های

 خود در عرصه جمع آوری اطلاعات را توسعه

 داده است و برای این منظور به شکل 

گسترده ای از فضای مجازی استفاده می کند 

و عناصر اطلاعاتی این جنبش به عمد اقدام 

به برقراری ارتباط با افسران و نظامیان ارتش 

صهیونیستی از طریق برنامه کاربردی واتس

 آپ می کنند تا اطلاعات محرمانه ای درباره 

نقشه ها و فعالیت های ارتش صهیونیستی 

در غزه به دست بیاورند.

این منابع خاطر نشان کرده اند که یکی از 

افسران جنبش حماس، افسران و نظامیان 

تیپ چتربازها را فریب داده و خود را افسران 

همان تیپ معرفی کرده بودند و حتی اطلاعات

 درست و دقیقی درباره برنامه ها و تحرکاتی

 که این تیپ قصد اجرای آنرا داشت، داده 

بودند که باعث افزایش اعتماد نظامیان

 صهیونیست به آنها و ارائه اطلاعات به این

 افراد شده بود.

منابع نظامی مذکور خاطر نشان کرده اند 

که جنبش حماس طی سال های گذشته 

تلاش کرده است به اطلاعات محرمانه 

حساسی از افسران و نظامیان صهیونیست

 که در لشکر مسئول اجرای عملیات های 

رزمی در باریکه غزه و اطراف آن خدمت 

می کردند، دست یافته بود.

این منابع تاکید کرده اند که مبارزان حماس

 اهتمام زیادی به مراجعه به سایت های 

دوست یابی و آشنایی عبری زبان دارند و 

خودشان را با شخصیت های مستعار 

معرفی می کنند. آنها همچنین از صفحات 

شبکه های اجتماعی هواداران فوتبال رژیم 

صهیونیستی برای شناسایی افسران و 

نظامیان و تلاش برای به دام انداختن آنها 

به منظور کسب اطلاعات محرمانه حساس

 از این افراد استفاده می کنند.

بر اساس گفته های این منابع، جنبش 

حماس از خدمت مکان یابی شبکه اجتماعی

 "فیسبوک" برای برقراری ارتباط با افسران 

و نظامیانی که در یک منطقه جغرافیایی 

خدمت می کنند، استفاده می کنند تا 

اطلاعاتی درباره فعالیت های نظامی ارتش

 صهیونیستی کسب کنند.

منابع نظامی رژیم صهیونیستی خاطر نشان

 کرده اند که اطلاعات حماس گروه های 

"واتس آپ"ی را که افسران و نظامیان 

تیپ های ویژه مشغول خدمت در مناطق

 پیرامونی باریکه غزه عضو هستند، هک 

کرده و شماره تلفن های همراه آنها را به 

دست می آورد تا بتواند مستقیما با آنها

 ارتباط برقرار کند.

این منابع همچنین تاکید کرده اند که 

فرماندهان ارتش صهیونیستی بیش از 

هر کس دیگری باید نسبت به موفقیت 

حماس در دسترسی به یک سند محرمانه 

درباره فعالیت های میدانی تیپ چتربازها 

نگران باشند.

به گزارش منابع مذکور، در یکی از این 

عملیات ها، یکی از مبارزان حماس پیش 

یک نظامی در حال خدمت در گردان "890"

 تیپ چتربازها رفته و خودش را یکی از 

اعضای گردان دیگر معرفی کرده و از او 

خواسته اطلاعاتی درباره برنامه آموزش ها 

و فعالیت های میدانی این گردان در منطقه

 اطراف غزه در اختیار وی قرار دهد.

منابع نظامی رژیم صهیونیستی همچنین 

تصریح کرده اند که دستیابی به چنین 

اطلاعاتی ارزش زیادی برای هر دشمنی دارد؛ 

چرا که این برنامه ها می تواند تصویری درباره

 نقشه های آتی ارتش صهیونیستی درباره

 نوار غزه به آن بدهد.

این منابع تاکید کرده اند که مبارزان حماس 

سعی در برقراری ارتباط با افسران و نظامیان

 تیپ های فعال به هنگام پایان خدمت شان

 در منطقه اطراف غزه یا در آغاز این دوره دارند؛

 چرا که آنها در این دوره از خدمت شان

 حساسیت کمتری نسبت به اطلاعات 

محرمانه خود نشان می دهند.

بر اساس این منابع، بررسی گفتگوهای 

صورت گرفته میان مبارزان حماس با افسران

 و نظامیان ارتش صهیونیستی نشان 

می دهد که آنها به خوبی با اصطلاحات مورد

 استفاده در مقام خطاب شخصیت های

 نظامی در عرصه میدانی آگاه هستند.

روزنامه یدیعوت در همین راستا خاطر نشان

 کرده است که حماس قبلا هم توانسته 

بود به اسناد محرمانه ارتش صهیونیستی 

و به ویژه گزارش تحقیق درباره حادثه نفوذ 

کماندوهای دریایی جنبش حماس به پایگاه 

دریایی "زیکیم" در آغاز جنگ 51 روزه 

تابستان سال 2014 دست پیدا کند.

این روزنامه همچنین به نقل از سخنگوی

 ارتش صهیونیستی اعلام کرد که ارتش 

تحقیقات و جستجوهای گسترده ای برای 

اطلاع از فعالیت های دشمن در پایگاه های

 ارتباط جمعی انجام می دهد و به نظامیان

 و شهرک نشینان صهیونیست نسبت به

 تبعات گرفتار شدن در دام عملیات های 

فریب جنبش حماس در این پایگاه ها هشدار داده است.
طبقه بندی: دست خدا، 

تاریخ : جمعه 28 تیر 1398 | 06:48 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

در پی هشدارهای نصرالله؛ تل‌آویو مرکز راهبردی خود را ایمن‌سازی می‌کند

در پی هشدارهای نصرالله؛ تل‌آویو مرکز راهبردی خود را ایمن‌سازی می‌کند
 پنج‌شنبه 27 تیر 1398 - 17:36

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از ایمن‌سازی مراکز راهبردی این رژیم در اماکن مختلف فلسطین اشغالی از ترس حزب‌الله خبر دادند.

العالم فلسطین اشغالی

رسانه‌های صهیونیستی فاش کردند، این رژیم 20 مرکز استراتژیک را در مکان‌های مختلف فلسطین اشغالی ایمن‌سازی می‌کند تا در صورت پاسخ احتمالی حزب‌الله، این محل‌ها در امان بمانند.

روزنامه «هاآرتص» در گزارش خود اعلام کرد از جمله تأسیساتی که ایمن‌سازی خواهند شد شرکت برق و خطوط انتقال گاز طبیعی هستند.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند رآکتورهای دیمونا برای تولید 10 بمب هسته‌ای در هر سال کافی است و هر بمب چندین برابر از بمب‌های شلیک شده به سمت هیروشیماست.

«سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود به مناسبت جنگ 33 روزه گفت: «توانایی موشکی مقاومت چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ نوع پیشرفت داشته و موشک‌هایی که داریم سلاحی دقیق است. همچنین در زمینه پهپادها، در سال 2006 تعداد کمی از آنها را داشتیم اما امروز این سلاح قدرتمند بوده و امکانات زیادی در این زمینه در اختیار داریم.»

نصرالله سپس به هراس صهیونیست‌ها از مقاومت اشاره کرد و گفت: «سران اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری از مقاومت هراس دارند.»

در همین ارتباط، وب‌سایت «مکور ریشون» گزارش داد: «نظامیان یگان «8200» (وابسته به دایره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل یا همان امان) در پایان هفته نشستند وتمام کلمات و عبارت‌های مصاحبه حسن نصرالله به مناسبت سیزدهمین سال پایان جنگ دوم لبنان را ترجمه کردند.»تاریخ : جمعه 28 تیر 1398 | 06:25 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

دیدار و گفت‌وگوی هیأتی از حماس با امیر عبداللهیان در بیروت

دیدار و گفت‌وگوی هیأتی از حماس با امیر عبداللهیان در بیروت
 پنج‌شنبه 27 تیر 1398 - 18:07

هیأتی از رهبری حماس با دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در بیروت دیدار و درباره وضعیت فلسطین گفت‌وگو کرد.

العالم - لبنان

هیأتی از رهبران حماس به ریاست «اسامه حمدان»، یکی از اعضای دفتر روابط عربی و اسلامی، با حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و درباره وضعیت در فلسطین و پیامدهای معامله قرن گفت‌وگو کرد.

وبگاه خبری روسیا الیوم گزارش داد: این دیدار روز پنجشنبه در ساختمان سفارت ایران در بیروت برگزار شد و هیات حماس شامل «احمد عبدالهادی» نماینده این جنبش در لبنان، «جهاد طه» معاون مسئول سیاسی حماس و «عبدالمجید العوض» مسئول ارتباطات رسانه‌ای این جنبش بود.

هیأت حماس توضیح دقیق و جامعی را از وضعیت در فلسطین به ویژه پیامدهای معاهده قرن بر مسئله فلسطین و لطمه به حقوق مردم فلسطین به ویژه حق بازگشت پناهندگان، ارائه و بر پایبندی این جنبش به خط مشی مقاومت تا آزادسازی فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی تاکید کرد.

از سوی دیگر امیر عبداللهیان هم ضمن استقبال از هیئت حماس بر حمایت ایران از ملت فلسطین و مقاومت دلیرانه آنها تاکید کرد و نقش حماس و گروه‌های مقاومت در رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی و دفاع از مقدسات امت اسلامی را ستود.

در پایان این دیدار دو طرف رابطه مثبت میان ایران و حماس را ارزشمند توصیف و بر ادامه حمایت از مسئله اساسی جهان اسلامی یعنی مسئله فلسطین تاکید کردند.تاریخ : جمعه 28 تیر 1398 | 06:23 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
زخمی شدن دو کودک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
قدس
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

دو کودک فلسطینی در قدس اشغالی

 به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی

 شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین

 به نقل از منابع محلی، نظامیان اسرائیلی

 شب گذشته به شهرک ابو دیس در 

قدس اشغالی حمله کرده و با فلسطینیان

 درگیر شده و اقدام به سرکوب آنان کردند.

نظامیان اسرائیلی اقدام به تیراندازی 

و شلیک گسترده گاز اشک آور به سمت 

فلسطینیان کردند.

هلال احمر فلسطین در بیانیه ای اعلام

 کرد که در این درگیری ها، دو کودک 

فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شدند.

علاوه بر این، ده ها نفر دیگر نیز بر اثر

 استنشاق گاز اشک آور دچار خفگی شدند 

که همگی به منظور مداوا به بیمارستان انتقال داده شدند.
طبقه بندی: کودکان و نوجوانان فلسطینی، 

تاریخ : جمعه 14 تیر 1398 | 10:32 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
ادامه اعتصاب غذای 11 اسیر فلسطینی در زندان های صهیونیستی
اعتصاب غذا
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

11 اسیر فلسطینی همچنان در اعتراض

 به بازداشت موقت و بدون تفهیم اتهام

 خود در زندان های رژیم صهیونیستی

 دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین،

 اسرای تحت بازداشت موقت همانند

 بسیاری دیگر از اسرا در معرض شکنجه 

و آزار و اذیت قرار دارند و از حقوق

 اساسی خود محروم هستند و خدمات 

درمانی مناسبی هم به آن ها ارائه 

نمی شود و با از سوی نیروهای سرکوبگر 

زندان های صهیونیستی مورد حمله و 

ضرب و شتم قرار می گیرند.

بازداشت موقت بر اساس قوانین بین المللی

 اقدامی غیرقانونی به شمار می رود. 

در قوانین بین المللی آمده است که 

بازداشت موقت فقط زمانی ممکن است

 که طرف برای امنیت ملی یک کشور 

خطرآفرین باشد و با این حال هم نباید 

برای مدت زمانی طولانی باشد.

قدیمی ترین این 11 اسیر که دست به 

اعتصاب غذا زده اند، جعفر عزالدین و 

احسان عثمان هستند.

شهروندان فلسطینی اوایل هفته جاری

 مقابل مقر صلیب سرخ در الخلیل تجمع 

کرده و با اسرای اعتصاب کننده اعلام 

همبستگی کردند.

امجد نجار مدیر باشگاه اسیر فلسطین 

در سخنانی در این تجمع اظهار داشت 

که رژیم صهیونیستی مدت بازداشت 

موقت شماری از اسرا را 3 مرتبه تمدید 

کرده بدون اینکه تفهیم اتهامی صورت 

گیرد و به همین خاطر، آن ها دست 

به اعتصاب غذا زده اند.

در همین راستا، انجمن اسرا و آزادگان

 "واعد" خواستار برگزاری گسترده ترین

 تجمعات و فعالیت ها در همبستگی با ا

سرای اعتصاب کننده در زندان های

 رژیم صهیونیستی شد.

طبق آمار صادره از هیئت امور اسرا و

 آزادگان فلسطین، رژیم صهیونیستی 

از سال 1967 تاکنون بیش از 50 هزار 

حکم بازداشت موقت در حق فلسطینیان

 صادر کرده است.

تنها از سپتامبر 2000 تا جولای 2017 

حدود 27 هزار حکم بازداشت موقت برای

 فلسطینیان صادر شده است.

مرکز مطالعات اسرای فلسطین هم 

تاکید کرد که مدت بازداشت یک سوم 

اسرای تحت بازداشت موقت که تعداد آن ها 

490 نفر می باشد، بارها بین 2 تا 6 ماه تمدید شده است.
تاریخ : جمعه 14 تیر 1398 | 10:30 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

رام‌الله: اسرائیل از راهکار دو دولتی طفره می‌رود تا بیشتر اشغالگری کند

رام‌الله: اسرائیل از راهکار دو دولتی طفره می‌رود تا بیشتر اشغالگری کند
 پنج‌شنبه 13 تیر 1398 - 18:05

وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفت، رژیم صهیونیستی از اجرای راهکار دو دولتی طفره می‌رود تا بیشتر اشغالگری کند.

العالم فلسطین اشغالی

«ریاض المالکی» وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با طفره رفتن از اجرای راهکار دو دولتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به دنبال تشدید اشغالگری خود است.

مالکی که چهارشنبه (۱۳ تیر) در افتتاحیه نشست همکاری بین کشورهای شرق آسیا به منظور حمایت از توسعه فلسطین موسوم به «سیباد» سخنرانی می‌کرد گفت که رژیم اشغالگر قدس همه قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد از جمله اینکه این رژیم با توسل به زور در حال اشغال‌گری است.

به گزارش روزنامه القدس العربی، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان در این نشست همچنین گفت: «بر کسی پوشیده نیست که [رژیم] اشغالگر به دنبال پایان دادن به راهکار دو دولتی است».

راهکار دو دولتی بعد از جنگ شش روزه بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی (۱۹۶۷) در مقابل طرح تک دولتی (دولت رژیم صهیونیستی) مطرح شد و به دنبال ایجاد دو دولت (دولت فلسطین به پایتختی قدس شرقی و دولت رژیم صهیونیستی) در سرزمین تاریخی فلسطین است. این طرح در مقایسه با راهکار تک دولتی مورد استقبال بیشتر کشورها است.

ریاض مالکی با اشاره به این که تل‌آویو قصد اجرای طرح دو دولتی را ندارد، گفت: «اشغال‌گران صهیونیست با تمام توان خود می‌خواهند ما را از سرزمین خود اخراج کرده و جای ما را با شهرک‌نشینان صهیونیست پُر کند».

او در لابه لای سخنان خود به طرح صلح ادعایی آمریکا موسم به معامله قرن نیز اشاره کرد و گفت هرگونه تلاش برای تبدیل راهکار سیاسی به وهم و خیال و ارائه راه حل اقتصادی محکوم به شکست است؛ چرا که همه این طرح‌ها به دنبال ماندن اشغالگری است.

طرح موسوم به «معامله قرن» که آمریکا برای پایان دادن به منازعه بین فلسطینیان و صهیونیست‌ها مطرح کرده، به دنبال حذف همیشگی بازگشت آوارگان فلسطینی (مطابق آمار شش میلیون) به سرزمین خود و اسکان آن‌ها در «وطن جایگزین» یعنی کشورهای دیگر است.

به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در دولت آمریکا و انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به شهر قدس در این راستا انجام شده است و قرار نیست کشوری به نام فلسطین به پایتختی قدس به رسمیت شناخته شود.
طبقه بندی: الخلیل و رام الله، 

تاریخ : جمعه 14 تیر 1398 | 10:07 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

محمود عباس: فلسطین میانجی گری آمریکا را نمی‌پذیرد

محمود عباس: فلسطین میانجی گری آمریکا را نمی‌پذیرد
 پنج‌شنبه 13 تیر 1398 - 02:12

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به اظهارات جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، وی را به دروغ گویی متهم و تاکید کرد که فلسطین میانجی‌گری یکجانبه ایالات متحده را نخواهد پذیرفت.

العالم-فلسطین

به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، محمود عباس گفت: از پیمان اسلو تاکنون میانجی‌گری تازه ای از سوی آمریکایی ها انجام نشده و اگر هم انجام شده، واشنگتن در آن شرکت نداشته است.

وی افزود: مذاکرات اسلو هشت ماه بدون آگاهی آمریکایی‌ها ادامه داشت.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین یادآورشد که این را برای ثبت در تاریخ می گویم: وقتی آمریکایی‌ها فهمیدند که ما یک توافق اولیه‌ای را امضا کردیم، پیشنهاد دادند که توافق روی برگه آمریکایی باشد چرا که پیشتر، اطلاعی از آن نداشتند.

وی تاکید کرد که دولت ترامپ باید راه حل مربوط به تشکیل دو کشور، قدس شرقی به عنوان سرزمین اشغالی و مشروعیت بین‌المللی به عنوان پیش زمینه گفت وگو را به رسمیت بشناسد. ما چیزی غیر از این را قبول نداریم.

عباس به نشست آمریکایی-صهیونیستی بحرین اشاره کرد و گفت: کارگروه اقتصادی کوشنر در منامه با سخنان وی آغاز شد و با سخنانش نیز به پایان رسید.همه آنها سخنان کذبی است که از سوی کوشنر اختراع شده است.

وی در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه کوشنر نیز گفت: چه چیزی در منامه ارائه دادند که ما را متهم به شکست آن می‌کنند؟ اگر اسرائیل به توافقنامه های امضا شده پایبند نباشد، ما همه آنها را ملغی خواهیم کرد.
طبقه بندی: News، 

تاریخ : پنجشنبه 13 تیر 1398 | 03:03 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

قدردانی حماس از مواضع شبکه العالم در حمایت از فلسطین

قدردانی حماس از مواضع شبکه العالم در حمایت از فلسطین
 چهارشنبه 12 تیر 1398 - 14:05

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از شبکه العالم و مدیریت کل این شبکه به علت حمایت از ملت فلسطین قدردانی کرد.

العالم - ایران

متن نامۀ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب استاد محترم آقای محمد علی صالحی

مدیر کل شبکه وزین العالم

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

درود صمیمانه

از طرف خودم و به نمایندگی از دفتر خارجی بخش اطلاع رسانی جنبش حماس، درود فلسطینی ها را که آکنده از عطر خاک فلسطین و بوی شهادت و فداکاری های خالصانۀ مبارزان است، به شما تقدیم می کنم.

و از شما بابت تلاش های بی دریغی که برای ردّ و مخالفت با معاملۀ قرن و کنفرانس اقتصادی بحرین و تبیین خطرات آن برای مساله فلسطین و فلسطینی ها انجام دادید، تقدیر و تشکر می کنیم.

و سپاسگزار تلاش های شما به علت پوشش خبری فعالیت های ملت فلسطین و گروه های فلسطینی در مناطق مختلف نیز هستیم.

و اعلام می کنیم که در کنار همۀ میهن دوستان و غیور مردان و زنان همچنان پایبند به مقاومت، آزاد سازی و حق بازگشت خواهیم ماند.

رأفت مره

رئیس بخش اطلاع رسانی جنبش حماس/ دفتر خارجی

بیروت 29 ژوئن 2019

قدردانی حماس از مواضع شبکه العالم در حمایت از فلسطین
طبقه بندی: پیام،  مقاومت، 

تاریخ : پنجشنبه 13 تیر 1398 | 03:00 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

ارتش صهیونیستی برای مقابله با حزب‌الله و حماس «تیپ هوشمند» تشکیل می‌دهد

ارتش صهیونیستی برای مقابله با حزب‌الله و حماس «تیپ هوشمند» تشکیل می‌دهد
 جمعه 7 تیر 1398 - 18:05

ارتش صهیونیستی قصد دارد یک تیپ نظامی با دارا بودن اطلاعات نظامی خاص و با هدف مقابله با گروههای مقاومت تشکیل دهد.

العالم - فلسطین اشغالی

«آویو کوخاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی امروز (جمعه) به همراه عده‌ای دیگری از فرماندهان ارتش این رژیم در کارگاه آموزشی «تیپ هوشمند» شرکت کردند.

به نوشته پایگاه خبری شبکه المیادین، وبگاه اسرائیلی «کول حی» نوشت این کارگاه در مقر تیپ «عتصیون» در کرانه باختری برگزار شد و شامل سخنرانی‌ها و توضیحاتی در خصوص تشکیل یک تیپ «هوشمند» با هدف افزایش توانایی نیروهای زمینی بود.

یکی از سخنرانان که اشاره‌ای به نام او نشده، گفت که این امکان وجود دارد تا اطلاعات میدانی در کمترین زمان ممکن از منابع اطلاعاتی به تیپ هوشمند برسد. اطلاعات نظامی ارتش، بخش ارتباطات و تکنولوژی و پشتیبانی لجستیکی در ارتش صهیونیستی مسئول پشتیبانی و حمایت از این تیپ به اصطلاح هوشمند را بر عهده دارند.

همزمان با این کارگاه توجیهی، ارتش صهیونیستی مانوری یک ماهه با هدف انتخاب مناسب‌ترین گروهها برای مقابله با گروههای مقاومت در غزه را آغاز کرده و قرار است فرمانده هر گروه نظامی گزارش عملکرد خود را برای انتخاب بهترین گروهها در اختیار «آویو کوخاوی» رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی قرار دهد. کوخافی در سخنرانی‌های اخیر خود بر ضرورت تحمیل بیشترین خسارت‌های انسانی در صفوف نیروهای مقاومت در عملیات‌های پیش رو تأکید کرده است.

در این راستا، یکی از وظایف اصلی «تیپ هوشمند» هدف قرار دادن مستقیم فرماندهان نیروهای مقاومت در اولین ساعات درگیری بر اساس اطلاعات به روز شده است.

طبق نوشته این وبگاه اسرائیلی، رئیس ستاد ارتش صهیونیستی توجه بالایی به تشکیل این تیپ دارد و بر اساس اینکه حزب‌الله و حماس را «ارتش‌های سازماندهی شده» می‌پندارد، سعی دارد تفکر جنگی اصلاح‌شده‌ای را رواج دهد.

از ابتدای سال میلادی جاری ارتش صهیونیستی بالغ بر ۳۵ مانور را در سرزمین اشغالی برگزار کرده که از این تعداد، ۱۷ مانور در جبهه‌های شمالی و ما بقی در جبهه جنوبی و مشرف به نوار غزه بوده است.

از سوی دیگر مسئولان رژیم صهیونیستی تصمیم دارند تا یک دیوار حائل میان بخش شمالی و جنوبی فلسطین اشغالی برای جدا کردن غزه از بخش‌های شمالی ایجاد کنند و این پروژه تا کنون ۲۲۴ میلیون دلار هزینه در بر داشته و دولت تل آویو را مجبور کرده است تا ۳۳۶ میلیون دلار را از بودجه چندین وزارتخانه کاهش دهد.

این اقدام دولت نتانیاهو، موجب برخی انتقادها نیز درون رژیم صهیونیستی شده است. رئیس بانک مرکزی اسرائیل اخیرا گفته است که دولت باید در راستای پوشش کسری بودجه گام بردارد نه اینکه مالیات‌ها را افزایش دهد.

این انتقادها منحصر به نهادهای مالی نشده و نهادهای نظامی نیز دچار نوعی سرخوردگی از سیاست‌های دولت تل آویو در خصوص غزه شده‌اند و فرماندهان نظامی این اقدام را ساده‌انگاری مسئولان دولتی در قبال حملات نیروهای مقاومت می‌دانند و از این رو است که ستاد مشترک ارتش به سمت ایجاد تیپ هوشمند یا برگزاری انبوه مانورها رفته است.

ده روز پیش نیز ارتش صهیونیستی اعلام کرد که مانور وسیعی را در بخش شمالی سرزمین اشغالی به مدت یک هفته برگزار می‌کند. طبق اعلام منابع رسانه‌ای این مانور در مناطق «الخلیل»، «نهاریا» و «طبریا» برگزار شد.
طبقه بندی: روش های نظامی،  News، 

تاریخ : دوشنبه 10 تیر 1398 | 07:20 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
تاریخ : جمعه 7 تیر 1398 | 11:53 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 788 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.