~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
 
 


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30
نوع مطلب :
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :


گردان های قسام جزئیات عملیات هلاکت 8 نظامی صهیونیستی را منتشر کرد
انهدام تانک صهیونیستی در جنگ 51 روزه
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" جزئیات جدیدی از عملیات نفوذ مبارزان این گردان ها به پشت خطوط دشمن صهیونیستی در شرق شهر غزه را که در جریان نبرد العصف الماکول یا همان جنگ 51 روزه غزه در تابستان سال 2014 روی داد، منتشر کرد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این فیلم که "الضباب" (مه) نام دارد، صحنه های واقعی از عملیات اسارت یک نظامی صهیونیستی به نام "شائول آرون" و نفوذ نیروهای ویژه مقاومت به پشت خطوط دشمن پس از عملیات اسارت نظامی صهیونیستی در تاریخ 25/7/2014 نشان داده می شود.

جزئیات عملیات

گردان های قسام پس از زیر نظر گرفتن گروهی از نظامیان صهیونیستی و نفربرها و نظامیان پیاده نظام در شرق کتیبه التفاح و الدرج، نقشه کاملی را کشیده و مبارزان خود را به انواع تجهیزات نظامی مورد نیاز مجهز کرد. آنها دو هفته کامل در داخل یکی از تونل های قسام منتظر دستور فرماندهان این گردان ها بودند.

بامداد روز پنجشنبه برابر با 24/7/2014 راس ساعت 6 صبح دستور عملیات از سوی فرماندهان قسام صادر شد و 4 نفر از مبارزان عضو یگان ویژه قسام که به انواع مختلف سلاح های سبک مجهز بودند، به سمت هدف مورد نظر حرکت کردند و مسافت 1400 متری را برای رسیدن به آن طی کردند.

این گروه از مبارزان قسام با استفاده از مه غلیظی که منطقه را در بر گرفته بود، به پشت خطوط دشمن صهیونیستی که نظامیان آن در اطراف مسجد خدیجه در شرق کتیبه التفاح و الدرج مستقر شده بودند، نفوذ کردند و ناگهان متوجه شدند که 8 نظامی صهیونیستی به خواب عمیق فرو رفته اند. در این لحظه، شهید احمد جماصی و همرزمان وی از نزدیک ترین فاصله ممکن به سمت این سربازان ارتش صهیونیستی تیراندازی کردند و همه آنها را به هلاکت رساندند.

گردان های قسام اعلام کرد که شهید احمد جماصی فرمانده این عملیات در جریان اجرای عملیات به شهادت رسید و شهید ثابت ریفی همرزم وی هم بعدا در جریان یک عملیات آماده سازی و تجهیز مبارزان مقاومت به افتخار شهادت نائل گشت.

بعد از عملیات

مبارزان قسام توانستند پس از اجرای این عملیات از محل حادثه عقب نشینی کنند و در جریان این عقب نشینی با دو دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی مواجه شدند. در این لحظه، شهید جماصی یکی از این تانک ها را با گلوله "آر پی جی" هدف قرار داد تا دیگر اعضای تیم عملیاتی بتوانند عقب نشینی کنند و شلیک این گلوله باعث انهدام تانک مذکور و هلاکت یک نظامی صهیونیستی و زخمی شدن یک نظامی دیگر شد. در جریان این درگیری شهید جماصی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست که تیم عملیاتی قسام را هدف تیرباران شدید قرار داده بودند، زخمی شد و در نتیجه شدت جراحت به شهادت رسید.

پس از پایان جنگ 51 روزه غزه، بقایای این تانک منهدم شده ارتش صهیونیستی و مسلسل متوسطی از نوع "Fn_Mag" از نوع 7.62×51 میلی متر با شماره (3) پیدا شد که نشانگر انهدام کامل این تانک بود.

گفتنی است که گردان های قسام در جریان جنگ 51 روزه دست به عملیات های بزرگ در پشت خطوط دشمن صهیونیستی زد و دهها عملیات کمین علیه نظامیان صهیونیستی که تا مرزهای باریکه غزه پیشروی کرده بودند، به اجرا گذاشتند و توانستند دهها نفر از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کنند.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سومین روز اعتصاب سراسر در نابلس در اعتراض به اعدام "احمد حلاوه"
اعتصاب تجاری در نابلس
نابلس ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

شهر نابلس در جنوب کرانه باختری برای سومین روز متوالی شاهد اعتصاب تجاری سراسری در اعتراض به کشته شدن "احمد حلاوه" از فرماندهان گردان های شهدای الاقصی به دست عناصر سرویس های امنیتی در زندان است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این اعتصاب ها که از روز سه شنبه و تنها چند ساعت پس از اعلام خبر کشته شدن احمد حلاوه در بخش قدیمی نابلس آغاز شده است، برای سومین روز همچنان ادامه دارد.

اتحادیه کسبه و بازاریان نابلس چهارشنبه شب گذشته اعلام کرده بود که این اعتصاب امروز پنجشنبه پایان خواهد یافت، اما اتاق بازرگانی خواستار تداوم اعتصاب و پایبندی تمامی کسبه به این تصمیم شد و بازاریان این شهر هم عملا به این تصمیم پایبند ماندند.

تصاویر منتشر شده توسط فعالان شبکه های ارتباط جمعی نشان می دهد که مغازه های نابلس امروز پنجشنبه هم مانند دو روز قبل تعطیل است.

در همین راستا، شهر نابلس بار دیگر چهارشنبه شب گذشته و بامداد امروز پنجشنبه صحنه درگیری های شدید میان جوانان فلسطینی و عناصر سرویس های امنیتی تشکیلات بود که در جریان آن دست کم 35 نفر زخمی شدند.

در این درگیری ها که کانون آن محله های راس العین، کشیکه، طلعة صلاح الدین، کروم عاشور و داخل بخش قدیمی نابلس بود، 35 فلسطینی در اثر استنشاق گازهای اشک آور دچار حالت خفگی شدند. جوانان فلسطینی به نشانه اعتراض به سرکوبگری های عناصر امنیتی تشکیلات رام الله لاستیک های خودروها را آتش زدند و نیروهای تشکیلات نیز به سمت آنها گاز اشک آور شلیک کردند.

در همین حال، لؤی زریقات سخنگوی پلیس فلسطین از بازداشت 25 نفر از شرکت کنندگان در این درگیری ها و اخذ تعهدهای کتبی از آنها و حتی احضار والدین شان خبر دادند.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


حزب الله: مقاومت تنها راه آزاد سازی سرزمین فلسطین از چنگال اسرائیل است
حزب الله
بیروت ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

حزب الله لبنان تاکید کرد که مقاومت تنها وسیله برای پایان بخشیدن به تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین و آزاد سازی سرزمین فلسطین از چنگال اشغالگران صهیونیست است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حزب الله امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای حمایت کامل خود از مبارزات ملت فلسطین و گروه های مقاومت آن در مصاف با تجاوزات اشغالگران صهیونیست را اعلام کرد.

در این بیانیه می خوانیم که اوج گرفتن تحرکات برخی رژیم های عربی در زمینه عادی سازی روابط با اسرائیل به مثابه توجیه تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه فلسطینیان است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پیش بینی شاباک از بازگشت انفجارها و عملیات ها به فلسطین اشغالی
عملیات های ضد صهیونیستی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سازمان اطلاعات عمومی رژیم صهیونیستی "شاباک" اخیرا با صدور بیانیه ای نسبت به ازسرگیری عملیات ها و انفجارها در فلسطین اشغالی هشدار داده و حزب الله لبنان و جنبش حماس را به تلاش برای اجرای چنین عملیات هایی متهم کرده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از رسانه های صهیونیستی، شاباک طی بیانیه ای تصریح کرد که بازداشت گسترده فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه، تحت نظر گرفتن صفحات شخصی ساکنان فلسطین اشغالی 1948 در فیسبوک و تحقیق و بازجویی سازمان های امنیتی صهیونیستی از ده ها فعال فلسطینی ثابت می کند که طرح هایی برای اجرای عملیات های مقاومتی و انفجار در مناطق صهیونیست نشین چیده شده است.

شاباک در این بیانیه مدعی بازداشت چندین گروه وابسته به مقاومت در کرانه باختری شده است که تحت نظر حزب الله لبنان و جنبش حماس فعالیت می کردند و از طریق شبکه فیسبوک عضو گیری می کردند. شاباک افزود که یکی از این گروه ها در قلقیلیه فعالیت داشت و قصد اجرای عملیات های ضد صهیونیستی را داشته است.

در این بیانیه آمده است که رهبری این گروه فلسطینی را مصطفی هندی نوجوان 18 ساله ساکن قلقیلیه بر عهده داشته است که او نیز از طریق فیسبوک به عضویت این گروه درآمده است و اسم مستعار بلال را برای خود انتخاب کرده بود. به گفته شاباک، هندی از طریق شبکه فسیبوک در تلاش برای جذب اعضای بیشتر به منظور اجرای عملیات های ضد صهیونیستی بوده است.

شاباک تصریح کرد که هندی شمار زیادی از جوانان فلسطینی را جذب کرده و قصد اجرای عملیات های ضد صهیونیستی به ویژه تیراندازی به سمت گشتی های صهیونیستی را داشته است اما این گروه در اوایل ماه جولای گذشته قبل از اجرای عملیات شناسایی و بازداشت شد و دادگاه نظامی عوفر دادخواست اتهامی را نیز علیه آنان تنظیم کرد.

از سوی دیگر، یکی از فعالان حزب الله که در نوار غزه سکونت دارد، اسامه نجم 36 ساله از کرانه باختری را جذب کرده است. نجم نیز به اسارت دشمن صهیونیستی درآمده و شاباک مدعی شد که 900 دلار از حزب الله دریافت کرده است و قصد اجرای عملیات شهادت طلبانه در داخل اتوبوسی صهیونیستی را داشته است.

رژیم صهیونیستی یک فلسطینی دیگر را در ماه می گذشته به اتهام همکاری با حزب الله و خرید اسلحه ام 16 به منظور  اجرای عملیات ضد صهیونیستی بازداشت کرد.

شاباک مدعی شده است که شاباک از طریق شبکه فیسبوک قصد جذب و بکارگیری فعالان عرب در فلسطین اشغالی 1948 به منظور اجرای عملیات های ضد صهیونیستی را داشته است.

این در حالی است که سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی "شاباک" اخیرا مدعی شد که چند هسته عملیاتی وابسته به جنبش حزب الله لبنان را در کرانه باختری بازداشت کرده است.نوع مطلب : News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :برگزاری همایش "قدس و بازگشت های چهارگانه"؛عصر امروز 12:59 | 28\05\1395

همایش نقش آخرالزمانی قبله اول مسلمین با عنوان قدس و بازگشت های چهارگانه با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسینی منتظر برگزار می شود.

یه گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) همایش نقش آخرالزمانی قبله اول مسلمین با عنوان "قدس و بازگشت های چهارگانه" با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسینی منتظر طی دور روز برگزار می شود.  

روز اول  این همایش  از ساعت 16 الی  19امروز  پنجشنبه 28 مرداد 1395 در جمعیت دفاع از ملت فلسطین  واقع در خیابان بزرگمهر پلاک 61 برگزار می شود و  روز دوم آن ماه آینده پنج شنبه 25 شهریور ماه برگزار خواهد شد .

این همایش به همت فرهنگسرای رازی، جمعیت دفاع از ملت فلسطین و موسسه نورقدس جوان برگزار می شود و حضور در این همایش برای عموم آزاد است .

نوع مطلب : مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


حماس: انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود
حماس
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" تاکید کرد که جنبش متبوعش به برگزاری انتخابات در موعد مقرر اصرار دارد و هیچ اظهار نظری از سوی رهبران این جنبش در رابطه با انصراف از شرکت در انتخابات نشده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سامی ابوزهری در اظهاراتی مطبوعاتی خاطر نشان کرد که شایعات منتشر شده در رسانه ها کاملا  بر عکس موضع ثابت حماس مبنی بر شرکت در انتخابات است.

ابوزهری از رسانه ها خواست هوشیار باشند و تنها به انتشار مواضع رسمی این جنبش و اظهارات سخنگویان این جنبش بپردازند.


نوع مطلب : محاصره، الخلیل و رام الله، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تشییع باشکوه پیکر دو شهید فلسطینی در الخلیل
تشییع شهید
الخلیل ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

مردم استان الخلیل امروز چهارشنبه جنازه شهید نعیم الشوامره در دورا و پیکر شهید محمد ابوهشهش در اردوگاه آوارگان الفوار واقع در جنوب این استان را تشییع کردند.

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از الخلیل، الشوامره دیروز بر اثر بیماری تحلیل عضله به شهادت رسید و ابوهشهش نیز بر اثر اصابت گلوله به سینه اش در جریان درگیری با اشغالگران صهیونیست در داخل این اردوگاه شهید شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی ضمن محکوم کردن جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین، خواستار آزادی هر چه فوری اسرای فلسطین از زندان های اسرائیلی شدند.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تشییع جنازه شهید الکالوتی در شهر قدس
انتفاضه قدس
بیت المقدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

پلیس اسرائیل شب گذشته جنازه شهید محمد الکالوتی 21 ساله از شهر قدس را پس از 5 ماه توقیف به خانواده اش تحویل داد.
به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از قدس، پلیس اسرائیل از بیم درگیری با فلسطینیان تمامی نیروهای خود را در شهر قدس به حالت آماده باش کامل درآورد و شماری از خیابان های آن را مسدود کرد و قبرستان باب الساهره را به محاصره درآورد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که پلیس اسرائیل به منظور سرکوب فلسطینیان یک دستگاه خودروی حامل آب آلوده را در این مکان مستقر کرده بود.  

ماموران پلیس اسرائیل فقط به 25 فلسطینی اجازه شرکت در مراسم تشییع جنازه این شهید را دادند.
الکالوتی 5 ماه پیش دست به یک عملیات مقاومتی علیه شهرک نشینان صهیونیست در شهر قدس زد که در پی این اقدام دلیرانه شماری از آنان زخمی شدند.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر کشف محموله سلاح های سرد در مرزهای غزه
محموله سلاح های سرد
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

رژیم صهیونیستی مدعی کشف محموله سلاح های سرد در گذرگاه کرم ابو سالم در شمال نوار غزه شد و اعلام کرد که قرار بود این محموله به دست کماندوهای دریایی گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" برسد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی، بازرسان امنیتی اداره گذرگاه ها در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با همکاری سازمان امنیت و اطلاعات "شاباک" محموله متشکل از دو صندوق حاوی سلاح های سرد را کشف کرده اند که قرار بود در اختیار کماندوهای دریایی قسام قرار گیرد.

این شبکه صهیونیستی همچنین مدعی کشف مقادیری مهمات و گلوله شد که قرار بود به دست نیروهای امنیتی اداره برق فلسطین برسد و مبارزان مقاومت با استفاده از آنها موشک درست کنند.

شبکه 7 تلویزیون صهیونیستی خاطر نشان کرد که هر دو محموله کشف و توقیف شده اند و تحقیقات برای اطلاع از عوامل پشت پرده انتقال این تجهیزات به غزه آغاز شده است.


نوع مطلب : محاصره، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


همبستگی فلسطینیان با اسرای اعتصاب کننده غذا در زندان های صهیونیستی
اسرای فلسطینی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

ده ها فلسطینی و شخصیت و رهبر ملی ساکن بیت المقدس به منظور ابراز همبستگی با اسرای فلسطینی در زندان صهیونیستی؛ به ویژه اعتصاب کنندگان غذا از جمله بلال کاید در میدان صلیب سرخ واقع در محله الشیخ جراح شهر قدس تحصن کردند.

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین، از قدس، شرکت کنندگان در این مراسم پرچم های فلسطینی و تصاویر اسرای اعتصاب کننده غذا و اسرای قدس را در دست گرفته بودند.

رئیس کمیته خانواده های اسرای فلسطینی از بیت المقدس با ایراد نطقی در این مراسم گفت که مدیریت زندان های اسرائیلی تمامی اسرای اعتصاب کننده غذا را آماج اقدامات سرکوبگرانه قرار داده است.

امجد ابوعصب افزود که مدیریت زندان های اسرائیلی از ارائه خدمات درمانی به این اسرا خودداری می کند.

وی یادآور شد که نهادهای حقوقی فلسطین نیز از پیگیری وضعیت حقوقی و سلامتی آنان خودداری می ورزد.  

وی با بیان اینکه اسرای فلسطینی همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند، خاطرنشان ساخت که تمامی نهادهای حقوقی و محافل بین المللی در قبال مساله اسرای اعتصاب کننده غذا کوتاهی کرده اند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 665 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -