~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
اجلاس آستانه؛ اراده دولت و معارضان سوری جهت استقرار صلح17:01 | 03\11\1395

مهمترین ویژگی اجلاس آستانه این است که گروههای مسلح سوری برای اولین بار در اجلاس شرکت می کنند و رو در رو با نمایندگان دولت سوریه وارد گفتگو می شوند. به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا): * دوشنبه اجلاس حل بحران سوریه

 در آستانه پایتخت کشور قزاقستان به ابتکار ایران و روسیه و ترکیه برگزار 

می شود. امیدهای زیادی می رود که این اجلاس بتواند یک تحولی در بحران

 سوریه ایجاد کند. در گذشته اجلاس های متعددی برای حل بحران سوریه 

در ژنو و دیگر شهرها برگزار شد اما نتوانست شرایط میدانی را تغییر دهد.

 امیدهایی که درباره اجلاس آستانه مطرح می شود به چند دلیل است:

1- طولانی ترین آتش بس در تاریخ بحران 6 ساله سوریه مرتبط با توافقی

 است که منجر به مشارکت گروه های معارض در آستانه شده است. 

اگر این آتش بس استمرار یابد و درگیری های نظامی در میدان محدود گردد،

 امید به حل سیاسی بحران بیشتر خواهد شد.

2- حضور نمایندگان تعداد قابل توجهی از گروه های مسلح معارض 

سوریه در اجلاس آستانه شاخص مهمی در گسترش پذیرش حل

 سیاسی بحران است. البته برخی از گروه های تکفیری به ویژه 

جبهه النصره و جبهه الشامیه  که با القاعده و دولت وهابی عربستان

 ارتباط دارند، می کوشند با متهم کردن دیگران به خیانت، این شرایط 

را از بین ببرند.

3- جدا شدن بسیاری از گروه های موافق راه حل سیاسی از 

گروه های تروریستی مانند؛ جبهه النصره و داعش نشان از اراده جدی

 در جبهه معارضه برای رسیدن به یک توافق سیاسی در بحران سوریه دارد.

4- برخی از گروه های معارض همچنان بر آتش بس فراگیری اصرار 

می ورزند که در برگیرنده گروه های تکفیری نیز هست. این گونه

 اظهار نظرها در جهت برهم زدن شرایط فعلی است و مطرح کردن 

اینکه دولت سوریه باید با افرادی همچون چچنی ها و یا محیسنی

 سعودی (تروریست های خارجی که در سوریه در حال جنگیدن

 هستند) درباره سوریه گفتگو کند، نمی تواند قابل قبول باشد.

5- فشار ایران برای موفقیت این اجلاس نکته مهمی است. ایران

 اعلام کرده است که دولت امریکا و همه طرف های عربی که در پی

 سرنگونی نظام در سوریه بوده اند، نمی توانند در این اجلاس 

شرکت کنند. ایران اصرار دارد که کشورهایی که موضعشان با

 اجلاس آستانه در تعارض است، مانند امریکا و عربستان و قطر نباید

 در این اجلاس شرکت کنند. زیرا اجلاس آستانه بر پایه گفتگوی 

دولت و معارضه برگزار می شود و کشورهایی که به دنبال سرنگونی

 دولت سوریه هستند، حضورشان در این اجلاس مفید نیست. بر همین

 اساس است که دولت امریکا پس از دریافت دعوت روسیه برای حضور

 در این اجلاس اعلام کرده که تنها سفیر این کشور در قزاقستان، آن 

هم به عنوان ناظر در این اجلاس حضور خواهد یافت و دولت عربستان 

هم در تلاش است تا برخی از گروه ها را از مشارکت در آستانه باز دارد.

6- مهمترین ویژگی اجلاس آستانه آن است که گروه های مسلح 

سوری برای اولین بار در اجلاس شرکت می کنند و رو در رو با نمایندگان 

دولت سوریه وارد گفتگو می شوند. این تحول نشان می دهد که فرایند

 گفتگوی سوری – سوری از آن حالت سیاسی که در ژنو آغاز شده بود

 وارد مراحل تازه ای شده است و زمینه های بیشتری برای کنترل میدان

 فراهم گردیده است. در این اجلاس نمایندگان تعداد زیادی از گروه ها

 که به ادعای خودشان، 60 هزار نیروی مسلح را تحت فرماندهی خود 

دارند، شرکت کرده اند و شاید تنها احرار الشام است که نمایندگانش

 در اجلاس آستانه دیده نمی شوند اما علی رغم این موضوع، احرار الشام

 نیز حمایت خود را از کسانی که در این اجلاس شرکت کرده اند، اعلام کرده است.

7-  آتش بس فعلی فرصت بسیار مهمی برای خارج کردن گروه های 

تکفیری است که از کشورهای مختلف به سوریه گسیل شده اند و 

مهمترین مانع برقراری صلح در سوریه هستند. پاک سازی منطقه قریتین

 در شرق حمص و نیز دیرالزور از تروریست های داعش، نشان می دهد

 که عملیات فعلی زمینه های رفع موانع موجود برای برقراری صلح در

 سوریه را فراهم کرده است. البته درگیری های چند روز اخیر در ادلب

 بین گروه های معارض شرکت کننده در اجلاس آستانه و جبهه النصره،

 نشان از تلاش مشترک دولت و مخالفان در سوریه برای از بین بردن این

 مانع صلح در سوریه است.

8-  برگزاری اجلاس آستانه پس از استمرار توافق آتش بس و امیدواری

 برخی کشورهای منطقه ای و غربی به آن نشان می دهد که در صحنه

 سوریه یک تحول جدی به وجود آمده است تا جایی که برخی از

 مسئولین کشورها ضمن حمایت از این اجلاس بر ضرورت باز سازی هرچه

 سریعتر سوریه برای استقرار امنیت در منطقه و حتی فراتر از آن تاکید

 می کنند.

*حسین رویوران - کارشناس مسائل منطقه

نوع مطلب : News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون

بازتاب کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه در رسانه‎های فلسطینی10:52 | 04\11\1395

رسانه های فلسطینی دیدار نماینده حماس در تهران با معاون بین الملل مجلس شورای اسلامی را بازتاب داده و از برگزاری قریب الوقوع کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه و قدس در تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه الرساله روز گذشته 

با اعلام این خبر و انتخاب تصویری از دیدار «خالد قدومی» و 

«حسین امیر عبداللهیان» نوشت: ششمین کنفرانس بین المللی

 حمایت از انتفاضه بزودی در تهران پایتخت ایران برگزار می شود.

این روزنامه فلسطینی نوشت: ششمین کنفرانس بین المللی حمایت

از انتفاضه قدس 20 فوریه (2 اسفند) در تهران برگزار می شود.

الرساله به نقل از معاون بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی

 نوشت: تلاش ها برای برگزاری هرچه بهتر این کنفرانس در جمهوری

 اسلامی ایران ادامه دارد و ما آمادگی کامل برای برگزاری و میزبانی

 از مهمانان خارجی این کنفرانس داریم.

http://newsroom.qodsna.com/mediafiles/photos/0-141961-8587164507963190494-78502994_87288629fcace.jpg


امیر عبداللهیان گفت که جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام که

 حقوق ملت فلسطین را به انان بازگرداند حمایت می کند.

به نقل از الرساله خالد قدومی نماینده حماس در تهران نیز در این

 دیدار با تشریح اوضاع جاری فلسطین از جمله توطئه های جدید 

رژیم صهیونیستی علیه مردم و مقدسات اسلامی آنان اعلام کرد

 که ملت فلسطین اجازه نخواهد که قضیه فلسطین به یک قضیه 

حاشیه ای برای جهان اسلام تبدیل شود.

پایگاه خبری المرکز الفلسطینی للاعلام با انتخاب تیتر « 20فوریه

 آینده؛ کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران» نوشت: تهران 

پایتخت جمهوری اسلامی ایران خود را برای برگزاری ششمین کنفرانس

 حمایت از انتفاضه و قدس آماده می کند.

این پایگاه نیز به موضوعات رد و بدل شده در دیدار نماینده حماس

 با معاون بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخته و به 

نقل از خالد قدومی نماینده حماس نوشت که وی اتفاقات اخیر 

در ام حیران را به سمع و نظر امیر عبداللهیان رسانده است.


 
 
 

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 4 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
بیروت ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که مساله فلسطین باید تا زمان دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه در سرلوحه برنامه ها قرار گیرد. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عماد میشل عون در دیدار با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب ضمن اشاره به این مطلب، افزود: لبنان از هر اقدامی که موجب همبستگی میان کشورهای عربی باشد، حمایت می کند.  
وی ابراز امیدواری کرد: نشست آتی اتحادیه عرب در اردن بتوانند مشکلات و چالش های کنونی جهان عرب را حل و فصل کند.
این مقام لبنانی تصریح کرد: کشورش از هرگونه اقدام و تحرک عربی در این راستا حمایت به عمل می آورد.  
از سوی دیگر، دبیرکل اتحادیه عرب یادآور شد:« اظهارات دونالد

 ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد شهر قدس را دنبال 

می کنیم و امیدواریم که ترامپ از هرگونه اقدام یکجانبه در مورد این 

شهر خودداری کند.»
احمد ابوالغیط ضمن هشدار به دونالد ترامپ درباره تصمیمش برای

 انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، تاکید کرد که این تصمیم 

عواقب و پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت.  

نوع مطلب : حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
تهران ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

خالد قدومی رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران شنبه 2/11/95 با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با تاکید بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از حقوق مردم مظلوم فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی در راستای احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند و دفاع از فلسطین از سیاست های اصولی کشورمان می باشد.
دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل و دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین، در ادامه با اشاره به تلاش برای برگزاری کنفرانس
 حمایت از فلسطین و آمادگی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، افزود: 
ملل مسلمان باید با اتحاد و گفتگو، نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کنند.
 ایجاد تفرقه مذهبی و قومی از خواسته ها و نقشه های شوم رژیم صهیونیستی
 در منطقه می باشد. قدس اولویت اول مسلمین است.
در ادامه این دیدار، آقای خالد قدومی رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی
 حماس در تهران با تشکر از حمایت های بی شائبه جمهوری اسلامی ایران
 در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، گفت: نباید اجازه داد موضوع فلس
نوع مطلب : وحدت اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
شهادت مبارز قسامی
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" از شهادت یکی از مبارزان خود بر اثر ریزش یکی از تونل های مقاومت در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از غزه، گردان های قسام شامگاه امروز جمعه در بیانیه ای نظامی تصریح کرد که یوسف عصام آغا مبارز 22 ساله این گردان ها بر اثر ریزش تونلی در خان یونس به شهادت رسیده است.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
هکرهای فلسطینی
رام الله _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

هکرهای وابسته به جبهه خلق برای آزادی فلسطین با حمله به تعدادی از پایگاه صهیونیستی؛ از جمله پایگاه های آموزشی، آنها را هک کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از پایگاه صهیونیستی "واللا"، هکرهای جبهه خلق تعدادی از پایگاه های صهیونیستی از جمله تارنمای "دبیرستان هرتزلیا" و "مرکز تربیت

پ اساتید اسرائیلی" را هک کردند.

پایگاه خبری واللا همچنین اعلام کرده است که جبهه خلق برای 

آزادی فلسطین مسئولیت هک این پایگاه های صهیونیستی را بر 

عهده گرفته است.

نوع مطلب : وحدت اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
پلاسکو
تهران ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

جنبش مقاومت اسلامی حماس جان باختن جمعی از نیروهای جان برکف آتش نشان در حادثه تاسف بار ریزش برج پلاسکو در تهران را تسلیت گفت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دکتر خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در ایران با صدور بیانیه ای با خانواده های قهرمانان آتش نشان ایرانی که در این حادثه تلخ جان خود را از دست دادند، همدردی کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: 
در جنبش مقاومت اسلامی حماس از همان لحظات اول وقوع آتش سوزی در
 برج پلاسکو در تهران، این واقعه دردناک را دنبال می کردیم و از صفحات
 تلویزیون شاهد جانفشانی نیروهای امدادی آتش نشانی بودیم؛ تا این که ناگهان 
برج ریزش کرد و خبر دار شدیم که تعدادی از این نیروهای جان برکف زیر آوار
 گرفتار شده و جان خود را از دست داده اند.
ضمن ابراز تاسف عمیق خود از وقوع چنین حادثه ناگواری، از طرف ملت 
فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی حماس، همدردی خود را با خانواده های
 داغدیده اعلام می کنیم و جان باختن این عزیزان را به بازماندگان و 
همکاران آنها و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت می گوییم و برای
 این دلاور مردان از درگاه خداوند رحمت و علو درجات و برای مجروحان
 این حادثه نیز شفای عاجل را مسالت داریم.

خالد قدومی
نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس - ایران
جمعه 20 ژانویه 2017
نوع مطلب : میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، وحدت اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 2 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون

كلمه "صهیون" در مراسم تحلیف ترامپ، عنوان شد

مراسم تحلیف دونالد ترامپ
مراسم تحلیف دونالد ترامپ
در رویدادی بی سابقه ، کلمه صهیون در مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا عنوان شد.

به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا علاوه بر سخنرانی چند شخصیت آمریکایی ازجمله سناتور چاک شومر دموکرات، با حضور و دعاخوانی چند شخصیت دینی همراه شد. یکی از چهره هایی که در این مراسم حضور داشت و برای چند دقیقه سخنرانی کرد و دعا خواند، خاخام ماروین هییر (Marvin Hier) بود. او اولین خاخام یهودی است که در مراسم تحلیف روسای جمهور آمریکا شرکت کرده است. این خاخام یهودی  برای موفقیت رئیس جمهور جدید آمریکا دعا خواند.

رئیس و بنیانگذار یکی از مراکز یهودیان لس انجلس موسوم به سیمون وایزنسهال Simon Wiesenthal Center در فرصت دو دقیقه ای خود برای دعا و آرزوی موفقیت برای ترامپ به مولفه های تمدنی آمریکا اشاره کرد که بسیار حائز اهمیت است. او از عبارت " شهر مقدس بر فراز تپه " استفاده کرد که در گفتمان  تمدنی آمریکا به ایده  نیو اسرائیل یا  اسرائیل جدید و یا همان  ارض موعود اشاره دارد.
دعایی هم که این خاخام یهودی برای مراسم ترامپ انتخاب کرده بود بسیار جالب توجه است. او دعای شماره 137 از مزامیر یا کتاب زبور حضرت داوود را انتخاب کرده بود . مزامیر یکی از بخشهای عهد عتیق یا تورات است که به صورت شعر بی وزن و به زبان عبری است. این دعا حاوی پیامهای مهمی ازنظر ارض موعود با اشاره های صریح به مولفه هایی است که این روزها، صهیونیستها از آن استفاده می کنند.
این بخش از کتاب مزامیر به صورت زیر است:
1  نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم آنگاه صهیون را به یاد آوردیم.
2  بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود.
3  زیرا آنانی که ما را به اسیری برده بودند، در آنجا از ما سرود خواستند؛ و آنانی که ما را تاراج کرده بودند، شادمانی [خواستند] که یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید.
4  چگونه سرود خداوند را، در زمین بیگانه بخوانیم؟
5  اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم، آنگاه دست راست من مهارتهایش را فراموش کند.
6  اگر تو را به یاد نیاورم، آنگاه زبانم به کامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر همه شادمانی خود ترجیح ندهم.
7  ای خداوند، روز اورشلیم را برای بنیادوم به یاد آور، که گفتند، منهدم سازید، تا بنیادش منهدم سازید!
8  ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشابحال آنکه به تو جزا دهد چنانکه تو به ما جزا دادی!
9  خوشابحال آنکه اطفال تو را بگیرد و ایشان را به صخرهها بزند.
نکته جالب توجه اینکه خاخام ماروین هییر  از این شعر نه بندی، بندهای یک و پنج را انتخاب کرد که به مولفه های اصلی موردتاکید صهیونیستها اشاره دارد.
خاخام هییر گفت: نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، آنگاه صهیون را به یاد آوردیم.  اگر تو را، ای اورشلیم، فراموش کنم، آنگاه دست راست من مهارتهایش را فراموش کند.
باتوجه به اینکه این روزها بحث انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به اورشلیم یا قدس اشغالی مطرح است و باعنایت به اینکه دو هفته پیش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت شهرک سازی های رژیم صهیونیستی تصویب شد و دولت آمریکا نیز در اقدامی معنادار به آن رای ممتنع داد، برجسته شدن کلمه  صهیون در نطق رئیس جمهور جدید آمریکا و اشاره به بخشهای تندی از مزامیر عهد عتیق درباره هشدار درخصوص  فراموشی اورشلیم و نفرینهای مربوط به آن، قابل تامل است.
البته حضور این خاخام هفتاد و یک ساله در مراسم تحلیف ترامپ با اعتراضهای یهودیان آمریکا همراه شده است. یهودیان معترض گفته اند که این کار خاخام ماروین هییر سبب ایجاد چهره مثبت برای دونالد ترامپ می شود. مخالفان این اقدام خاخام ماروین هییر طوماری اعتراضی هم در فضای اینترنت منتشر کرده اند.در این طومار گفته شده است  ظاهرا برای هییر قابل قبول است که با شخصیتی سیاسی همکاری کند و برای او مشروعیت زایی کند که در حمایت از او، طرفداران گروه
کو کلاکس کلن (Ku Klux Klan KKK) راهپیمایی می کنند و جشن می گیرند.
گروه کو کلاکس کلن دارای نگرشهای افراطی از قبیل برتری نژاد سفید و مهاجرستیزی است و به وحشیانه ترین شکل ممکن، با مخالفانش برخورد می کند. به چهارمیخ کشیدن سیاهپوستان  و زنده زنده سوزاندن آنها، از جمله اقدامات وحشیانه معروف این گروه در زمان اوج جریانهای نژادپرستی در آمریکا است./منبع خبرگزاری صدا و سیما

نوع مطلب : صهیونیسم مسیحی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون

حادثه پلاسکو به روز دوم رسید/ در حال بروز رسانی

حرارت زیر آوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه است/ یک امدادگر مصدوم شد/ یک کپسول آتش‌نشانی پیدا شد/ انجام 30 درصد آواربرداری/ 20 نفر زیر آوار هستند

خبرگزاری فارس: حرارت زیر آوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ درجه است/ یک امدادگر مصدوم شد/ یک کپسول آتش‌نشانی پیدا شد/ انجام 30 درصد آواربرداری/ 20 نفر زیر آوار هستند

34 ساعت از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو می‌گذرد و مأموران همچنان بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا هر چه سریع‌تر آواربرداری پایان یابد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ساختمان پلاسکو یکی از ساختمان‌های

 بزرگ و تجاری تهران که قدمت 53 ساله دارد که صبح روز پنجشنبه دچار

 آتش سوزی گسترده شده بود. از این ساختمان 17 طبقه به‌ عنوان اولین ساختمان 

مرتفع و مُدرن ایران یاد می‌شود.

در زیر آخرین روند اقدامات انجام شده را می‌خوانید:

18:42/ سردار مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: با توجه به شاهراه بودن

 چهار راه استانبول احتمالا فردا بار ترافیکی سنگین را شاهد خواهیم بود.

 محدودیت‌های ترافیکی تا فردا ادامه خواهد داشت.

شهروندان می‌توانند از مسیرهای جایگزین نظیر خیابان انقلاب، ولیعصر

 استفاده کنند. معابر تا محدوده ۱۰۰ متری حادثه ایزوله شده و تردد هرگونه

 وسایل نقلیه به این محدوده به غیر از خودروهای مجاز ممنوع است.

این محدودیت‌ها ترافیکی است و افراد با عبور از پیاده‌راه‌ها می‌توانند به امور

 روزانه خود رسیدگی کنند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

نوع مطلب : میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون

فرمانده رژیم صهیونیستی:

حزب‎الله تهدید واقعی برای نیروی دریایی اسرائیل است

خبرگزاری فارس: حزب‎الله تهدید واقعی برای نیروی دریایی اسرائیل است

فرمانده نیروی دریایی حیفا ضمن هشدار درباره افزایش قدرت نظامی و موشکی حزب‌الله لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه اعلام کرد حزب الله اکنون پس از گذشت ۱۰ سال از این جنگ، مجموعه کاملی از انواع و اقسام موشک‎ها را در اختیار دارد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «داوود ساعر» فرمانده پایگاه نیروی

 دریایی حیفا اعلام کرد که «حزب الله تهدید واقعی برای نیروی دریایی اسرائیل 

محسوب می شود.»

وی به روزنامه «اسرائیل هیوم» گفت: انهدام کشتی «اخی حانیت» در جنگ 33

 روزه سال 2006 «برای ما پیام دردناکی درباره توانایی حزب الله و انگیزه‎های 

آن در نیروی دریایی دارد و باید نسبت به این مساله هشیار بود.»

داوود ساعر افزود: «از آن زمان به بعد حزب الله یک جهش بسیار مهمی 

داشته است. حزب الله یک سازمان تروریستی کوچک نیست، بلکه شبه ارتش

 است که نباید آن را دست کم گرفت.»

وی تاکید کرد که «حزب الله در سال 2006 که موشک‌های کمی داشت،

تغییر کرد و اکنون پس از گذشت 10 سال از این جنگ، مجموعه کاملی

 از انواع و اقسام موشک ها را در اختیار دارد. این موضوع ما را 

مجاب به تغییر می کند تا در جنگ آینده غافلگیر نشویم.»

نوع مطلب : دست خدا، میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 685 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -