~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون

تهران - مرکز اطلاع رسانی فلسطین+-بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرَّحیمالحمدلله ربّ العالمین و صلوات الله و تحیّاته علی سیّدالانام محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبین و صحبه المنتجبینقال الله الحکیم فی الکتاب المبین:«وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین»(۱) و قال عزّ مَن قائِل:«فَلا تَهِنوا وَ تَدعوٓا اِلَى السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللَهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکم اَعمالَکُم»(۲).
 در آغاز لازم میدانم، به همه‌ی شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم  مجالس، رهبران گروه‌های مختلف فلسطینی، اندیشمندان، فرزانگان و شخصیّت‌های برجسته‌ی جهان اسلام و دیگر شخصیّت‌های آزادی‌خواه، خوشامد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم.
 قصّه‌ی پُرغصّه‌ی فلسطین و اندوه جان‌کاه مظلومیّت این ملّت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان آزادی‌خواه و حق‌طلب و عدالت‌جو را می‌‌آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می‌نشاند. تاریخ فلسطین و اشغال ظالمانه‌‌ی آن و آواره کردن میلیون‌ها انسان و مقاومت دلیرانه‌ی این ملّت قهرمان، پُر فرازونشیب است. کاوشی هوشمندانه در تاریخ نشان میدهد که در هیچ برهه‌ای از تاریخ، هیچ‌یک از ملّتهای جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه مواجه نبود‌ه‌اند که در یک توطئه‌ی فرامنطقه‌ای، کشوری به طور کامل اشغال شود و ملّتی از خانه و کاشانه‌ی خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان‌جا گسیل شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی جعلی بر جای آن بنشیند، امّا این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده، با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد؛چه آنکه‌‌: إِنَّ‌ الْبَاطِلَ کانَ‌ زَهُوقًا.(۳) وَ قال: اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبَادِیَ الصَّٰلِحُون.(۴)
 کنفرانس شما در یکی از سخت‌ترین شرایط جهانی و منطقه‌ای برگزار میشود. منطقه‌ی ما که همواره پشتیبان ملّت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه‌ی جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحرانهای متعدّد است. بحرانهای موجود در چندین کشور اسلامی منطقه موجب شده است تا حمایت از مسئله‌ی فلسطین و آرمان مقدّس آزادی قدس کم‌رنگ شود. توجّه به نتیجه‌ی این بحرانها، به ما تفهیم میکند که قدرتهای سودبرنده از آن کدامند. آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی‌مدّت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پسِ فتنه‌های موجود قرار دارند. فتنه‌هایی که موجب شده است تا توانمندی‌های ملّتهای منطقه در درگیری‌های عبث و بیهوده به خنثی کردن یکدیگر مصروف شود و با فشل شدن همه، آنگاه فرصت برای قدرت‌گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آید. همچنان در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امّت اسلامی هستیم که دلسوزانه در پی حلِّ این اختلافات هستند؛ امّا متأسّفانه، توطئه‌های پیچیده‌ی دشمن، توانسته است با بهره‌گیری از غفلت برخی دولتها، جنگهای داخلی را بر ملّتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امّت اسلامی را کم اثر کند. آنچه در این میان حائز اهمّیّت است، تضعیف جایگاه مسئله‌ی فلسطین و تلاش برای خروج آن از اولویّت است. باوجود اختلافاتی که کشورهای اسلامی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه‌ی دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین میتواند و باید، محور وحدت همه‌ی آنان باشد. یکی از دستاوردهای این نشست ارزشمند، مطرح کردن اولویّت نخست جهان اسلام و آزادی‌خواهان جهان، یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقّق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌جویانه‌ی آنان است. هرگز نباید از اهمّیّت حمایت سیاسی از مردم فلسطین غافل بود که در جهان امروز از اولویّت ویژه‌ای برخوردار است. ملّتهای مسلمان و آزادی‌خواه با هر سلیقه و روش، امّا میتوانند در یک هدف گرد هم ‌آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آزادی آن است. با پدیدار شدن نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متّحدان اصلی آن بویژه ایالات متّحده‌ی‌ آمریکا حاکم شده است، مشاهده میشود که اندک اندک، فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل میکند، البتّه هنوز جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته‌اند به مسئولیّت خود در برابر این مسئله‌ی انسانی عمل کنند.
 سرکوب وحشیانه‌ی ملّت فلسطین، دستگیری‌های گسترده، قتل و غارت، غصب سرزمین‌های این ملّت و بنای شهرک در آنها، تلاش برای تغییر چهره و هویّت شهر مقدّس قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدّس اسلامی و مسیحی در آن، سلب حقوق اوّلیّه‌ی شهروندان و بسیاری از مظالم دیگر همچنان ادامه دارد و از پشتیبانی همه‌جانبه‌ی ایالات متّحده‌ی آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی برخوردار است و متأسّفانه با عکس‌العمل شایسته‌ی جهانی مواجه نیست. ملّت فلسطین مفتخر است که خدای متعال بر آنان منّت گذارده و رسالت عظیم دفاع از این سرزمین مقدّس و مسجدالاقصی را بر دوش آنان نهاده است. این ملّت، راهی جز این ندارد که با اتّکال به پروردگار متعال و اتّکاء به توانمندی‌های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله‌ی مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده‌ است. انتفاضه‌ای که اینک در سرزمین‌های اشغالی برای سوّمین بار آغاز شده، مظلوم‌تر از دو انتفاضه‌ی گذشته، امّا درخشان و پُرامید در حرکت است و به‌ اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله‌ی بسیار مهمّی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد. این غدّه‌ی سرطانی، از هنگام آغاز، مرحله‌ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده و درمان آن نیز باید مرحله‌ای باشد، که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اهداف مرحله‌ای بسیار مهمّی را محقّق سازد و همچنان توفنده به پیش میتازد تا دیگر اهداف خود را، تا زمان آزادی کامل فلسطین محقّق سازد.
 ملّت بزرگ فلسطین که بتنهایی، بار سنگین مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن را به دوش میکشد، صبور و بردبار، امّا مستحکم و استوار به‌ تمامی مدّعیان فرصت داده است تا ادّعای خود را به محک تجربه بسپارند. آن روز که با ادّعای نادرست واقع‌بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرحهای سازش به طور جدّی مطرح شد، ملّت فلسطین و حتّی همه‌ی جریانهایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود، به آن فرصت دادند. البتّه جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدا بر نادرستی این نوع روشهای سازش‌کارانه تأکید کرد و آثار زیان‌بار و خسارتهای سنگین آن را گوشزد نمود. فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار مخرّبی در مسیر مقاومت و مبارزه‌ی ملّت فلسطین به همراه داشت، امّا تنها فایده‌ی آن، اثبات نادرستی تصوّر واقع بینی در عمل بود. اساساً روش و طریقه‌ی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی به ‌گونه‌ای است که نمیتواند از توسعه‌طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقّه‌ی فلسطینیان دست بردارد؛ زیرا موجودیّت و هویّت آن در گروِ نابودی تدریجی هویّت و موجودیّت فلسطین است. چه، آنکه موجودیّت نامشروع رژیم صهیونیستی، در صورتی قابلیّت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه‌های هویّت و موجودیّت فلسطین بنا شود. به همین دلیل است که حفاظت از هویّت فلسطینی و پاسداری از همه‌ی نشانه‌های این هویّتِ بر حق و طبیعی،‌ امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدّس است. تا وقتی که نام فلسطین، یاد فلسطین و شعله‌ی فروزان مقاومت همه‌جانبه‌ی این ملّت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه‌های رژیم اشغالگر، مستحکم گردد.
 مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حقّ یک ملّت، به رژیم غاصب مشروعیّت میدهد،که خود خطائی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسئله‌ی فلسطین ندارد و  خصلتهای توسعه‌طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه‌ی صهیونیست‌ها را در نظر نمیگیرد؛ امّا این ملّت، با اغتنام فرصت توانسته است نادرستی ادّعای مدّعیان سازش را به اثبات رساند و در نتیجه، نوعی اجماع ملّی در مورد روشهای درست مبارزه برای احقاق حقوق حقّه‌ی ملّت فلسطین شکل گرفته است.
 اینک مردم فلسطین در کارنامه‌ی سه دهه‌ی گذشته‌ی خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده‌اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته‌اند. در مقابل روند سازش، الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمرِ انتفاضه‌ی مقدّس قرار دارد که دستاوردهای عظیمی برای این ملّت داشته است. بی‌دلیل نیست که این روزها مشاهده میکنیم که از سوی مراکز معلوم‌الحال، «مقاومت»، مورد هجوم و یا «انتفاضه»، مورد سؤال قرار میگیرد. از دشمن انتظاری جز این نیست؛ زیرا به‌درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد؛ امّا گاه مشاهده میکنیم که برخی از جریانها و حتّی کشورهایی که در ظاهر ادّعای همراهی با مسئله‌ی فلسطین را دارند، ولی در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملّت را منحرف کنند، به مقاومت حمله میکنند. ادّعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است آزادی فلسطین را محقّق سازد؛ پس این روش نیازمند بازنگری است! در پاسخ باید گفت: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته به هدف غائی خود یعنی آزادی کلِّ فلسطین دست یابد، لیکن مقاومت توانسته است مسئله‌ی فلسطین را زنده نگه دارد. باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر میبردیم؟ مهم‌ترین دستاورد مقاومت، ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه‌های صهیونیستی است. موفّقیّت مقاومت، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه‌ی اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کلِّ منطقه بود، به شکست بکشاند. در این روند، باید بحق، از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره‌های مختلف و از همان ابتدای اجرای پرده‌ی تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل کردند، تجلیل شود. نقش مقاومت در دوره‌های بعد از اشغال بر کسی پوشیده نیست و یقیناً نمیتوان حتّی نقش مقاومت را در پیروزیِ ولو مختصرِ جنگ سال ۱۳۵۲ مصادف با ۱۹۷۳ میلادی نادیده انگاشت؛ و از سال ۱۳۶۱ مصادف با ۱۹۸۲ میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت اسلامی لبنان -حزبالله- از راه رسید تا یاریگر فلسطینیان در مسیر مبارزاتی‌شان باشد. اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر نکرده بود، اینک شاهد دست‌اندازی آن به دیگر سرزمین‌های منطقه بودیم؛ از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره؛ آری این دستاورد بسیار مهم است، امّا این تنها دستاورد مقاومت نیست و آزادی جنوب لبنان و آزادی غزّه، تحقّق دو هدف مرحله‌ای مهم در روند آزادی فلسطین به شمار میرود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیمصهیونیستی را معکوس گرداند. از اوایل دهه‌ی ۶۰ هجریشمسی مصادف با دهه‌ی ۸۰ میلادی به بعد، دیگر نه‌تنها رژیم صهیونیستی قادر نبوده است به سرزمین‌های جدیدی دست‌اندازی کند، بلکه عقب‌گرد آن با خروج ذلّت‌بار از جنوب لبنان آغاز شد و با خروج ذلّت‌بار دیگر از غزّه استمرار یافت. هیچ‌کس نمیتواند منکر نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ی مقاومت در انتفاضه‌ی نخست باشد. در انتفاضه‌ی دوّم نیز نقش مقاومت، اساسی و برجسته بود. انتفاضه‌ای که در نهایت، رژیم صهیونیستی را وادار کرد تا از غزّه خارج شود. جنگ ۳۳ روزه‌ی لبنان و جنگهای ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه در غزّه، همگی صفحات درخشانی از کارنامه‌ی مقاومت است که موجب ‌افتخار تمام ملّتهای منطقه، جهان اسلام و همه‌ی انسانهای آزادی‌خواه‌ جهان است.
در جنگ ۳۳ روزه، عملاً همه‌ی راه‌های امدادرسانی به ملّت لبنان و مقاومان سلحشور حزب‌الله بسته شده بود، امّا به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ایالات متّحده‌ی آمریکا، شکست مفتضحانه‌ای را متحمّل شدند که دیگر به‌آسانی جرئت حمله به آن دیار را نخواهند کرد. مقاومتهای پی در پی غزّه، که اینک به قلعه‌ی شکست‌ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف‌تر از آن است که در مقابل اراده‌ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد. قهرمان اصلی جنگهای غزّه، ملّت سلحشور و مقاومی است که باوجود تحمّل چندین سال محاصره‌ی اقتصادی، امّا با اتّکاء به قدرت ایمان، همچنان از این قلعه دفاع میکند. جای آن دارد که از همه‌ی گروه‌های مقاومت فلسطین، سرایا القدس از جنبش جهاد اسلامی، کتائب عزّالدّین قسّام از حماس، کتائب شهداء الاقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین که نقش ارزشمندی در این جنگها داشتند، تقدیر به عمل آید.
میهمانان گرامی!خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید از همه‌ی ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه‌ی ملّتها و دولتهای منطقه و همه‌ی آزادی‌خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملّت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت،‌ ایستادگی و پایداری ملّت فلسطین است که خودْ فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است. تأمین نیازهای مردم فلسطین و مقاومت فلسطین، وظیفه‌ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم. در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه‌ی‌ِ باختری بی‌توجّه بود که اینک بار اصلی انتفاضه‌ی مظلوم را بر دوش میکشد. مقاومت فلسطین نیز باید با عبرت‌گیری از گذشته‌ی خود به این نکته‌ی مهم توجّه داشته باشد که «مقاومت» و «فلسطین»، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای اسلامی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود. فلسطینیان، بخصوص گروه‌های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند. کشورهای اسلامی و عربی و همه‌ی جریانهای اسلامی و ملّی، موظّفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. حمایت از مقاومت، وظیفه‌ی همه‌ی ما است و هیچ‌کس حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه‌ای داشته باشد. آری، تنها شرط کمک این است که این کمکها در جهت تقویت بُنیه‌ی مردم فلسطین و ساختار مقاومت هزینه شود. پایبندی به اندیشه‌ی ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه‌ی ابعاد آن، ضامن استمرار این کمکها است. موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی‌ است و ربطی به گروه خاصّی ندارد. هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است. عمق رابطه‌ی ما با گروه‌های مقاومت اسلامی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
 نکته‌ی دیگری که باید به آن اشاره شود، اختلاف میان گروه‌های مختلف فلسطینی است. تفاوت دیدگاه به دلیل تنوّع سلیقه در میان مجموعه‌ها امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم‌افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود، لیکن مشکل از زمانی آغاز میشود که این اختلافات، به نزاع و خدای ناکرده درگیری بینجامد؛ که در این صورت جریانهای مختلف، با خنثی کردن قدرت و توان یکدیگر، عملاً در مسیری گام برمیدارند که خواست دشمن مشترک همه‌ی آنها است. مدیریّتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه‌ی جریانهای اصلی باید آن را به کار گیرند و به‌ گونه‌‌ای برنامه‌های مختلف مبارزاتی خود را برنامه‌ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود. اتّحاد ملّی بر اساس برنامه‌ی جهادی، ضرورتی ملّی برای فلسطین است که انتظار میرود همه‌ی جریانهای مختلف در جهت عمل به خواست همه‌ی مردم فلسطین برای تحقّق آن بکوشند.
 مقاومت، این روزها با توطئه‌ی دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست‌نمایانی است که میکوشند مقاومت و انتفاضه‌ی مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه‌ی معاملات سرّی خود با دشمنان ملّت فلسطین بنمایند. مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فروافتد؛ بویژه آنکه ملّت فلسطین رهبر حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان میدهد که این ملّت با درک دقیق از شرایط، مانع از این‌گونه انحرافات میشود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریانهای مقاومت در این دام فروافتد، این ملّت همچون گذشته میتواند نیاز خود را بازتولید کند. اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملّت فلسطین بر‌می‌آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.
 مطمئناً شما حضّار محترم، در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسّفانه در چند سال اخیر، کوتاهی‌هایی در توجّه لازم و ضروری نسبت به آن صورت پذیرفته است. یقیناً بحرانهای موجود در جای جای منطقه و امّت اسلامی شایسته‌ی توجّه است، لیکن آنچه موجب این گردهمایی است، مسئله‌ی فلسطین است. این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا با تأسّی به آن، رفته‌رفته همه‌ی مسلمانان و ملّتهای منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود، اختلافات را مهار کرده و با حلِّ تک‌تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امّت محمّدی (صلوات‌الله‌علیه) را فراهم آورند.
 در پایان لازم میدانم بار دیگر از حضور ارزشمند همه‌ی شما میهمانان عالی‌قدر تشکّر کنم. همچنین از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و همکارانشان در مجلس دهم به دلیل زحمتی که برای تشکیل این کنفرانس انجام دادند، تشکّر میکنم. توفیق همه‌ی شما را در خدمت به مسئله‌ی فلسطین به عنوان اصلی‌ترین مسئله‌ی جهان اسلام و محور وحدت همه‌ی مسلمانان و آزادگان جهان از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.
 درود و رحمت خداوند نثار روح پُرفتوح همه‌ی شهدای اسلام باد، بویژه شهدای والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نیز همه‌ی رزمندگان صادق جبهه‌ی مقاومت و نیز روح مطهّر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که بیشترین اهتمام را به قضیّه‌ی فلسطین مبذول داشت. موفّق و پیروز باشید.
 والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته+-

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
«ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه» بر وحدت و هم گویشی مدافعان ملت فلسطین تاثیر شگرفی دارد16:53 | 02\12\1395

رئیس کمیته فرهنگی وتبلیغات ششمین کنفرانس حمایت ازانتفاضه:امروزمسئله ظلم صهیونیستها قضیه جهانی است و دنیا این رژیم نامشروع ومظالمی که انجام داده راشناخته اند. حجت الاسلام والمسلمین «میثم امرودی» رئیس کمیته فرهنگی 

و تبلیغات ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

 در گفتگو با خبرگزاری قدس (قدسنا) در تشریح برنامه های فرهنگی

 این کنفرانس گفت: شب گذشته شب شعر همه برای فلسطین 

در حوزه هنری برگزار شد. انشاالله امروز در دو دانشگاه از دانشگاه های

 تهران میهمانان ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین

 سخنرانی خواهند داشت. همچنین فردا صبح ساعت هفت و سی

 دقیقه زنگ مدارس حمایت از فلسطین به صدا در خواهد آمد.

رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ششمین کنفرانس بین المللی

 حمایت از انتفاضه فلسطین در ادامه بیان داشت: ششمین کنفرانس

 فردا صبح در سالن کنفرانس سران کشورهای اسلامی با بیانات 

مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد. در دو روز به گونه ای طراحی

 شده که تمامی میهمانانی که تقاضای سخنرانی کرده اند به ایراد

 سخنان خود بپردازند.

وی افزود: از جمله فعالیت های جنبی که برای ششمین کنفرانس

 تدارک دیده شده تشکیل نمایشگاه همه برای فلسطین است.

در این نمایشگاه 80 اثر هنری و همچنین حدود 100 تابلوی توضیحی

 در رابطه با وقایع مهم فلسطین در گذر تاریخ و مواضعی که دولت های

 مختلف و سازمان ملل متحد نسبت به قضیه فلسطین گرفته اند به 

نمایش گذاشته خواهد شد.

حجت الاسلام امرودی در ادامه با اشاره به تدارک مقری برای احترام

 به شهدای فلسطینی تاکید کرد: انشاالله رونمایی از تمبر اجلاس 

فردا انجام خواهد شد و روز چهارشنبه سخنرانی میهمانان را خواهیم

 داشت. عصر چهارشنبه اختتامیه همایش با حضور ریاست جمهور

 و ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. همچنین از کتاب

 بیانات مقام معظم رهبری رونمایی می شود.

رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ششمین کنفرانس بین المللی 

حمایت از انتفاضه فلسطین ادامه داد: روز پنج شنبه نشستی تحت 

عنوان فلسطین و راهکارها توسط سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی

 و همچنین گروه های مختلف و سازمان های مردم نهادی که از سراسر

 دنیا در همایش شرکت کرده اند را داریم. همچنین روز پنج شنبه 

اجلاسی بصورت ویژه تحت عنوان فلسطین مظلوم و راهکارها برای بررسی

 راهکارهای هماهنگی و اتفاق برای گفتگو و وحدت در جهان برای دفاع 

از مردم فلسطین خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در این همایش نزدیک به 200 سازمان مردم نهاد مدافع

 مردم فلسطین از 50 کشور دنیا شرکت دارند. علاوه بر آن سازمان های

 مردم نهاد مدافع مردم فلسطین که در کشورمان درگیر و متولی موضوع

 فلسطین هستند هم در این همایش شرکت خواهندکرد.

حجت الاسلام امرودی همچنین گفت: از جمله برنامه هایی که در سطح

 استان تهران انجام شده نصب جملات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری

 در رابطه با موضوع فلسطین که در سطح شهر و ۱۸ شهرستان استان تهران

 زینت بخش شهر شده است.

وی در ادامه در خصوص افق و چشم انداز ششمین کنفرانس حمایت از

 انتفاضه فلسطین بیان داشت: در حال حاضر وضعیت مسئله فلسطین

 وضعیت بسیار اسفناکی است. در گذشته قضیه فلسطین را طوری

 جلوه می دانند که آن را به عنوان یک مسئله منطقه ای به نمایش 

می گذاشتند و آهسته آهسته آن را به عنوان یک مسئله میان اعراب 

و اسرائیل معرفی می کردند. ولی امروز مسئله ظلم رژیم صهیونیستی

 یک قضیه جهانی است و مردم دنیا این رژیم نامشروع و مظالمی را که

 این رژیم در دنیا انجام داده اند شناخته اند.

رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغات ششمین کنفرانس بین المللی حمایت

 از انتفاضه فلسطین ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و به 

سخره گرفتن افکار عمومی دنیا توسط این رژیم نامشروع تاکید کرد:

 امروز مقابله با رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از مردم فلسطین

 دیگر مسئله ای داخلی نیست بلکه با دیدگاه های مختلف و مبتنی بر

 یک هدف واحد آن هم در حمایت از ملت مظلوم فلسطین می توانیم 

دور هم بنشینند و کارهای واحدی در حوزه های حقوقی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی با هم انجام دهیم که بتوانیم به مردم مظلوم 

فلسطین کمک کنیم.

حجت الاسلام امرودی در پایان به قدسنا گفت: این همایش با حضور

 نمایندگان مجالس حداقل 40 کشور و روسای مجالس و روسای 

پارلمانی کشورهای مختلف دنیا برگزار خواهد شد. باید بدانیم که 

مجالس در تمام دنیا در واقع نمایندگان افکار عمومی آن جوامع هستند

 و همچنین سازمان های مردم نهاد خودشان جزئی از مردم هستند 

که می توانند با ایجاد هماهنگی میان مردم سراسر دنیا کمک بزرگی

 به نیل فلسطینی ها به اهدافشان داشته باشند. انشاالله به زودی 

زود ما شاهد باشیم این رژیم جعلی  صهیونیستی برچیده شود.

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، مصاحبه،گزارش، وحدت اسلامی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، مسجدالاقصی، مقاومت، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
ارسال پیام انتفاضه از قلب تهران به جهان13:53 | 02\12\1395

در بحبوحه بحران‌های امنیتی آمریکایی-اسرائیلی در منطقه، ایران از طریق کنفرانس حمایت از انتفاضه پیام مقاومت را به منطقه و جهان ارسال می کند. خبرگزاری قدس (قدسنا) وحید صمدی*: منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از

 سال 2011 به این سو که شاهد اعتراض مردمی در چند کشور عربی علیه

 حکام عمدتاً وابسته به آمریکا است، تقریبا چیزی به نام «فلسطین» را 

فراموش کرده یا اینکه دوست دارد فراموش کند.

این رویکرد، بیشتر در سران حکومتی دولت‌های عربی است که هر یک 

به میزان متفاوت، وابسته به آمریکا هستند و متأسفانه تلاش می‌کنند روند 

عادی‌سازی روابط با اسرائیل را تسریع و از آن قبح‌شکنی کنند.

در فضایی که آمریکا با سوءاستفاده از جو اعتراض مردمی، موفق شد یکی

 از اصلی‌ترین پایگاه‌های مقاومت در منطقه یعنی سوریه را ناامن کند و

 تا مرز سقوط بکشاند، و از سویی دیگر عربستان با هدایت آمریکا و

 کمک اسرائیل، دو سال است کشور یمن، مشرف بر تنگه راهبردی 

«باب المندب» را زیر بمب و موشک بگیرد، خب طبیعی است که کسی

 دیگر به فکر اصلی‌ترین مسئله منطقه یعنی «قدس» نباشد و ترامپ از 

راه نرسیده بگوید که میخواهد سفارت آمریکا را به قدس منتقل کند.

اشغال از درون، اشغال از برون اما ناکام تاکنون

روزگاری بود که اسرائیل با اشغال اندک اندک خاک فلسطین قصد داشت

 قدس را از درون فتح کند و بر آن مسلط شود. ظهور انقلاب اسلامی ایران

 مانع این اتفاق شد. مقاومت در سرزمین اشغالی تقویت شد و 

اندک اندک گروههای مسلح فلسطین بزرگ‌تر شد به طوری که اکنون

 موفق می‌شوند جنگ‌ 8 روزه، 22 روزه یا 51 روزه را با نوعی موفقیت 

پشت سر بگذارند هر چند که اسرائیل حجم کشتار و تخریب بالایی را

 ایجاد میکند اما به هدفش نمیرسد و در حقیقت به نوعی شکست 

می‌خورد.

حال که فتح قدس از درون به مشکل خورد، برنامه تغییر می‌کند و بنا

می‌شود تا حامیان مقاومت یکی یکی نابود شوند. اول حزب‌الله در

سال 2006 و بعد سوریه در سال 2011.

طرح این است که آنقدر منطقه به خود و مشکلات ساختگی‌اش

دچار شود که آرمان فلسطین فراموش شود. از سال 2011 به بعد

 تا امروز، اسرائیل موفق شده است که این امر را حداقل در سطح

 سران عربی، حکام و بخشی از نخبگان عربی عملی کند و 

فلسطین را کم‌رنگ کند و حتی این روند را معکوس کند یعنی از 

ائتلاف اسرائیلی عربی علیه ایران سخن بگوید.
 


پرچم فلسطین هنوز بالاست و تهران مانع فراموشی آن شده

اکنون تنها کشوری که در سطح کاملا رسمی، پرچم فلسطین

 را هنوز در دست نگاه داشته، جمهوری اسلامی ایران

است که بعد از کنفرانس حمایت از فلسطین در 2011، این هفته

 نیز (سه‌شنبه و چهارشنبه) کنفرانس حمایت از «انتفاضه»‌ را

 برگزار خواهد کرد.

غسان بن جدو، مدیر شبکه المیادین که به تهران آمده، با

تمرکزی قابل تحسین، همت به پوشش این کنفرانس

گمارده است. او تیمی 20 نفره از بیروت به تهران اعزام کرده

 و از پنج روز قبل از آغاز کنفرانس، پوشش خبری آن را در 

بخش‌های ویژه خبری آغاز کرده است. این تمرکز نشان از فهم 

مدیریت این شبکه از اتفاق جاری در تهران و کل منطقه دارد.

برخی برنامه‌های ویژه حمایت از فلسطین، از استودیو موقت

 این شبکه که ویژه کنفرانس است، روی خط می‌رود. یعنی

 در زمانی که به گفته «بن جدو» برخی کشورهای عربی 

در حال تشکیل «ائتلاف نظامی» عربی-اسرائیلی- آمریکایی

 علیه ایران هستند، تهران مشغول برگزاری کنفرانسی 

در حمایت از فلسطین است؛ آنهم در زمانیکه سوریه شش 

سال است درگیر جنگی شبه‌جهانی است، یمن در آتش 

بمب‌های آمریکایی می‌سوزد و بحرین با نظامیان سعودی، 

پاکستانی و.. سرکوب می‌شود و مصر، تونس درگیر امور

 داخلی خود هستند و عراق با داعش مبارزه می‌کند و لیبی 

مشغول مهار بحران افسارگسیخته امنیتی داخل خود است.

این نکته جالب توجهی است که در زمانیکه عربستان مشاور

 سابق شاه خود را (انور عشقی) به فلسطین اشغالی 

می‌فرستد تا با برخی سران اسرائیل (مثل دور گلد مدیر سابق

 وزارت خارجه رژیم اسرائیل) دیدار کند، تهران در خلال آشوب

 امنیتی منطقه که ساخته آمریکا و اسرائیل و البته متحدان

 عربی‌شان است، مشغول بالا بردن مجدد پرچم فلسطین است

 تا به مردم منطقه اعلام کند که پرچم نیفتاده است.

نمونه‌ای که در عملکرد شبکه المیادین بشتر جالب توجه است،

 ارتباط مستقیم تصویری المیادین از قلب تهران با شهر 

«بیت لحم» در کرانه باختری فلسطین است. اسقف عطاالله حنا 

سراسقف سبسطیه کرانه باختری به المیادین گفت: من از قلب

 فلسطین با شما سخن می‌گویم، جایی که هیچ قدرتی نمی‌تواند

 آرمان فلسطین را محو کند چون ملت فلسطین هنوز زنده است.

همچنین آنچه این ارتباط تصویری را در فضای امروز منطقه بیشتر

 جلوه داد، ارتباط مستقیم همزمان تهران و کرانه باختری فلسطین

 با دمشق، قلب سوریه بود؛ دمشقی که هم‌اکنون به اتهام دفاع 

از مقاومت در فلسطین و لبنان در حال مجازات شدن با تروریسم

 تکفیری وهابی-اسرائیلی-آمریکایی است.

المیادین میلیون‌ها بیننده در سطح جهان عرب دارد. دیدن این صحنه

 که تهران-دمشق-کرانه باختری را به هم متصل کرد، بخوبی پیام 

روشنی برای رژیم صهیونیستی و دولت جدید آمریکا ارسال کرد؛

 دولتی که قصد داشت در ابتدای کار خود سفارت آمریکا را از تل‌آویو

 به قدس اشغالی منتقل کند اما پس از دیدن حجم مخالفت

 سیاسی، دریافت که هنوز آرمان فلسطین زنده است.
ارتباط تصویری المیادین از تهران با بیت‌لحم و دمشق

آنچه اکنون در کشاکش آشوب و بحران ساختگی منطقه مهم 

است، انتقال این پیام برای دشمن است که هرچند جامعه اسلامی

 درگیر جنگ‌های دست‌ساز اسرائیل، انگلیس و آمریکا در سوریه،

 یمن، عراق و لیبی است، اما هنوز کسانی هستند که پرچم

 فلسطین را بالا نگاه داشته‌اند و مقابل هر اقدامی علیه نابود کردن

 آرمان فلسطین مقاومت خواهند کرد.

برگزاری کنفرانس دو روزه حمایت از فلسطین و انتفاضه در تهران،

 همان پیامی را در خود دارد که سید حسن نصرالله خطاب چند بار

 در کشاکش بحران سوریه به رژیم صهیونیستی گوشزد کرد؛ آنگاه 

که گفت، یک چشم ما به سوریه و چشم دیگرمان به اسرائیل است؛

 تل‌آویو گمان نکند حزب‌الله از جبهه فلسطین اشغالی غافل شده.

اکنون حرف تهران نیز همین است. حرف تهران این است که آمریکا 

بداند که هر چند مشغول حمایت از مقاومت در گوشه گوشه منطقه

 است، اما مسئله اصلی همان فلسطین است و پرچم آن بالاست.

PDF

*نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس

نوع مطلب : انصار\مسییحیان فلسطین، انتفاضه، انتفاضه سوم، میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، مصاحبه،گزارش، وحدت اسلامی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، مسجدالاقصی، مقاومت، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : اسقف، عطاالله، اسقف عطاالله حنا، حنا، غسان بن جدو، المیادین، شبکه المیادین،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 2 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
«همه برای فلسطین در تهران»16:20 | 02\12\1395

مدیرعامل خبرگزاری قدس: ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه با هدف بازگرداندن فلسطین به اولویت اصلی جهان اسلام در تهران برگزار می‌شود و همه آمده‌اند اعلام کنند فلسطین گرانیگاه جهان اسلام است. خبرگزاری قدس (قدسنا) «مهدی شکیبایی»*: ششمین کنفرانس حمایت

 از انتفاضه مردم فلسطین در حالی در تهران برگزار می‌شود که نمایندگانی

 از حدود 80 کشور جهان در آن شرکت می‌کنند. این اجلاس در زمانی برگزار

 می‌شود که فلسطین، غرب آسیا و عرصه بین‌المللی تحولات جدیدی را 

تجربه می‌کنند.

از این حیث حضور نزدیک به هزار نفر از نخبگان جهان و خصوصا نخبگان

 جهان اسلام در تهران اهمیت ویژه دارد و در واقع دارای پیامی هم برای

 ملت فلسطین و هم جهان اسلام و هم نظام بین‌الملل است.

- جامعه فلسطینی از زمان قرارداد اسلو در سال 1993 وارد فضای 2 قطبی

 شده و در حال حاضر این شرایط به شدت تشدید شده است.

سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) که باید بعد از اسلو و تاسیس 

سلطه فلسطینی، از آن با عنوان سلطه فلسطینی یاد کرد، در 

مسیر سازش و تسلیم به دشمن اشغالگر حرکت کرده و مانند پلیس

 رژیم صهیونیستی علیه مقاومت ضد صهیونیستی فعال شده است.

در دیگر سو هم گروه‌های مقاومت اسلامی فلسطین قرار دارند که آنها

 نیز اولویت‌شان که باید تشدید مقاومت علیه اشغالگران تا آزادی سرزمین

 اشغال شده خویش باشد، به مطالبات دیگری تنزل یافته است. حال آنکه

هیچ مطالبه‌ای نباید اولویت آزاد سازی فلسطین را تحت شعاع قرار دهد.

- منطقه نیز با شروع بحران تروریستی – تکفیری در سوریه وارد مرحله

 جدیدی شد که اولویت فلسطین را به حاشیه راند.

هر چند ملت و دولت ایران چونان همیشه، فلسطین را به عنوان اولویت

 حفظ کردند و در کنار آن مردم و دولت مقاوم سوریه را در برابر جنگ 

تکفیری – تروریستی تنها نگذاشتند.

- اما رژیم صهیونیستی از فرصت «فتنه تکفیری – وهابی» نهایت 

بهره‌برداری را انجام داد:

پیگیری برنامه‌های غصب زمین‌های فلسطین از طریق تشدید 

شهرک سازی، تشدید تجاوزات به مسجد الاقصی با هدف نهایی کردن

 سیاست اشغال و تخریب آن و جایگزین کردن هیکل موهوم مدعایی

 خویش، تسریع برنامه یهودی سازی بیت‌المقدس، تقویت وتجهیز 

ارتش صهیونیستی جهت یکسره سازی مقاومت در فلسطین و

منطقه که تحمیل دو جنگ سال‌های 2012 و 2014 به غزه در این 

چارچوب انجام شد.

- دولت‌های عربی نیز که هنوز از جاهلیت تاریخی پا بیرون ننهاده اند،

 از یک سو، میلیاردها دلار ثروت امت اسلامی را می‌بایست در خدمت

 مهمترین ارمان امت اسلام یعنی آزاد سازی فلسطین هزینه شود،

صرف خرید تجهیزات نظامی کردند و آنها را علیه امت اسلامی 

در بحرین، سوریه، عراق و یمن به کار گرفتند و از این طریق هزینه‌های

 زیادی را به جهان اسلام تحمیل کردند و تقریبا زیرساخت‌های سوریه

 و عراق و یمن که می‌توانست در خدمت ارمان فلسطین قرار گیرد 

از بین برده‌اند.

از سوی دیگر با بازی در نقشی که استکبار جهانی و صهیونیسم 

بین‌الملل برای آنها تعریف کرده‌اند، دشمنی با ایران را جایگزین 

دشمنی با اسرائیل ساخته و شتابان به سمت آشکار سازی 

عادی سازی روابط با دشمن اصلی امت اسلام یعنی رژیم صهیونیستی

 حرکت کرده‌اند و در حال حاضر به عنوان پیمانکار این رژیم در مدیریت

 فتنه قومی – مذهبی در جهان اسلام فعال هستند.

- دولت ترکیه که همواره سودای پیوستن به اتحادیه اروپا و پذیرش آن

 در بلوک غرب دارد، تقویت همکاری با اسرائیل و بازی در نقشی که 

غرب برایش تعریف می‌کرد را راهی برای تحقق آن می‌دانست، از آن 

سودا در نیامده سرگرم سودای تجدید امپراطوری عثمانی شده است

 و در فتنه تروریستی وهابی – تکفیری نقش فعالی را بر عهده گرفته

 است و علی رغم همه هزینه‌هایی که ملت ترکیه در این بازی خطرناک 

دولت شان پرداخته‌اند، عبرت نگرفته و ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا

 را فرصتی برای نیل به اهداف توهمی خود می‌داند.

در چنین شرایطی است که ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از

 انتفاضه فلسطین در تهران برگزار می‌شود. هدف اصلی و مهم این 

کنفرانس بازگرداندن فلسطین به اولویت اصلی جهان اسلام است.

همه آمده‌اند تا اعلام کنند فلسطین گرانیگاه جهان اسلام است و 

اینکه اگر تن جهان اسلام در فتنه تروریستی رنجور است و اگر استقرار

 صلح و امنیت در جهان به مخاطره افتاده است اعلام کنند که 

برون رفت از این وضعیت ریشه در درمان قضیه اصلی جهان اسلام 

یعنی فلسطین دارد.

ریشه این ناخوشی‌ها در قرار گرفتن غده سرطانی و دمل چرکینی 

به نام اسراییل در پیکره جهان اسلام است.

از این رو تا فلسطینی‌ها به حقوقشان نرسند و درمان درد آنان 

اولویت دنیای اسلام نشود اتفاقی نخواهد افتاد. زیرا ریشه همه این

 ناامنی‌ها در اشغال غیر قانونی سرزمین فلسطین و تاسیس دولتی

 نامشروع در آن است که به عنوان پادگان نظامی جریان سلطه عمل

 می‌کند و باید ریشه این ناامنی خشکیده شود و تنها راه آن هم 

حمایت همه جانبه از انتفاضه فلسطین است.

انتفاضه جوانان مومن فلسطینی که مظلومانه با امکانات محدود خویش

 برای بازگشت عزت به جهان اسلام شروع کرده‌اند و اینک فصل انتخاب

 امت است که برگزیند؛ عزت یا ذلت.

* مدیرعامل خبرگزاری قدس
انتهای پیام/

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، وحدت اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 2 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون

شعرخوانی شعرای ایرانی و خارجی برای فلسطین + گزارش تصویری19:40 | 01\12\1395

شعرای جهان اسلام در شب شعر «ما همه برای فلسطین» به قرائت اشعاری حماسی دروصف مقاومت فلسطین و ملل مظلوم منطقه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) شب شعر «ما همه برای فلسطین» به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

این نشست از دقایقی پیش با حضور مسئولان فرهنگی، شاعران کشورهای اسلامی و تعدادی از شاعران کشورمان در تالار سوره حوزه هنری آغاز شده است. در این نشست حجت الاسلام «میثم امرودی» رئیس كمیته فرهنگی ششمین كنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین،«محسن مومنی شریف» رئیس حوزه هنری، «علاء الدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، «مجتبی رحمان دوست» نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، «مهدی شکیبایی» مدیرعامل خبرگزاری قدس، «احمد سروش نژاد» دبیر اجرایی مجمع سازمان های غیردولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف، «محمد جهیر» کاردار سفارت فلسطین در تهران «علیرضا قزوه» از شعرای برجسته ادبیات پایداری و «فاطمه نواب صفوی» از فعالان حوزه فلسطین حضور دارند.

در ادامه این مراسم پس از تلاوت قرآن مجید، سرود جمهوری اسلامی ایران پخش شد. پس از آن فیلم کوتاهی درباره جنگ غزه پخش شد. پس از مراسم ابتدایی علیرضا قزوه ضمن خوشامدگویی از حضور در جلسه ای که در آن فرزند شهید نواب صفوی نیز حاضر است،  ابراز خرسندی کرد. وی افزود: برای هر انسانی چیزهایی وجود دارد که قابل فروش نیست. یک شاعر شعرهایش را نمی فروشد، یک انقلابی آرمانهای انقلابش را نمی فروشد. قدس با نام امام خمینی (ره) گره خورده است. اینکه حزب الله لبنان می تواند جلوی اسرائیل بایستد در واقع همان خواست و آرمان است. ما نباید جمله بیاد ماندنی رهبری را فراموش کنیم که فرمودند اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. این تنها یک حرف نیست، صحبتهایی که از ایشان شنیده ایم همیشه عملی شده است، ما باور داریم که اسرائیل 25  سال آینده را نخواهد دید.

وی در ادامه افزود: ما روزی گفتیم راه آزادی قدس از کربلا می گذرد. امروز به کربلا رسیده ایم و در کربلا نماز به پا می داریم، گویی که کلام حضرت امام (ره) تعبیر شده است. این همان آرمان پیروزی خون بر شمشیر است که اباعبدالله را در کربلا به پیروزی رساند.

در ادامه این نشست «محمد سلیمان» از شعرا و ادبای فلسطینی یکی از اشعار خود را درباره انتفاضه و مقاومت ملت فلسطین قرائت کرد. وی در اشعار خود مقاومت ملت مظلوم فلسطین را به واقعه عاشورا پیوند داد.


«سینا علی محمدی» از شعرای جوان شعری با عنوان «انفجار» را قرائت کرد:

هر صبح با نخستین انفجار
پاهایت از خواب بیدار می‌شوند
آن سوتر پدر دست‌ها و پاهایش را
انفجار برده است
و دیوارها دیگر خانه‌ی تو نیستند
دیوارها خاک شدند
تا به آغوش بگیرند
برادرت را
حالا تو مانده‌ای و بغضی که باید منفجر شود
دیگر هیچ فرقی نیست میان انگشتانی که ماشه را می‌کشند
با دستانی که بغضت را در قطعنامه‌ها وتو می‌کنند
امروز نه این خاک، نه آن آسمان
امروز تاریخ شرمسار توست
سرت را به آسمان بده و بغضت را بر این خاک ببار
فردا زیتون‌زارها از بغض تو شکوفه می‌کند


«احمد شهریار» از شعرای پاکستانی سروده خود را با عنوان «برای فلسطین» این مطلع آغاز کرد:

زخم است داستانِ تباهی، درد است ماجرای فلسطین
امروز گوش کس نشنیده است خونین تر از صدای فلسطین
از هر مژه قلم به کف آور، با اشکِ سرخ غصه رقم کن
با خونِ خویش مرثیه ای چند بنویس در رثای فلسطین
من در کنارِ مرثیه هایت حرفی زانتفاضه نوشتم
سنگی زدم به صورتِ ظالم، گل ریختم به پای فلسطین
حیرانم از شجاعتِ این قوم، حیرانِ کودکانِ دلاور
یکسر سرِ مبارزه دارند، اینان ز هرکجای فلسطین
پیر و جوان و کودک این قوم هر یک به سهمِ خویش برآنست
تا دل به خاکِ خویش ببندد، تا جان کند فدای فلسطین
دادیم دست و دل به تو بستیم، پیمانِ دوستی نگسستیم
تکرار کن که ما همه هستیم اما همه برای فلسطین


«سید سکندر حسینی» شاعر جوان افغان نیز شعر خود را درباره مقاومت فلسطین بیان نمود:

خورشید ز دوش قله بالا می رفت
موسای کلیم سمت سینا می رفت

از دامن این خاک مقدس یک روز
همواره دعا به عرش اعلی می رفت


با جوشن و عهد و ندبه تلقین می کرد
همراه کمیل نیز تمرین می کرد


تا زنده کند دوباره عاشورا را
یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد


در قدس که باغ های زیتون گل کرد
از نام شهید قطره ی خون گل کرد

در دامن سینا همگی لیلی کاشت
از هر وجبش هزار مجنون گل کرد


روزی که دل شکوفه ها خونین بود
یک کوفه و چند کربلا خونین بود

وقتی که گلوی قدس را تیر زدند
محراب مقدس خدا خونین بود

نوع مطلب : مقاله،ویدئو،کلیپ،شعر...، کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 2 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
شعرخوانی شعرای ایرانی و خارجی برای فلسطین + گزارش تصویری19:40 | 01\12\1395

شعرای جهان اسلام در شب شعر «ما همه برای فلسطین» به قرائت اشعاری حماسی دروصف مقاومت فلسطین و ملل مظلوم منطقه پرداختند. 


«سید سکندر حسینی» شاعر جوان افغان نیز شعر خود را درباره مقاومت فلسطین بیان نمود:

خورشید ز دوش قله بالا می رفت
موسای کلیم سمت سینا می رفت

از دامن این خاک مقدس یک روز
همواره دعا به عرش اعلی می رفت


با جوشن و عهد و ندبه تلقین می کرد
همراه کمیل نیز تمرین می کردتا زنده کند دوباره عاشورا را
یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد


در قدس که باغ های زیتون گل کرد
از نام شهید قطره ی خون گل کرد

در دامن سینا همگی لیلی کاشت
از هر وجبش هزار مجنون گل کرد


روزی که دل شکوفه ها خونین بود
یک کوفه و چند کربلا خونین بود

وقتی که گلوی قدس را تیر زدند
محراب مقدس خدا خونین بود

نوع مطلب : مقاله،ویدئو،کلیپ،شعر...، کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 2 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
فوری/ زخمی شدن کودک فلسطینی در تیراندازی صهیونیستها در نابلس16:52 | 01\12\1395

گروه مانیتورینگ قدسنا: یک کودک فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در شمال نابلس زخمی شد. به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری قدس (قدسنا) ، در جریان یورش

 نظامیان صهیونیست به شمال نابلس در کرانه باختری یک کودک

 فلسطینی زخمی شد.

بنابراین گزارش، این کودک فلسطینی در اثر تیراندازی نظامیان

 صهیونیست زخمی شده است.

نوع مطلب : کودکان و نوجوانان فلسطینی، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 2 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یک شهرک نشین تندرو یهودی صبح امروز دوشنبه کارگری فلسطینی را در خیابان 443 غرب رام الله با خودرو زیر گرفت و او را به شهادت رساند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع محلی، حسنی جبر دراج کارگر 58 ساله فلسطینی صبح زود زمانی که قصد رفتن به سر کار خود در فلسطین اشغالی 1948 را داشت، توسط یک شهرک نشین صهیونیست با خودرو زیر گرفته شد و به شهادت رسید.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها : حسنی، جبر، دراج،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 21 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون
برگزاری جلسه هماهنگی ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین15:49 | 21\11\1395

جلسه هماهنگی ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه با حضور رئیس مجلس، وزرای امور خارجه، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل برگزار گردید. به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) عصر روز گذشته جلسه هماهنگی ششمین

 کنفرانس بین المللی حمایت از مردم فلسطین با حضور علی لاریجانی رئیس

 مجلس شورای اسلامی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدمحمود علوی

 وزیر اطلاعات، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین 

امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل و رؤسای کمیته های

 مختلف برگزاری این کنفرانس در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

در این نشست هر یک از وزرا و مسئولان کمیته ها به ارائه گزارشی از نحوه 

برگزاری این اجلاس پرداختند و لاریجانی نیز به برخی از موارد مهم که باید در این 

اجلاس مدنظر قرار گیرد، تأکید کرد.

براساس این گزارش، در انتهای این نشست از سایت ششمین کنفرانس حمایت

 از مردم فلسطین به آدرس http://icspi.ir رونمایی شد.

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 بهمن 1395 :: پنج نفر مسلمون

مراسم همبستگی کودکان ایرانی با کودکان فلسطینی در تهران برگزار شد/تصاویر9:54 | 19\11\1395

مراسم همبستگی کودکان ایرانی با کودکان فلسطینی در محل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به مناسبت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صبح امروز جشنی با حضور کودکان ایرانی در همبستگی با کودکان فلسطینی در جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد.

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 687 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -