~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 01:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شهادت یک نوجوان فلسطینی در غزه

شهادت یک نوجوان فلسطینی در غزه
 پنج‌شنبه 29 شهریور 1397 - 08:22

یک نوجوان فلسطینی در جریان شرکت در تظاهرات بازگشت و شکست محاصره به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق رفح واقع در جنوب غزه به شهادت رسید.

العالم - فلسطین اشغالی

اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین گفت این جوان به نام مؤمن ابوعیاده 15 ساله ساکن محله البرازیل پس از آنکه در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق رفح مجروح شده بود، به شهادت رسید.

گفتنی است ده ها جوان فلسطینی ساعت ها قبل در اقدامی غافلگیر کننده شبانه در مرز بین غزه و اراضی اشغالی تجمع کرده و خواستار شکست محاصره غزه شدند.
طبقه بندی: کودکان و نوجوانان فلسطینی،  اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 29 شهریور 1397 | 10:12 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

خدمات ترامپ به صهیونیست ها؛

از قطع کمک به آنروا تا اخراج سفیر فلسطین از واشنگتن

از قطع کمک به آنروا تا اخراج سفیر فلسطین از واشنگتن
 دوشنبه 26 شهریور 1397 - 14:56

آمریکا در سی و ششمین سالگرد کشتار فلسطینیان در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در گامی دیگر برای زیر پا گذاشتن حقوق مردم فلسطین سفیر تشکیلات خودگردان در واشنگتن را اخراج کرد.

العالم _ فلسطین اشغالی

همه دولتهای آمریکا تحت نفوذ و تاثیر لابی صهیونیسم و اسرائیل بودند اما هیچ دولتی در آمریکا به اندازه دولت ترامپ به این شکل آشکار و صریح در خدمت صهیونیست ها و دولت جعلی اسرائیل نبوده است. دولت های قبلی آمریکا در ظاهر هم شده است سعی می کردند در وسط ایستاده و نقش میانجیگر بی طرف بین تشکیلات خود گردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را ایفاء کنند. مقامات رژیم صهیونیستی حتی این بیطرفی ظاهری را نیز  نمی پذیرفتند. در دولت باراک اوباما روابط واشنگتن و تل آویو با تنش هایی همراه بود. به همین دلیل هیچ کس به اندازه بنیامین نتانیاهو از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2106 خوشحال نشد.

  ترامپ نیز در حال تمکین به تمام خواسته های رژیم صهیونیستی است. یکی از مهمترین خواسته های  صهیونیستها به رسمیت شناختن بیت المقدس به پایتختی اسرائیل بود. رئیس جمهوری آمریکا با وجود مخالفت همه متحدان اروپایی آمریکا و بخشی عمده از نخبگان سیاسی و اندیشکده های آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته و سفارت امریکا را از تل آویو به بیت المقدس انتقال داد. گام دوم ترامپ در حمایت از رژیم صهونیستی برداشتن موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی از روی میز مذاکرات سازش بود. رئیس جمهوری آمریکا در عمل دو موضوع مهم را از روی میز مذاکرات حذف کرد یکی سرنوشت بیت المقدس و دیگری بازگشت آوارگان بود. رژیم صهیونیستی با اقداماتی که درچند دهه گذشته در بیت المقدس انجام داده تلاش کرد که هویت اسلامی و عربی بیت المقدس را تغییر داده و با اخراج فلسطنیان و شهرک سازی ، آمریکا و دولت های اروپایی را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و آنها را وادار به به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بکند. موضوع بازگشت بیش از پنج میلیون آواره فلسطینی به سرزمین اجدادیشان  نیز کابوسی برای صهیونیستها بود. چرا که با این بازگشت ترکیب جمعیتی  در فلسطین اشغالی به هم می خورد. مهمترین کار  در این زمینه این بود که مسئله آوارگان فلسطینی را مسئله ای تاریخی قلمداد کرده و مشمول مرور زمان بدانند. همانطور که با اشغال فلسطین و تاسیس دولتی جعلی اسرائیل چنین کاری انجام دادند.

در همین راستا هر نهاد و تشکیلاتی که باعث زنده نگه داشته شدن موضوعی بنام آوارگان فلسطینی  می شود می بایست از بین برود و یا به تدریج کارکرد خود را از دست بدهد. یکی از مهم ترین سازمان ها، سازمان کاریابی و امدادرسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) بود . آنروا در سال ۱۹۴۹ با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی و حمایت از آنها در پنج منطقه عملیاتی‌شان یعنی اردن ، سوریه ، لبنان ؛کرانه باختری و نوار غزه تاسیس شد. دونالد ترامپ در چارچوب خواسته های رژیم صهیونیستی کمک 200 میلیون دلاری به آنروا را متوقف کرد.

  گام بعدی دولت ترامپ در جهت مشروعیت بین المللی دادن به خواسته های صهیونیستها در به رسمیت شناختن بیت المقدس به پایتختی رژیم صهیونیستی و موضوع منتفی شدن مسئله ای بنام آوارگان فلسطینی آوردن مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی پشت میز مذاکرات بود. تشکیلات خودگردان فلسطینی تاکنون اعلام کرده است که حاضر به مذاکره ای با صهیونیستها نیست که آمریکا میانجی آن باشد. دولت ترامپ با بستن دفتر فلسطین در واشنگتن و اخراج "حسام زملط" سفیر فلسطین به دنبال فشار به تشکیلات خودگردان برای آمدن به پشت میز مذاکرات است.

این فشارها صدای تشکیلات خود گردان فلسطین و مسئولان ساف را که از طریق مذاکرات سازش به دنبال تشکیل دولتی فلسطینی در بخشی از سرزمین های اشغالی بودند را نیز درآورده است. صائب عریقات، دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تصریح کرد: اسرائیل در پشت اقدامات ترامپ حرکت می‌کند. آمریکا حمایت‌ها از تنها مرکز درمان بیماران سرطانی را متوقف کرد و حدود پنج میلیون دلار از بودجه این مرکز را قطع نمود، این امر با إعمال فشار نتانیاهو صورت گرفته است؟ چرا به شهروندان عادی و بیمارستان‌ها، مطب‌ها و مراکز درمانی ضرر می‌رسانند؟ این امری بی سابقه است، اما شما نمی‌شنوید، نمی‌بینید و به چیزی اهمیت نمی‌دهید. دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد،" محمود عباس دو گزینه دارد، یا به خاطر شرافت و میراث خود بجنگند، یا مردم فلسطین او را از دفترش بیرون کنند. " 24 سال از عمر تشکیلات خود گردان فلسطین می گذرد مذاکرات سازش تنها یک دستاورد داشته است به فلسطینیان و طرفداران مذاکرات سازش ثابت کرد تنها با مقاومت و مبارزه می توان صهیونیستها را به عقب راند.
طبقه بندی: News، 

تاریخ : دوشنبه 26 شهریور 1397 | 06:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
منابع صهیونیستی:

اسرائیل همچنان برای ترور سردار سلیمانی تلاش می کند


یک پایگاه خبری عبری زبان به نقل از یک کارشناس امور اطلاعاتی اعلام کرد اسرائیل همچنان به دنبال ترور قاسم سلیمانی بوده و در آخرین عملیات خود برای این منظور شکست خورده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری عکا، رونین سولومون کارشناس امور اطلاعاتی امروز در پایگاه خبری عبری زبان واللا با انتشار گزارشی تاکید کرد امروز اسرائیل تلاش می کند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را ترور کند.

 

واللا اعلام کرد سولومون این گزارش را بر اساس اخبار و تحلیل هایی که از منابع مختلفی در اختیار همگان است مانند رسانه های و شبکه های اجتماعی تهیه کرده است.

 

سولومون در این گزارش می گوید: اسرائیل در شب 18 ژوئن گذشته یکی از منازل شهر البوکمال در منطقه مرزی سوریه و عراق مورد حمله هوایی شدیدی قرار گرفت که منجر به تخریب کامل آن و کشته شدن 50 نفر از عناصر جنبش شیعی النجباء که در این منزل حضور داشتند گردید.

 

این تحلیلگر اسرائیلی افزود: گزارش ها حاکی از آن است که قاسم سلیمانی سه روز پیش از انجام این عملیات در این خانه بوده است، اما انجام این عملیات سوالاتی را در پی داشت که آیا هدف اسرائیل ترور سلیمانی بوده و یا تنها خواسته با این اقدام به طرف مقابل پیامی ارسال کند؟

 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در تاریخ 8 ژوئن نیز قاسم سلیمانی با شبه نظامیان شیعه ای که در این منزل حضور داشته اند عکس سلفی گرفته است و تنها 10 روز پس از این تاریخ حمله هوایی اسرائیل انجام شده است.

 

از سوی دیگر سولمون در گزارش خود به نقل از یک فرمانده ارشد اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل آورده است: قاسم سلیمانی که ملقب به شهید زنده است در هر مکانی از خاورمیانه که فعالیت های ایران قابل مشاهده است حضور دارد، سلیمانی ارتباطی نزدیک و مستقیم با سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دارد.
طبقه بندی: صهیونیست ها و نداشته ها، 

تاریخ : دوشنبه 26 شهریور 1397 | 11:01 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
منابع صهیونیستی:

اسرائیل همچنان برای ترور سردار سلیمانی تلاش می کند


یک پایگاه خبری عبری زبان به نقل از یک کارشناس امور اطلاعاتی اعلام کرد اسرائیل همچنان به دنبال ترور قاسم سلیمانی بوده و در آخرین عملیات خود برای این منظور شکست خورده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری عکا، رونین سولومون کارشناس امور اطلاعاتی امروز در پایگاه خبری عبری زبان واللا با انتشار گزارشی تاکید کرد امروز اسرائیل تلاش می کند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را ترور کند.

 

واللا اعلام کرد سولومون این گزارش را بر اساس اخبار و تحلیل هایی که از منابع مختلفی در اختیار همگان است مانند رسانه های و شبکه های اجتماعی تهیه کرده است.

 

سولومون در این گزارش می گوید: اسرائیل در شب 18 ژوئن گذشته یکی از منازل شهر البوکمال در منطقه مرزی سوریه و عراق مورد حمله هوایی شدیدی قرار گرفت که منجر به تخریب کامل آن و کشته شدن 50 نفر از عناصر جنبش شیعی النجباء که در این منزل حضور داشتند گردید.

 

این تحلیلگر اسرائیلی افزود: گزارش ها حاکی از آن است که قاسم سلیمانی سه روز پیش از انجام این عملیات در این خانه بوده است، اما انجام این عملیات سوالاتی را در پی داشت که آیا هدف اسرائیل ترور سلیمانی بوده و یا تنها خواسته با این اقدام به طرف مقابل پیامی ارسال کند؟

 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در تاریخ 8 ژوئن نیز قاسم سلیمانی با شبه نظامیان شیعه ای که در این منزل حضور داشته اند عکس سلفی گرفته است و تنها 10 روز پس از این تاریخ حمله هوایی اسرائیل انجام شده است.

 

از سوی دیگر سولمون در گزارش خود به نقل از یک فرمانده ارشد اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل آورده است: قاسم سلیمانی که ملقب به شهید زنده است در هر مکانی از خاورمیانه که فعالیت های ایران قابل مشاهده است حضور دارد، سلیمانی ارتباطی نزدیک و مستقیم با سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دارد.
طبقه بندی: صهیونیست ها و نداشته ها،  دست خدا، 

تاریخ : دوشنبه 26 شهریور 1397 | 11:01 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
حماس، تشکیلات رام الله را به خروج از توافقنامه اسلو فراخواند
اسلو
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

جنبش مقاومت اسلامی حماس از تشکیلات خودگردان فلسطین
 و محمود عباس رئیس آن خواست از توافقنامه اسلو 
خارج شوند و دست از شناسایی رژیم صهیونیستی بردارند.
حماس امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای به مناسبت 25 
امین سالروز امضای توافقنامه اسلو که نسخه ای از آن به
 مرکز اطلاع رسانی فلسطین دورنگار شد، اعلام کرد: 
مقاومت حقی است که تمامی ادیان آسمانی و قوانین 
بین المللی بر آن تاکید کرده اند.
حماس در این بیانیه از تشکیلات رام الله خواست 
به همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی پایان بخشد و 
دست از سرکوب نیروهای مقاومت در کرانه باختری بردارد.
در این بیانیه می خوانیم که با گذشت 25 سال از
 امضای این توافقنامه ملت فلسطین همواره بهای آن را 
می پردازد، امضای این توافقنامه به مثابه فروغلتیدن 
در باتلاق امتیازدهی ها و سرآغاز روند چشم پوشی 
از حقوق حقه ملت فلسطین است.
در بیانیه مذکور تصریح شد که توافقنامه اسلو یک
 جنایت سیاسی علیه سرزمین فلسطین و بی حرمتی
 به خون شهدا است، اسلو زمینه را برای دشمن
 صهیونیستی جهت اشغال کرانه باختری و قدس 
فراهم ساخت و مانع از توسعه و رونق اقتصادی 
فلسطین شد و اقتصاد فلسطین را به رژیم
 صهیونیستی وابسته کرد.
حماس بار دیگر ضمن مخالفت با انتقال سفارت
 آمریکا از تل آویو به قدس و معرفی این شهر 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، تصمیمات 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه شهر 
بیت المقدس را باطل خواند. 
تاریخ نشر  :
پنج شنبه 13/سپتامبر/2018 ساعت 16:11:58
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: مقاومت، 

تاریخ : پنجشنبه 22 شهریور 1397 | 07:53 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

تداوم مخالفت ها با تخریب روستای فلسطینی "خان الاحمر"

تداوم مخالفت ها با تخریب روستای فلسطینی
 چهارشنبه 21 شهریور 1397 - 14:56آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا از رژیم اشغالگر صهیونیستی خواستند که از تخریب روستای خان الاحمر در کرانه باختری رود اردن خودداری کند.

العالم فلسطین اشغالی 

یکی از دادگاه های رژیم صهیونیستی حکم تخریب روستای خان الاحمر را صادر کرده است.

این پنج کشور اروپایی در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما همصدا با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر از اسرائیل می خواهیم که از تخریب روستای خان الاحمر و آواره کردن مردم این روستا خودداری کند.

در این بیانیه آمده است: تخریب روستای خان الاحمر عواقب بسیار ناگواری برای مردم این روستا خصوصاً کودکان خواهد داشت و سنگی در مسیر راهکار تشکیل "دو کشور" محسوب می شود. 

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه هفته گذشته (5 سپتامبر) با دادخواست ساکنین روستای خان الاحمر مبنی بر جلوگیری از تخریب این روستا و آواره کردن مردم آن مخالفت کرد.

دهها خانواده فلسطینی در روستای خان الاحمر زندگی می کنند که اسرائیل این خانواده ها را در دهه پنجاه قرن گذشته از منطقه نقب در جنوب اراضی اشغالی 1948 آواره کرده بود. 

اسرائیل می خواهد این خانواده ها را به منطقه ای در نزدیکی روستای العیزریه بکوچاند.

چند شهرک صهیونیست نشین در اطراف روستای خان الاحمر احداث شده است و اسرائیل می خواهد با تخریب این روستا اراضی واقع بین قدس و بحرالمیت را از وجود فلسطینی ها تخلیه کند. در روستای خان الاحمر یک مسجد و یک مدرسه نیز وجود دارد که این دو بنای دینی و آموزشی نیز در معرض تخریب قرار دارد.

کمی پیش از پایان مهلتی که اسرائیل به فلسطینی ها برای تخریب روستای خان الاحمر داده است، فلسطینی ها روستای جدیدی را به نام "وادی الاحمر" در برابر روستای خان الاحمر احداث کردند.

نظامیان صهیونیست برای اجرای حکم دادگاه راه های منتهی به روستای خان الاحمر را مسدود کرده اند. این در حالیست که گروهی از فلسطینی ها در روستای خان الاحمر در اعتراض به این حکم تحصن کرده اند.

نظامیان صهیونیست اجازه نمی دهد که فلسطینی های بیشتری برای ابراز همبستگی با ساکنین روستای خان الاحمر وارد این روستا شوند و روستای مذکور را محاصره کرده اند.
طبقه بندی: میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ،  روش های نظامی،  محاصره،  مصاحبه،گزارش،  وحدت اسلامی،  تظاهرات تحصن و راهپیمایی،  آوارگان و حق بازگشت،  رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : چهارشنبه 21 شهریور 1397 | 05:36 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
تاریخ : سه شنبه 20 شهریور 1397 | 01:08 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
تاریخ : سه شنبه 13 شهریور 1397 | 04:00 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
کمپین "آزادی برای نویسنده زن فلسطینی" به زبان‌های مختلف

رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

فعالان حامی فلسطین کمپینی جهانی را برای

 آزادی لمی خاطر نویسنده و روزنامه نگار 

اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی 

راه اندازی کرده اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 

کمپین مذکور به 12 زبان زنده دنیا از 

جمله عربی، انگلیسی و فارسی راه اندازی 

شده است.

لمی خاطر نویسنده فلسطینی بامداد 

روز سه شنبه 24/7/2018 در شهر الخلیل 

به بازداشت نظامیان اسرائیلی درآمد.

رژیم صهیونیستی تاکنون 7 مرتبه مدت 

بازداشت این بانوی اسیر فلسطینی را تمدید 

کرده است و هفته گذشته نیز او را از زندان 

عسقلان به زندان هشارون منتقل کرد.

تاریخ نشر  :
یکشنبه 2/سپتامبر/2018 ساعت 22:39:19
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : سه شنبه 13 شهریور 1397 | 12:26 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

تهدید تلویحی ایران از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

تهدید تلویحی ایران از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
 دوشنبه 12 شهریور 1397 - 13:47

لیبرمن ایران را تهدید کرد و به طور تلویحی از احتمال حمله به تأسیسات نظامی ادعایی ایران در عراق سخن گفت.

العالم _ فلسطین اشغالی

به گزارش العالم به نقل از رویترز، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ایران را تهدید کرد و به طور تلویحی از احتمال حمله به تأسیسات نظامی ادعایی ایران در عراق سخن گفت.

وی در این خصوص در کنفرانسی در قدس اشغالی گفت: «ما خودمان را تنها به خاک سوریه محدود نمی‌کنیم. باید این موضوع را به وضوح بگوییم.»

وقتی از لیبرمن درباره عراق پرسیده شد، ادامه داد: «می‌گویم که با هر تهدیدی از سوی ایران مقابله می‌کنیم و فرقی هم ندارد منشأ آن کجا باشد. آزادی اسرائیل، بدون قید و شرط است... ما این آزادی عمل را محفوظ نگاه می‌داریم.»
طبقه بندی: صهیونیست ها و نداشته ها، 

تاریخ : دوشنبه 12 شهریور 1397 | 03:24 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شهادت یک نوجوان فلسطینی در غزه
از قطع کمک به آنروا تا اخراج سفیر فلسطین از واشنگتن
منابع صهیونیستی: اسرائیل همچنان برای ترور سردار سلیمانی تلاش می کند
منابع صهیونیستی: اسرائیل همچنان برای ترور سردار سلیمانی تلاش می کند
حماس، تشکیلات رام الله را به خروج از توافقنامه اسلو فراخواند
تداوم مخالفت ها با تخریب روستای فلسطینی "خان الاحمر"
لحظه هولناک اصابت گلوله به نوجوان فلسطینی
نیروهای اشغالگر صهیونیستی تحصن در برابر بازداشتگاه عوفر در غرب رام الله که در اعلام همبستگی با علی دار علی اسیر فلسطینی برگزار شده بود را سرکوب کردند
کمپین "آزادی برای نویسنده زن فلسطینی" به زبان‌های مختلف
تهدید تلویحی ایران از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
دولت آمریکا کمک مالی به آژانس آنروا را به طور کامل قطع کرد
به یاد اعضای شهید ما : ویتوریو آریگونی
کره جنوبی حاضر به استقبال از رئیس رژیم صهیونیستی نشد
سالروز وفات ناجی العلی گدشت
تاکید کنفرانس استانبول بر مخالفت با "معامله قرن"
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 772 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.