~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 12:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شهادت 14 فلسطینی در تجاوزات 3 روز گذشته
تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

رئیس دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی تجاوزات 3 روز گذشته رژیم صهیونیستی به نوار غزه، 13 فلسطینی شهید شده اند و بیش از 28 نفر دیگر هم از آغاز تجاوزات این رژیم به غزه مجروح شده اند. البته برخی منابع آمار شهدا را 14 نفر و شمار مجروحان را 31 نفر اعلام کرده اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، "سلامه معروف" تصریح کرد که رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته 150 مورد بمباران هوایی انجام داده است که طی آن 80 موسسه؛ از جمله چندین ساختمان دولتی، ساختمان های مسکونی، مراکز مدنی، 

موسسات رسانه ای، اراضی کشاورزی و پایگاه های مقاومت 

بمباران شده اند.

معروف طی یک کنفرانس مطبوعاتی بر روی مخروبه های

 ساختمان ها در غزه که بامداد امروز سه شنبه توسط 

جنگنده های رزیم صهیونیستی تخریب شدند، خاطر نشان 

کرد که این دور از تجاوزات روز یکشنبه گذشته با حمله 

رژیم اشغالگر قدس به شرق خان یونس آغاز شد.

وی افزود: واکنش های مقاومت حق طبیعی و تضمین شده 

در دفاع از ملت فلسطین و در راستای مقابله با تجاوز رژیم 

صهیونیستی است.

معروف تصریح کرد که موسسات دولتی مختلف از همان لحظه

 نخست، از طریق کمیته های اضطراری تحولات میدانی را 

دنبال کردند و مجموعه اقداماتی را برای تضمین یکپارچگی 

جبهه داخلی فلسطین و تداوم ارائه خدمات مختلف به شهروندان

 اتخاذ نمودند.

وی افزود: بمباران مراکز مدنی و ساختمان های مسکونی 

توسط رژیم صهیونیستی، جنایت جنگی است که جامعه

 بین المللی باید برای مقابله با آن و حمایت از این موسسات

 بر اساس قوانین و عرف های بین المللی وارد عمل شود.

گفتنی است که ارتش صهیونیستی از یکشنبه شب گذشته 

تجاوزات آشکار تروریستی خود علیه نوار غزه را آغاز کرده و 

دهها منزل مسکونی و اراضی کشاورزی و مراکز رسانه ای را 

بمباران کرده است.تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 | 05:12 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
حماس و جهاد اسلامی: استعفای لیبرمن یعنی اعتراف دشمن به شکست در غزه
لیبرمن
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی تاکید کردند که استعفای آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، به معنای اعتراف دشمن به شکست در تجاوز اخیر علیه غزه است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس اظهار داشت که استعفای لیبرمن یعنی اعتراف صریح دشمن به شکست و ناتوانی در برابر مقاومت.

ابوزهری در توئیتی، استعفای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را پیروزی سیاسی برای غزه دانست که توانست با ثبات و پایداری خود بحران سیاسی بزرگی در جامعه صهیونیستی ایجاد کند.

رئیس بخش اطلاع رسانی حماس در خارج نیز استعفای لیبرمن را دلیلی

 واضح بر تاثرات مقاومت و قدرت آن در به شکست کشاندن طرح‌های شوم

 دشمن و پیروزی و دستاوردی بزرگ برای مقاومت و ملت فلسطین دانست.

وی تاکید کرد که استعفای لیبرمن بیانگر حجم خسارت نظامی، سیاسی

 و امنیتی وارده به دشمن صهیونیستی در نتیجه مقاومت و پایداری ملت و

 مقاومت فلسطین است.

از سوی دیگر، جهاد سلامی نیز استعفای لیبرمن را یکی از تبعات و پس ‌لرزه‌های

 سریع شکست در غزه دانست.

دفتر اطلاع رسانی جهاد اسلامی بیان کرد که لیبرمن بسیار ضعیف‌تر و

 ناتوان‌تر از آن بود که در برابر مقاومت ایستادگی کند و تمامی اقدامات و

 تدابیر دشمن در برابر صبر و پایداری غزه شکست خورد.

در این بیانیه آمده است که ما از این نتیجه اطمینان داشتیم و باید منتظر

 پیامدهای سیاسی بیشتری برای دشمن بود.تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397 | 05:08 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

ویدئویی تازه منتشر شده از لحظه کشته و زخمی شدن نظامیان صهیونیستی در عملیات "کمین پرچم"

 
 سه شنبه 22 آبان 1397 - 14:51
امروز فیلم عملیات مقاومت در مرز نوار غزه با فلسطین اشغالی معروف به «کمین پرچم» منتشر شد؛ در پی این کمین یک نظامی صهیونیست کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

العالم _ فلسطین اشغالی

در عملیات منحصر به فرد مقاومت فلسطین در فوریه امسال (2018) که تصاویر آن امروز منتشر شده، یک نظامی صهیونیست کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

طی این عملیات، مقاومت فلسطین در میله یک پرچم مواد منفجر تعبیه و به دور از چشم نظامیان اسرائیلی، آن در زمانی مناسب در حصار مرزی (روی سیم‌های خاردار) نصب می‌کند. زمانی که نظامیان صهیونیست برای برداشتن این پرچم اقدام می‌کنند، منفجر شده و در نتیجه آن یک نفر کشته و چند نفر زخمی می‌شوند.

یکی از نکته‌های مهم این عملیات، عدم توانایی نظامیان اسرائیلی در کشف مواد منفجره تعبیه شده در میله پرچم است زیرا نظامی اسرائیلی بعد از آنکه آن را از حیث امنیتی بررسی می‌کند، اقدام به برداشتن آن از حصار مرزی و انتقال آن به میان نظامیان همراه خود می‌کند. 

تیپ‌های «ناصر صلاح الدین» شاخه نظامی مقاومت مردمی فلسطین در نوار غزه مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است.
طبقه بندی: مقاومت، 

تاریخ : سه شنبه 22 آبان 1397 | 05:10 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شلیک 400 راکت به سرزمین‌های اشغالی/ حداقل 3 کشته و 85 زخمی براثر پاسخ موشکی مقاومت/ چراغ سبز نتانیاهو برای تشدید حملات به غزه

شلیک 400 راکت به سرزمین‌های اشغالی/ حداقل 3 کشته و 85 زخمی براثر پاسخ موشکی مقاومت/ چراغ سبز نتانیاهو برای تشدید حملات به غزه
 سه شنبه 22 آبان 1397 - 13:57تنش‌ها بین رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت در نوار غزه درحالی با چراغ سبز ارتش برای افزایش تصاعدی، وارد دومین روز خود می شود که شهرک‌نشینان تا کنون متحمل تلفات سنگینی شده‌اند.

العالم _ عربستان سعودی

درگیری‌های جدید بین رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت در نوار غزه، در حالی وارد دومین روز خود می‌شود که به اذعان ارتش صهیونیستی، طی حدود 12 ساعت گذشته، بیش از 400 فروند راکت به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که گروه‌های مقاومت فلسطینی در واکنش به حملات جنگنده‌های اسرائیلی، بیش از 400 فروند موشک و راکت به سمت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در مناطق مرزی نزدیک غزه شلیک کرده‌اند که سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین توفیق چندانی در متوقف کردن این حملات نداشتند. گفته می‌شود این سامانه‌ها فقط توانسته‌اند با 100 فروند از آنها مقابله کنند.

سه ساختمان چند طبقه در شهرک‌های صهیونیست نشین «نِتیووت» و «عسقلان» بر اثر برخورد مستقیم راکت‌های مقاومت به طور کامل نابود شدند. یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست نیز که از شهرک «سدیروت» در حال حرکت به سمت مرز غزه بود، برای اولین بار به‌وسیله یک موشک ضد تانک مقاومت، منهدم شد.

در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی از ارائه آمار تلفات انهدام این اتوبوس خودداری می‌کند اما رسانه‌های مستقر در فلسطین اشغالی می‌گویند تا کنون 3 شهرک‌نشین صهیونیست بر اثر پاسخ موشکی مقاومت کشته شده و حداقل 85 نفر دیگر نیز زخمی شدند. شهرک‌نشینانی که معمولا در زمان حملات هوایی اسرائیل به غزه و کشتار فلسطینیان، با حضور در پشت بام خانه‌های خود، به نظاره این جنایات می‌نشستند.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز که قرار بود روز گذشته جلسه اضطراری برای بررسی وضعیت در غزه را برگزار کند، بعد از مواجه شدن با حجم گسترده پاسخ موشکی مقاومت، این جلسه را به امروز موکول کرد. «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ و «گادی آیزنکوت» رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی اما به همراه دیگر مقامات امنیتی و نظامی جلسات متعددی را برای ارزیابی وضعیت در ساعات آتی برگزار کرده‌اند.

به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم نیز بعد از مشورت‌های امنیتی 4 ساعته‌ای که با لیبرمن و آیزنکوت داشت، ضمن ارائه چراغ سبز به ارتش برای تشدید حملات به غزه، «تصمیمات عملیاتی» برای مقابله با گروه‌های مقاومت گرفته که جزئیات آن به زودی در جلسه کابینه امنیتی اعلام می‌شود.

ارتش رژیم صهیونیستی بعد از این دستور، تعداد زیادی نیروی پشتیبانی شامل چندین دستگاه تانک و خودروی زرهی و چند گردان نیروی زمینی به مناطق مرزی با غزه اعزام کرد. همچنین از روز گذشته تا کنون چندین سامانه پدافندی جدید گنبد آهنین در شهرک‌های نزدیک غزه مستقر شده‌اند.

سخنگوی ارتش این رژیم با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که طی حملات روز گذشته تا امروز، به بیش از 150 هدف متعلق به جنبش مقاومت اسلامی «حماس» حمله کرده‌اند. همچنین ساختمان شبکه «الاقصی» در مرکز شهر غزه در بمباران صهیونیست‌ها به‌طور کامل نابود شد. گزارشات اولیه از شهادت 12 فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر حکایت دارد.

ژنرال «کامل ابو رکن» هماهنگ‌کننده امور رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی با هشدار به ساکنان غزه، مدعی شد که حماس از «خط قرمز» عبور کرده و تل‌آویو نیز به اجرای شدیدترین حملات علیه آنها ادامه خواهد داد.

«موتی یوگِو» عضو کمیته امور خارجی و نظامی پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به ناکارآمدی روشی که ارتش برای مقابله با پاسخ موشکی مقاومت درپیش گرفته، اذعان کرد: «باید حقیقت را بگوییم. بیش از آنکه حماس از ما بترسد، دولت اسرائیل و ارتش از حماس می‌ترسد».

وی سپس با تهدید سران مقاومت به ترور، گفت: «بدون ازبین بردن سران تروریسم، ما نمی‌توانیم معضل غزه را حل کنیم. این یک الزام برای دولت و ارتش اسرائیل است تا انجام شود».

«رونن مانلیس» سخنگوی ارتش این رژیم با اعلام توقف مذاکره با میانجی‌های بین‌المللی درخصوص توافق آتش‌بس در غزه، گفت: «حماس 20 هزار فروند راکت و موشک در اختیار دارد».

وی همچنین اعلام کرد که طی ساعات پیش، چند شناور دریایی متعلق به حماس را در نزدیکی ساحل غزه منهم کرده‌اند.
طبقه بندی: روش های نظامی،  محاصره،  رژیم صهیونیستی چه می کند؟،  مقاومت، 

تاریخ : سه شنبه 22 آبان 1397 | 03:30 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شهادت کودک فلسطینی مجروح شده در جنگ سال 2014
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

محمد نصر الریفی کودک 12 ساله فلسطینی که در

جنگ 51 روزه در غزه در سال 2014 زخمی شده 

بود، امروز شنبه در بیمارستان به شهادت رسید.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این کودک

 فلسطینی طی 4 سال گذشته با دستگاه تنفس

 مصنوعی زنده بود و وضعیت بسیار وخیمی داشت.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی در

جریان جنگ 51 روزه منزل خانواده این کودک 

فلسطینی در شمال شهر غزه را بمباران کرده بود

 که طی آن پدر، برادر و 4 پسر عموی او به شهادت

 رسیده بودند.
طبقه بندی: کودکان و نوجوانان فلسطینی،  اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : شنبه 12 آبان 1397 | 02:05 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
لحظه لحظه با تظاهرات بازگشت/ زخمی شدن 32 فلسطینی
تظاهرات بازگشت
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

هزاران فلسطینی برای شرکت در سی و دومین جمعه

 تظاهرات بزرگ بازگشت راهی نواحی مرزی باریکه غزه

 شده‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تظاهرات 

بازگشت امروز تحت عنوان "ملت ما وعده شوم بالفور 

را حذف خواهد کرد" در حال برگزاری است.

تا این لحظه به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی 

شدند.

نظامیان ارتش صهیونیستی با شلیک گسترده گلوله

 و گاز اشک‌آور سعی دارند تا تظاهرات کنندگان

 فلسطینی را عقب رانده و مانع از پیشروی آنان به

 سمت موانع مرزی شوند.

هیئت امنیتی مصری که روز گذشته وارد باریکه غزه

 شده است، نیز هم اکنون در اردوگاه بازگشت در شرق

 جبالیا واقع در شمال نوار غزه حاضر شده است.

لازم به ذکر است که از آغاز تظاهرات بزرگ بازگشت در

 30 مارس گذشته تاکنون  بیش از 220 فلسطینی به

شهادت رسیده و 23 هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند

 که حال صدها نفر از آنان وخیم است.
طبقه بندی: انتفاضه،  انتفاضه سوم،  کاروان الی بیت المقدس ، راهپیمایی جهانی به سوی قدس،  کودکان و نوجوانان فلسطینی،  اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : شنبه 12 آبان 1397 | 02:02 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
بازدید وزیر ورزش رژیم صهیونیستی از مسجد ابوظبی
مری ریگیف
ابوظبی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

وزیر ورزش و فرهنگ رژیم صهیونیستی که همراه با تیم جودوی این رژیم به امارات سفر کرده است، از مسجدی در ابوظبی بازدید کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از پایگاه خبری عبری زبان "والا"، "مری ریگیف" به دعوت رسمی شیخ محمد نماینده دولت امارات از مسجد شیخ زاید بن سلطان در ابوظبی بازدید کرد.

ریگیف در جریان بازدید از مسجد شیخ زاید گفت که این مسجد نمایشگر برادری و صلح برای همه است.

لازم به ذکر است که سفر این وزیر اسرائیلی و تیم ورزشی رژیم

 صهیونیستی به امارات واکنش های گسترده ای را در میان حامیان

 مسئله فلسطین در پی داشته است، چرا که این اقدام در راستای 

عادی سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم انجام گرفته است.تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1397 | 11:18 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
در 60 امین روز اعتصاب غذایش؛دادگاه صهیونیستی اسیر خضر عدنان را به 1 سال حبس محکوم کرد
خضر عدنان
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

مدیر دایره حقوقی کانون حمایت از اسرای فلسطینی اعلام کرد که دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی در شهر قدس "سالم" امروز دوشنبه خضر عدنان از رهبران اسیر جنبش جهاد اسلامی در زندان صهیونیستی را به 1 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جواد بولس ضمن اشاره به این مطلب، خاطرنشان ساخت که خضر عدنان از 2 ماه پیش در اعتراض به بازداشت ظالمانه اش دست به اعتصاب غذا زده و به همین خاطر نیز حالش وخیم است.طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : سه شنبه 8 آبان 1397 | 03:14 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
در راهپیمایی لغو محاصره غزه؛یک فلسطینی به شهادت رسید و ده ها تن دیگر زخمی شدند
راهپیمایی دریایی
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه امروز دوشنبه به شرکت کنندگان در راهپیمایی دریایی لغو محاصره نوار غزه حمله کردند. 
به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از غزه، در پی این تجاوز یک فلسطینی به شهادت رسید و ده ها تن دیگر زخمی شدند. 
وزارت بهداشت و درمان نوار غزه اعلام کرد که این شهید محمد عبدالحی ابوعباده 27 ساله از ساکنان اردوگاه الشاطی می باشد.
این راهپیمایی برای 14 امین بار و به منظور حمایت از تظاهرات بازگشت آوارگان فلسطینی و لغو محاصره باریکه غزه برگزار می شود.طبقه بندی: کاروان الی بیت المقدس ، راهپیمایی جهانی به سوی قدس، 

تاریخ : سه شنبه 8 آبان 1397 | 03:13 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شصت و دومین سالروز کشتار وحشیانه کفرقاسم
کفرقاسم
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

62 سال پیش در چنین روزی ارتش رژیم صهیونیستی دست به کشتار وحشیانه ای علیه ساکنان شهرک کفرقاسم در فلسطین اشغالی 1948 زد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی در 29 اکتبر سال 1956 در جریان حمله سه گانه علیه مصر، کشتار بی رحمانه ای را در حق ساکنان شهرک کفرقاسم مرتکب شد که هدف از آن فراری دادن ساکنان این منطقه به سمت روستاهای مجاور و اردن بود.

در همین راستا، روز گذشته مراسمی به منظور یادبود قربانیان این حادثه در شهرک کفرقاسم برگزار شد.

عادل بدیر شهردار کفرقاسم در سخنانی در این مراسم تصریح کرد 

که ما هرگز این روز شوم را فراموش نمی کنیم و تا روز قیامت از 

جنایتکاران نخواهیم گذشت و برای گرامیداشت یاد شهدا هر ساله 

این مراسم را برگزار خواهیم کرد.

از سوی دیگر، رئیس کمیته پیگیری امور فلسطینیان ساکن سرزمین های

 اشغالی 1948 خواستار تحقیق مجدد در مورد این جنایت در سایه 

اعتراف سیسخار شدمی افسر گارد مرزی ارتش صهیونیستی به قتل

 فلسطینیان در مصاحبه با روزنامه هاآرتص شد. او قبل از مرگش در

 گفتگو با این روزنامه عبری زبان اعتراف کرد که هدف از این جنایت،

 ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینیان ساکن سرزمین های

 اشغالی 1948 و واداشتن آنان به فرار از محل زندگی خود و رفتن

 به سمت اردن بوده است.

محمد برکه اظهار داشت که در سایه اعتراف این مسئول سابق 

اسرائیلی، باید تحقیقات گسترده انجام شود تا رژیم صهیونیستی

 رسما به مسئولیت خود در رابطه با ارتکاب این جنایت اعتراف کند و

 عاملان این جنایت نیز محاکمه شوند.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی 29 اکتبر سال 1956

 مقررات منع رفت و آمد را در شهرک کفرقاسم برقرار کرد و ساکنان 

این شهرک که از این مسئله خبر نداشتند، در باغات زیتون مشغول

 کار بودند و هنگام بازگشت به خانه، نظامیان اسرائیلی به محض

 مشاهده کشاورزان فلسطینی، آن ها را به گلوله بستند که در 

این جنایت 49 نفر زن و مرد و کودک به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی چندین ماه این شهرک را به محاصره درآورد و 

به ساکنان آن اجازه خروج نمی داد و اینگونه بر این جنایت 

سرپوش گذاشت تا اینکه لطیف دوری فعال چپ گرا توانست 

پس از دیدار با مجروحان این جنایت در بیمارستان بیلنسون

 شواهدی را در مورد این جنایت جمع آوری کند. توفیق طوبی 

و مئیر فلنر دو نماینده حزب کمونیست نیز توانستند از موانع 

امنیتی عبور کرده و وارد شهرک کفر قاسم شوند و شواهد 

و مدارکی را در مورد این جنایت پس از دیدار با ساکنان آن جمع آوری

 کنند و در نهایت این جنایت رسانه ای شد.

در نهایت رژیم صهیونیستی برای سرپوش نهادن بر این جنایت 

و فرونشاندن آتش خشم فلسطینیان، شماری از نیروهای

 گارد مرزی را به طور صوری محاکمه کرد و آن ها را به چندین 

سال زندان محکوم کرد اما 4 سال پس از این جنایت، تمامی 

مجرمان مورد عفو واقع شده و آزاد شدند.
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : سه شنبه 8 آبان 1397 | 03:10 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شهادت 14 فلسطینی در تجاوزات 3 روز گذشته
حماس و جهاد اسلامی: استعفای لیبرمن یعنی اعتراف دشمن به شکست در غزه
ویدئویی تازه منتشر شده از لحظه کشته و زخمی شدن نظامیان صهیونیستی در عملیات "کمین پرچم
شلیک 400 راکت به سرزمین‌های اشغالی/ حداقل 3 کشته و 85 زخمی براثر پاسخ موشکی مقاومت/ چراغ سبز نتانیاهو برای تشدید حملات به غزه
شهادت کودک فلسطینی مجروح شده در جنگ سال 2014
لحظه لحظه با تظاهرات بازگشت/ زخمی شدن 32 فلسطینی
بازدید وزیر ورزش رژیم صهیونیستی از مسجد ابوظبی
دادگاه صهیونیستی اسیر خضر عدنان را به 1 سال حبس محکوم کرد
یک فلسطینی به شهادت رسید و ده ها تن دیگر زخمی شدند
شصت و دومین سالروز کشتار وحشیانه کفرقاسم
مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده در نشست شورای مرکزی ساف
قاشقچی: هر کس از قدس چشم پوشی کند، حرمین شریفین را هم واگذار می کند
بیانیه اتاق عملیات مشترک گروه های مقاومت پیرامون حملات امروز به غزه
بیانیه اتاق عملیات مشترک گروه های مقاومت پیرامون حملات امروز به غزه
آرام کردن اوضاع؟!سالروز پیروزی مقاومت، سالروز اسلوی ننگین
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 776 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.