تبلیغات
~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 12:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
ایهم صباح؛ کودکی مظلوم که به 35 سال حبس محکوم شد
أیهم صبّاح
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

دادگاه رژیم صهیونیستی "ایهم صبّاح" نوجوان 17 ساله فلسطینی را که از سه سال پیش در زندان های صهیونیستی به سر می برد، به 35 سال حبس و پرداخت غرامت مالی یک میلیون شکلی (250 هزار دلار) محکوم و او را به تلاش برای زخمی کردن نظامیان صهیونیست در مجتمع صهیونیست نشین "رامی لیوی" در شرق رام الله در سال 2015 متهم کرد. در آن زمانف یک نظامی صهیونیستی در حادثه مذکور به هلاکت رسیده بود.
مجروحیت و اسارت

رژیم صهیونیستی در زمان وقوع حادثه مذکور به 

وارد کردن زخم های عمیق به صبّاح و دوستش؛ 

عمر ریماوی در اثر تیراندازی نظامیان خود بسنده 

نکرد، بلکه اقدام به بازداشت آنها با زخم های 

شدید و خطرناک کرد و این در حالی است که برخی

 طرف ها از شهادت آنها خبر داده بودند.

ایهم در جریان تیراندازی نظامیان صهیونیست از 

ناحیه کتف راست و پای چپش زخمی شده بود 

که این مساله منجر به قطع رگ دست وی و انجام 

عمل جراحی بر روی رگ دستش شد و بعدا 

توانست به تدریج بهبودی خود را بازیابد و بتواند

 بر روی پاهایش بایستد.

سنگین ترین حکم

"باسم صبّاح" پدر این کودک در گفتگو با "مرکز 

اطلاع رسانی فلسطین" اعلام کرد که این حکم 

سختگیرانه علیه ایهم، نخستین حکم صادره علیه

 یک کودک کم سن و سال به شمار می رود و 

نشانگر تفکر حاکم بر رژیم صهیونیستی و ارزش ها 

و نژادپرستی آن است و این رژیم می خواهد قدرت

 و مقررات ظالمانه خود را بر ملت فلسطین تحمیل کند.

وی افزود: ایهم نخستین کودک فلسطینی است که

 چنین حکم سختگیرانه ای در تاریخ رژیم 

صهیونیستی علیه وی صادر می شود و این عدد

 برای ما بسیار سنگین است، اما به حول و قوه الهی،

 ایهم در آینده نزدیک به همراه دیگر اسرای فلسطینی

 آزاد خواهد شد و ما معتقدیم که این رژیم به هر شیوه

 ممکن نابود خواهد شد.

روحیه بالا

پدر این کودک مجروح و اسیر فلسطینی هم از حکم 

ظالمانه رژیم صهیونیستی ناراحت بود، درباره روحیه 

فرزند خود اظهار داشت که «شکر خدا روحیه ایهم 

بالاست و وی همتی قوی دارد و از زمان بازداشتش 

در سال 2015 تاکنون این روحیه وی تضعیف نشده 

است، بلکه هر وقت ما به دیدار وی می رویم، به ما

 هم انرژی مثبت و روحیه بالایی می دهد.

صبّاح تاکید کرد که «وکیل ایهم به من می گوید که 

وی با خنده وارد دادگاه شد و با همان حالت خندان 

هم از دادگاه خارج شد و توجهی به حکم ظالمانه و

 سال های طولانی محکومیت و مبلغ غرامت مالی 

سنگین صادره علیه خود نداشت.»

فشار رسانه ای و حقوقی

پدر ایهم صبّاح همچنین از حجم حمایت رسانه ها و 

مراکز حقوقی از ماجرای پسرش که به عنوان یک

 کودک حکم ظالمانه ای علیه وی صادر شده است، 

ابراز خرسندی کرد، اما در عین حال، خواستار 

راه اندازی تحرک حقوقی و انسانی در عرصه بین المللی

 و عربی برای حمایت از ماجرای پسرش و تمامی 

کودکان و زنان و بیماران دربند زندان های صهیونیستی 

شد.

وی افزود:«متاسفانه رژیم صهیونیستی با استفاده از

 قوانین انسان دوستانه و بین المللی، آزادانه حرکت

 می کند؛ چرا که هیچ فشاری از سوی جهان عرب و 

جامعه بین المللی علیه آن اعمال نمی شود تا 

تجاوزاتش را متوقف کند و تمامی داستان هایی که

 از داخل بازداشتگاه ها می رسد، حاکی از این است

 که رژیم صهیونیستی تا حد زیادی این منشورها و 

معاهدات بین المللی را زیر پا می گذارد.»

شخصیتی قوی

ایهم سنی کم و چهره‌ای معصوم دارد اما از شخصیتی

 قوی برخوردار است که باعث می شود در برابر رژیم 

صهیونیستی و قوانین و احکام ظالمانه آن بایستد؛ 

به طوری که شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی 

قبلا مصاحبه ای با وی در داخل زندان ترتیب داده بود

 که در جریان آن حاضر به بیان این مساله نشد که 

«از آنچه که انجام داده، پشیمان است»، بلکه تاکید

 کرد که حتی پس از گذشت 3 سال از بازداشتش،

 بر موضع خود تاکید خواهد کرد؛ چرا که صاحب این

 مسئله است.

وی در جریان گفتگو تاکید کرد که «ما نسلی مقاوم 

هستیم که با فرهنگ مقاومت بزرگ شده ایم. آنها 

فکر می کردند که کسی پیدا نمی شود مقاومت کند

 و وقتی در جریان انتفاضه دوم سعی در ریشه کن 

کردن مبارزان را داشتند، ما نوزادان تازه متولد شده 

بودیم، اما بعد از آنها پرچم مقاومت را در دست گرفتیم.»

ایهم در جریان گفتگو با شبکه 2 تلویزیون رژیم 

صهیونیستی خاطر نشان کرد که هیچ گونه دشمنی

 با یهودیان ندارد، بلکه تنها با یهودیان اشغالگر سرزمین

 فلسطین دشمن است و با وجود برتری در تحصیلاتش،

 دست به این عملیات زده است و نه تنها هیچ مشکل

 اجتماعی ندارد، بلکه با علم و آگاهی قدم در راه اجرای

 عملیاتی گذاشته است که امکان شهادتش در آن وجود

 داشت.»

ایهم صبّاح متولد 10 مه سال 2001 است و در زمان 

بازداشت در کلاس نهم حضور داشت. پدر و مادر وی

 اهل شهرک قفین در شمال طولکرم واقع در شمال 

کرانه باختری هستند. ایهم بزرگترین پسر این خانواده

 4 نفره؛ متشکل از پدر و مادر، ایهم و برادرش محمد 

است و پدرش پس از تحصیل در دانشگاه بیرزیت، به 

شهر رام الله نقل مکان کرده بود و معلم علوم و ریاضیات

 در این شهر است.
طبقه بندی: کودکان و نوجوانان فلسطینی،  اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : جمعه 21 دی 1397 | 04:16 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
رای مثبت پارلمان فلسطین به سلب صلاحیت سیاسی محمود عباس
عباس
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

مجلس قانونگذاری فلسطین امروز چهارشنبه با اکثریت آراء گزارش کمیسیون سیاسی این مجلس در خصوص سلب صلاحیت سیاسی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به تصویب رساند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، احمد بحر معاون اول رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در آیین گشایش جلسه امروز مجلس که در شهر غزه برگزار شده بود، با ایراد نطقی تاکید کرد که عباس فاقد صلاحیت قانونی، حقوقی، اخلاقی و انسانی برای باقی ماندن در منصبش است.  
وی خاطرنشان ساخت: امتیازدهی های سیاسی مجانی عباس به رژیم
 صهیونیستی، اقدامات خصمانه وی علیه مقاومت فلسطین، فخرفروشی
 او به همکاری امنیتی با این رژیم و تروریسم خواندن فرزندان ملت 
فلسطین همگی حکایت از عدم صلاحیت امنیتی و سیاسی و ملی وی 
برای باقی ماندن در سمت ریاست تشکیلات رام الله دارد. 
وی تصریح کرد که محمود عباس به اقدامات خصمانه خود علیه ملت 
فلسطین برای فراهم آوردن بستر اجرای طرح آمریکایی در زمینه
 حذف مسئله فلسطین ادامه می دهد و تصمیم اخیر وی برای خارج
 کردن کارمندانش از گذرگاه رفح طرحی خطرناک برای جداسازی
 نوار غزه از کرانه باختری و تلاشی در راستای بسترسازی برای
 اجرای صلح آمریکایی موسوم به معامله قرن و همسویی با رژیم
 اشغالگر قدس است. 
وی از سازمان های حقوق بشر، اتحادیه عرب، کشورهای عربی
 و اسلامی، پارلمان های این کشورها، سازمان همکاری اسلامی 
و آزادگان جهان خواست تا در قبال عدم مشروعیت تداوم 
ریاست عباس بر تشکیلات رام الله موضعی روشن و شفاف اتخاذ کنند. 
وی از طرف مصری به عنوان ناظر روند آشتی ملی خواست 
تا جلوی تشدید وخامت اوضاع داخلی و بحران درونی فلسطین
 را بگیرد، بحرانی که مولود سیاست های ظالمانه عباس است. 
وی همچنین از گروه های فلسطینی و نهادهای داخلی خواست 
برای تشکیل جبهه نجات ملی جهت تدوین طرح جامع راهبردی
 به منظور نجات پروژه ملی فلسطین فراخوان برپایی نشست
 فراگیر دهند.
از سوی دیگر، صلاح بردویل رئیس کمیسیون سیاسی پارلمان
 فلسطین گفت که اقدامات ظالمانه و خصمانه عباس لزوم 
سلب صلاحیت سیاسی وی را می طلبد. 
وی افزود که اقدام عباس به قطع حقوق کارمندان نوار غزه و 
گرسنه نگه داشتن فرزندان آنان یک جرم است که به حکم 
قانون باید محاکمه ومجازات گردد. 
وی از تمامی پارلمان ها خواست تا از تعامل با هیات های تشکیل
 یافته از عباس خودداری کنند.طبقه بندی: الخلیل و رام الله، 

تاریخ : جمعه 21 دی 1397 | 04:13 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
آزادی یک بانوی فلسطینی پس از دو ماه بازداشت در زندان های تشکیلات
سهی جباره
نابلس _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین "سهی جباره" یکی از بازداشت شدگان سیاسی در زندان های خود را پس از 2 ماه بازداشت و شکنجه آزاد کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، "بدران جباره" پدر این بانوی بازداشت شده فلسطینی در گفتگو با مرکز اطلاع رسانی فلسطین اظهار داشت که سرویس های امنیتی تشکیلات رام الله عصر امروز چهارشنبه دخترش را آزاد کرده اند.

وی خاطر نشان کرد که دخترش در بیمارستان 

نجاح شهر نابلس تحت مداوا و معاینات پزشکی

 قرار گرفته است و عصر امروز کنفرانسی مطبوعاتی

 برای تشریح کامل جزئیات آزادی این دختر بازداشت

 شده فلسطینی برگزار خواهد شد.

این بانوی فلسطینی اهل روستای "ترمسعیا" در 

شمال رام الله واقع در وسط کرانه باختری است و

 3 فرزند دارد. وی علاوه بر تابعیت فلسطینی، دارای

 تابعیت آمریکایی و پانامایی نیز می باشد و در 

اعتراض به بازداشت و شکنجه خود توسط سرویس

 های امنیتی تشکیلات خودگردان، از 22 نوامبر 

گذشته دست به اعتصاب نامحدود غذا زده بود.
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 

تاریخ : جمعه 21 دی 1397 | 04:10 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
ارسال دهها بالون بمبگذاری شده از باریکه غزه به سمت اراضی اشغالی سال 48
آتش سوزی در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

رسانه های صهیونیستی امروز چهارشنبه از ارسال دهها بالون "بمبگذاری شده" از باریکه غزه به سمت اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین خبر دادند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطی به نقل از پایگاه صهیونیستی "حدشوت 24" یکی از بالون ها بر  فراز ایستگاه قطر اسدوروت دیده شد که به سمت شهرک نتیووت حرکت می کرد و لحظاتی بعد از دید نظامیان صهیونیست ناپدید شد.

در همین راستا، منابع محلی از وقوع آتش سوزی گسترده در مراتع اطراف پایگاه نظامی "صوفا" در 

شرق رفح در اثر ارسال بالون های آتش زا از باریکه

 غزه خبر دادند.

جوانان فلسطینی از بادبادک ها و بالون های آتش 

زا به عنوان وسیله ای برای رساندن شعله های 

آتش به شهرک های صهیونیست نشین اطراف 

باریکه غزه استفاده می کنند و این شیوه مقاومتی

 که از زمان آغاز تظاهرات های حق بازگشت و لغو 

محاصره در شرق غزه در تاریخ 30 مارس گذشته 

شدت گرفته است و واکنشی به سرکوبگری 

نظامیان صهیونیست علیه تظاهرات های حق

 بازگشت به شمار می روند، خسارت های زیادی 

را به رژیم صهیونیستی و شهرک های صهیونیست

 نشین اطراف غزه وارد کرده است.تاریخ : جمعه 21 دی 1397 | 04:08 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
ابوعبیده:آینده مقاومت در کرانه باختری با گلوله های آزادگان مشخص می شود
ابو عبیده سخنگوی گردان های قسام
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سخنگوی گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" اعلام کرد که کرانه باختری عمق واقعی و بعدی مهم در معادله رویارویی با رژیم صهیونیستی در آینده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ابو عبیده در فایلی ویدیوئی که از طریق برنامه "أرض رصوان" از شبکه ماهواره ای الاقصی به مناسبت سالروز شهادت "یحیی عیاش" از  فرماندهان شهید گردان های قسام پخش شد، خاطر نشان کرد که «یحیی عیاش اثری بزرگ و نقطه عطفی در تاریخ 

منازعه با رژیم صهیونیستی بر جای گذاشت

 که نسل های بعدی هم آنرا حس خواهند کرد.»

وی افزود:« شهادت عیاش باعث تبدیل وی به

 یک الگوی زنده شد که شاگردان وی در کرانه

 آزادگان همچنان در مسیرش گام بر می دارند»

 و ما در سالروز شهادت مهندس (عیاش) بر

 عهد و پیمان خود هستیم.

ابو عبیده در بخش دیگری از سخنان خود به 

تمامی شهرها، روستاها و آزادگان فلسطینی

 در کرانه باختری که به وظیفه مقدس خود در

 دفاع از سرزمین شان پایبند هستند، درود 

فرستاد و گفت:« در سالروز شهادت مهندس،

 به عزیزان مان در کرانه باختری می گوییم که

 ما بر سر عهد و پیمان خود هستیم، پس 

شما هم بر پیمان خود پایبند بمانید. راه وفاداری

 به عیاش ادامه رسالت وی و بر دست گرفتن

 پرچمش است... حملات غافلگیر کننده شما

 به اشغالگران را که باعث تضعیف توان و قدرت

 آن می شود، تبریک می گوییم.»

سخنگوی قسام همچنین اظهار داشت که 

«آینده مقاومت در کرانه باختری را ضربات 

آزادگان و گلوله های انقلابی هایی که 

همچنان دندان روی جگر گذاشته و به وظیفه

 مقدس خود در دفاع از سرزمین خود پایبند 

مانده و با موج محکومیت و تحریک و تهدید 

مقابله می کنند، رقم می خورد.»

وی افزود: هر گلوله ای که شاگردان مهندس

 شلیک می کنند، شکاف جدیدی در راستای

 آزاد سازی قدس و مسجد الاقصی ایجاد 

می کند. ابو عبیده با نثار درود به ساکنان 

کرانه باختری اعلام کرد که «خوش به حال

 اهالی مبارز کرانه باختری و فرزندان دلاور 

تحت تعقیب اشغالگران در خیابان های کرانه

 باختری. حملات دردآور و برق آسای شما 

را که حساب و کتاب اشغالگران را به هم 

ریخته و نیروی آنها را تضعیف کرده و رژیم شان 

را زمین گیر نموده و طرح هایشان را به 

شکست کشانده است، تبریک می گوییم.»

سخنگوی گردان های قسام همچنین اعلام 

کرد که «شهید مهندس یحیی عیاش نقطه 

عطفی در تاریخ منازعه با اشغالگران بود که

 نشان داد ملت تحت اشغال به صورت ذاتی

 و ارادی راه مقاومت را در پیش می گیرد و 

وجدان ملت آن را به تداوم تلاش برای ارائه 

الگوه های منحصر به فرد سوق می دهد و 

این ملت برای مقاومت در برابر اشغالگرانی

 که سرزمین، نوامیس و مقدساتش را آماج

 حملات قرار داده است، از کسی اجازه 

نمی گیرد.»تاریخ : جمعه 21 دی 1397 | 04:04 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شطرنج‌باز ایرانی حاضر به رقابت با حریف اسرائیلی نشد و دوم شد
آرین غلامی
تهران ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

 آرین غلامی در مسابقات برق آسای جام ریلتون سوئد با کسب ۷ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آرین غلامی نوجوان 17 ساله ایرانی با شرکت در مسابقات شطرنج سوئد در بخش برق‌آسا از مجموع 6 مسابقه موفق به کسب 6 برد و امتیاز شد امّا در دور هفتم از مسابقه با نماینده رژیم اشغالگر قدس امتناع کرده و قهرمانی و جوایز آن را از دست داد و به مقام نائب قهرمانی نائل شد.

نماینده فرانسه با ۸ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و نماینده رژیم صهیونیستی با ۷ امتیاز بعد از غلامی در رده سوم قرار گرفت.

وی بامداد امروز به ایران بازگشت و دانشجویان بسیج ‌دانشجویی 

دانشگاه امام صادق‌(علیه‌السلام) با حضور در فرودگاه به استقبال

 این نوجوان انقلابی رفتند.

غلامی در جمع دانشجویان گفت: این کار را در حمایت از مردم

 فلسطین و نوجوانان مظلوم فلسطینی انجام دادم. در مسابقات

 تنها بودم و این تصمیم را خودم گرفتم.
طبقه بندی: میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 

تاریخ : دوشنبه 17 دی 1397 | 07:51 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
اسیر کریم یونس وارد 37 امین سال اسارت خود شد
اسیر کریم یونس در سال 1983 اسیر شد و به دلیل مقاومت در مقابل اشغالگری به حبس ابد محکوم شد
چند سال پیش پدرش درگذشت 

كریم یونس
الرابط المختصر
رام الله - المركز الفلسطینی للإعلام

دخل الأسیر كریم یونس من قریة عارة فی الأراضی المحتلة عام 1948م؛ عامه الـ 37 فی معتقلات الاحتلال الإسرائیلی.

ولفت نادی الأسیر إلى أن الأسیر یونس ولد فی تاریخ 23 تشرین الثانی/ نوفمبر 1958م، وهو الابن الأكبر فی العائلة.

اُعتقل یونس فی السادس من كانون الثانی/ ینایر عام 1983م، وفی حینها كان یبلغ من العمر (25 عامًا)، وحُكم علیه بالسّجن المؤبد بتهمة مقاومته للاحتلال، وخلال فترة اعتقاله مرت العدید من الأحداث التاریخیة على الساحة الفلسطینیة، ونُفذت العدید من صفقات تبادل الأسرى والإفراجات التی تمت فی إطار المفاوضات، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنه خلالها.

وفی عام 2013م وفی ذكرى اعتقاله الـ 30 توفی والده، وبقیت والدته تنتظم فی زیارته فی معتقل "هداریم" حتى نقله قبل عامین إلى "النقب الصحراوی"؛ حیث تعذر علیها الزیارة بسبب وضعها الصحی، وتمكنت مؤخراً من زیارته بعد نقله مجدداً إلى معتقل "هداریم".  

یُشار إلى أن الأسیر یونس واحد من ضمن (27) أسیرًا اعتُقلوا قبل توقیع اتفاقیة أوسلو، من بینهم 12 أسیراً من الأراضی المحتلة عام 1948م وهم: كریم یونس، وماهر یونس، وإبراهیم أبو مخ، ورشدی أبو مخ، وولید دقة، وإبراهیم بیادسة، وأحمد أبو جابر، وبشیر الخطیب، وإبراهیم اغباریة، ومحمد سعید اغباریة، ویحیى اغباریة، ومحمد جبارین.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم فی آذار عام 2014م، ضمن مسار المفاوضات؛ علماً أن هناك مجموعة من الأسرى اُعتقلوا قبل أوسلو وأُفرج عنهم فی صفقة وفاء الأحرار، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم عام 2014م، منهم الأسیر نائل البرغوثی الذی قضى ما مجموعه فی معتقلات الاحتلال (39) عاماً.طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : دوشنبه 17 دی 1397 | 07:46 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

فلسطین خواستار کشف تونل‌های زیر مسجدالاقصی شد

فلسطین خواستار کشف تونل‌های زیر مسجدالاقصی شد
 دوشنبه 17 دی 1397 - 14:37
تشکیلات خودگردان فلسطین از سازمان ملل خواست تیمی با هدف کشف تونل‌های صهیونیستی حفر شده در زیر مسجدالاقصی تشکیل شود.

العالم - فلسطین اشغالی

تشکیلات خودگردان خواستار تشکیل تیمی بین‌المللی برای کشف تونل‌هایی شد که رژیم صهیونیستی در زیر مسجدالاقصی حفر کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری «سما»، «عدنان غیث» استاندار فلسطینی قدس (رژیم صهیونیستی نیز استانداری برای قدس تعیین کرده) در بیانیه‌ای از سازمان ملل خواست تیمی تشکیل شود که تونل‌‌های زیر مسجدالاقصی، اطراف بخش قدیمی این شهر و نیز «سلوان» در شرق قدس را کشف کند.

غیث در ادامه پیرامون خطرناک بودن اقدامات رژیم صهیونیستی درباره تغییرات تاریخی در شهر قدس هشدار داد و تأکید کرد سازمان ملل باید به وظیفه خود در قبال این شهر عمل کند.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان نیز درباره خطرات ناشی از توطئه‌های جمعیت‌های شهرک‌سازی در قبال قدس و مسجدالاقصی هشدار داد و خواستار آن است که با این توطئه‌ها با جدیت برخورد شود.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان سپس اعلام کرد رژیم صهیونیستی و جمعیت‌های شهرک‌سازی جنگ یهودی‌سازی گسترده‌ای علیه قدس و اطراف آن به راه انداخته‌اند.

حفار‌‌ی‌ها به صورت کاملا محرمانه در اطراف مسجدالاقصی حفر می‌شود؛ تصویربرداری در این منطقه ممنوع و در برابر عموم ممنوع است.

در برخی موارد این حفاری‌ها باعث ایجاد ترک در دیوار منازل فلسطینی‌ها در منطقه مورد نظر و نشست زمین شده است.
طبقه بندی: مسجدالاقصی،  الخلیل و رام الله، 

تاریخ : دوشنبه 17 دی 1397 | 07:42 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

هاآرتص: ایران پیچیده‌تر و قدرتمندتر از آن است که اسرائیل بتواند شکستش دهد

هاآرتص: ایران پیچیده‌تر و قدرتمندتر از آن است که اسرائیل بتواند شکستش دهد
 دوشنبه 17 دی 1397 - 15:01
یک روزنامه صهیونیستی با توصیه به کابینه رژیم صهیونیستی برای الهام‌گرفتن از سند جدید چشم‌انداز 50 ساله ایران، اذعان کرد که ایران پیچیده‌تر و قدرتمندتر از آن است که بتوان شکستش داد.

العالم ایران

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» چاپ فلسطین اشغالی در یادداشتی به بررسی سند جدید چشم‌انداز 50 ساله جمهوری اسلامی ایران پرداخته و اذعان کرد که کشور ایران، پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنی است که تل‌آویو تاکنون با آن مواجه بوده است.

در ابتدای این یادداشت، به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال 2014 (هجدهم شهریور 1394) مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهید دید، اشاره شده و نویسنده به کابینه اسرائیل پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از نابودی، سند چشم‌انداز 50 ساله‌ای مشابه ایران، برای این رژیم تدوین کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22 مهر امسال (1397) سند چشم‌انداز جدیدی، این بار با دوره‌ای 50 ساله، برای جمهوری اسلامی منتشر کردند که در آن بر لزوم جای گرفتن ایران در پنج کشور اول جهان از نظر علمی و فناوری و هفت کشور برتر دنیا در حوزه پیشرفت و عدالت تاکید شده بود.

هاآرتص ضمن تاکید بر لزوم حفظ امنیت و بازدارندگی رژیم صهیونیستی طی سال‌های آینده، می‌نویسد: «ایران پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنی است که اسرائیل با آن روبه‌رو بوده است، یک حکومت دینی با چشم‌انداز طولانی‌مدت».

این روزنامه با لازم دانستن افزایش تاب‌آوری رژیم صهیونیستی جهت مقابله موثر با جمهوری اسلامی ایران، اذعان کرد: «ایران حقیقتا اولین دشمن (اسرائیل) است که بیش از حد قدرتمند و بزرگ است که بتوان شکستش داد».

در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه ایران سیاست «جنگ فرسایشی تا زمان نابودی» را علیه رژیم صهیونیستی درپیش گرفته، آمده است: «پس اسرائیل باید نوعی استراتژی امنیت داخلی در نظر بگیرد که بهترین تناسب را با چنین تقابل طولانی مدت جدیدی داشته باشد».

هاآرتص ضمن تکرار اتهامات علیه برنامه هسته‌ای ایران، نوشت: «تعدادی از بازیگران منطقه‌ای در حال تاسیس رآکتورهای اتمی هستند... پس این احتمال فزاینده وجود دارد که اسرائیل در چند دهه پیش رو، با سناریوی کابوس‌وار خاورمیانه‌ هسته‌ای مواجه شود».

نویسنده این یادداشت که خود پیشتر معاون مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بوده، در پایان با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی ایران از هم‌اکنون مقاوم‌سازی جمهوری اسلامی در برابر طوفان‌های مختلف را آغاز کرده، نوشت که تل‌آویو هم باید به‌جای پرداختن به دعواهای سیاسی و حزبی، از همین امروز تدوین مسیر آتی را آغاز کند.
طبقه بندی: صهیونیست ها و نداشته ها، 

تاریخ : دوشنبه 17 دی 1397 | 07:36 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

زخمی شدن ده‎‌ها فلسطینی در چهل و یکمین تظاهرات حق بازگشت در باریکه غزه

زخمی شدن ده‎‌ها فلسطینی در چهل و یکمین تظاهرات حق بازگشت در باریکه غزه
 جمعه 14 دی 1397 - 17:53
هزاران فلسطینی ساکن باریکه غزه امروز نیز همانند جمعه های دیگر در تظاهرات بزرگ حق بازگشت در مرزهای باریکه غزه شرکت کردند.

العالم فلسطین اشغالی

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز با حمله به فلسطینی های شرکت کننده در چهل و یکمین جمعه تظاهرات بزرگ حق بازگشت در شرق غزه، 8 فلسطینی را مجروح کردند.

ده‌ها تن نیز در حملات نیروهای اشغالگر صهیونیست مصدوم یا براثر استنشاق گازهای سمی-دودزا دچار حالت خفگی شدند.

کمیته عالی ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره باریکه غزه، در بیانیه ای عموم فلسطینیان را به مشارکت گسترده در تظاهرات امروز دعوت کرد.

تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه "مقابله با عادی‌سازی روابط" برگزار شد.

خبرنگار العالم حاضر در مرزهای غزه گزارش داد که سربازان اشغالگران همچون هفته های گذشته با شلیک گلوله های پلاستیکی، جنگی و گازهای دودزا و اشک آور سعی در پراکنده کردن جمعیت حاضر شدند.

منطقه باریکه غزه از سال ۲۰۰۷ که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در انتخابات کرانه باختری و غزه به پیروزی رسید، از سوی رژیم صهیونیستی و با همکاری جنبش فتح به ریاست «محمود عباس»، در سخت‌ترین شرایط قرار گرفت و محاصره شد؛ به گونه‌ای که برخی از سازمان‌های بین‌المللی از آن به عنوان بزرگترین «زندان باز» جهان یاد می‌کنند.

راهپیمایی‌های بزرگ «حق بازگشت به سرزمین‌های اشغالی و شکست محاصره غزه» از ۳۰ مارس ۲۰۱۸ (۱۰ فروردین ۱۳۹۷) در اعتراض به اقدام «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و تصمیم واشنگتن برای انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به این شهر آغاز شد.

رژیم صهیونیستی از ابتدای برگزاری این راهپیمایی‌ها تلاش کرد که با حمله به فلسطنیان این راهپیمایی‌ها را متوقف کند که بر اثر این حملات، تا کنون 254 نفر شهید و 26 هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند.
طبقه بندی: انتفاضه،  انتفاضه سوم،  دست خدا،  کاروان الی بیت المقدس ، راهپیمایی جهانی به سوی قدس،  اسرا و شهدای فلسطینی،  تظاهرات تحصن و راهپیمایی،  آوارگان و حق بازگشت، 

تاریخ : جمعه 14 دی 1397 | 09:27 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
ایهم صباح؛ کودکی مظلوم که به 35 سال حبس محکوم شد
رای مثبت پارلمان فلسطین به سلب صلاحیت سیاسی محمود عباس
آزادی یک بانوی فلسطینی پس از دو ماه بازداشت در زندان های تشکیلات
ارسال دهها بالون بمبگذاری شده از باریکه غزه به سمت اراضی اشغالی سال 48
ابوعبیده:آینده مقاومت در کرانه باختری با گلوله های آزادگان مشخص می شود
شطرنج‌باز ایرانی حاضر به رقابت با حریف اسرائیلی نشد و دوم شد
اسیر کریم یونس وارد 37 امین سال اسارت خود شد
فلسطین خواستار کشف تونل‌های زیر مسجدالاقصی شد
هاآرتص: ایران پیچیده‌تر و قدرتمندتر از آن است که اسرائیل بتواند شکستش دهد
زخمی شدن ده‎‌ها فلسطینی در چهل و یکمین تظاهرات حق بازگشت در باریکه غزه
شخصیت های صهیونیستی سعی در استفاده انتخاباتی از مسئله اسرا را دارند
در تازه ترین عملیات مقاومتی؛ حمله مبارزان فلسطینی به یک دستگاه گشتی صهیونیستی در جنین
شهادت 343 فلسطینی و اسارت 5011 تن دیگر در سال 2018
دروغ پراکنی رسانه های اسرائیل درباره نحوۀ شهادت "رُزان النجار"
انتفاضه جدید اسرای فلسطینی در زندان های صهیونیستی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 779 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.