~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
 
 


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30
نوع مطلب :
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :


رژیم صهیونیستی درصدد احداث یک شهرک صهیونیست نشین جدید در قدس اشغالی
شهرک سازی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

کمیته نقشه کشی و ساخت و ساز شهرداری قدس اشغالی رسما از احداث شهرکی جدید برای صهیونیست ها در جنوب غرب این شهر به اسم "منحدرات مشواه" خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز اطلاع رسانی امور قدس و مسجد الاقصی "کیوپرس" تصریح کرد که بر اساس اسناد و نقشه هایی که بدست آورده، شهرداری قدس اشغالی شهرک جدید را در زمینی به مساحت 170 دونم احداث خواهد کرد.

این شهرک شامل 493 واحد مسکونی جدید، یک معبد یهودی، مراکز عمومی، مدارس، بوستان ها، مراکز تجاری، شهر بازی و .. خواهد بود.

همچنین قرار است 46 هزار متر مربع از مساحت این زمین برای احداث واحدهای مسکونی و 2000 متر مربع نیز برای دیگر اماکن و تاسیسات این شهرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منطقه ای که رژیم صهیونیستی قصد احداث شهرک صهیونیست نشین جدید را دارد، شامل مناطق تاریخی و باستانی می باشد و معلوم نیست که سرنوشت این اماکن چه خواهد شد.

نوع مطلب : آوارگان و حق بازگشت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بازداشت 19 فلسطینی از جمله یک رهبر حماس در کرانه باختری
بازداشت فلسطینیان
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه 19 فلسطینی از جمله یکی از رهبران حماس را پس از حمله به مناطق مختلف کرانه باختری به اسارت گرفتند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع محلی، نظامیان صهیونیست 19 فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری به اسارت گرفته و آن ها را به منظور بازجویی به مراکز تحقیق انتقال دادند.

رادیو سراسری رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد که نظامیان صهیونیست کارگاهی را در الخلیل به بهانه ساخت سلاح پلمپ کردند.

در همین حال، صهیونیست ها محمد جمال نتشه از رهبران حماس و نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین را در منطقه عیصی در الخلیل به اسارت گرفتند.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :نشست تحولات منطقه و تاثیر آن بر فلسطین؛ عصر شنبه


11:22 | 06\07\1395

همزمان با نهم مهر روز همبستگی با کودک فلسطینی، نشستی علمی رسانه ای با عنوان "تحولات منطقه و تاثیر آن بر فلسطین" ازسوی جمعیت دفاع از ملت فلسطین و خبرگزاری قدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از روابط عمومی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، همزمان با  9 مهر که از سوی مجلس شورای اسلامی «روز همبستگی با کودک فلسطینی» نامگذاری شده است، این جمعیت  در نظر دارد با همکاری خبرگزاری قدس، نشستی علمی – رسانه ای با عنوان «تحولات منطقه و تاثیر آن بر فلسطین» برگزار نماید .

«حسین شیخ الاسلام» مشاور وزیر امور خارجه، «خالد القدومی» نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و «ناصر ابوشریف» نماینده جنبش جهاد اسلامی و جمعی از کارشناسان، علاقمندان و اصحاب رسانه  در این نشست حضور خواهند داشت .

این نشست  روز شنبه 10 مهر ساعت 15 در سالن اجتماعات شیخ مصطفی رهنما برگزار خواهد شد.  

در این نشست همچنین از تیم کاراته شاخه ورزشی جمعیت دفاع از ملت فلسطین که در مسابقات قهرمانی کشور به مقام قهرمانی دست یافت تقدیر خواهد شد.

نوع مطلب : مسجدالاقصی، کودکان و نوجوانان فلسطینی، مقاومت، اسرا و شهدای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، مقاله،ویدئو،کلیپ،شعر...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :آزادی اسیر فلسطینی پس از 18 سال اسارت
11:10 | 06\07\1395

«ابراهیم العباسی» ساکن قدس شرقی عصر روز دوشنبه پس از 18 سال اسارت در زندان های رژیم صهیونیستی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا،  وی که اکنون 55 ساله است و 4 فرزند دارد پس از آزادی در  محله سیلوان در قدس شرقی مورد استقبال صدها فلسطینی قرار گرفت.

«امجد ابوعصب» رئیس کمیته خانواده اسرای فلسطینی در قدس اشغالی اظهار کرده است با وجود اینکه فلسطینیان برای استقبال به محل آمده بودند، نیروهای صهیونیستی با یورش به آنجا برخی از جوانان فلسطینی را از منطقه دور کردند.

وی افزود اولین مکانی که العباسی پس از آزادی به آنجا رفت مسجدالاقصی بود.

طبق گزارش معا، العباسی در تاریخ 26 دسامبر 1998 بازداشت و پس از سه ماه بازجویی از وی، به همکاری با شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس متهم شد. وی در حالی آزاد شده است که طبق آخرین آمار بدست آمده در پایان ماه آگوست حدود 7000 اسیر فلسطینی در زندان های اسرائیلی به سر می برند.

نوع مطلب : مسجدالاقصی، مقاومت، اسرا و شهدای فلسطینی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :نگرانی رژیم صهیونیستی از شیوه جدید عملیات گروههای مقاومت فلسطین 11:41 | 06\07\1395

اخیرا در دوره‎های آموزشی نیروی ذخیره ارتش اسرائیل علاوه بر آموزش‎هایی در زمینه مواجهه با نفوذ زمینی و یا دریایی نیروهای فلسطینی به موضوعاتی نظیر مقابله با «نیروهای موتورسوار» نیز پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا،  ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا برای نیروهای ذخیره خود دوره‎های جدید آموزشی در راستای مواجهه با نیروهای مقاومت فلسطینی سواربر موتورسیکلت گنجانده که از نگرانی امنیتی مقامات این رژیم برای مواجهه با این نوع عملیات‎ها در آینده حکایت دارد.

سایت واللا در گزارشی با اشاره به دوره‎های آموزشی نیروی ذخیره ارتش اسرائیل، اعلام کرد: در این دوره‎ها علاوه بر آموزش‎هایی در زمینه مواجهه با نفوذ زمینی و یا دریایی نیروهای فلسطینی به موضوعاتی نظیر مقابله با نیروهای موتورسوار نیز پرداخته شده است.

بنابراین گزارش، این برای نخستین بار بوده که ارتش اسرائیل آموزش مبارزه با نیروهای مسلح فلسطینی موتورسوار را در برنامه‎های خود گنجانده است. هدف اصلی ارتش این رژیم از برگزاری این دوره نیز افزایش ضریب امنیتی کیبوتس‎ها و شهرک‎های اطراف غزه عنوان شده است.

در این گزارش با اشاره به تلاش ارتش اسرائیل برای عبرت گرفتن از وقایع جنگ 51 روزه غزه، آمده است: نگرانی‎ها درباره شیوه جدید عملیات گروههای مقاومت فلسطینی پس از کشف یک تونل امتداد یافته تا عمق اسرائیل افزایش یافت که در ابتدای وروی آن نیز چندین دستگاه موتور سیکلت قرار داشت.

سایت واللا همچنین درباره امکان استفاده نیروهای مقاومت از وسایل موتوری دریایی برای نفوذ به عمق اسرائیل هشدار داده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :شمخانی:آمریکا و اسرائیل در دشمنی با محور مقاومت امنیت خود را هم نادیده می‌گیرند 14:33 | 06\07\1395

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با محور مقاومت به حدی است که حتی امنیت خود و امنیت بین‌الملل را نیز نادیده می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) ، «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز (سه‌شنبه) در دیدار «هدیه خلف عباس» رئیس مجلس نمایندگان سوریه و هیأت همراه با اشاره با برخورد دوگانه آمریکا و غرب در مقابله با تروریسم افزود: آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باید به این سؤال پاسخ بدهند که چه رابطه‌ای بین شکست تروریست‌ها و تلاش این کشورها برای درخواست نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد؟

دریابان شمخانی با انتقاد از حمایت‌های آشکار سیاسی و نظامی آمریکا از گروه‌های مختلف تروریستی اظهار داشت: مهمترین دلیل ناکامی طراحی‌های مختلف سیاسی و ابتکارات دیپلماتیک و حتی فرصت‌های آتش‌بس، طفره رفتن غرب و هم پیمانان آن از پذیرش ماهیت تروریستی بسیاری از گروه‌های مسلح و افراطی و کمک رسانی به آنهاست.

نماینده مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با محور مقاومت به حدی است که حتی امنیت ملی خود و امنیت بین‌الملل را نیز نادیده می‌گیرند و متاسفانه شاهدیم که بعد از حملات متعدد تروریستی به اروپا، تجدیدنظر و اراده جدی در نحوه مقابله با تروریسم از سوی این دولت‌ها اتفاق نیفتاد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پیوستن ده ها شهرک اسپانیا به جمع تحریم کنندگان رژیم صهیونیستی
BDS
مادرید ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

شوراهای محلی بیش از 50 شهر اسپانیا به جمع تحریم کنندگان رژیم صهیونیستی پیوستند که این پیروزی بزرگی برای جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی و لغو سرمایه گذاری در فلسطین اشغالی BDS به شمار می رود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آخرین شهرهایی که اعلام کرده اند منطقه ای آزاد و عادی از هرگونه آپارتاید رژیم صهیونیستی می باشند، شهرهای مادرید، والنسیا، سویا، کوردوبا و چندین شهر دیگر می باشد.

کمپین "مناطق آزاد و عاری از آپارتاید رژیم صهیونیستی" در استان های مختلف اسپانیا به راه افتاده است. این کمپین به درخواست کمیته ملی تحریم رژیم صهیونیستی راه اندازی شده و بزرگ ترین ائتلاف در جامعه فلسطین است که جنبش جهانی BDS را رهبری می کند.

این کمپین از بسیاری از جنبش های اجتماعی، مدارس، شهرداری ها، نهادهای عمومی و برخی احزاب چپ گرای حامی مساله فلسطین حمایت می کند.

دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقابله با شهرک سازی رژیم صهیونیستی اظهار داشت که ایده "مناطق آزاد و عاری از آپارتاید رژیم صهیونیستی" برگرفته از کمپین های مشابه در ده 80 می باشد که در نهایت به زوال و نابودی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی منتهی شد.

این دفتر افزود که کمپین مذکور در اسپانبا موجی از همبستگی بر علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین را با همکاری کمیته ملی فلسطین برای تحریم رژیم صهیونیستی به راه انداخته است.

هدف از راه اندازی این کمپین، بالابردن آگاهی سیاسی مردم و قطع هرگونه روابط با رژیم صهیونیستی، شهرک سازی و آپارتاید رژیم صهیونیستی و همینطور تمامی شرکت ها و نهادهایی که با این رژیم همکاری می کنند و قوانین و حقوق ملت فلسطین را زیر پا می گذارند، می باشد.

در همین راستا، محمود نواجعه هماهنگ کننده کمته ملی فلسطین برای تحریم رژیم صهیونیستی این پیروزی بزرگ را به جنبش BDS در اسپانیا تبریک گفت.

نواجعه این اقدام را حمایت از مبارزات ملت فلسطین در مسیر تحقق آزادی و عدالت و تعیین سرنوشت خویش دانست.

نوع مطلب : مقاومت، BDS ، تحریم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تشییع باشکوه پیکر شهید یاسر حمدونه در جنین
یاسر حمدونه
جنین ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

فلسطینیان ساکن جنین امروز سه شنبه جنازه اسیر شهید یاسر حمدونه 40 ساله در شهرک یعبد از توابع استان جنین را تشییع کردند.

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از جنین، مسئولان صهیونیستی جنازه این شهید را تحویل خانواده اش دادند.
صحنه تامل برانگیز و چشمگیر در این مراسم اینکه مادر یاسر حمدونه قسمت جلوی تابوت فرزندش را گرفته بود و همگام با تشییع کنندگان حرکت می کرد.

یاسر حمدونه به خاطر خودداری مدیریت زندان صهیونیستی از ارائه خدمات درمانی به وی دچار سکته قلبی شد و به شهادت رسید.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، محاصره، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سکوت مطلق رژیم صهیونیستی در قبال موشک دوربرد و جدید فلسطینی ها

خبرگزاری فارس: سکوت مطلق رژیم صهیونیستی در قبال موشک دوربرد و جدید فلسطینی ها

گردان‌های الناصر صلاح‌الدین شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین به تازگی از موشکی دوربرد که قادر به هدف قرار دادن تمام زیرساخت‌های صهیونیست‌هاست، رونمایی کرد؛ اسرائیلی‌ها در قبال این موضوع سکوت مطلق پیش گرفته‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گردان‌های «الناصر صلاح‌الدین» در رفح نوار غزه به تازگی از موشکی دوربرد رونمایی کرد که قادر به زدن تمام موسسات و زیرساخت های حیاتی در فلسطین اشغالی است، رسانه‌های اسرائیلی و مقامات این رژیم در قبال ان موضوع سکوت اختیار کرده‌ا‌ند و به نظر می‌رسد این واکنش به دستور اطلاعات رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

بر اساس گزارش وبگاه «رأی الیوم»، اسم این موشک که گفته می شود ساخت خود فلسطینی‌هاست «ابو عطایا» است و در خلال یک رژه نظامی در رفح رونمایی شد و شبکه «المیادین» این مراسم را به صورت زنده پوشش داد.

سخنگوی گردان‌های الناصر صلاح‌الدین به شبکه «المیادین» گفته این گردان‌ها، غافلگیری‌های بسیاری برای رژیم صهیونیستی دارد که این رژیم را به لرزه در خواهد آورد. وی افزود: دستگاه اطلاعات گردان‌های الناصر صلاح‌الدین یک ضربه به دستگاه اطلاعاتی اسرائیلی زده است.

یک مقام نظامی وابسته به شورای نظامی گردان‌های یاد شده نیز اعلام کرد: مقاومت موفق شد آنچه را انجام دهد که ارتش‌های نظامی منطقه از انجام آن عاجز بودند و گردان‌های الناصر صلاح‌الدین در ادامه تمرینات و توسعه و پیشرفت سلاح و توانایی شلیک موشک مصر است. مقام مذکور در ادامه از تمام کسانی که با مال، سلاح یا سخن از مقاومت حمایت می‌کنند، قدردانی کرد.

این گردان‌ها اعلام کرده‌اند هر گونه ساخت سلاحی در راستای آمادگی برای هر درگیری در آینده با رژیم صهیونیستی به علاوه تلاش برای رفع محاصره غزه است.

گردان‌های الناصر صلاح‌الدین شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین است که شهید «جمال ابو سمهدانی» ملقب به ابوعطایا پس از پایان تحصیلش در رشته مهندسی نظامی در آلمان تاسیس کرد.

این گردان‌ها که در ابتدا تعدادی از اعضای حماس، فتح و جهاد اسلامی نیز به آن پیوستند تا کنون چندین عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها عملیات «الوهم المتبدد» در سال 2006 است.

آغاز فعالیت این گردان‌ها با شروع انتفاضه دوم در سال 2000 بوده است.

نوع مطلب : مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :بررسی انگیزه‌های واسطه‌گری پوتین میان اسرائیل و فلسطین 13:52 | 04\07\1395

یادداشت: پوتین واقف است که در زمینه صلح مثل ۱۱ سال پیش موفق نخواهد بود علاوه بر اینکه فعلاً ایام مبارزات انتخاباتی آمریکا است و دیگر این‌که رژیم صهیونیستی اساساً به دنبال صلح نیست. اما انگیزه روسیه در مطرح کردن این دعوت به مذاکره توجه مجدد به مسئله فلسطین و استفاده از بعد مشروعیت‌زای آن در بین کشورهای عربی و جهان اسلام است.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) دکتر علیرضا عرب عضو کمیسیون سیاسی و امور بین‌الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در یادداشتی تحلیلی به بررسی انگیزه‌های واسطه‌گری رئیس جمهور روسیه میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین پرداخت که متن کامل آن در زیر آورده شده است:
 

 مقدمه:
عنصر تعارض موجود در ذات آنارشیک نظام بین‌الملل و تأکید بر منافع ملی سبب شده است که هر کشوری اهداف مدرج خود را با توجیه حفاظت و تأمین منافع ملی از طریق دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک دنبال کند. سیاست خارجی روسیه نیز از این امر مستثنا نیست. اتخاذ سیاست راهبردی حرکت به‌سوی منطقه شرق، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه توسط دولت اوباما که در سال 2012 رسماً اعلام شد (۱)، یک خلأ ژئوپلیتیکی از منطقه دریای بالتیک تا خلیج‌فارس به وجود آورده است که در حال حاضر روسیه و برخی قدرت‌های منطقه‌ای به دنبال پر کردن آن هستند. روسیه در شرق اروپا و منطقه غرب آسیا در حال افزایش نفوذش است. در این مقاله به بررسی انگیزه‌های میانجیگری پوتین در مذاکرات سازش از منظر راهبرد نوین روسیه در تلاش برای تثبیت قدرتش در منطقه غرب آسیا پرداخته می‌شود.


1-تلاش روسیه برای تثبیت قدرت خود در منطقه غرب آسیا

روسیه در سال‌های اخیر به‌ویژه تحت رهبری پوتین سعی دارد در حوزه‌های گوناگون به ارتقا جایگاه و منزلت خود در نظام بین‌المللی و به‌ویژه در منطقه غرب آسیا اقدام کند. در این راستا از راهبردها و راهکارهای متنوع چون انواع کنفرانس‌ها، نشست‌ها و ائتلاف‌ها و از نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مثل سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه عرب بهره می‌برد. همچنین روسیه از طریق ارتباط و همکاری با قدرت‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها سعی در مدیریت بحران‌ها و تحولات غرب آسیا به نفع خود دارد. البته لازم به ذکر است که در بستر تحولات میدانی غرب آسیا روسیه در عین همکاری لاجرم باید با قدرت‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه‌ای نیز به رقابت برخیزد. واقعه سرنگونی بمب‌افکن سوخو ۲۴ روسیه توسط جنگنده اف ۱۶ ترکیه در مرز سوریه نیز جلوه‌ای از همین نوع رقابت‌ها در منطقه است.(۲)


1-1- بعد سیاسی و ژئوپلیتیک

گسترش روزافزون و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و ناتو به سمت شرق و حوزه نفوذ شوروی سابق در اروپای شرقی، جمهوری‌های استقلال‌یافته شوروی سابق، منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و ورود به محیط امنیتی روسیه و ایجاد بحران‌ها و تحولات مخرب داخلی و منطقه‌ای در این کشورها، برای روسیه نگران‌کننده و غیرقابل قبول است. لذا روس‌ها در ابتدای قرن ۲۱ میلادی، به‌ویژه تحت رهبری پوتین موضع منفعل خود را در دهۀ 1990 پشت سر گذاشته و به ایفای نقش مؤثر و متناسب با یک عضو دائم شورای امنیت، صاحب دومین ارتش بزرگ جهان، دارنده بیشترین بمب‌های اتمی جهان و یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات در عرصه بین‌الملل و منطقه‌ای پرداخته‌اند.(۳)


روسیه باید از موقعیت و حیثیت خود دفاع کند لذا مانورهای تسلیحاتی- نظامی از اوکراین تا سوریه، مداخله قدرتمندانه در گرجستان و منتزع کردن دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیا از آن، حمله نظامی به شبه‌جزیره کریمه اوکراین و الحاق آن به روسیه و حمایت از استقلال‌طلبان شرق اوکراین در برابر دولت مرکزی این کشور و نهایتاً ورود نظامی به سوریه و همکاری راهبردی با ایران و در نمونه بزرگ‌تر آن با محور مقاومت، همگی نشانگر ایفای نقش فعال، هژمون روسیه در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است.


1-2- بعد اقتصادی

برای اقتصاد روسیه از طرفی جذب درآمدها و سرمایه‌های نفتی و از طرفی دیگر بازار گسترده و مستعد تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی کشورهای منطقه غرب آسیا، بسیار تعیین‌کننده و حیاتی بوده و در راهبردهای اقتصادی روسیه اولویت بالایی دارد. کشورهای منطقه غرب آسیا و به‌ویژه عرب‌ها از مهم‌ترین بازارهای محصولات نظامی و غیرنظامی روسیه محسوب می‌شوند.(۴)


1-3- بعد امنیتی

روسیه همواره نگران حاکمیت افراطیون سلفی در کشورهای منطقه غرب آسیا بوده است زیرا تحولات این کشورهای مسلمان می‌تواند بر مناطق مسلمان‌نشین روسیه تأثیرگذار باشد و سطح مطالبات مسلمانان را از روسیه افزایش دهد و بر خواسته‌های هویت‌طلبانه، قوم‌مدارانه و گرایشات استقلال‌طلبانه آن‌ها در آسیای مرکزی و قفقاز و به‌طور مشخص‌تر در جمهوری‌های چچن، اینگوش و داغستان دامن بزند. تقریباً 10 درصد از جمعیت روسیه که بالغ‌بر ۳۰ میلیون نفر مسلمان هستند.(۵) حدود شانزده هزار چچنی در قالب گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق هستند که در صورت بازگشت به مناطق مسلمان‌نشین روسیه تهدیدی مستقیم محسوب می‌گردند.(۶)


2- بررسی پیامدهای تلاش روس را برای تثبیت قدرت خود در منطقه

سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی دارای مبانی ایدئولوژیک بود اما روسیه سعی می‌کند به‌طور روزافزونی از ایدئولوژی فاصله گرفته و سیاست خارجی واقع‌گرایانه و پراگماتیستی را به‌ویژه در منطقه غرب آسیا طرح و اجرا کند.


اتخاذ سیاست راهبردی حرکت به‌سوی منطقه شرق، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه توسط دولت اوباما که در سال 2012 رسماً اعلام شد، یک خلأ ژئوپلیتیکی از منطقه دریای بالتیک تا خلیج‌فارس به وجود آورده است که در حال حاضر روسیه و برخی قدرت‌های منطقه‌ای به دنبال پر کردن آن هستند.


2-1- همکاری راهبردی با ایران و محور مقاومت و رابطه با کشورهای عرب متحد غرب

ائتلاف و همکاری راهبردی روسیه با ایران و در پهنه‌ای بزرگ‌تر، محور مقاومت در عرصه سوریه انگیزه و علاقه‌مندی مسکو به گسترش نفوذ نظامی و سیاسی‌اش در منطقه و بخشی از استراتژی رویارویی این کشور با ناتو و آمریکا در غرب آسیا ، آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می‌شود.(۷) البته لازم به ذکر است که ائتلاف راهبردی ایران و روسیه، کشورهای عربی متحد غرب را عصبانی کرده و امکان دور شدن آن‌ها از روسیه را افزایش می‌دهد. به‌ویژه بعد از توافق هسته‌ای غرب با ایران، اعراب احساس خطر کردند و به روسیه نزدیک شدند؛ اما با تقویت همکاری‌ها راهبردی روسیه با ایران و نزدیکی هرچه بیشتر آن‌ها، احتمال فاصله گرفتن اعراب متحد غرب از روسیه افزایش می‌یابد.


این کاهش روابط با اعراب خوشایند روسیه، که حساب ویژه‌ای روی جذب و پذیرش سرمایه‌های نفتی و نیز بازار مصرف کشورهای عرب اعم از نظامی و غیرنظامی کرده است، نخواهد بود؛ لذا مطرح کردن آمادگی میانجیگری پوتین در خصوص سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی را می‌توان در راستای ایفای نقشی جدید توسط روسیه در جهان عرب ارزیابی کرد که با هدف افزایش توجهات و تشدید ارتباطات این کشور با جهان عرب انجام خواهد شد.


2-2- سیاست خارجی روسیه و رژیم صهیونیستی:

پس از فروپاشی شوروی، به علت تغییر فضای بین‌المللی و نزدیکی روسیه به غرب و همچنین مهاجرت قریب به یک‌میلیون یهودی روس‌تبار به سرزمین‌های اشغالی طی سال‌های ۱۹۹۰ لغایت ۲۰۱۲ روابط روسیه و رژیم صهیونیستی ارتقا پیدا کرد.(۸) لازم به ذکر است یهودیان روس تبار اکنون یک‌ششم جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند فلذا عاملی بسیار مهم در ارتباطات فیمابین محسوب می‌گردند.(۹)


با توجه به وجود جمعیت بالای یهودی در روسیه و نیز حجم انبوه یهودیان روس تبار در رژیم صهیونیستی و همچنین افزایش روزافزون سطح ارتباطات فیمابین، شاهد تأثیر و تأثر جدی طرفین هستیم به نحوی که لابی یهودی در روسیه بر سیاست‌های راهبردی این کشور تأثیرات خود را به نفع تل‌آویو می‌گذارد. تحولات اخیر جهان عرب و بحران‌های به وجود آمده در این راستا اعم از بحران ظهور گروه‌های تکفیری - تروریستی در عراق، سوریه، لیبی، یمن، برای روسیه که اکثر این کشورها به‌نوعی در حوزه نفوذ سنتی آن جای می‌گرفتند و با توجه به حضور اقلیت بزرگی از مسلمانان در روسیه تهدیدی جدی محسوب می‌گردد که باید مدیریت گردد.(۱۰)


از طرفی رژیم صهیونیستی نیز به سبب فعال شدن منازعات قومی و مذهبی و ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام به‌نوعی دارای حاشیه امن شده است و سعی درافزایش تفرقه در جهان اسلام و منطقه را دارد؛ بنابراین مدیریت بحران‌ها و تحولات منطقه به نفع خود در دستور کار هردو طرف روسی و رژیم صهیونیستی قرار دارد و از این منظر هم مشارکت و هماهنگی آن‌ها با یکدیگر و هم چالش‌های فیمابین آن‌ها افزایش پیداکرده است.


2-3- سیاست خارجی روسیه و مسئله فلسطین

روسیه چه در زمان وجود شوروی و چه بعد از فروپاشی آن، همواره از تشکیل کشور مستقل فلسطین در محدوده سرزمین اشغالی ۱۹۶۷ حمایت کرده است. بعد از انعقاد قرارداد اسلو در ۱۹۹۳ و ایجاد تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روسیه سریعاً آن را پذیرفته و از آن پشتیبانی کرد.(۱۱)

ارتباطات تشکیلات خودگردان و روسیه نیز از سطح مناسب و قابل قبولی برخوردار بوده است. بعد از سال ۲۰۰۷ و جدایی غزه تحت حاکمیت حماس و کرانه باختری تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان نیز روسیه ارتباطات خود را با هردو طرف حفظ کرده است؛ اما راهبرد، مواضع و ارتباطات روسیه در قبال فلسطین، بسیار متأثر از فضا و مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز روابط روسیه با رژیم صهیونیستی بوده است.


لذا فلسطین برای روسیه توأمان به‌مثابه یک فرصت مشروعیت‌زا و یک تهدید مشروعیت‌زدا تلقی می‌شده که روسیه سعی دارد با مدیریت رابطه‌اش با فلسطین آن را به یک فرصت مؤثر مشروعیت‌زا در سیاست خارجی غرب آسیا خود تبدیل کند. حمایت از فلسطین برای روسیه در جهان اسلام و عرب، مشروعیت زا است و امکان و قابلیت جلب حمایت کشورهای مسلمان منطقه و نیز اقلیت بزرگ مسلمان روسیه را دارا است.


3- پیشنهاد پوتین برای میانجیگری بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی

ابتدا سیسی- رئیس‌جمهور مصر- بود که ۲۱ اگوست ۲۰۱۶ روسای رسانه‌های تحریر الاهرام، الاخبار و الجمهوری را فراخواند و به آن‌ها اطلاع داد که پوتین، اعلام آمادگی کرده است که می‌تواند میزبان ابومازن و نتانیاهو برای برگزاری «مذاکرات مستقیم» باشد. وی همچنین گفت که مصر از هر نوع حرکت بین‌المللی که بتواند بر مذاکرات صلح تأثیر بگذارد، استقبال می‌کند.


قبل از آن‌هم وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان ریاض مالکی در خردادماه ۹۵ گفته بود: «شاید، کنفرانس فرانسه گفتگوهای صلح را ارتقا بخشد و اما این به آن معنا نیست که مابقی فرصت‌ها گرفته‌شده است. به همین علت، من اینجا در مسکو هستم تا در مورد ظرفیت‌ها و توانایی‌های مسکو در رابطه با دخالت مستقیم و فعال در (گفتگوهای مربوط به) فرآیند صلح مذاکره کنم». المالکی سپس یادآور شده بود: «ما معتقدیم روسیه می‌تواند نقشی بسیار پررنگ در جمع‌کردن طرف‌ها بر سر میز ایفا کند.»(۱۲)


اخیراً نیز، احمد مجدلانی عضو کمیته اجرایی ساف، اظهار داشت: « به‌زودی دیداری میان نتانیاهو و محمود عباس با هدف بررسی امکان انجام مذاکرات میان فلسطین و اسرائیل در پاسخ به تلاش‌ها برای از سرگیری روند صلح خاورمیانه برگزار می‌شود.» احمد مجدلانی ادامه داد:‌ «روسیه و مصر در حال تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برای پیشبرد روند صلح هستند که سال‌ها متوقف باقی مانده است.»


هم‌چنین روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که این دیدار میان نتانیاهو و محمود عباس ماه اکتبر آینده و زیر نظر پوتین برگزار خواهد شد و هیچ‌یک از طرفین برگزاری این دیدار را تکذیب نکرده‌اند. این روزنامه افزود، تشکیلات خودگردان ترجیح می‌دهد که این دیدار به‌جای قاهره در مسکو برگزار شود؛ چرا که مصر سعی در تحمیل طرح خود برای از سر گیری روند سازش به‌جای طرح فرانسه را دارد که عباس به آن چشم امید دوخته و با قدرت از آن حمایت می‌کند. در همین حال، این منابع تأکید کرده‌اند که ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین بر لزوم توقف شهرک سازی‌ها و تعیین زمان پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید دارد. گرچه مطابق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، محمود عباس با پیشنهاد روسیه برای دیدار با نتانیاهو در مسکو موافقت کرده است ولی در مقابل نتانیاهو خواستار به تعویق افتادن آن شده است.(۱۳)


رژیم صهیونیستی به دنبال صلح نیست بلکه تنها به‌عنوان تاکتیکی جهت رفع فشارهای بین‌المللی به این نوع مذاکرات توجه نشان می‌دهد. علاوه بر این ابومازن و تشکیلات خودگردان بارها اعلام کرده است که در مذاکرات مستقیم و بدون دو پیش‌شرط متوقف کردن شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ و نیز مشخص شدن زمان پایان اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی شرکت نخواهد کرد و آن را مفید نمی‌داند. از طرفی دیگر نتانیاهو نیز بارها اعلام کرده است باید مذاکرات مستقیم و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی باشد.


اما آنچه این تلاش مسکو جهت احیاء مذاکرات سازش را زیر سؤال برده و آن را بی سرانجام سازد همانا ملاحظات، شرایط، مواضع و پیش‌شرط‌های جدی و متناقض دو طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی است که در اظهارات سران آن‌ها به‌وضوح مشاهده می‌شود: به‌طور مثال «واصل ابو یوسف» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین برگزاری دیدار بین نتانیاهو و عباس را بعید می‌داند و عنوان می‌کند که هرگونه دیداری مشروط به توقف شهرک‌سازی و آزادی اسرای فلسطینی و نیز وجود افق روشن سازش است.(۱۴) همچنین "احمد مجدلانی" به هاآرتص گفته است، منفعت رژیم صهیونیستی نیز ایجاب می‌کند که نتانیاهو برای انحراف افکار عمومی از تلاش‌های سیاسی فرانسه و طرح فرانسه، به طرح روسیه علاقه‌مندی نشان دهد.(۱۵) و این یعنی تل‌آویو به دنبال صلح نیست بلکه تنها به‌عنوان تاکتیکی جهت رفع فشارهای بین‌المللی به این نوع مذاکرات توجه نشان می‌دهد.


علاوه بر این ابومازن و تشکیلات خودگردان بارها اعلام کرده است که در مذاکرات مستقیم و بدون دو پیش‌شرط متوقف کردن شهرک سازی‌ها در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ و نیز مشخص شدن زمان پایان اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی شرکت نخواهد کرد و آن را مفید نمی‌داند و این در حالی است که طبق پیشنهاد اخیر، پوتین نه به‌عنوان میانجی بلکه به‌عنوان یک ناظر در مذاکرات مستقیم طرفین نقش ایفا خواهد کرد. از طرفی دیگر نتانیاهو نیز بارها اعلام کرده است باید مذاکرات مستقیم و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی باشد.


نگاهی به تاریخ

قریب به ۱۱ سال پیش دقیقاً چنین پیشنهادی توسط پوتین، برای میانجیگری میان طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی مطرح شده و در مصاحبه با روزنامه "الاهرام" مصر حتی مثل امسال از مصر به‌عنوان کشوری تأثیرگذار در حل مناقشات منطقه‌ای به‌ویژه مسئله فلسطین نام برده بود. پوتین ضمن اعلام آمادگی برای میانجی گیری، این مسئله را به خواست طرفین و همكاری جمعی كشورها و قدرت‌های منطقه منوط کرده بود.


وی گفته بود: « ما در سال‌های اخیر گفتگوهای بسیار جدی را با اسرائیل‌هایی كه سالیان طولانی در اتحادیه جماهیر شوروی سابق ساكن بودند، انجام داده‌ایم و تلاش‌های زیادی را در مورد این‌كه آیا در شرایط امنیتی مناسبی به سر می‌برند یا خیر، انجام داده‌ایم» پوتین با اشاره به قدرت و دامنه نفوذ مصر در منطقه گفته بود: « ما امیدواریم كه مصر به‌منزله یكی از بزرگ‌ترین كشورهای عرب و قدرتمندترین و پرنفوذترین كشور منطقه بتواند تأثیر مثبتی در حل و فصل صلح‌آمیز این مسئله داشته باشد.»(۱۶)


4- نتیجه‌گیری

حال با توجه به سوابق ناامیدکننده مذاکرات سازش و نیز ادامه شهرک‌سازی در قدس شرقی و کرانه باختری و نیز عدم آزادسازی اسیران فلسطینی مشخص است که این دور از مذاکرات نیز در صورت انجام بی‌فایده بوده و منجر به شکست خواهد شد. لذا با توجه به اینکه این مذاکرات آینده‌ای نداشته و مثل مذاکرات بی‌نتیجه سابق محکوم به شکست است باید علت مطرح شدن آن را از سوی روسیه بررسی کرد:


پوتین واقف است که در زمینه صلح مثل ۱۱ سال پیش موفق نخواهد بود علاوه بر اینکه فعلاً ایام مبارزات انتخاباتی آمریکا است و دیگر این‌که رژیم صهیونیستی اساساً به دنبال صلح نیست. اما انگیزه روسیه در مطرح کردن این دعوت به مذاکره توجه مجدد به مسئله فلسطین و استفاده از بعد مشروعیت‌زا آن در بین کشورهای عربی و جهان اسلام است که در راستای تأمین منافع ملی روسیه قرار دارد. همان‌طور که قبلاً هم گفته شد توجه و تاکید بر مسئله فلسطین و فرایند صلح غرب آسیا سبب نزدیکی روسیه به کشورهای عربی منطقه و جلب اعتماد آن‌ها خواهد شد و علاوه بر بازار مصرف نظامی و غیرنظامی اعراب باعث جذب سرمایه‌های نفتی آنان توسط روسیه خواهد شد.


البته نباید از جنبه ژئوپلیتیک و راهبردی مسئله نیز غافل شد به این معنا که روسیه طی سال‌های اخیر سعی در فعال کردن تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جهت مقابله با نفوذ و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناتو و آمریکا در حوزه‌های نفوذ سنتی خود داشته است و نزدیکی هرچه بیشتر با کشورهای عرب منطقه را نیز باید در راستای همین مسئله ارزیابی کرد. در خصوص انگیزه رژیم صهیونیستی از حضور احتمالی در این دعوت نیز باید گفت راهبرد رژیم صهیونیستی در منازعه با جهان عرب، دستیابی به سازش حداقلی است، یعنی تل‌آویو به دنبال تحمیل حداکثر خواسته‌هایش به‌طرف فلسطینی و دادن حداقل امتیاز به‌طرف مقابل است.


رژیم صهیونیستی معتقد است با تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر روابط با روسیه دستیابی به این اهداف قابلیت تحقق بیشتری خواهد داشت. لازم به ذکر است روسیه روابط نزدیک و گرمی با رژیم صهیونیستی دارد به‌ویژه از سال گذشته که روسیه عملیات نظامی در سوریه را آغاز کرد، دو طرف وارد فاز هماهنگی‌های دو متقابل نظامی و امنیتی شدند.


منابع و مآخذ:

۱-متن کامل سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵ م، خبرگزاری تسنیم، سرویس بین‌الملل، شناسه خبر: 647326،

، ۱۹ بهمن ۱۳۹۳:

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/19/647326

۲-ترکیه مسئولیت سرنگونی سوخوی روسیه را پذیرفت، خبرگزاری صداوسیما، تحلیل سیاسی خارجی،

، ۹ تیر ۱۳۹۵:

http://www.iribnews.ir/fa/news/1193216

۳- روسیه، ویکی‌پدیا:

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، ویکی‌پدیا:

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

جنگ‌افزار هسته‌ای، ویکی‌پدیا:

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C۴- Ilya Bourtman، "Putin and Russia's، Middle East Policy، Review of International Affairs Middle East، vol. 10، no. 2 (2006 june) P. 2.؛

Paul Rivlin، The Russian Economy and arms exports to Middle East، the (Jaffee Center for Strategic Studies JCSS )، Memorandum، No. 79، 2005 November، P. 34.

۵-اسلام در روسیه، ویکی‌پدیا:

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

۶-آزاده مرنی، کمر داعش شکست، موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، 1395/4/26:

http://m.tebyan.net/newindex.aspx?pid=327092

آمار تکان دهنده از حضور تروریست‌های خارجی در سوریه/ چچنی ها و سعودی‌ها در صدر هستند، خبرگزاری مهر، سرویس بین‌الملل، خاورمیانه و آفریقای شمالی، شناسهٔ خبر: 2229539 - چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲:

http://www.mehrnews.com/news/2229539

۷- پوتین: مسکو به سوریه کمک کرد تا حاکمیت خود را حفظ کند، خبرگزاری فارس، گروه بین‌الملل / حوزه آمریکا، اروپا ۹۵/۰۶/۱۴:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950614001192

۸-آینده اسرائیل، پایگاه خبری- تحلیلی انتخاب، هشتم مرداد نود و یک:

http://www.entekhab.ir/fa/news/71140

۹-همان:

http://www.entekhab.ir/fa/news/71140

؛ ساکنان اسرائیل چه کسانی هستند؟، باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۵۱۷۷۷۲۴، نوزده فروردین ۹۴:

http://www.yjc.ir/fa/news/5177724

۱۰- اسلام در روسیه، ویکی‌پدیا:

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

۱۱- سعید شکوهی، «سیاست خارجی تحول‌گرایانه روسیه در خاورمیانه در دورۀ مدودف»، مجله دیپلماسی صلح عادلانه، شماره 6، بهار 1391.

۱۲- میانجیگری مسکو در حل مشکلات فلسطین با رژیم صهیونیستی، امروز آنلاین، به نقل از ایتارتاس، سرویس بین‌الملل، ۲۰ خرداد ۱۳۹۵:

https://goo.gl/PKaZLY

۱۳- نتانیاهو حاضر به دیدار با "ابومازن" نشد، قدسنا، کد خبر ۶۶۴۲۶، مورخ ۹۵/۶/۱۷:

http://qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=66426

۱۴-سفر مقام روسی به سرزمین اشغالی برای احیای روند سازش، خبرگزاری تسنیم، سرویس: بین‌الملل، شناسه خبر: 1174704، ۱۰ شهریور ۱۳۹۵:

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/06/10/1174704

۱۵- تلاش پوتین برای احیای گفت‌وگوهای اسرائیلی-فلسطینی، سایت فردا، ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ تهران:

http://www.radiofarda.com/a/f12-moscow-summit-netanyahu-and-abbas/27954730.html

۱۶-پوتین، روسیه آماده میانجیگری بین فلسطین و اسرائیل است، خبرگزاری مهر، سرویس: بین‌الملل، شناسه خبر:175891، ۵ اردیبهشت ۱۳۸۴:
http://www.mehrnews.com/news/175891
 

منبع: اندیشکده راهبردی تبیین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 670 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -