تبلیغات
~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
 
~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 3 فروردین 1396 :: پنج نفر مسلمون

اسرائیل به دنبال دور نگه داشتن حزب الله و ایران از جولان است

هاآرتص: اسرائیل حاضر است حتی به قیمت عصبانی کردن روسیه، مانع نزدیک شدن ایران و حزب‌الله به مرزهای اسرائیل شود.
main-image
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه صهیونیستی هاآرتص در یادداشتی به بررسی حملات اخیر رژیم اشغالگر قدس به کاروان‌های ادعایی حزب‌الله در سوریه پرداخته و تاکید کرد اسرائیل حاضر است حتی به قیمت عصبانی کردن روسیه، مانع نزدیک شدن ایران و حزب‌الله به مرزهای اسرائیل شود.
 
هآآرتص در ابتدای این یادداشت با اشاره به تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و رهگیری یک موشک ضد هوایی توسط سامانه دفاعی «پیکان» که اسرائیل را مجبور به اعتراف به این حمله هوایی کرد، آمده است: « نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) و ایزنکوت (رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل) اهداف سیاست‌های اسرائیل را بدون تغییر نسبت به 5 سال قبل که بحران سوریه شروع شد، اعلام کردند».
 
این اهداف حفظ کردن رژیم صهیونیستی از درگیر شدن در بحران سوریه و ممانعت از ارسال سلاح به حزب‌الله هستند.
این نشریه صهیونیستی در ادامه با بیان اینکه اولین هدف بطور کامل محقق شده، نوشت: «اما درباره دومی، گزارش‌های متعدد در خصوص حملات هوایی اسرائیل نشان می‌دهد برخی محموله‌های سلاح رهگیری شده‌اند. اما خود نتانیاهو طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2015 اعتراف کرد برخی تسلیحات پیشرفته به مقصد خود رسیده‌اند».
 
این روزنامه همچنین از آزادسازی شهر «حلب» بدست نیروهای سوری، با عنوان «نقطه عطف مهم» یاد کرده و می افزاید: «این امر به همراه دیگر دستاوردها در جبهه‌های مختلف طی ماه‌های آتی، وضعیت سوریه را پایدار کرده و احتمال فروپاشی لحظه‌ای آن را کاهش داد. این موفقیت‌ها به لطف حمایت هوایی روسیه و شبه‌نظامیان شیعه‌ای که ایران اعزام کرد بدست آمد».
 
هاآرتص به سران رژیم اشغالگر قدس پیشنهاد می‌دهد که این سوال را از خود بپرسند که آیا تغییرات در شرایط سوریه نیاز به تغییر در سیاست‌های اسرائیل دارد یا نه. اما اظهارات علنی مقامات رژیم صهیونیستی و حمله هوایی مجدد روز یکشنبه نشان دهنده تمایل آنها برای عقب نشینی از درگیری نیست.
 
 در ادامه این یادداشت آمده است: «هدف اصلی اعلام شده آنها که نتانیاهو و آویگدور لیبرمن وزیر جنگ این رژیم اخیرا بارها تکرار کردند، جلوگیری از بازگشت حزب‌الله و سپاه پاسداران ایران به بلندی‌های جولان است...اسرائیل مشکوک است که چندین عامل حزب‌الله عملیات‌هایشان در نزدیک فنس‌های مرز را تحت پوشش پیشرفت‌های دولت سوریه از سر گرفته‌اند. اما اسرائیل تلاش می‌کند مانع مستقر شدن آنها در منطقه و پیوستن مهندسان ایرانی به آنها شود.»
نوع مطلب : دست خدا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه

خبرگزاری فارس: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه

منابع محلی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شمال باریکه غزه خبر می‌دهند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، درپی ادعای شلیک شدن یک راکت از سوی نوار غزه به جنوب اراضی اشغالی فلسطین، منابع فلسطینی از حمله جنگنده‌ها و توپخانه‌های رژیم صهیونیستی به شمال غزه خبر می‌دهند.

گفته می‌شود سه هدف متعلق به نیروهای مقاومت در شهر «بیت لاهیا» هدف قرار گرفته است.

ساعاتی پیش آژیرهای خطر حمله موشکی در شهرک صهیونیستی «عسقلان» به صدا در آمد و سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد یک راکت به منطقه‌ای باز برخورد کرده اما خسارتی درپی نداشته است.

نوع مطلب : روش های نظامی، محاصره، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون

بامداد امروز

سوریه جنگنده رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد

خبرگزاری فارس: سوریه جنگنده رژیم صهیونیستی را سرنگون کرد

فرماندهی کل ارتش سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حمله بامداد امروز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به خاک سوریه یک فروند از آنها را سرنگون و یک فروند دیگر را هدف قرارداده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد بامداد امروز توانسته است دو جنگنده رژیم صهیونیستی را  هدف قرار دهد که یکی از آنها سقوط کرده و دیگری مورد اصابت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) این بیانیه می‌افزاید: در ساعت 2:40 دقیقه بامداد امروز، چهار جنگنده اسرائیلی حریم هوایی سوریه را در منطقه «البریج» از طریق خاک لبنان نقض کردند و یکی از پایگاههای نظامی در مسیر «تدمر» در شرق استان حمص را هدف قرار دادند که پدافند هوایی ما با انها مقابله کرده و یک جنگنده را در داخل اراضی اشغالی ساقط کرد و یکی دیگر را مورد هدف قرار داد و دو جنگنده دیگر مجبور به فرار شدند.

فرماندهی ارتش سوریه می‌افزاید: این تجاوز نشان از حمایت آشکار دشمن صهیونیستی از گروهک‌های تروریستی از جمله داعش دارد و تلاشی ناامیدانه برای افزایش روحیات از بین رفته تروریست‌ها و تحت الشعاع قرار دادن پیروزی‌های ارتش عربی سوریه در مواجهه با گروه‌های تروریستی است.

شبکه اسکای نیوز نیز اعلام کرده است که ارتش صهیونیستی سقوط جنگنده خود را تکذیب کرده است.

انتهای پیام/د

نوع مطلب : روش های نظامی، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
شهادت دختر جوان فلسطینی در جنوب بیت لحم
شهادت دختر جوان فلسطینی
بیت لحم ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

نظامیان رژیم صهیونیستی عصر امروز چهارشنبه به سمت یک دختر جوان فلسطینی در تقاطع شهرک صهیونیست نشین گوش عتصیون در جنوب بیت لحم تیراندازی کرده و او را به شهادت رساندند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از پایگاه خبری عبری زبان 0404، نظامیان رژیم صهیونیستی مدعی شده اند که این دختر جوان قصد زیرگرفتن آن ها با خودرو را داشته است که به سمت او تیراندازی کرده اند.

در همین حال، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت نیز اعلام کرد که این دختر جوان فلسطینی به ضرب گلوله مستقیم نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

منابع پزشکی فلسطینی تاکنون خبر شهادت این فلسطینی را اعلام نکرده اند.

لازم به ذکر است که با شهادت این دختر جوان فلسطینی شمار شهدای انتفاضه قدس از اکتبر سال 2015 تاکنون به 286 نفر افزایش یافت.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
پارلمان عربی
قاهره ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

پارلمان عربی با ارسال پیامی به مجلس عوام انگلیس خواستار احترام به عواطف و احساسات بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان، فلسطینی، عرب و مسیحی و لغو مراسم صدسالگی وعده ننگین بالفور شد. این پارلمان همچنین خواستار عذرخواهی رسمی انگلیس از ملت فلسطین و به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسسطین، این در حالی است که دولت انگلیس از تصمیم خود  برای برگزاری مراسم ها و جشن صدسالگی صدور وعده شوم بالفور خبر داده است.

بر همین اساس، مشعل بن فهمی سلمی رئیس پارلمان عربی از جان برکاور رئیس مجلس عوام انگلیس خواست از دولت این کشور بخواهد رسما از ملت فلسطین عذرخواهی کرده و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. تاکنون 140 کشور دنیا کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند.

وی در ادامه گفت که پارلمان عربی به نمایندگی از تمامی کشورهای عربی

 خواستار پایان دادن به ظلم تاریخی و 70 ساله در حق ملت فلسطین است که به

 موجب آن رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین تاسیس شد.

رئیس پارلمان عربی با ارسال نامه ای به سلیم زعنون رئیس شورای ملی فلسطین او

  را در جریان پیام خود به رئیس مجلس عوام انگلیس قرار داد.

نوع مطلب : محاصره، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه/ شلیک چندین موشک به سمت جنگنده‌های اسرائیلی

خبرگزاری فارس: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه/ شلیک چندین موشک به سمت جنگنده‌های اسرائیلی

منابع خبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند جنگنده‌های این رژیم مناطقی را در سوریه هدف قرار دادند که برای اولین بار با پاسخ یگان موشکی ارتش سوریه مواجه شده‌اند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری از حملات هوایی اسرائیل به سوریه خبر دادند که با پاسخ موشکی ارتش این کشور مواجه شده است.

رادیو اسرائیل اعلام کرد که جنگنده‌های این رژیم شب گذشته چندین منطقه در سوریه را هدف حملات خود قرار دادند. این رادیو اعلام نکرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دقیقا به چه مناطقی در سوریه حمله کرده اند.

در پاسخ اما ارتش سوریه برای اولین بار چندین موشک به سوی این جنگنده‌ها شلیک کرد که یکی از آنها بوسیله بک موشک اسرائیلی ساقط شد.

«اویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از 6 سال پیش برای نخستین بار است که ضد هوایی سوریه به سوی جنگنده های اسرائیل شلیک میکنند.

ادرعی در صفحه فیسبوک خود خبر داد، دو موشک که به سوی شهرهای «اریحا و قدس» شلیک شده بودند سرنگون شدند و موشک سوم نیز در منطقه «الاغوار» ساقط شد.

منابع خبری اسرائیلی مدعی شدند که اسرائیل در واقع محموله‌های موشکی پیشرفته‌ای را هدف قرار دادند که برای حزب الله در سوریه ارسال شده بود.

هنوز هیچ منبع رسمی سوری این مسئله را تأیید یا تکذیب نکرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اواخر بهمن ماه گذشته اعلام کرد که در واکنش به شلیک گلوله تانک از خاک سوریه به بلندی‌های جولان، برخی مواضع ارتش سوریه را هدف حمله قرار داده است.

منابع نظامی رژیم صهیونیستی گفتند گلوله شلیک شده از خاک سوریه در منطقه‌ باز سقوط کرده و خسارت یا تلفاتی نداشته است.

نوع مطلب : روش های نظامی، News، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
پیام روشن پوتین به نتانیاهو/ تغییر ائتلافها و شرایط منطقه11:11 | 24\12\1395

پیام پوتین به نتانیاهو تا حدود زیادی روشن است: اکنون اوضاع منطقه و عرصه بین المللی دستخوش تغییر شده و ائتلاف ها تغییر کرده است. خبرگزاری قدس (قدسنا) «علیرضا عرب»*: سفر اخیر نتانیاهو به 

مسکو و دیدار وی با رئیس جمهور روسیه نکات مهمی داشت 

که نباید از کنار آن ساده گذشت.

نخست اینکه؛ نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علاقه ای

 وافر به سوء استفاده از تاریخ در جهت پنداره ها و منافع خود

 دارد.

او در سفر اخیرش به مسکو و دیدار با ولادمیر پوتین

می گوید:۲۵۰۰ سال پیش، در دوران امپراتوری پارس 

می‌خواستند یهودی‌ها را نابود کنند و شکست خوردند!

حالا هم ایران به عنوان وارث آن امپراتوری همان هدف 

را دارد.

اما پوتین رئیس جمهور روسیه،  جواب معناداری به 

نتانیاهو می دهد و می گوید:
این‌ها مربوط به قرن پنجم قبل از میلاد است. الان دنیا

 عوض شده، بیایید در مورد اوضاع امروز صحبت کنیم.

البته این اظهارات غیر مستند و مجعول بنیامین

نتانیاهو، مسبوق به سابقه است و قبلا در سال

۲۰۱۶ در مقابل کنگره آمریکا نیز عنوان کرده بود که

 ایرانیان در زمان خشایارشا هخامنشی قصد ریشه

 کنی یهودیان را داشتند اما ملکه یهودی خشایار شا

 با فداکاری مانع آن شد.

در تورات روایت استر ملکه خشایارشا آورده شده 

است که دو نکته در خصوص این روایت توراتی

 قابل توجه است:

اول اینکه این روایت توراتی حادثه ای تاریخی نیست 

چون در تاریخ مدون دوره هخامنشی چنین داستانی

 را نمی بینیم.
دوم اینکه بر مبنای همین روایت توراتی نیز در واقع

 خشایار شا شاهنشاه ایران بود که در یک تصمیم 

قاطع توطئه فوق را خنثی کرده و یهودیان را نجات

 داد زیرا فرمان و حکم و تصمیم نهایی مختص به 

خشایارشا بوده است.

نتانیاهو با جعل و تحریف تاریخ درصدد یهودستیز 

نشان دادن ایرانیان است و این در حالی است که

 طبق روایت تورات  تنها پیامبر بنی اسرائیل که خود

 از این قوم نبود کوروش کبیر هخامنشی است که

 یهودیان را از اسارت نجات داد.  

دوم اینکه؛ در همین سفر اخیر نتانیاهو به روسیه

 و ملاقاتش با پوتین ،رئیس جمهور روسیه به او

کتاب جنگ یهودیان" که  مورخ یهودی - رومی ،یوسف

 فلاوی (فلاویوس ژوسفوس)، در ۱۵۲۶م تالیف کرده

 است را اهداء کرد.

این کتاب شورش یهودیان در سال۷۰میلادی در

 اورشلیم را علیه امپراتوری روم روایت می کند.

به نظر می رسد جواب معنادار ولادیمیر پوتین و هدیه 

هدفمند او به نتانیاهو حامل یک پیام راهبردی است.

پوتین از طرفی می گوید قرن ۵ پیش از میلاد را فراموش

 کرده و به مناسبات کنونی منطقه و تحولات فعلی 

عرصه بین المللی توجه کن .

واز طرفی دیگر کتاب جنگ یهودیان با امپراتوری روم که

 نماد سنتی دنیای غرب است را به او اهداء می کند.

دنیای غرب خود را میراث دار امپراتوری روم می داند و

 امپراتوری روم همیشه مظهر فرهنگی و سیاسی 

غرب تلقی می شود.

و پیام پوتین تاحدود زیادی روشن است : اکنون اوضاع

 منطقه و عرصه بین المللی دستخوش تغییر شده 

و ائتلاف ها تغییر کرده است.

*عضوکمسیون سیاسی و اموربین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

نوع مطلب : مصاحبه،گزارش، News، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
چهارمین میزگرد تخصصی فلسطین و افق آینده17:41 | 24\12\1395

چهارمین میز گرد تخصصی فلسطین و افق آینده در روز دوشنبه 23 اسفند در کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین- نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. خبرگزاری قدس (قدسنا): در این میزگرد که با شرکت اساتید و 

کارشناسان حوزه فلسطین برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین

 سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، 

محمد ایرانی مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا و دکتر رحماندوست

 استاد دانشگاه مطالعات جهان و کارشناس ارشدحوزه فلسطین 

به سخنرانی پرداختند.

 

 سپس دکتر صادق رمضانی گل افزانی جانشین رئیس کمیته 

حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ضمن خوش آمدگویی

 به حاضرین و شرکت کنندگان گفت: موضوع فلسطین و افق آینده

 آن نگاههای متنوعی را می طلبد و امروز علاوه بر پرداختن به 

رویکرد بین المللی فلسطین، به سخنان مقام معظم رهبری در 

ششمین کنفرانس انتفاضه فلسطین نگاهی تحلیلی نیز خواهیم

 داشت. آنچه که مقام رهبری و روسای سه قوه به آن تاکید 

داشتند وحدت میان فلسطینیان به عنوان نمادی که باید به آن 

توجه داشت. از جمله فرازهایی که تمام تحلیلگران داخلی و 

خارجی به آن پرداختند بحث منشوری است که ایشان بدان 

اشاره فرمودند.مقام معظم رهبری به موضوعات تضعیف فلسطین،

 ایجاد اختلاف، توطئه دشمن، غفلت از فلسطین، مبحث وحدت

 میان احزاب و گروههای فلسطینی تاکید داشتند و ملت مظلوم 

فلسطین ملتی خواندند که در جهان در صدر مقاومتند و تا کنون 

هیچ یک از ملتها در جهان چنین رنج ظالمانه ای به خود ندیده است.
 

آقای دکتر رمضانی افزود: خوشبختانه شواهد گویای این است که

 انتفاضه همچنان  ادامه دارد . ایشان در ادامه گفتند: برای ورود به

 مباحث فوق باید کاووشی هوشمندانه داشته باشیم.
 

سپس دکتر ایرانی مدیر کل خاور میانه و شمال آفریقا در سخنانی

گفت: تحولات منطقه در خلال 15 سال اخیر به سرعت پیش

 می رود و ما از سال 2002 شاهد تحولات عظیمی بوده ایم.

 شاهد دو اشغال بزرگ از سوی آمریکا در سرزمین عراق و افغانستان

 و رشد جریات تکفیزی و افراطی و در حوزه فلسطین نیز شاهد

 تغییرات بزرگی بوده ایم . لازم است جایگاه این تحولات بر افزایش

 حجم و سرعت و ناپایداری آن در هر کدام از حوزه ها بررسی 

شود. برای بررسی چشم انداز فلسطین ابتدا باید تحولات  و سمت

 و سوی آن بررسی شود و لازم است به سه نکته توجه کنیم: 1-

 بدانیم اوضاع پر التهاب و به هم ریخته فلسطین چگونه است.2-

 تلاش های رژیم صهیونیستی در بهره برداری از این وضعیت به چه

 صورت است.3- نیات خائنانه برخی کشورهای عربی در عادی سازی

 روابط با رژیم صهیونیستی شناخته شود.شناخت فضای داخلی

 شامل این موضوعات می شود: تداوم دو دستگی گروهها و جنبش

 خودگردان، وضعیت قدس و مسجد الاقصی، تشدید شهرک سازی

 در اراضی 67 و قدس شرقی، تداوم محاصره غزه، ادامه روند

 انتخابات، بحران رهبری و بن بست ساختار ساف، موضوع فراز و

 فرودهای انتفاضه و فشار امنیتی ساف .رژیم صهیونیستی از 

وضعیت موجود به نفع خود بهره برداری می کند. با راه حل دو دولت

 مخالف است، شهرک سازی را افزایش داده، به ترامپ نزدیک شده

 تا از زاویه ضد اسلامی و افراطی او علیه فلسطینی ها استفاده کند.

 برای عادی سازی روابط با کشورها می کوشد و از وضعیت سوریه 

استفاده ابزاری می کند.اما در رابطه با نیات خائنانه برخی کشورهای

 عربی، آنها نه تنها به طرح سازش تمایل دارند بلکه حاضرند امتیاز نیز

 بدهند. در راستای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی حتی تنزل

 سرزمین های عربی را نیز می پذیرند. همه این تحولات بر فلسطین 

سایه افکنده و افق آن را تیره و تار کرده است.برای ترسیم افق آینده

 فلسطین لازم است هر کدام از این موارد بررسی شود. از سویی 

در طرف مقابل نیز چشم انداز روشنی مشهود نیست. برای برون 

رفت از این وضعیت باید به اوضاع داخلی فلسطین سر و سامان داد .

 بازگشت وحدت ولو نسبی، ترسیم وحدت ملی و باز تعریف 

پروژه مقاومت در عمل و در نهایت توجه عالم اسلام به موضوع فلسطین

 و مسجدالاقصی  در اولویت است.

 

در ادامه حجت الاسلام اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست 

جمهوری در سخنانی گفت: از زمان تاسیس رژیم صهیونیستی تاکنون

 فلسطین، اولین مسئله مهم دنیا بوده است و اولین کسی که به

 این موضوع مهم پرداخت امام خمینی بودند که روز قدس را نیز بنیان

 نهادند.
 

ایشان افزود: در این دنیای تبلیغات عجیب و غریب در حالی که 

منشاء تروریسم کاملاً مشخص است، بر عکس ما را متهم  می کنند.

 با این اوضاع تبلیغات باید خدا را شکر کنیم که فلسطین تا همین

 اندازه هم مطرح است. با توجه به اینکه مستندات فراوانی چون قرآن

 و تاریخ داریم اما در موضوع فلسطین کم مایه گذاشته ایم. کاملا 

مشخص است که فلسطین مورد دستبرد قرار گرفته  و باید مردم دنیا

 آگاه شوند و باید افشاگری صورت گیرد. در طی گذشت70 سال از

 موجودیت اسراییل از این غده سرطانی جز جنایت و کشتار و فساد

 ندیدیم. آنها از همه دنیا طلبکارند و خود را بدهکار کسی  نمی دانند. 

دنیا باید ظالم و مظلوم را بشناسد.
 

در بخش سوم سخنرانی آقای دکتر رحماندوست نماینده ادواری 

مجلس شورای اسلامی و کارشناس ارشد حوزه فلسطین گفت:

 آخرین حمایت فلسطین در کشور ما کنفرانس حمایت از انتفاضه

 بود که برگزار شد. در کنار همه مباحث تخصصی چون آب و هوا،

 رسانه هاو غیره بحث رژیم صهیونیستی جای خودش را دارد. 

باید به مسائل شبه افکنی که در برخی کشورها مطرح می شود 

"که ما را چه به فلسطین!"پاسخ گفت و نشان دهیم که ما چقدر

 پای کار هستیم. ما ابتدا باید به نفس موضوع نگاه بیاندازیم و 

ببینیم که اصل کار درست است یا نه. اگر به اصل نپردازیم ممکن

 است دچار شبهه شویم. ایشان افزودند: من معتقدم همه جنگها

و چالشهای جهان دو سو دارد 1- رژیم صهیونیستی 2- فرزندان

 امام خمینی. باید تعیین تکلیف کنیم که در کدام سمت هستیم.

 امام فرمودند فلسطین از موضوعاتی است که به محض تصورش،

 تصدیقش مطرح است.
 

آقای رحماندوست ادامه داد: به ساده ترین شکل خانه های مردم

 اشغال کردند و خیابانها و کوچه هایشان را به نام خود کردند. کدام 

یک از مصلحان و خوش نامان عالم موافق با اسراییل است؟!! اصل

 حق نباید ما را دچار چالش کند. فلسطین بزرگترین چالش عالم است.
 

آقای رحماندوست افزودند: رهبر معظم انقلاب در کنفرانس فرمودند

 ملت فلسطین حقیقت مقاومت هستند. سخنان ایشان از 

کارشناسانه ترین و بی نظیر ترین سخنان در این حوزه است.
 

ایشان ادامه داد: در طی سال های اخیر چیزی که ایران را در دنیا 

مطرح کرده بحث مقاوت بوده نه چیز دیگر. الان در سطح دنیا مهمترین

 موضوع مقاومت و ارزش ها مقاومتی ایران است. کاری که ما 

می کنیم ریشه دار است. از سویی شدت قساوت رژیم صهیونیستی

 در دنیا نیز مشخص است.  اخیرا در بین صهیونیستها گرایشات دینی 

صورت گرفته و آنها به سمت کشور یهودی پیش می روند و همه قوانین

 بین المللی را زیر پا می نهند.منشاء هنر مقاومت معاصر به فلسطین 

بر می گردد و جهان را به بازگشت به خویشتن فرا می خواند.

 موضوع حمایت از فلسطین الان یکی از بهترین پوششهای 

جهان خواری صهیونیستهاست . ما با بزرگترین خطر تاریخ مواجه ایم.

 در مبانی سیاسی و ارزشی خود باید مبارزه را با آنان همچنان

 ادامه دهیم.

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، مصاحبه،گزارش، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون

گپ و گفت خودمانی با سیدحسن نصرالله:

آیت‌الله خامنه‌ای شایسته‌ترین فرد برای مقام رهبری است/ دامادم محافظ من نیست/ دوست دارم فوتبال بازی کنم اما نمی‌توانم

خبرگزاری فارس: آیت‌الله خامنه‌ای شایسته‌ترین فرد برای مقام رهبری است/ دامادم محافظ من نیست/ دوست دارم فوتبال بازی کنم اما نمی‌توانم

دبیر کل حزب‌الله گفت: در لبنان بسیاری در دعاهایشان نمی‌گویند از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیفزا بلکه می‌گویند مابقی عمر ما را بگیر و به عمر رهبر بیفزا و من یکی از آنان هستم.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، گفت‌وگو با سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، معمولا بازتاب رسانه‌ای وسیعی دارد. دلیل آن این است که این چهره برجسته سیاسی که نقشی مهم در معادلات منطقه و حتی جهان دارد، کمتر حاضر می‌شود تن به گفت‌وگوی رسانه ای دهد. با این حال آنچه پیش‌رو دارید، گفت‌وگویی خودمانی با این چهره برجسته درباره زندگی خصوصی و حتی خانوادگی اوست؛ گفت‌وگویی متفاوت که مخاطب را با ابعادی تازه از این شخصیت کم‌نظیر تاریخ معاصر آشنا می‌کند. به‌دلیل تفصیلی بودن این گفت‌وگو، بخش اول از آن در این شماره منتشر شده و بخش دوم آن را می‌توانید فردا در صفحه «جهان» بخوانید.

طی 25 سال گذشته زندگی شما زندگی بسیار سختی بوده است، مردم دوست دارند بدانند طی این 25 سال به شما چه گذشته است با توجه به شرایط امنیتی که به شما و خانواده شما تحمیل شده است، آیا خانواده شما از این وضعیت خسته نشده‌اند؟

انسان به وضعیت عادت می‌کند، اولا خانواده به این وضعیت عادت کرده‌اند بویژه همسرم و همین‌طور فرزندانم. تعداد خانواده ما زیاد نیست و بیشتر فرزندان من ازدواج کرده‌اند و به طور مستقل و جدای از ما زندگی می‌کنند. تنها یک فرزندم با ما زندگی می‌کند. در 25 سال گذشته با شرایط امنیتی، سیاسی و اجتماعی که برایمان پیش آمده سازگار شده‌ایم و اوضاع زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده‌ایم به‌گونه‌ای که توانسته‌ایم با آن کنار بیایم و یک زندگی قابل تحمل داشته باشیم. بنابراین ما راضی به رضای او هستیم و مقدرات الهی را برای خود نعمت می‌دانیم و در این مورد گزینه دیگری در پیش رو نداریم چون این مسئولیت را پذیرفته‌ایم. و راهی جز پذیرش آن و ادامه وضعیت موجود نداریم و این حداقل کاری است که می‌توانیم در راه خدای متعال انجام دهیم. من به شما و همه کسانی که این سوال را مطرح می‌کنند اطمینان می‌دهم که نگران این مسیر نباشند. برخی تصور می‌کنند مثلا فلانی و خانواده‌اش زندگی سختی دارند و ناراحتند و خسته شده‌اند، نه این‌طور نیست ما این مشکل را از مدت‌ها پیش حل کرده و با پذیرش این وضعیت با آن کنار آمده‌ایم و اکنون اوضاع برای ما بسیار عادی و طبیعی شده است و از نظر روحی و عاطفی همانند دیگر مردم زندگی عادی داریم (به فارسی) یعنی نگران ما نباشید.»

شما این‌طور که من اطلاع دارم دارای پنج فرزند بودید که یکی از آنها آقای محمدهادی شهید شدند و یکی از خیابان‌های لبنان هم به نام ایشان است، اما سه فرزند پسر و یک فرزند دختر شما در حال حاضر چه کاری انجام می‌دهند و آیا آنها ازدواج کرده‌اند و فرزندی که پیش شما مانده است، کدام است؟

از کوچک شروع می‌کنم، کوچک‌ترین آنها نامش محمدمهدی است و حدود 15 تا 16سال دارد و در دبیرستان مشغول تحصیل است و طبعا هنوز مجرد است و به تحصیل خود ادامه می‌دهد. فرزند بزرگ‌تر از آن محمدعلی است که ازدواج کرده و دو فرزند دارد و در تشکیلات حزب‌الله کار می‌کند، یعنی در یکی از واحدهای حزب‌الله مشغول است. پس از او ، دخترم زینب است که ازدواج کرده و او نیز چهار فرزند دارد و دانشجوی حوزه و دانشگاه است و او هم در خانه خود به صورت عادی زندگی می‌کند.»

شنیدم همسر زینب خانم، محافظ شماست، همین‌طور است؟

نه درست نیست. او جزو تیم همراه من نیست. او نیز در تشکیلات حزب‌الله کار می‌کند و به دور از هر گونه ارتباط مستقیم با من. اصولا من تمایل ندارم نزدیکانم به صورت مستقیم با من کار کنند. ارتباط او با من این است که او داماد من است همانند ارتباط فرزندم یا دوستم یا برادرم با من و فرزند بزرگ‌ترم هم محمدجواد است که او نیز ازدواج کرده و چهار فرزند دارد و طبعا به صورت مستقل زندگی می‌کند و در تشکیلات حزب‌الله مشغول است.

آیا پیش آمده که تا به حال خانوادگی دور هم و با هم سر یک سفره بنشینید و غذا بخورید و گفت‌وگو کنید؟

بعضی مواقع پیش می‌آید اما کم.

کدام یک از فرزندانتان سیاسی‌تر هستند، در خانه می‌نشینید چه بحث‌هایی می‌کنید؟

فرزندان یا نوه‌هایم اگر سوال سیاسی داشته باشند آن را از من می‌پرسند، یعنی حتی برخی از نوه‌هایم درحال حاضر مثلا 9 یا ده یا 11 سال سن و به مسائل سیاسی توجه دارند، چرا که در لبنان حتی کودکان نیز به مسائل سیاسی توجه دارند. اما معمولا درباره مسائل سیاسی صحبت نمی‌کنیم چرا که با فاصله زمانی یکدیگر را می‌بینیم و به مسائل خانوادگی و اجتماعی و مسائل کلی می‌پردازیم و به سوالات دینی و فرهنگی آنها پاسخ می‌دهم.

آخرین باری که به طور دسته جمعی دور هم نشستید کی بود؟

نمی‌توانم به شما بگویم.

شما ورزش هم می‌کنید؟

کم ورزش می‌کنم بویژه در دوره اخیر؛ به علت فشار کار در ماه‌های اخیر، حتی مقدار کمی که ورزش می‌کردم هم نیز متاسفانه کنار گذاشتم، اما ان‌شاء الله آن را از سر خواهم گرفت.

چه ورزشی را دوست دارید؟

ورزشی را که دوست دارم نمی‌توانم به آن بپردازم. من در گذشته در زمان جوانی فوتبال را بسیار زیاد دوست داشتم، اما طبعا سال‌هاست که نمی‌توانم بازی کنم. زمانی که وارد حوزه علمیه شدم با گروهی از طلبه‌ها فوتبال بازی می‌کردم، اما الان این‌گونه نیست. الان تنها ورزش در دسترس، پیاده‌روی است، اما پیاده‌روی بر روی دستگاه ترد میل نه در فضای باز.

شما به دلیل مسائل امنیتی مجبورید از تلفن همراه و تلفن ثابت یا از فضای مجازی دور باشید، این فاصله به شما به لحاظ کسب اطلاعات لطمه نزده است؟

نه، چرا که اولا وسایل متعددی وجود دارد، رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، همه چیز در رسانه ها ذکر می‌شود. همه رسانه‌های خبری و شاید اکثر آنها را دنبال می‌کنم. یعنی هم خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی و هم رسانه‌های خارجی، البته بیشتر رسانه‌هایی را که اخبار را به صورت فوری اعلام می‌کنند. ثانیا. درست است که من از ارتباط مستقیم با اینترنت دور هستم، اما از آنچه در رسانه ها گفته و آنچه منتشر می‌شود مطلع هستم یا حتی ویدئوهای کوتاه را دنبال می‌کنم و برادرانمان در دفتر هر روز به کپی کردن آنها چه روی کاغذ و چه روی سی دی اقدام می‌کنند و من از آنچه در شبکه‌های اجتماعی یا پایگاه‌های اینترنتی خبری ارائه می‌شود اطلاع دارم و همچنین کلیپ‌های ویدئویی را به صورت روزانه نگاه می‌کنم.

در‌خصوص رخدادها، ما شبکه ارتباطی امن یا تقریبا امنی داریم که می‌توانم در هر مکان در لبنان با هر مسئول در حزب‌الله گفت‌وگو کنم در این خصوص هیچ منع امنیتی وجود ندارد با جنوب با بقاع با دورترین روستاها تماس می‌گیرم و اگر چیزی داشته باشند، می‌فهمم و از آنها سوال می‌کنم و مشکلی در این خصوص نداریم.

با شمار زیادی از مسئولان حزب‌الله دیدار می‌کنم. برخی تصور می‌کنند من در یک نقطه زیر زمین می‌نشینم و گاهی با دیگران دیدار می‌کنم. نه این درست نیست. گاهی اوقات همه وقت روزانه من به صورت مداوم در حال دیدار با مسئولان حزب‌الله و برادران و حتی روحانیونی می‌گذرد که از مناطق دیگر می‌آیند، حتی با شخصیت‌های سیاسی. طبعا بیشتر این دیدارها به دور از رسانه‌ها انجام می‌شود. می‌نشینیم تبادل نظر و گفت‌وگو می‌کنیم و مسائل را می‌شنویم و برای همین در تماس دائمی برای فهمیدن جزئیات حوادث و رویدادهایی هستیم که رخ می‌دهد.

اما روزنامه و تلویزیون که مشکلی ندارد و می‌توانید به‌راحتی به آن‌ دسترسی داشته باشید؟

بله طبیعی است.که به روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون دسترسی آسان دارم. حتی گاهی وقت‌ها من به بسیاری از مناطق می‌روم. برخی تصور می‌کنند من نمی‌توانم از محل سکونتم خارج شوم . نه می‌توانم اما به صورت غیرعلنی. یعنی به صورت عادی در خیابان راه نمی‌روم، به شکل غیرعلنی حضور می‌یابم و می‌توانم به هر جایی بروم و مردم و اماکن را از نزدیک ببینم.

آخرین باری که در ملأعام ظاهر شدید کی بوده است؟

روز دهم محرم گذشته.

مردمی که شما را یکدفعه می‌بینند و می‌نگرند که سیدحسن نصرالله جلوی آنها ظاهر شده است چه احساس و برداشتی دارند، شما چه احساسی به آنها دارید؟

من و آنها احساسات دوستی و مودت و احترام متقابل را به یکدیگر ابراز می‌‌کنیم. آنها احساسات خویش را بیان می‌کنند و من هم از این احساسات استقبال می‌کنم. اما آنها معمولا نگران من هستند و اظهار می‌کنند که من زیاد در ملأ عام نباشم تا خطری متوجه من نباشد و زیاد با آنها صحبت نکنم و حتی برخی حاضران به من اشاره می‌کنند که شتاب کن برو و این‌گونه آشکارا در معرض دید نباش.

شما گفتید که برخی از اخبار مهم را به صورت دست نوشته برای شما می‌آورند و به شما اطلاع می‌دهند. شما نگران نیستید که این اطلاعات نادرست باشد و در تصمیم‌گیری‌های شما تاثیری بگذارد؟

غالبا ما درستی اطلاعات را ارزیابی و درباره آن تحقیق می‌کنیم بویژه از طریق رسانه‌ها. من همیشه به برادرانم می‌گویم باید در خصوص هرگونه اطلاعاتی که از رسانه‌ها دریافت می‌کنند، اطمینان حاصل کنند. زیرا متاسفانه امروزه نمی‌توان بسیاری از چیزهایی را که عنوان می‌شود مورد وثوق و اطمینان قرار داد. ما منتظر می‌مانیم تا اخبار تائید شوند. منتظر دیگر رسانه‌های رقیب و حتی مخالف خود می‌مانیم یا این‌که با طرف‌های ذی‌ربط تماس می‌گیریم تا درستی یا نادرستی اخباری را که گفته شده است، مشخص کنیم.

شما می‌بینید که دور بودن از فضای مجازی در حال حاضر یک فاصله اطلاعاتی میان شما و جامعه ایجاد می‌کند، از طرفی هم شما به طور مدام نمی‌توانید در ملأعام حضور پیدا کنید، آیا این روی تصمیم‌گیری‌های شما که باید بر اساس منطق و مسائل روز جامعه باشد؛ تاثیر نمی‌گذارد؟

من دور نیستم. خدمت شما عرض کردم. حتی مطالبی را که در پایگاه‌های ارتباط اجتماعی نوشته می‌شوند یعنی مطالبی که افراد عادی درباره موضوعات مهم می‌نویسند، برادران برای من کپی آن را می‌آورند و من تصاویر را ملاحظه می‌کنم و اخبار و مقالات را به طور مستقیم می‌خوانم. در هر حال، تاکنون بنا بر تجربه، ما از 25 سال گذشته، با شرایط دشوار و مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم. تاکنون شکر خدا، تصمیماتی که رهبران حزب‌الله اتخاذ کرده‌اند و من نیز یکی از آنها به شمار می‌آیم‌؛ تصمیماتی عاقلانه، درست و خوب بوده است.

شما به مرحوم آیت‌الله بهجت ارادت ویژه‌ای داشتید. چه ویژگی از شخصیت ایشان شما را مجذوب خود کرده بود؟

تواضع، سادگی، مختصرگویی، صداقت عجیب، همچنین شفافیت و صراحت بیان ایشان مرا تحت تاثیر خود قرار داده بود. شما وقتی روبه‌روی ایشان می‌نشستید، احساس می‌کردید همه چیز مقابل ایشان روشن و بی‌پرده است از افراد گرفته تا حوادث و آینده.

چرا از ایشان به عنوان پدر معنوی حزب‌الله نام برده‌اید؟

بعد از ارتحال امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه)، اغلب مقامات حزب‌الله، چشمانشان در موضوعات روحی و معنوی و عرفانی به سمت و سوی حضرت آیت‌الله بهجت متوجه و معطوف شد. آنچه که بیشتر مسئولان حزب‌الله را به این سمت و سو ترغیب کرد؛ رفت و آمد‌های رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دام ظله الشریف) با ایشان بود. زمانی که ما مشاهده می‌کردیم رهبری و ولی امر ما با آیت‌الله بهجت چنین تماسی دارند و مرتب به دیدار ایشان می‌رفتند؛ طبیعتا ما نیز تشویق می‌شدیم که بیشتر به سمت آیت‌الله بهجت (رضوان الله تعالی علیه) گرایش و تمایل داشته باشیم. به همین خاطر زمانی که برادران و مسئولان عالی‌رتبه و فرماندهان مقاومت و نیروها و رزمندگان حزب‌الله راهی ایران می‌شدند؛ به دیدار با آیت‌الله بهجت می‌رفتند و به پندها و نصیحت‌ها، توصیه‌ها و راهنمایی‌های ایشان گوش می‌دادند و بر اجرای این نصایح پافشاری داشتند و اغلب به نصایح ایشان پایبند بودند و از آن تاثیر می‌پذیرفتند.

شما همان طور که در مصاحبه قبل هم اعلام کردید و بارها هم اعلام کرده‌اید، به رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، علاقه ویژه‌ای دارید، این علاقه بیشتر سیاسی، اعتقادی یا عاطفی است؟

در درجه نخست علاقه اعتقادی، روحی و معنوی است و به طور طبیعی، عاطفی است و در نهایت علاقه سیاسی به منزله نتیجه آن است و من علاقه اعتقادی خاص به رهبر انقلاب دارم و این من تنها نیستم بلکه بسیاری از برادران و نمی‌گویم همه تا مبالغه نکنم، اما می‌گویم بسیاری از ما در حزب‌الله لبنان، اعتقاد ویژه‌ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای داریم و این اعتقاد از تبلیغ دوستان ایرانی نیست، یعنی این‌طور نیست که دوستان یا طرفداران ایرانی رهبر انقلاب، عامل این دوست داشتن باشند و مابه این شخصیت تعلق خاطر پیدا کنیم بلکه نتیجه تماس مستقیم و تجربه مستقیم خود ما با ایشان است. من و برادرانمان، در تماس مستقیم با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران هستیم، البته از زمانی که رئیس‌جمهور بودند این ارتباط وجود داشت، یعنی در آغاز تاسیس و تشکیل مقاومت در لبنان در سال 1982 در زمان حیات امام خمینی (قدس سره الشریف) و ما در آن زمان، به ایران و نزد ایشان می‌رفتیم و ساعات زیادی نزد ایشان بودیم و به مسائل ما می‌پرداختند و این دیدارها پیوسته برگزار می‌شد و علاقه خاصی بود. بنابر این تجربه، ما از ایشان اوصاف ایمانی، تقوایی، دینی، اخلاقی، رهبری و شخصیتی دیدیم، به صورت آشکار و جذب ایشان شدیم و ایمان داریم که ایشان در جهان اسلام عالم‌تر، فقیه‌تر، نیرومندتر و شایسته‌تر برای عهده‌داری این مقام یعنی مقام رهبری و پیشوایی هستند و ما با تجربه‌ای که از ایشان داریم، به این موضوع اعتقاد داریم و از طریق اتفاقات و حوادث و آنچه از ایشان می‌شنویم و در حوادث مختلف می‌بینیم که ایشان رهبری است که از طرف خدا تائید و کمک می‌شود، ما به چنین چیزی یقین داریم و شکی در این باره نداریم که ایشان رهبری است که خداوند ایشان را تائید و کمک می‌کند و بر همین اساس ما ایشان را بسیار دوست داریم و در لبنان بسیاری در دعاهایشان نمی‌گویند از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیفزا بلکه می‌گویند مابقی عمر ما را بگیر و به عمر رهبر بیفزا و من یکی از آنان هستم و ما معتقد هستیم که بقای عمر شریف ایشان، به عنوان رهبر بزرگ، فواید و منافع بزرگی برای امت و اسلام دارد و از بقای هر یک از ما مهم‌تر است.

روزنامه جام‌جم

نوع مطلب : دست خدا، مصاحبه،گزارش، 
برچسب ها : حزب الله،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 اسفند 1395 :: پنج نفر مسلمون
آئین رونمایی از کتابخانه دیجیتال «زیتون» با موضوع فلسطین/ گزارش تصویری12:41 | 21\12\1395

نخستین کتابخانه تخصصی دیجیتال به نام زیتون، با موضوع فلسطین و مبارزه با صهیونیسم امروز در سالن کنفرانس جمعیت دفاع از ملت فلسطین رونمایی شد. 


نوع مطلب : مقاله،ویدئو،کلیپ،شعر...، کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 691 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -