~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
جمعه 30 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
هنیه ضمن دعوت از مسلمانان برای برگزاری جمعه خشم؛

زمان وحدت امت اسلامی و عربی برای دفاع از مسئله قدس فرا رسیده است


اسماعیل هنیه با بیان اینکه اگر دودستگی، تنش و اختلافات داخلی امت نبود، 

صهیونیست ها هرگز جرات نمی کردند به مسجد الاقصی حمله کنند، تاکید 

کرد که اکنون فرصت مناسبی است تا امت اسلامی و عربی برای دفاع از

 مسئله قدس متحد شوند.به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، 

«اسماعیل هنیه»، روز گذشته (پنجشنبه) در اظهاراتی تلویزیونی تاکید کرد

 که ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی باید فردا جمعه را به روز خشم

تبدیل کرده و این روز باید نقطه تحولی مهم در مسیر دفاع از قدس و مسجد 

الاقصی باشد.

 

هنیه افزود: من از عموم امت اسلامی دعوت می کنم تا فردا جمعه را به نقطع

 تحولی در عزم و اراده امت اسلامی و عربی تبدیل کرده و ملت های عرب و

 مسلمان در تمامی کشورها و شهرها برای دفاع از قبله نخست و معراجگاه نبی

 اکرم (ص) ، آن هم به منظور تاکید بر اینکه طرح های شوم دشمن علیه مسجد

 الاقصی هرگز اجرا نخواهد شد، به پا خیزند.

 

اسماعیل هنیه با بیان اینکه زمان وحدت ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی

 برای دفاع از مسئله قدس فرا رسیده است، افزود که اگر دودستگی، تنش و

 اختلافات داخلی امت نبود، دشمن صهیونیستی هرگز جرات نمی کرد مسجد 

الاقصی را مورد حمله و تجاوز قرار دهد و طرح های شوم خود در آن را 

اجرایی کند.

 

وی در ادامه گفت: ملت فلسطین بیش از 100 سال است که عزت و کرامت

 خود و امت دفاع می کند. هنیه خواستار برپایی تظاهرات های خشم در فردا 

جمعه در فلسطین و خارج از فلسطین به منظور دفاع از قدس و مسجد الاقصی

 و تاکید بر وحدت ملت فلسطین و اینکه این ملت در حال آماده سازی خود و

 مهیا کردن اوضاع برای آزادسازی قدس و مسجد الاقصی است، شد.

 

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی هیچ سلطه 

و حاکمیتی بر قدس ندارد، تصریح کرد که نگهبانان و محافظان مسجد الاقصی

 ثابت کردند که سیادت بر این مسجد تنها بر عهده ساکنان این شهر و ملت فلسطین

 است.

 

اسماعیل هنیه خطاب به دشمن صهیونیستی تاکید کرد: صراحتا اعلام می کنم که 

مسجد الاقصی و قدس خط قرمز هستند و سیاست بستن درهای این مسجد و

 اعمال مجازات ها بر ساکنان قدس هرگز به نتیجه نمی رسد. وی اشاره کرد که 

خواسته های ساکنان قدس خواسته های عموم امت است.

 

هنیه اظهار داشت که جنایت ها و عربده کشی های دشمن صهیونیستی به جایی

 نخواهد رسید و ملت فلسطین با تمام توان و در راس آن جنبش حماس به اشغالگران 

اجازه اجرای طرح های خود در مسجد الاقصی را نمی دهند و برای دفاع از آن جان 

خود را هم فدا می کنند.

 

وی تاکید کرد که ملت فلسطین به مقاومت و پایداری ادامه می دهد و دشمن 

صهیونیستی برای اجرای طرح های خود باید از روی جنازه این ملت عبور کند

. هنیه تصریح کرد که گیت های امنیتی رژیم صهیونیستی در ورودی های مسجد

 الاقصی پرده از اصالت اهل قدس و ضعف و ناتوانی آنانکه پشت قدس و مسجد 

الاقصی را خالی کردند، برداشت.

 

انتهای پیام/ م.ر

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، وحدت اسلامی، مسجدالاقصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون

هشدار الازهر مصر به ادامه تعرض صهیونیست ها به مسجد الاقصی

هشدار الازهر مصر به ادامه تعرض صهیونیست ها به مسجد الاقصی
 جمعه 30 تیر 1396 - 02:33
دانشگاه الازهر مصر ضمن هشدار درباره عواقب خطرناک تعرض صهیونیست ها

 به مسجد الاقصی، خواستار اقدام عربی و بین المللی به منظور نجات بیت المقدس شد.

الازهر در بیانیه ای که یک نسخه از آن به دفتر شبکه العالم در قاهره رسید، اقدام های تحریک آمیز 

و تجاوزکارانه نیروهای رژِیم اشغالگر قدس علیه نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی و ایجاد 

مانع در برگزاری شعائر دینی مسلمانان در این مکان مقدس را محکوم کرد.

این مرکز اسلامی همچنین از حملات وحشیانه صهیونیست ها به فلسطینی ها و مجروح کردن 

دهها تن از نمازگزاران و از جمله شیخ عکرمه صبری مفتی سابق قدس  ابراز انزجار کرد.

الازهر در بیانیه خود همچنین نگرانی عمیق خود را از حملات و اقدامات نیروهای رژیم اشغالگر 

علیه مسجد شریف قدس اعلام کرد و صهیونیست ها را از ادامه تجاوز به قبله اول و سومین

 حرم مقدس مسلمانان که می تواند موجب تحریک احساسات مسلمانان سراسر جهان و تهدید ثبات

 کل منطقه شود را برحذر داشت.

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، روش های نظامی، محاصره، مسجدالاقصی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون

حملات صهیونیست ها در قدس دهها زخمی به جا گذاشت+تصاویر

حملات صهیونیست ها در قدس دهها زخمی به جا گذاشت+تصاویر
 جمعه 30 تیر 1396 - 02:03
منابع فلسطینی اعلام کردند که حملات پنجشنبه شب و بامداد جمعه صهیونیست ها

 به معترضان فلسطینی در مقابل مسجد الاقصی دست کم 55 مجروح به جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار شبکه العالم به نقل از منابع پزشکی فلسطینی 2 نفر از مجروحان به علت

 شدت جراحات در وضعیت وخیمی به سر می برند.

نیروهای رژیم اشغالگر قدس تجمع ساعت های گذشته فلسطینی ها که به اقدامات جدید صهیونیست ها

 در مسجد الاقصی از جمله نصب ورودی های الکترونیکی معترض هستند را در منطقه دروازه 

الاسباط مورد حمله قرارداده اند. 

این درحالیست که فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی سال 48 خود را برای سپری کردن امشب

 به اطراف مسجد الاقصی رسانده و خود رابرای برگزاری نماز جمعه و روز خشم آماده کرده اند. 

http://media.alalam.ir/uploads/org/150058615554978200.jpg

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، مسجدالاقصی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
اسماعیل هنیه:

فلسطینی‌ها در روز جمعه قیام کنند/ مسجدالاقصی با خطری واقعی روبروست


رئیس دفتر سیاسی حماس بر لزوم قیام عمومی فلسطینی‌ها در روز جمعه و

 مواجهه با اشغالگران در همه مناطق به ویژه قدس شریف برای جلوگیری 

از خطرات جدی که مسجدالاقصی با آن روبروست، تاکید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از فلسطین الان، «اسماعیل هنیه»

 رئیس دفتر سیاسی حماس خواستار قیام عمومی فلسطینی در روز جمعه شد.
 

وی شب گذشته در سخنانی تاکید کرد: از مردم فلسطین می خواهم در روز 

جمعه قیام کنند و با تمام توان به مبارزه علیه جنایت اشغالگران صهیونیست در

 مسجدالاقصی بپردازند.
 

وی همچنین از امت عربی و اسلامی خواست که تحرک جدی و فوری در 

حمایت از مسجدالاقصی به عنوان قبله اول و معراج گاه رسول گرامی اسلام

 (ص) داشته باشند.
 

وی تاکید کرد: جایگاه قدسی مسجدالاقصی در برابر خطری واقعی قرار دارد و

 باید کنفرانسی فوق العاده برای حمایت از مسجدالاقصی برگزار کنیم.
 

به گزارش قدسنا، مسجدالاقصی از روز جمعه گذشته پس از عملیات

 شهادت طلبانه سه جوان فلسطینی از خاندان جبارین در ام الفحم، از سوی 

نظامیان صهیونیست مسدود شد و در روز یکشنبه با تدابیر امنیتی ویژه به طور 

محدود بازگشایی شد. این در حالی است که فلسطینیها تاکید دارند تنها با  برچیدن

 گیتها و رفع دوباره تدابیر امنیتی وارد مسجدالاقصی خواهند شد. فلسطینی‌ها 

طی روزهای اخیر نمازهای جماعت خود را در اطراف دروازه های مسجدالاقصی

 به ویژه باب الاسباط اقامه کردند.

انتهای پیام/م.ت/22

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
جان باختن نوزاد 4 روزه فلسطینی در غزه بر اثر نبود دارو
نوزاد فلسطینی
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از جان باختن نوزاد 4 ساله فلسطینی به سبب مخالفت رژیم صهیونیستی با اعزام او به خارج برای درمان خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این وزارتخانه در بیانیه ای تصریح کرد که این نوزاد 4 روزه فلسطینی قرار بود برای درمان به خارج اعزام شود اما تاخیر در اعزام او در نهایت منجر به جان باختن این نوزاد در درمانگاه پزشکی شفا شد.

خانواده این نوزاد فلسطینی چند روز پیش خواستار کمک رسانی فوری به فرزندشان شده بودند اما به سبب بی توجهی تشکیلات خودگردان و جلوگیری رژیم صهیونیستی از اعزام این نوزاد به خارج، او نیز به سرنوشت بسیاری از کودکان فلسطینی دچار شد و جان خود را از دست داد.

این 19 امین کودک فلسطینی در باریکه غزه است که در نتیجه نبود دارو و ممانعت رژیم صهیونیستی از اعزام به خارج جان خود را از دست می دهد.

نوع مطلب : کودکان و نوجوانان فلسطینی، اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
جان باختن نوزاد 4 روزه فلسطینی در غزه بر اثر نبود دارو
نوزاد فلسطینی
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از جان باختن نوزاد 4 ساله فلسطینی به سبب مخالفت رژیم صهیونیستی با اعزام او به خارج برای درمان خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این وزارتخانه در بیانیه ای تصریح کرد که این نوزاد 4 روزه فلسطینی قرار بود برای درمان به خارج اعزام شود اما تاخیر در اعزام او در نهایت منجر به جان باختن این نوزاد در درمانگاه پزشکی شفا شد.

خانواده این نوزاد فلسطینی چند روز پیش خواستار کمک رسانی فوری به فرزندشان شده بودند اما به سبب بی توجهی تشکیلات خودگردان و جلوگیری رژیم صهیونیستی از اعزام این نوزاد به خارج، او نیز به سرنوشت بسیاری از کودکان فلسطینی دچار شد و جان خود را از دست داد.

این 19 امین کودک فلسطینی در باریکه غزه است که در نتیجه نبود دارو و ممانعت رژیم صهیونیستی از اعزام به خارج جان خود را از دست می دهد.

نوع مطلب : کودکان و نوجوانان فلسطینی، اسرا و شهدای فلسطینی، محاصره، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون

اعتراض کارمندان اوقاف فلسطین به گیت های مسجد الاقصی +عکس

اعتراض کارمندان اوقاف فلسطین به گیت های مسجد الاقصی +عکس
 دوشنبه 26 تیر 1396 - 13:32
کارمندان اداره اوقاف فلسطین برای دومین روز پیاپی بر مخالفت خود با عبور از

 گیت های بازرسی ایجاد شده برای ورود به مسجد الاقصی در شهر اشغالی قدس تاکید کردند.

العالم فلسطین

خبرنگار شبکه خبری العالم امروز گزارش داد: کارمندان همه بخش های اداره اوقاف فلسطین 

از جمله محافظان مسجد مبارک الاقصی برای دومین روز متوالی از ورود به مسجد الاقصی

 از طریق گیت های الکترونی بازرسی که رژیم صهیونیستی آنها را برپا کرده است، خودداری کردند.

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
زخمی شدن دهها فلسطینی؛ از جمله خطیب مسجدالاقصی در باب‌الاسباط
قدس اشغالی _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

در جریان درگیری های سه شنبه شب گذشته در مناطق مختلف قدس اشغالی که نظامیان صهیونیست اقدام به سرکوب نمازگزاران فلسطینی در باب الاسباط یکی از دروازه های مسجد مبارک الاقصی کردند، دهها فلسطینی زخمی شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع قدس اشغالی، در اثر حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در منطقه باب الاسباط پس از اقامه نماز عشاء توسط آنها، دهها فلسطینی زخمی شدند که در میان آنها شیخ عکرمه صبری خطیب مسجد الاقصی هم دیده می شود.

سازمان هلال احمر فلسطین از انتقال 14 نفر از مجروحان به بیمارستان مقاصد قدس اشغالی به خاطر وخامت حال شان خبر داد و اعلام کرد که نزدیک به 20 مجروح دیگر هم به صورت سرپایی مداوا شدند.

منابع رسانه ای گزارش دادند که نزدیک به 3 هزار نمازگزار فلسطینی نماز عشاء

 را در مقابل باب الاسباط اقامه کردند که این اقدام با حمله نظامیان صهیونیست و

 زخمی شدن دهها نفر از آنها همراه شد و حال یکی از جوانان مجروح به شدت 

وخیم است.

نظامیان ارتش صهیونیستی همچنین تعدادی از جوانان فلسطینی را بازداشت و از 

ورودی های مسجد الاقصی بیرون کردند. این جوانان سعی در مقابله با حملات

 عناصر صهیونیستی به زنان متحصن در داخل مسجد الاقصی را داشتند.

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
سرلشکر صهیونیست:

تل آویو با هر بهایی نباید اجازه پیروزی ایران را در سوریه بدهدسرلشکر احتیاط یاکوب عامیدور مشاور سابق امنیت ملی رژیم صهیونیستی 

اعلام کرد: با تمام قوا وبا هر هزینه ای نباید اجازه بدهیم ایران در سوریه به

 پیروزی رسیده وبه اهداف خود در ایجاد پایگاه برای خود در این کشور نایل شود.


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) عاموس هارئیل تحلیلگر ارشد روزنامه 

هاارتص در مقاله ای که  در شماره امروز چهارشنبه این روزنامه منتشر شده

 به نقل از عامیدور افزود : ایجاد پایگاه های ایرانی در سوریه به این معنی است 

که تهران وحزب الله سکوی پرتابی برای حمله به اسرائیل پیدا خواهند کرد.

بر اساس این مقاله عامیدور که با وجود نداشتن منصب رسمی همچنان برخی از

 پروژه های دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در دست دارد ودر نشستی

 با روزنامه نگاران سازمان "Israel project " سخن می گفت افزود : ارتش 

اسرائیل باید با هر بهایی وارد عمل شده  واجازه ندهد پیروزی های ایران وحزب الله

 در جنگ سوریه به شکل تهدیدی برای ما تبدیل شود.

 به اعتقاد نویسنده مقاله هاارتص  سخنان این ژنرال احتیاط رژیم صهیونیستی تنها

24 ساعت بعد از اعلام انتقاد علنی تل آویو نسبت  توافق آتش بس در سوریه 

 صورت می پذیرد به ویژه که صهیونیستها ادعا می کنند این آتش بس به رسمیت

 شناختن پیروزی ایران در سوریه از طریق حضور پایگاه های زمینی ایرانی در

 این کشور است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 27 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون

معرفی کتاب/آل سعود ساعت سقوط

چشم انداز تحولات در عربستان سعودی بیانگر آن است که قدرت در این کشور

 طی سال های آینده دستخوش دگر گونی های جدی خواهد شد. افزایش

 نارضایتی های اجتماعی، رقابت شاهزاده ها و نوادگان موسس رژیم سعودی،

 انزوای منطقه ای و بین المللی و شکست های پی در پی سیاست خارجی ریاض

 در سطح منطقه، همگی از افول و سقوط رژیم سعودی حکایت دارند.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا): سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان

 اسلام بیش از 66 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی

 آن در راستای سیاست های سلطه گرانه غرب و صهیونیسم و با استفاده از

 ابزارهای متعدد از جمله رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است.

 

با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب، خبرگزاری قدس

 جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از مسئله فلسطین، تاریخچه اشغال

 آن و تحولات سرزمین های اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار

 تولید شده در این زمینه می پردازد.

 

آل سعود ساعت سقوط

 

معرفی مختصر کتاب:

 

چشم انداز تحولات در عربستان سعودی بیانگر آن است که قدرت در این کشو

ر طی سال های آینده دستخوش دگر گونی های جدی خواهد شد. افزایش

 نارضایتی های اجتماعی، رقابت شاهزاده ها و نوادگان موسس رژیم سعودی،

 انزوای منطقه ای و بین المللی و شکست های پی در پی سیاست خارجی ریاض

 در سطح منطقه، همگی از افول و سقوط رژیم سعودی حکایت دارند. کتاب

 حاضر که به تفصیل، به بحث چگونگی به قدرت رسیدن آل سعود، شیوه های 

حکمرانی، اقدامات وعملکرد و همچنین آینده رژیم سعودی پرداخته،  گام 

مهمی در جهت شناخت و درک صحیح وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

 عربستان و آینده خاندان سعودی محسوب می شود.

 

نویسنده: ظفر بنگاش

مترجم: فاطمه جانی

ناشر: انتشارات اندیشه سازان نور

سال نشر: 1396

تیراژ: 2000 جلد

تعداد صفحات: 229

قیمت: 180000 ریال

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 719 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -