~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
جمعه 27 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون

زوال اسرائیل کلید خورده است

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) یک تحلیلگر صهیونیست اعتراف کرد:

 زوال اسرائیل کلید خورده است و باید صهیونیست ها اقدام به ترک فلسطین 

اشغالی کنند.


 آری شاویت در مقاله ای که روزنامه عبری زبان هاآرتص آن را منتشر کرد،

 تاکید کرد: فلسطینیان ثابت کردند که در سرزمین فلسطین ریشه دار هستند، 

حال آنکه اسرائیلی ها ثمره یک دروغی بنام "سرزمین وعده داده شده" می باشند. 

وی خاطرنشان ساخت: اسرائیل در سراشیبی زوال و نابودی قرار گرفته است 

و نفس های آخر خود را می کشد، اسرائیلی ها ثمره دروغ ساخته و پرداخته شده 

جنبش صهیونیسم در مورد هولوکاست و سرزمین وعده داده شده می باشند. 

در این مقاله آمده است: وضعیت رژیم صهیونیستی نابسامان است، اگر

 وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، در آن صورت دیگر امکان زندگی

 کردن در فلسطین اشغالی وجود نخواهد داشت و باید اسرائیلی ها رهسپار برلین 

و سان فرانسیسکو شوند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
کاروان کمک های الجزائر از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شد
کمک های کاروان کمک رسانی الجزائر
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

کاروان کمک های الجزائر شامگاه امروز چهارشنبه از طریق گذرگاه رفح وارد باریکه غزه شد و 14 کامیون حامل کمک های بشردوستانه را به این منطقه انتقال داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شیخ "یحیی صاری" رئیس کمیته امداد رسانی جمعیت علمای الجزائر خاطر نشان کرد که این کاروان شامگاه امروز چهارشنبه از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شد و 40 قلم داروی مورد نیاز بخش

بهداشت غزه را به این منطقه انتقال داد.

شیخ صاری خاطر نشان کرد که هیات جمعیت علمای الجزائر به همراه این کاروان

 به غزه سفر کرده است.

وی افزود کاروان کمک رسانی الجزائر حامل دارو و تجهیزات پزشکی و آمبولانس

 و نیز دیگر وسایل مورد نیاز بخش بهداشت غزه است که از جمله آنها می توان به

 موتور برق ها اشاره کرد که قرار است برق باریکه غزه در زمان قطعی برق را 

تامین کنند.

گفتنی است که مراجع مصری روز دوشنبه گذشته گذرگاه مرزی رفح را برای سفر

 حج باریکه غزه به سرزمین وحی باز کرده بودند و پس از 160 روز بسته بودن 

مداوم این گذرگاه، از امروز چهارشنبه به افراد نیازمند سفر به خارج اجازه خروج

 از غزه و به افراد سرگردان در پشت مرزهای غزه اجازه بازگشت به این منطقه را 

می دهند. 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
شهادت یک فرمانده قسامی در عملیات انتحاری یک تندرو
گردان های قسام
رفح ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یکی از فرماندهان یگان مرزی وابسته به گردان های شهید عرالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس در نخستین ساعات بامداد امروز پنجشنبه بر اثر اقدام یک فرد تندرو به منفجر کردن خود در میان نیروهای امنیتی در نوار مرزی فلسطین با مصر واقع در شرق استان رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع بیمارستانی از شهادت نضال جمعه الجعفری 28 ساله بر اثر یک انفجار انتحاری خبر دادند.

گردان های قسام با صدور بیانیه ای ضمن اعلام خبر شهادت الجعفری، تاکید کرد که وی یکی از فرماندهان عملیاتی یگان مرزی این گردان ها بود. 
در همین راستا، سخنگوی وزارت کشور و امنیت ملی در نواز غزه اعلام کرد یک حادثه امنیتی خطرناکی در نخستین ساعات بامداد امروز به وقوع پیوست.
ایاد البزم با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، تاکید کرد که نیروهای یگان امنیتی دو فرد را به هنگام نزدیک شدن به نوار مرزی فلسطین با مصر متوقف کردند که یکی از آنان خودش را منفجر کرد که در پی این اقدام خودش کشته شد و فرد دیگر زخمی شد.
در این بیانیه می خوانیم که در پی این حادثه یکی از فرماندهان یگان مرزی گردان های قسام به شهادت رسید و تعدادی دیگر هم زخمی شدند و تمامی مجروحان به بیمارستان ابویوسف النجار منتقل شدند. 

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون

بازداشت رئیس جنبش اسلامی داخل اراضی اشغالی، به اتهام تلاوت قرآن!

بازداشت رئیس جنبش اسلامی داخل اراضی اشغالی، به اتهام تلاوت قرآن!
 چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 08:56
مسؤولان رژیم صهیونیستی، دلیل بازداشت رئیس جنبش 


اسلامی داخل اراضی اشغالی را تلاوت قرآن عنوان کردند!

العالم - فلسطین
مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد، مسؤولان رژیم صهیونیستی

 با تمدید 3 روزه مدت بازداشت شیخ رائد صلاح، او را به تلاوت آیاتی

 از قرآن متهم کرده، و این اقدام او را تحریک آمیز خواندند.
"رائد صلاح" قبل از آغاز دادگاه رژیم صهیونیستی برای بررسی مدت 

بازداشتش، به خبرنگاران گفت: این اتفاق به هدف ادامه فشارها و تعقیب 

فلسطینی ها، و همچنین اقدامی سیاسی است، تا رسانه ها به موضوع

 بازداشت من بپردازند و اتهامات مطرح شده علیه بنیامین نتانیاهو را نادیده بگیرند. 
شیخ رائد صلاح خاطرنشان کرد که در بازجویی ها او را متهم کردند 

که کلاسهای درسش در مساجد تحریک آمیز است، درحالیکه مطالب 

مطرح شده در کلاسها مربوط به قرآن است.
وی تأکید کرد که موضوع بازجویی ها بر ارزشهای اسلامی و قرآن کریم

 متمرکز بود. 
دادگاه رژیم صهیونیستی دیروز به بهانه تکمیل تحقیق ها، مدت بازداشت

شیخ رائد صلاح را 3 روز تمدید کرد. 
شیخ رائد صلاح صبح سه شنبه داخل منزلش در شهر ام الفحم بازداشت شد. 
در دادگاه، نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر و دادستانی این رژیم مدعی

 شدند که شیخ رائد صلاح در سخنانش در مراسم تشییع 3 شهید خانواده

 جبارین در ام الفحم مردم را علیه این رژیم تحریک کرد. 
دادستانی رژیم صهیونیستی همچنین شیخ رائد صلاح را به دلیل تلاوت

 این آیه قرآنی: “ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند

 ربهم یرزقون” او را به تحریک مردم متهم کرد. 

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، روش های نظامی، اسرا و شهدای فلسطینی، وحدت اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون

بازداشت رئیس جنبش اسلامی فلسطین

بازداشت رئیس جنبش اسلامی فلسطین
 سه شنبه 24 مرداد 1396 - 14:26
رژیم صهیونیستی رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی اراضی اشغالی

1948 را در شهر ام الفحم بازداشت کرد.

العالم فلسطین 

خبرنگار پایگاه روسیا الیوم روز سه شنبه گزارش داد تعداد زیادی از نظامیان 

"اسرائیلی" صبح امروز به خانه رائد صلاح در شهر ام الفحم حمله کردند و

 پس از بازرسی خانه ، صلاح را بازداشت کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی در بیانیه ای ادعا کرد که رائد صلاح به اتهام تحریک

 فلسطینی ها تحت بازجوئی قرار گرفته است.

214

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، روش های نظامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون

پایان رژیم "اسرائیل" به قلم تحلیل گران صهیونیست

پایان رژیم
 دوشنبه 23 مرداد 1396 - 15:02

تحلیلگران صهیونیستی با ترسیم سناریوی پایان "اسرائیل"، شهرک نشینان

 را به مهاجرت از فلسطین اشغالی و جستجوی مکانی برای زندگی به جای 

مرگ فراخواندند. آنها تأکید کرده اند که فلسطینی ها ثابت کرده اند که ریشه در 

خاک سرزمین خود دارند در حالی که "جامعه اسرائیلی"، محصول افسانه ای

 به نام "سرزمین موعود" است.

العالم - فلسطین اشغالی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، "آری شافیت"، تحلیل گر سیاسی صهیونیست

 می نویسد :"اسرائیل" نفس های آخر خود را می کشد و "اسرائیلی ها" حاصل

 افسانه ای هستند که جنبش صهیونیسم با موضوع "هولوکاست" و "ارض موعود" 

آن را اختراع کرد.

"شافیت" در مقاله ای با عنوان "نفس های آخر اسرائیل" که در روزنامه "هاارتس"،

چاپ رژیم صهیونیستی منتشر کرد تصریح می کند که اوضاع در این رژیم به نقطه بی بازگشت

 رسیده است و دیگر نه امیدی به پایان اشغالگری هست و نه توقف شهرک سازی و تحقق صلح،

 لذا چاره ای جز مهاجرت باقی نمی ماند.

باید رفت

وی در این مقاله خاطرنشان می کند که در چنین وضعیتی، زندگی در اراضی اشغالی

 بی معناست، باید آن را ترک کرد.. وقتی که دیگر "اسرائیلی بودن" و "یهودی بودن" 

نتوانند بخش حیاتی و اصلی هویت را تشکیل دهند و یک گذرنامه خارجی، نه به معنای 

مادی و فنی، بلکه به مفهوم روانی، وجود داشته باشد، کار اسرائیل تمام شده است و باید

 با دوستان خداحافظ کرد و به سان فرانسیسکو یا برلین بازگشت. 

نویسنده در این مقاله از سران این رژیم می خواهد زبان سیاسی جدیدی را برای اعتراف

 به واقعیت ها اختراع کنند؛ زبانی که بتوانند بگویند فلسطینی ها صاحبان اصلی این 

آب و خاک هستند و ریشه در این خاک دارند. زبانی که با کمک آن "اسرائیلی ها" را

 ترغیب به یافتن راه سومی برای ادامه بقا در آنجا کنند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
اندیشمند و تحلیلگر فلسطینی عنوان کرد:

حزب الله فخر عرب و ذلیل کننده اسرائیل/ امت عربی با حزب الله از دایره شکست خارج شد/ مقاومت لبنان در اوج صلابت و اقتدار/ توانمندتر از حزب‌الله از نظر تشکیلاتی و اعتقادی در جهان وجود ندارد


عبدالستار قاسم در تحلیلی به ابعاد مختلف پیروزی مهم و راهبردی جنبش مقاومت

 حزب الله لبنان در نبرد ارتفاعات عرسال و آزادسازی آن از اشغال تروریست‌های

 تکفیری پرداخت و تاکید کرد :حزب الله تا کنون در هیچ نبردی شکست نخورده است

و عزت و سربلندی و شرافت را برای ملت‌های عرب به ارمغان آورده است.


به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)، عبدالستار قاسم در این تحلیل خود آورده است : 

بدیهی است که توانمندی‌های متمایز و برجسته حزب الله، دشمنانش در جهان عرب و

 صهیونیست‌ها و دولت‌های استعماری را دچار رعب و وحشت کرده است. حکام 

عربی که دشمن حزب الله هستند برای توصیف این جنبش به زعم خود به عنوان گروه 

تروریستی که ثبات منطقه را تهدید می‌کند با هم مسابقه می‌گذارند و حتی برخی از

 طیف‌های داخل لبنان از کمک به هجمه بی‌هدف علیه حزب الله دریغ نمی‌ورزند.

 

حکام عرب همواره اصرار دارند که ما(ملت‌های عرب) کوتوله و ضعیف باشیم تا 

دیگران بر ما حاکم باشند، آنها دوست ندارند که رشد کنند و پیروزی و دستاورد کسب

 کنند. اعتقاد دارم که در جهان بهتر از حزب الله از نظر تشکیلاتی و آموزشی و نظم 

و ایمان و تعهد و آمادگی برای فداکاری و جانفشانی تا کسب پیروزی و تحقق آرمان‌ها،

 گروه و نهاد دیگری وجود ندارد.
 

تردید دارم که در این جهان گروهی وجود داشته باشد که توانمندتر و قوی‌تر از 

حزب الله در زمینه نوآوری در زمینه تاکتیک‌های نظامی لازم برای خنثی کردن

 ویرانگرترین و قوی‌ترین و دقیق‌ترین سلاح‌ها باشد. حزب الله پیروزی‌هایی را برای امت 

عرب به ارمغان آورد که ارتش‌های عرب چه به تنهایی چه در کنار هم قادر به تحقق آن 

.نبودند. حزب الله امت عرب را از دایره سستی، ناتوانی، شکست‌ها و ناکامی‌ها خارج کرد. 

حزب الله، رژیم صهیونیستی را به صورت خفت بار و بدون قید و شرط از جنوب لبنان

بیرون راند و همچنین در رویارویی با ارتش این رژیم در سال 2006 به پیروزی رسید. 

حزب الله توانست پیروزی سریع و برق آسایی در برابر جبهه النصره برخاسته از القاعده،

 در ارتفاعات عرسال لبنان با وجودی وضعیت دشوار جغرافیایی و خطرات فراوان آن

 کسب کند. جنبش حزب الله، با شیوه‌های تاکتیکی خود و با قدرت عالی خود در زمینه

 استفاده از انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های سنگین و سرعت انتقال و جمع آوری آن در 

زمان و مکان مناسب در شرایط بسیار سخت و پیچیده جغرافیایی، هم دوستانش و هم دشمنانش

 را غافلگیر کرد. حزب الله، جنبش حرفه‌ای است و تمایل امنیتی شدیدش مانع غافلگیر شدن 

در مقابل دشمنانش شده است.

 

حکام عرب عاشق شکست و شکست خوردگان هستند، زیرا آنها از گذشته در راه تحقیر 

امت و تضعیف آنها در برابر بیگانگان و استعمارگران گام برداشته وهمچنان در این مسیر

 حرکت می‌کنند، آنها درباره ضعف و ناتوانی خود تجارت می‌کنند تا شاید دیگران به آنها 

رحم کنند و پول و مالی برای بهبود اوضاعشان به آنها بدهند.
 

حکام عرب و به همراه آنها بسیاری از سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌ها بر ضعف و ناتوانی 

خود و کشاندن امت اسلام به سمت ذلت و خواری و گدایی و نیاز به دیگران پافشاری می‌کنند

 در حالی که جنبش حزب الله و گروه‌های مقاومت فلسطینی که در خط و مسیر این جنبش 

حرکت می‌کنند، بر تقویت، توانمندسازی درونی و کسب دستاوردهای میدانی پافشاری می‌کنند .
 

به این ترتیب حزب الله پابرجا و مقتدر ماند تا توانست تاریخ شرافتمندانه‌ای برای امت عربی

 بسازد. حزب الله تا کنون در هیچ نبردی نباخته و شکست نخورده است و مادامی که به منظومه

 ارزشمند ملی و دینی اخلاقی خود پایبند است و به نشر تربیت و فرهنگی با یقین و پیشرفت

 می‌پردازد که مخالف فرهنگ شکست‌ها، ذلت و سرسپردگی و تسلیم در برابر اراده دیگران 

است. حزب الله از همان آغاز شکل‌گیری، سیاست انسان سازی را مبتنی بر پایه‌های مستحکم و 

استوار و اصول راسخ در پیش گرفته که ایمان، تعهد و پایبندی و وفاداری در راس آن قرار

 دارد و توانست با تکیه بر این انسان متعهد آگاه، مومن و صاحب شخصیت متمایز و برخوردار

 ازاعتماد به نفس بالا، پیروزی‌ها را رقم بزند  بر عکس برنامه‌های آموزشی عربی که تسلیم و 

سرسپردگی و ایجاد رعب در دل‌ها و شخصیت‌زدایی را تحکیم می‌بخشد.

 

حزب الله خطری برای حکام مستبد و فاسد عرب به شمار می‌رود که از استعمار و رژیم 

صهیونیستی تبعیت و دنباله‌روی می‌کنند ، به خاطر اینکه حزب الله برنامه و طرحی دارد که 

سبب برهم خوردن موازنه‌ها در امت عربی شده است که بر تسلیم و سازش در برابر دشمنان 

و طمع ورزان عادت کرده و اگر موازنه‌ها برهم بخورد، در آن صورت دنیا علیه حکام 

می‌شود و ثروت و رفاهی را که از آن برخوردار هستند، از دست می‌دهند. امثال حزب الله، 

ماهیت رفاه طلبان و افراد سست عنصر و توطئه کنندگان علیه امت را بر ملا می‌کند به همین 

سبب ناتوانی دیگران و ماهیت آنها را بر ملا می‌کند به همین سبب تلاش‌ها برای رهایی از دست

 حزب الله ادامه خواهد یافت، عجیب نیست که رژیم های عربی تروریستی مستبد نوکر با رژیم 

صهیونیستی و آمریکا در دشمنی و خصومت با حزب الله و مخدوش کردن وجهه آن از طریق 

توصیف آن عنوان گروه تروریستی مشارکت و همدستی کنند.
 

از نظر این رژیم‌های عربی، حزب الله، تروریستی است، زیرا مانع و بازدارنده‌ای در برابر

 رژیم صهیونیستی و این رژیم را به شکست مفتضحانه تهدید می‌کند.و اگر حزب الله، اسرائیل

 را شکست دهد، عروسک‌های عربی‌اش را هم شکست خواهد داد و این رژیم‌ها سقوط خواهند 

کرد. نکته قابل توجه که برخی اعراب لبنانی، در حالی به هجمه علیه حزب الله می‌پردازند 

در حالی که این جنبش در اوج نبرد با تروریسمی قرار دارد که روزگار لبنان را در بسیاری 

ازمقاطع به سیاهی تبدیل کرده بود، تروریسمی که به ذبح سربازان لبنانی و انجام انفجار در

 شهرها و کوچه‌ها و مغازه‌ها دست زد. اینها از حزب اللهی که نام کشورشان را در جهان 

بلند کرد و آن را در نقشه به عنوان یک قدرتی قرار داد که با صلابت و اقتدار در برابر

 اشغالگران می‌ایستد، اینها از حزب الله چه می‌خواهند؟  سران عرب شاید از خودشان 

خجالت نمی‌کشند و خود را به خاطر عملکرد و رفتارشان سرزنش ومواخذه نمی‌کنند، حتی

+ نخست وزیر لبنان در مقابل رئیس جمهور آمریکای تروریست زمانی که حزب الله را متهم

 به تروریستی بودن کرد، سکوت کرد. سران و حکام، ننگ و عار را برای ملت‌های عرب به 

ارمغان می‌آورند در حالی که ملت‌ها، شرافت، عزت و سربلندی می‌آفرینند، هیچ باکی از تهاجم

 آمریکا به حزب الله نیست، چرا که ما عادت کرده‌ایم، آمریکا فاسدان را تمجید می‌کند و به 

هر کس که به عزت امت پایبند است و برای کرامت آن پیروز می‌شود و بر حفظ وحدت و 

ثروت‌های آن اصرار دارد، آن را مورد هجمه قرار می‌دهد.

نوع مطلب : دست خدا، مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون

صف آرایی جدید در خاورمیانهنویسنده در این کتاب خواننده را به گردشی عبرت انگیز در خاورمیانه می برد و 

همچنین اهمیت راهبردی دو کشور ایران و ترکیه را شرح می دهد و در انتها با 

برجسته کردن خیانت های کشورهای غربی، به این نتیجۀ شگفت انگیز می رسد که

 ایالات متحده آمریکا در گزینش متحدان خود در خاورمیانه راه غلط پیموده است.

 

خبرگزاری قدس (قدسنا): سرزمین فلسطین به عنوان عمق استراتژیک جهان اسلام

بیش از 66 سال است که توسط صهیونیستها اشغال شده و تاریخ غنی آن در راستای 

سیاست های سلطه گرانه غرب و صهیونیسم و با استفاده از ابزارهای متعدد از جمله

 رسانه بارها مورد تحریف قرار گرفته است.

 

با توجه به اهمیت جایگاه فلسطین در حوزه تولید و نشر کتاب، خبرگزاری قدس 

جهت آشنایی بیشتر و درک درست تر مخاطبان از مسئله فلسطین، تاریخچه اشغال آن 

و تحولات سرزمین های اشغالی و آشنایی با دشمن صهیونیستی به معرفی آثار تولید شده 

در این زمینه می پردازد.

 

صف آرایی جدید در خاورمیانه

 

معرفی مختصر کتاب:

 

نویسنده در این کتاب خواننده را به گردشی عبرت انگیز در خاورمیانه می برد و آرزوی

 دیرینه و تاریخی ترکیه و ایران را به استقرار ارزش های دموکراتیک و همچنین اهمیت

 راهبردی این دو کشور را شرح می دهد و در انتها با برجسته کردن خیانت های کشورهای 

غربی، به این نتیجۀ شگفت انگیز می رسد که ایالات متحده آمریکا در گزینش متحدان خود 

در خاورمیانه راه غلط پیموده است.

 

نویسنده: استیون کینسر

مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

تعداد صفحات: 380

سال چاپ: 1392

نوع مطلب : کتاب ،نشریه ،همایش و...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
بازداشت 10 فلسطینی از جمله مادر مجری عملیات "حلمیش" در کرانه باختری
بازداشت فلسطینیان
الخلیل ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

اشغالگران صهیونیست در ادامه حملات خود به کرانه باختری، بامداد امروز یکشنبه به بخش های مختلف این منطقه یورش بردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرهای رام الله، جنین، بیت لحم، نابلس و الخلیل حمله کردند.

نظامیان اسرائیلی در جریان این حملات 10 فلسطینی از جمله مادر مجری عملیات "حلمیش" را اسیر کردند.
شایان ذکر است که دشمن صهیونیستی از زمان آغاز انتفاضه قدس تاکنون به سرکوب فلسطینیان کرانه باختری و بیت المقدس شدت بخشیده است.

تاریخ نشر  :
یکشنبه 13/آگوست/2017 ساعت 14:51:21
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
شهرک نشینان اسرائیلی زمین های کشاورزی فلسطینیان نابلس را آتش زدند
شهرک
نابلس ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

شهرک نشینان صهیونیست عصر امروز سه شنبه صدها هکتار از زمین های کشاورزی فلسطینیان در شهرک عقربا جنوب نابلس را به آتش کشیدند. 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از یوسف دیریه عضو کمیته مقابله با شهرک سازی در عقربا، دو گروه از شهرک نشینان یهود اراضی کشاورزی فلسطینیان در مناطق عین الدوه و عین الجهیر شهرک عقربا را آتش زدند و به خاطر ممانعت اشغالگران صهیونسیت از ورود نیروهای آتش نشانی به این مکان، این زمین ها طعمه حریق شد و خسارت های سنگینی به آنها وار شد.
وی خاطرنشان ساخت: در پی این تجاوز باغات مرکبات این شهرک نیز طعمه حریق شد و خسارت های سنگینی به آنها وارد شد. 

نوع مطلب : روش های نظامی، محاصره، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 722 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -