~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
تبریک سرادر قاسم سلیمانی به هنیه و السنوار؛

به استمرار خط جهادی حماس تا آزادی فلسطین و مسجدالاقصی امیدوار هستیمشبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد به نسخه ای از پیام تبریک سردار

 قاسم سلیمانی به اسماعیل هنیه دست پیدا کرده است.


به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری قدس (قدسنا) شبکه المیادین در خبری فوری

 اعلام کرد به نسخه ای از پیام تبریک سردار قاسم سلیمانی به اسماعیل هنیه دست پیدا

 کرده  است.

بنابراین گزارش، سردار قاسم در پیامی به «اسماعیل هنیه» انتخاب وی را به عنوان

 رئیس دفتر سیاسی حماس تبریک گفت.

بنابر اعلام المیادین این پیام به مناسبت انتخاب «اسماعیل هنیه» به عنوان رئیس دفتر

 سیاسی حماس (در خارج) و «یحیی السنوار» به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در

 غزه صادر شده است.

فرمانده سپاه قدس در این پیام  خطاب به هنیه تاکید کرده است: ما به تلاش‌های شما

 بر تقویت ریشه‌های مقاومت در امتداد خط جهادی حماس امیدوار هستیم. ما به تقویت

روابط با دوستان‎مان در حماس که هم پیمان ما در محور مقاومت هستند در راستای 

بازگرداندن مسئله فلسطین به جایگاه اصلی خود اهتمام داریم.

سردار سلیمانی در ادامه خطاب به هنیه تاکید کرد: ما امیدواریم با دستان شما هر آنچه 

خیر و مصلحت است برای ملت مجاهد فلسطین  رخ دهد.

 

وی تاکید کرد: استکبار جهانی و دستاویز صهیونیستی آن برای شکست امت اسلامی و

 به زمین زدن ما تلاش می کند. آنها تلاش دارند خط جهادی امت را از جهت اسلامی

 آن منحرف کنند.

فرمانده سپاه قدس در ادامه افزود: استکبار جهانی و صهیونیسم تلاش دارند  مسئله

 فلسطین را در شرایط خطرناکی که دوستان به علت ضعف اراده ناتوان از حمایت از

 آن هستند، به طور کلی حذف کنند.

حاج قاسم سلیمانی در ادامه خطاب به رئیس جدید دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: ما 

به رهبری حکیمانه که آینده ای بهتر را با عبور از بحرانهای داخلی رقم بزند، ایمان

 داریم. همچنین به تلاش‌های شما برای بازگرداندن مسئله فلسطین به عنوان مسئله اصلی

 مبارزات جهانی مسلمانان و آزادگان جهان تاکید داریم.

وی تاکید کرد: ما بر ضرورت تمرکز همه تلاش‌ها در راستای مسئله فلسطین و قربانی

 نشدن آن در برابر منافع و خواسته‌های دیگران تاکید داریم. ما امیدوارم که تلاش‌ها و

 خط جهادی مستمر شما تا آزادی مسجدالاقصی و کل فلسطین به دست قهرمانان فلسطینی

 ادامه پیدا کند. ما همه امیدوار هستیم که قدس بار دیگر به میعادگاه همه مسلمانان و و

مسیحیان همچون گذشته تبدیل شود.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
مدیرعامل خبرگزاری قدس:

ریشه‌دار بودن اختلاف قطر و عربستان/ دوحه نگران تکرار رفتار صدام با کشورهای کوچک عربی توسط سعودی‌هاست

مهدی شکیبایی درباره اقدام قطر در فراخواندن سفرای خود از کشورهای عربی

 خصوصا عربستان پس از قرارداد تسلیحاتی نجومی ریاض با واشنگتن گفت:

 قطری‌ها نگران آن هستند که این قراردادها به ظهور صدام دیگری در منطقه بینجامد.

 

مهدی شکیبایی در گفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه قطری‌ها بلافاصله

 پس از انتشار این خبر بر روی صفحه اختصاصی خبرگزاری رسمی این کشور

 در فیس بوک آن را از روی خروجی برداشتند، گفت: نمی‌توان این اقدام را صرفا

 یک گاف رسانه‌ای دانست بلکه با توجه به رفتارهای اخیر قطری‌ها باید آن را حامل

 پیامی روشن به سعودی‌ها و آمریکایی‌ها توصیف کرد.
 

مدیرعامل خبرگزاری قدس در خصوص دلایل چنین رفتاری از سوی قطری‌ها با 

اشاره به اینکه دعوای قطر با عربستان سعودی بسیار جدی و ریشه‌ای است، گفت:

 قطر سابقه تاریخی روشن و خوبی از همسایه‌ای قدرتمند و دیکتاتور ندارد و رفتار

 رژیم دیکتاتور و بعثی صدام در عراق علیه کشورهای منطقه خصوصا کشورهای 

کوچک‌تر عربی نظیر کویت و قطر ریشه این نگرانی قطری‌هاست.
 

به گفته شکیبایی در دهه 80 قرن بیستم صدام نیز با هدف منزوی کردن ایران 

قراردادهای تسلیحاتی نجومی با کشورهای غربی خصوصا آمریکایی‌ها و شیمیایی 

با کشورهای اروپایی منعقد کرد و صاحب مدرن‌ترین تسلیحات روز دنیا شد اما

 نتیجه آن حمله و اشغال یک کشور عربی کوچکتر یعنی کویت و تهدید سایر کشورهای

 عربی کوچک بود.

 

مدیرعامل خبرگزاری قدس گفت: این سابقه تاریخی از رفتار یک کشور عربی 

بزرگتر علیه یک کشور عربی کوچکتر قطری‌ها را همچنان هوشیار نگه داشته

 است تا نسبت به زمینه سازی برای ظهور دیکتاتور عربی دیگری در منطقه علیه

 کشورهای عربی کوچکتر را نگران باشد و نسبت به آن واکنش نشان دهد.

 

این تحلیل گر مسائل خاورمیانه همچنین در ادامه به یکی دیگر از ریشه‌های نگرانی 

و ناراحتی قطری‌ها نسبت به رفتار سعودی‌ها اشاره کرد و گفت: در جریان 

کنفرانس خبری مشترک دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و ملک سلمان شاه 

عربستان، ترامپ نام حماس که عقبه‌ای اخوانی دارد را در کنار حزب الله لبنان

 به عنوان گروه‌های تروریستی نام برد که می‌بایست با منابع تامین مالی آنها مبارزه کرد.
 

شکیبایی افزود: قطر که مشهور به حمایت مالی از جنبش اخوان المسلمین و ترکیه

 است این نامگذاری را اعلان جنگ علیه خود دانسته و تلاش کرد با درز دادن 

اخباری مبنی بر فراخواندن سفرایش از عربستان،‌ مصر و امارات به نوعی عصبانیت

 و ناراحتی خود را نسبت به رفتارهای سعودی‌ها نشان دهند.
 

عضو هیات مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به سابقه عربستان و قطر

 در منازعات مرزی و چشم داشتن سعودی‌ها به خاک قطر گفت: ریشه‌های نزاع

 رژیم‌های عربستان و قطر به مطالبات منطقه‌ای آل سعود از قطر در اوایل قرن

 بیستم برمی‌گردد، زیرا آل سعود، ‌قطر را به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر اقلیم الاحساء

 قلمداد می‌کند و تاکنون چند بار این مناقشه به درگیری‌های نظامی محدود نیز کشیده 

شده است.
 

وی در پایان گفت: قدرت یابی غیر عادی سعودی‌ها از حیث تسلیحات نظامی و 

ائتلاف سازی عربی با محوریت ریاض، قطری ها را بیش از هر زمان دیگری 

محتاط و در عین حال نگران کرده و آنان را چه بسا به سمت خروج از ائتلاف 

با سعودی‌ها با هدف ایجاد توازن منطقه‌ای از طریق تقویت روابط با جمهوری اسلامی

 ایران هدایت می‌کند.
 

گفتنی است شبکۀ العربیه اعلام کرد که قطر سفرای خود را از کشورهای عربستان،

 کویت، امارات، بحرین و مصر فراخوانده است. این شبکۀ سعودی، در خبری فوری، 

به نقل از خبرگزاری رسمی قطر اعلام کرد که دوحه سفرای خود را از کشورهای 

عربستان، کویت، امارات، بحرین و مصر فراخوانده است.
 

ساعتی پس از این، العربیه با نقل یک خبر فوری دیگر به نقل از وزیر خارجۀ قطر

 نوشت که او نه سفرای کشورش را فراخوانده نه دستور اخراج سفرای کشورهای

 دیگر را صادر کرده است.
 

این در حالیست که خبرگزاری قطر مدعی است پایگاهش هک شده است. از سوی 

دیگر، این خبر از سوی دیگر منابع خبری، مانند الجزیره، منتشر نشده است.

انتهای پیام/22/

نوع مطلب : دست خدا، روش های نظامی، مصاحبه،گزارش، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
اسرای فلسطینی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

سازمان زندان های رژیم صهیونیستی 70 اسیر فلسطینی را که در نتیجه ادامه اعتصاب غذا حالشان وخیم شده بود، به بیمارستان انتقال داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از پایگاه خبری عبری زبان والا، تیم های ستاره سرخ داود و سازمان زندان های رژیم صهیونیستی این اسرا را به بیمارستان های هاروفیه، سوسروکا، برازیلای و فولفسون انتقال دادند.

منبع مذکور اشاره کرد که سازمان زندان های صهیونیستی خود را برای انتقال شمار بیشتری از اسرا به بیمارستان طی ساعات آینده آماده می کند.

این در حالی است که کمیته اطلاع رسانی اعتصاب غذای اسرای فلسطینی عصر دیروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که سازمان زندان های صهیونیستی طی ساعاتی دیگر تمامی اسرای اعتصاب کننده غذا را به بیمارستان انتقال می دهد.

لازم به ذکر است که اعتصاب غذای سراسری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی وارد 37 امین روز شد و هنوز سازمان زندان های صهیونیستی

 حاضر به مذاکره با اسرا و پذیرش خواسته های آنان نشده است.

تاریخ نشر  :
سه شنبه 23/می/2017 ساعت 9:26:28
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 3 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
رام الله _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
دایره ارتباط مدنی تشکیلات خودگردان فلسطین از زخمی شدن 100 فلسطینی در جریان
 درگیری ها با نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که این درگیری ها در
 پی حمله عناصر صهیونیستی به تظاهرات حمایت از اعتصاب غذای "آزادی و کرامت
" اسرای فلسطینی روی داد که وارد سی و هفتمین روز اعتصاب غذای خود شده اند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دایره ارتباط مدنی فلسطین خاطر نشان کرد که
 در جریان این درگیری ها یک کودک 15 ساله فلسطینی به نام "رائد احمد ردایده"
 (15 ساله) در ایست بازرسی سیار واقع در جاده "واد النار" در شمال شرق بیت لحم
 نیز به شهادت رسیده بود.
رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که ردایده سعی در اجرای عملیات مقاومتی با استفاده 
از سلاح سرد را داشت و نظامیان صهیونیست به سمت وی تیراندازی کردند.
سازمان هلال احمر فلسطین هم به نوبه خود تاکید کرد که تیم های امداد و نجات این
 سازمان به 100 مجروح این درگیری ها در سراسر کرانه باختری کمک های اولیه
 ارائه کرده است.
از میان این مجروحان، 8 نفر به ضرب گلوله جنگی، 20 نفر به ضر ب گوله های مشقی
 و 8 نفر در اثر سوختگی زخمی شدند  و 64 نفر هم دچار حالت خفگی شدند.
گفتنی است که 1800 نفر از اسرای فلسطینی دربند زندان های صهیونیستی در سی و 
هفتمین روز متوالی به اعتصاب غذای خود در اعتراض به سیاست بازداشت اداری و
 حبس انفرادی و تلاش برای بهبود شرایط اسارت خودشان ادامه می دهند.

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/7431
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار
 مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 
درگیری فلسطینیان با نظامیان صهیونیست
نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، دست خدا، الخلیل و رام الله، اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، کودکان و نوجوانان فلسطینی، مقاومت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 2 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون

اشک‌های ایوانکا ترامپ هنگام نماز همه را تحت تأثیر قرار داد!

ایوانکا ترامپ از یهودیت قدس دفاع کرد
ایوانکا ترامپ از یهودیت قدس دفاع کرد
پس از دفاع ایوانکا ترامپ، دختر رییس جمهور آمریکا، از یهودیت قدس که با اشک‌های او حین نماز در کنار دیوار ندبه در این شهر مقدس همراه بود، رسانه های رژیم صهیونیستی به شدت این اقدام دختر ترامپ را مورد توجه قرار دادند.

العالم – فلسطین اشغالی 

به گزارش عربی 21، ایوانکا همراه با همسرش جرد کوشنر، پدرش دونالد ترامپ و همسر پدرش ملانیا ترامپ از این دیوار ندبه بازدید کرده است.  ایوانکا در تویتی نوشت: اینکه از مقدس ترین مکان دینم بازدید می کنم و در آن نماز می خوانم، مفاهیم بسیار عمیقی در خود دارد.
در پی این اقدام ایوانکا ترامپ، اسراییلی ها به رسانه های صهیونیستی گفتند که تحت تاثیر اشک های ایوانکا حین نماز خواندن در دیوار ندبه واقع شده اند.
روزنامه اسراییلی هاآرتص 3 ماه قبل نوشته بود که کوشنر و خانواده اش میلیون ها دلار پول به جمعیت های یهودی اهدا کردند که برای انهدام مسجد الاقصی برنامه ریزی می کنند، همچنین کمک های سخاوتمندانه ای را به مدرسه ای دادند که توسط خاخام اسحاق شابیرا اداره می شود.
اسحاق شابیرا نویسنده کتابی درباره ادله شرعی لزوم قتل شیرخواران عرب است.

نوع مطلب : مصاحبه،گزارش، News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
فوری/

زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست در جدیدترین عملیات شهادت طلبانه


گروه مانیتورینگ قدسنا: منابع فلسطینی از زخمی شدن یک شهرک نشین 

صهیونیست در جدیدترین عملیات شهادت طلبانه در منطقه باب الاسباط

قدس خبر می‎دهند.


به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری قدس (قدسنا) پایگاه خبری فلسطین

 الان در خبری فوری اعلام کرد: یک شهرک نشین صهیونیست در جریان 

جدیدترین عملیات شهادت طلبانه در منطقه باب الاسباط قدس زخمی شد.


این عملیات توسط یکی فلسطینی انجام شده که توانسته پس از عملیات از دست 

نظامیان صهیونیست بگریزد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد...

 

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، دست خدا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
اعتصاب غذا
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان های صهیونیستی امروز شنبه وارد 34امین روز خود شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته ملی حمایت از اعتصاب غذای اسرای فلسطینی با صدور بیانیه ای خواستار افزایش فعالیت های حمایت آمیز از اعتصاب غذای اسرای فلسطینی شد. 
این کمیته طی بیانیه ای امروز را روز تبلور برنامه ملی تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی به نشانه همبستگی با این اسرا اعلام کرد. 

فلسطینیان ساکن کرانه باختری و قدس و نوار غزه دیروز جمعه به نشانه همبستگی با این اسرا دست به تظاهرات گسترده زده و با اشغالگران صهیونیست درگیر شدند که در جریان این درگیری ها 51 فلسطینی زخمی شدند.

2000 اسیر فلسطینی از هفدهم ماه گذشته در اعتراض به سیاست های خصمانه 

مدیریت زندان های اسرائیلی دست به اعتصاب غذا زده اند

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
اسرای فلسطینی
مرکز اطلاع رسانی فلسطین

اقلیت های فلسطینی در اتریش دیروز جمعه به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا در زندان های صهیونیستی تجمع باشکوهی را در وین ـ پایتخت این کشور ـ ترتیب دادند. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منذر ابوزید رئیس اقلیت های فلسطینی در اتریش با ایراد نطقی در این مراسم بر لزوم افزایش تلاش ها در تمامی گستره ها برای رساندن صدای اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیلی به جهانیان تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم اطلاع یافتن جامعه اتریش از وضعیت خطرناک این اسرا؛ به ویژه اینکه برخی از آنان عملا از خوردن آب هم خودداری کرده اند، تاکید ورزید.

از سوی دیگر، صلاح عبدالشافی سفیر فلسطین در وین بر لزوم ادامه تلاش ها و

 مشارکت دادن بخش اعظم نهادها و سازمان ها؛ به ویژه نهادهای حقوق بشر در

 فعالیت های همبستگی آمیز تاکید کرد.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
اعتصاب غذای اسرای فلسطینی وارد 33 امین روز شد
اعتصاب غذای اسرای فلسطینی
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در زندان های صهیونیستی امروز جمعه وارد 33 امین روز خود شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پیش بینی می شود فلسطینیان کرانه باختری و قدس 
.و نوار غزه امروز به نشانه همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا با اشغالگران 
صهیونیست درگیر شوند.
2000 اسیر فلسطینی از هفدهم ماه گذشته در اعتراض به سیاست های خصمانه مدیریت 
زندان های اسرائیلی دست به اعتصاب غذا زده اند. 
شاخه های نظامی گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه خواستار برگزاری روز خشم 
و خیزش سراسری و مقابله با نظامیان رژیم صهیونیستی در نقاط برخورد با آنها در کرانه
 باختری، قدس اشغالی و نوار غزه به منظور حمایت از اسرای اعتصاب غذا کننده شد. 
ابو حمزه سخنگوی گروهان های قدس در جریان کنفرانس مطبوعاتی که دیروز پنجشنبه در
 میدان سرایا در شهر غزه برگزار شد، با قرائت بیانیه شاخه های نظامی گروه های مقاومت
 تاکید کرد در صورتی که آسیبی به هر کدام از اسرا برسد، این گروه ها دست بسته نخواهند 
ماند و اگر تحرکات مسالمت آمیز در برابر این دشمن زورگو که جز زبان زور نمی فهمد،
 فایده ای نداشته باشند، ما حاضریم با زبان مناسبی که دشمن به خوبی می فهمد، با آن صحبت کنیم.
گروه های مقاومت در این بیانیه اقشار مختلف ملت فلسطین را به بسیج مردمی و ابراز خشم 
در برابر رژیم صهیونیستی در تمامی نقاط برخورد و مسیرهای حرکت نظامیان و شهرک 
نشینان صهیونیست در کرانه باختری، قدس اشغالی و نوار غزه فراخواند و تاکید کرد که 
«روز جمعه باید روز خشم و بسیج عمومی در حمایت از اسرای قهرمان ما باشد و ملت
 فلسطین این پیام را به اشغالگران برسانند که ملت سرزنده و بزرگی پشت سر این اسرا 
حضور دارند که در برابر زورگویی و جنایت های دشمنان خود سکوت نخواهد کرد.
ابو حمزه همچنین اظهار داشت:«شاخه های نظامی گروه های مقاومت فلسطین همواره 
حامی ملت فلسطین خواهند بود و در صورت حمله دشمن صهیونیستی به ملت مقاوم
 فلسطین و اسرای آن یا تلاش آن برای ریختن خون آنها، به پشتیبانی از شهروندان 
فلسطینی برخواهند خواست و گزینه های زیادی برای انتخاب دارند.»
وی در پایان به اسرای مقاومت و قهرمان فلسطینی که سینه های خود را سپر حملات دشمن کرده و با معده های خالی به نبرد کرامت و آزادی در برابر دشمن صهیونیستی رفته اند و نیز به اقشار مختلف ملت فلسطین که از این اسرا حمایت کرده و تا احقاق حقوق آنها و تحقق آزادی کامل ـ به یاری خداوند ـ به این راه خود ادامه خواهند داد، درود فرستاد.


  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/7340
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 
نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 اردیبهشت 1396 :: پنج نفر مسلمون
شهادت جوان فلسطینی
نابلس ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یک شهرک نشین صهیونیست ظهر امروز پنجشنبه اقدام به تیراندازی به سمت فلسطینیانی کرد که به منظور اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در حال راهپیمایی بودند که در نتیجه آن یک جوان فلسطینی به شهادت رسیده و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش مرکز  اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع محلی، شهروندان فلسطینی در شهرک حواره واقع در جنوب نابلس اقدام به برپایی راهپیمایی همبستگی با اسرای فلسطینی کردند که یک شهرک نشین صهیونیست آن ها را به گلوله بسته و یک نفر را به شهادت رساند و دو نفر دیگر را نیز زخمی کرد.

یکی از مجروحان مجدی اشتیه عکاس خبرگزاری آمریکایی "AP" است که از ناحیه دست و سینه هدف گلوله قرار گرفته است.

شاهدان عینی تصریح کردند که این شهرک نشین از خودروی خود

 پیاده شده و اقدام به تیراندازی پراکنده به سمت شرکت کنندگان در

 این راهپیمایی کرد که در پی آن یک جوان به شهادت رسید و دو نفر

 هم زخمی شدند.

لازم به ذکر است که با شهادت این جوان فلسطینی شمار شهدای

انتفاضه قدس از آغاز تاکنون به 311 نفر افزایش یافت.

نوع مطلب : انتفاضه، انتفاضه سوم، روش های نظامی، اسرا و شهدای فلسطینی، اعتصاب غذای اسرای فلسطینی، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 708 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -