~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 01:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات


به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری فلسطین الآن، 

«یوآو گالانت» وزیر مسکن رژیم اشغالگر قدس و عضو کابینه کوچک 

این رژیم (کابینه رسیدگی به امور سیاسی و امنیتی)، روز گذشته طی یک

 مصاحبه مطبوعاتی به طور ضمنی اعتراف کرد که سازمان جاسوسی

 رژیم صهیونیستی (موساد) مسئول ترور دکتر «فادی البطش»، دانشمند و 

مخترع فلسطینی در مالزی است.

 

بر اساس این گزارش این مقام ارشد امنیتی صهیونیستی اضافه کرد که تل آویو 

مصمم است تا جان کسانی که بخواهند امنیت این رژیم را به مخاطره بیاندازند 

در هر نقطه از جهان مورد هدف قرار دهد.

 

شایان ذکر است تهدیدات جدید گالانت که با ترور شهید البطش  در کوالالامپور

 – پایتخت مالزی – همزمان شده است از سوی کارشناسان امنیتی به اعتراف 

ضمنی در دست داشتن موساد در ترور فادی البطش تفسیر شده است.

 

گفتنی است که روز جمعه دو موتور سوار ناشناس دکتر البطش را در حین 

عزیمت به مسجد برای اقامه نماز صبح به رگبار بستند که بر اثر این حمله 

تروریستی این دانشمند نخبه فلسطینی در دم به شهادت رسید.

 

 

طبقه بندی: رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 03:37 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
غزه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی "موساد" از سال 1949 
م تاسیس شد و دست به عملیات ها و ماموریت های متعددی 
زد که از جمله آنها می توان به عملیات های ترور اشاره کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان موساد از 
شیوه های ترور مختلفی مانند: خفه کردن، سوزاندن، قتل به 
ضرب گلوله، بمب های چسبناک و مغناطیسی، انفجار از راه دور 
و حوادث رانندگی ساختگی برای ترور دانشمندان مسلمان در 
علوم مختلف استفاده کرده است.

در زیر به برجسته ترین دانشمندان قربانی ترور که سازمان موساد 
متهم به دست داشتن در این جنایت ها شده است، اشاره می کنیم:

1-فادی بطش (1983 – 2018) به ضرب گلوله ترور شد
جدیدترین شخصیت ترور شده توسط موساد "فادی بطش" استاد 
دانشگاه فلسطینی است که در جریان عملیات ترور وی، 2 فرد مسلح 
ناشناس امروز شنبه 21 آوریل 2018 به هنگام عزیمت بطش به مسجد
 برای اقامه نماز صبح، او را در منطقه محل سکونتش در شهر کوالالامپور 
ـ پایتخت مالزی ـ هدف قرار داده و ترور کردند.

فادی بطش (35 ساله) دارای مدرک دکترای مهندسی الکترونیک بود و 
به عنوان استاد یک دانشگاه خصوصی در مالزی فعالیت می کرد. وی 
در اصل از ساکنان شهر جبالیا در باریکه غزه بود و پس از ازدواج، صاحب
 3 فرزند شده بود.

بطش دانشمند متخصص در مهندسی برق بود و جوایز علمی متعددی 
را دریا فت کرده بود که مهمترین آنها جایزه اعطا شده از سوی "خزانه 
داری" مالزی در سال 2016 بود. وی به عنوان اولین شهروند عرب این جایزه 
را دریافت کرد و علاوه بر این، گواهی های اختراع متعددی به خاطر توسعه 
دستگاه های الکترونیکی و دستیابی به منابع تولید برق دریافت کرده بود.

بطش طی این مسیر علمی پژوهش های علمی ارزشمند متعددی را به 
رشته تحریر درآورده و در کنفرانس های بین المللی در ژاپن، انگلیس، فنلاند 
و کشورهای دیگر شرکت کرده بود.

رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که فادی بطش فلسطینی از مهندسان 
عضو حماس و کارشناس هواپیماهای هدایت پذیر (پهپادها) بود و ممکن است 
موساد در این حادثه دست داشته باشد.

 

2-محمد زواری (1967 – 2016) به ضرب گلوله کشته شد
مهندس هواپیمای تونسی که به گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی
 جنبش مقاومت اسلامی "حماس" در ساخت هواپیماهای بدون خلبان (پهپاد) "ابابیل" 
کمک کرد. وی رساله دکتری اش را درباره زیردریایی های قابل کنترل از راه دور نوشت. 
زواری با شلیک 20 گلوله به بدنش در شهر صفاقس واقع در جنوب شرقی تونس ترور شد 
و رسانه های گروهی از دست داشتن تیم 8 نفره عرب و غیر عرب در این عملیات سخن 
می گفتند. 5 نفر از این افراد توسط نیروهای امنیتی تونس بازداشت شدند.

 

3-مصطفی احمدی روشن (1980 – 2012) یک روز پس از تهدید فرمانده ارتش صهیونیستی 
ترور شد
یکی از دانشمندان هسته ای ایرانی که به همان روش ترور شد. در عملیات ترور احمدی 
روشن، یک موتورسوار بمبی را به خودروی وی چسباند و در اثر انفجار آن، این دانشمند 
هسته ای به همراه راننده وی به شهادت رسیدند. این عملیات یک روز پس از آن صورت 
گرفت که ژنرال "بنی گانتس" فرمانده ارتش صهیونیستی اعلام کرد که «سال 2012 سال 
سرنوشت سازی برای ایران خواهد بود.»

 

4-مجید شهریاری و 5- فریدون عباسی: با چسباندن بمب به خودرویشان ترور شدند
دو دانشمند هسته ای دیگر ایران که نقش اساسی در مدیریت برنامه هسته ای این کشور 
داشتند و در 29 نوامبر 2010 به همان روش ترور شدند. در عملیات ترور آنها نیز دو موتورسوار
 نقابدار بمب ها را به خودروهایشان چسباندند و در اثر انفجار این بمب ها، خودروهای آنها منفجر 
شد و ایران سازمان جاسوسی موساد را مسئول ترور این دانشمندان معرفی کرد، اما دو موتور
سوار نقابدار شناسایی نشدند.

 

6 – مسعود محمدی (1960 – 2010) قاتل: مشت زن ایرانی آموزش دیده توسط موساد

فیزیکدان ایرانی که به هنگام خروج از منزلش برای رفتن به دانشگاه در شهر تهران در اثر انفجار 
جان خود را از دست داد. ایران، آمریکا و اسرائیل را مسئول این حادثه دانست، اما وزارت خارجه
 آمریکا این اتهامات را رد کرد و این در حالی است که اسرائیل مانند همیشه نه این مساله را 
تایید و نه تکذیب کرد.

نیروهای امنیتی ایران، مجری این عملیات را که فردی به نام "مجید جمالی فشی" بود و در 
رشته ورزشی مشت زنی فعالیت می کرد، بازداشت کردند و وی اعتراف نمود که در قبال 
دریافت 120 هزار دلار این عملیات را برای موساد اجرا کرده است، اما سرانجام کارش اعدام بود.

 

7- جاسم ذهبی: به ضرب گلوله در ورودی دانشگاه ترور شد

پرفسور و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه بغداد که به همراه همسر و پسرش 
در تاریخ 2 نوامبر 2006 در ورودی دانشگاه کشته شدند. مجریان حرفه ای این عملیات ترور 
او را به ضرب گلوله کشتند، اما افراد ناشناس متهم این عملیات معرفی شدند.

 

8- ابراهیم ظاهر: جسدش از داخل خودرویش که به داخل رودخانه سقوط کرده بود، پیدا شد

دانشمند هسته ای عراقی و دارای مدرک دکترای فیزیک هسته ای از یکی از دانشگاه کانادا 
که پس از سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 به عراق بازگشته و استاد دانشگاه دیاله 
و عضو شورای شهر در این استان شده بود، در تاریخ 22 دسامبر 2004 در شهر بعقوبه ترور شد.
 در جریان عملیات ترور وی، افراد مسلح ناشناس به سمت خودروی وی تیراندازی کردند که باعث 
سقوط آن در "رودخانه ساریه" شد و وقتی مردم خودروی وی را از آب بیرون کشیدند، جانش را از 
دست داده بود.

 

9- نبیل فلیفل: پس از مدتی ناپدید شدن، جسد وی پیدا شد

او دانشمند فلسطینی از اردوگاه امعری در نزدیکی شهر رام الله در کرانه باختری بود 
و در علوم هسته ای تحصیل می کرد. وی 30 سال بیشتر نداشت که پیشنهادات 
متعددی برای فعالیت در خارج دریافت کرد، اما با همه آنها مخالفت کرد و ناگهان ناپدید 
شد و پس از مدتی، در تاریخ 28 آوریل 1984 جسد وی در منطقه "بیت عور" در غرب 
رام الله پیدا شد و مراجع اسرائیلی هیچ تحقیقی درباره کشته شدن وی انجام ندادند.

 

10 – رمال حسن رمال (1951 – 1991) در یک آزمایشگاه مرد

این دانشمند لبنانی در یک پژوهشگاه در فرانسه جان باخت یا شاید هم ترور شد و معمای 
مرگ وی هنوز حل نشده است. مجله "لو بوان" فرانسه او را یکی از مهمترین دانشمندان 
معاصر در عرصه فیزیک معرفی کرد، اما پایگاه های خبری هیچ اشاره ای به این مساله 
نکرده بودند که رمال در معرض تهدید قرار گرفته یا قصد فرار به وطن اصلی اش را داشته 
است و هیچ اثری از قتل هم بر روی جسد وی پیدا نشد.

 

11 – سلوی حبیب: سرش بریده شد

وی کتاب های متعددی نوشته بود که به نظر می رسد آخرین آنها "نفوذ صهیونیسم 
در آفریقا" بود که قصد انتشار آنرا داشت و همین کتاب دلیل کافی برای بریده شدن 
سرش در داخل واحد مسکونی اش در مصر بود. خانم دکتر "سلوی حبیب" استاد 
پژوهشکده مطالعات آفریقایی در قاهره بود و تحقیقات امنیتی نتوانست باعث شناسایی
 قاتل وی شود، اما انگشت اتهام دوباره به سمت موساد نشانه رفت.

 

12 – سمیر نجیب: کامیون بزرگی خودروی وی را زیر گرفت

دانشمند هسته ای مصری و استاد دانشگاه دیترویت در آمریکا که در سال 1967 ترور
 شد. وی پس از جنگ سال 1967 میان مصر و اسرائیل تصمیم به بازگشت به کشورش 
گرفت که در شب مسافرت و به هنگام رانندگی، کامیون بزرگی با خودروی وی برخورد
 کرد و باعث مرگ وی شد. این کامیون از محل حادثه فرار کرد و ناپدید شد و مجری این 
عملیات ترور همچنان ناشناس مانده است.

 

13 – جمال حمدان (1928 – 1993) سوزانده شد یا با ضربه ای به سرش جان باخت

مورخ مصری که در سال 1993 و  در اثر آتش گرفتن واحد مسکونی اش در شهر قاهره 
ـ پایتخت مصر ـ کشته شد و جسد نیمه سوخته وی در اثر نشت گاز در داخل واحد 
مسکونی اش پیدا شد، اما برادرش گفته بود که آثار ضربه شیء تیزی را بر روی سر 
"جمال" دیده است و سوختگی ها از ناحیه سینه بالاتر نرفته بود. شاهدان عینی هم
 گزارش داده بودند که سه کتاب "حمدان" که به تازگی تالیف آنها را به پایان رسانده 
بود، از خانه وی نیست شدند که مهمترین آنها "یهود و صهیونیسم و بنی اسرائیل" بود. 
پس از این حادثه، دو فرد خارجی (یک مرد و یک زن) هم که به مدت 2 ماه و نیم در واحد 
مسکونی واقع در بالای واحد مسکونی حمدان سکونت داشتند، ناپدید شدند.

 

14 – یحیی مشد (1932 – 1980) در اثر اصابت وسیله ای تیز به سرش ترور شد

دانشمند هسته ای مصری که پس از تعلیق برنامه هسته ای مصر در زمان ریاست 
جمهوری انور سادات، با برنامه هسته ای عراق همکاری می کرد، اما در ماه ژوئن 
سال 1980 در هتل میردیان در شهر پاریس ترور شد و جسد وی در حالی که ضربه ای 
با شیء تیز به سرش خورده بود، پیدا شد.

این حادثه نیز به افراد ناشناس نسبت داده شد، اما بر اساس گزارش برنامه 
"فوق سری" شبکه ماهواره ای الجزیره در سال 2002، پلیس فرانسه در گزارش
 خود انگشت اتهام در ماجرای ترور مشد را به سمت "یک سازمان یهودی مرتبط 
با مراجع فرانسوی" نشانه رفته بود.


   ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/13067
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 03:17 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
کوالالامپور ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
پلیس مالزی امروز دوشنبه تصاویر افراد مظنون به ترور دکتر فادی 
بطش دانشمند فلسطینی را منتشر کرد. 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پلیس مالزی در صفحه خود 
در فیسبوک نوشت که این تصاویر مربوط به دو مرد مظنون به تیراندازی
 به سوی فادی بطش است. 
پلیس مالزی به هویت و تابعیت افراد مظنون اشاره ای نکرد، حال آنکه 
یکی از آنان به اروپایی ها شباهت دارد. 
ماموران پلیس مالزی تصاویر این دو فرد را در تمامی مبادی ورودی و 
خروجی و فرودگاه های این کشور منتشر کرده اند. 
محمد فوزی بازپرس پلیس تان سری امروز در یک نشست خبری گفت 
که پلیس تمامی این تصاویر را بر اساس اظهارات شاهدان عینی جمع 
آوری کرده است.
وی خاطرنشان ساخت:« ما کارشناسانی داریم که تمامی این تصاویر را 
بر پایه اظهارات شاهدان عینی جمع کرده اند، ولی نمی توانیم بیشتر 
در مورد اظهارات این شاهدان توضیح بدهیم.»
وی تصریح کرد:« گمان می رود افراد مظنون در جریان ترور این دانشمند 
فلسطینی سوار بر موتور سیکلت مدل "بی ام دبلیو" و Kawasaki Versys بودند.»
فوزی اظهار داشت: « در جریان کالبد شکافی جنازه شهید بطش 14 گلوله 
از بدنش بیرون آوردیم و این گلوله ها را به کارشناسان تسلیحات فرستادیم 
تا مطالعات بیشتری روی آنها انجام دهند.»
وی ضمن خودداری از ارائه هرگونه توضیح بیشتر در این زمینه، افزود: این 
مساله در دست بررسی است.

 

کلمات کلیدی :

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/13099
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | 02:59 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
اسارت 26 خبرنگار فلسطینی در زندان های صهیونیستی
خبرنگار فلسطینی

غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی از نهادها و سازمان های
 بین المللی خواست از خبرنگاران فلسطینی حمایت کنند.
این کمیته امروز دوشنبه در آستانه "روز اسیر فلسطینی" با صدور
 گزارشی که نسخه ای از آن به مرکز اطلاع رسانی فلسطین دورنگار 
شد، تاکید کرد که دشمن صهیونیستی به تجاوزاتش علیه خبرنگاران 
فلسطینی در سه ماه اول سال جاری شدت بخشید که در پی این تجاوزات
 یاسر مرتجی به شهادت رسید و بیش از 92 تن دیگر هم زخمی شدند که 
49 تن از آنان را از اهالی نوار غزه هستند که در حین پوشش رخدادهای
 تظاهرات بازگشت شربت شهادت را نوشیدند.
در این گزارش می خوانیم که ارتش اسرائیل از آغاز سال جاری تاکنون دست 
به 45 مورد بازداشت خبرنگاران فلسطینی زده و مدت بازداشت 13 تن دیگر
 را تمدید کرده و 13 بار به منازل خبرنگاران حمله کرده و 4 تن از آنان را از 
سفر به خارج منع کرده و 6 تن دیگر را به پرداخت غرامت سنگین واداشته است.   ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12958
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 05:35 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
حماس: در 15 مه مرزهای ساختگی را برخواهیم چید
خلیل حیه

زه _ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی "حماس" تاکید کرد که 15 مه آینده شاهد 
اوج گیری تظاهرات بزرگ حق بازگشت در مرزهای شرقی باریکه غزه خواهد بود و 
رژیم صهیونیستی باید منتظر این روز باشد و «هیچ کس نمی تواند جلوی ملتی را که به
 پا خواسته است، بگیرد.»

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خلیل حیه در مراسم تشییع پیکر پاک 4 شهید
 گروه های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین که در اثر انفجار اشتباه 
دیروز شنبه در نزدیکی مرزهای شرقی استان رفح در جنوب باریکه غزه جان خود را
 از دست داده بودند، به رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد که باید منتظر 15 مه آینده باشد.

حیه تصریح کرد که «شهروندان فلسطینی در این روز مرزهای ساختگی با اراضی اشغالی 
سال 1948 را از میان برخواهند داشت» و تظاهرات حق بازگشت یکی از راهکارهای 
مقاومتی ملت و مقاومت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی است.

وی ضمن تمجید از فضایل اخلاقی راهکار جهادی گروهان های قدس تاکید کرد که این 
شهدا سپر دفاع از وطن و شمشیر شرکت کنندگان در تظاهرات های حق بازگشت هستند.

حیه در پایان خاطر نشان کرد که اراده ملت ما بزرگتر از سیم های خارداری قابل 
برچیده شدن و مرزهای ساختگی با اراضی اشغالی سال 1948 است و ما به دشمن اعلام 
می کنیم که باید منتظر 15 مه آینده باشد و این امواج یکی پس از دیگری شکل خواهد 
گرفت تا در نهایت در قدس با هم دیدار کن

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12941
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 
طبقه بندی: مسجدالاقصی،  تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 

تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 05:31 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
تحلیل رسانه‌های اسرائیلی از نتایج حمله به سوریه
مطبوعات اسرائیلی


به رغم اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه دیروز شنبه از 
حمایت کامل این رژیم از حملات سه جانبه بامداد دیروز آمریکا و فرانسه و انگلیس 
به پایگاه های نظامی سوریه خبر داد، اما تحلیل های امروز یکشنبه مطبوعات عبری
 اختلاف بازتاب های این حملات و تاثیرات آن بر مصالح آمریکا در منطقه را آشکار
 می سازد، زیرا تحلیلگران صهیونیست این حمله را یک عملیات نظامی محدود خواندند.   

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، "الیکس فیشمن" تحلیلگر نظامی روزنامه 
عبری زبان "یدیعوت احرونوت" گفت:« آنچه به اسرائیل مربوط می شود صبح 
دیروز هیچ اتفاقی رخ نداد، می توان اوضاع راهبردی اسرائیل را بهبود بخشید،
 اسرائیل همچنان در همان شرایط رویارویی فزاینده با ایران قرار دارد، نظام 
بشار اسد نه تنها به خاطر این حمله تضعیف نشد، بلکه بر عکس این حمله 
منجر به تاکید روسیه به تعهداتش در قبال نظام اسد شد، این روزها روس ها 
عملا در مورد فروش سامانه ضد موشکی به سوریه نظیر اس 300 و اس 400
 سخن می گویند و همین مساله موجب می شود که شرایط برای فعالیت نیروی 
هوایی ارتش اسرائیل در عمق خاک سوریه سخت تر شود.»

وی یادآور شد: « تمایل واقعی نسبت به تغییر اوضاع در سوریه حتی ساقط کردن 
اسد یا حداقل تضعیف نظام سوریه وجود نداشت، غربی ها تمایلی به تشدید تنش
 با سوریه نداشتند، فقط می خواستند دست به یک مجازات سمبلیک بزنند و آن را 
کاملا دقیق و حساب شده انجام دهند، بی آنکه خطراتی که امکان دارد از رویارویی
 با روس ها ناشی شود را لحاظ کنند.»

این در حالی است که برخی مسئولان سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی نگران
 هستند که این حمله سه جانبه روسیه را به تسریع روند فروش سامانه مذکور به نظام 
بشار اسد وادارد که این امر موجب می شود که ارتش اسرائیل به سختی در منطقه فعالیت کند.

کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: به باور مسئولان امنیتی و نظامی
 اسرائیل، مسکو خواسته های تل آویو را نادیده می انگارد و در زمینه تحویل
 سامانه اس 300 به نظام اسد عجله به خرج می دهد و این امر اسرائیل را در 
رویارویی با ایران تنها می گذارد.

به نوشته احرونوت، سامانه اس 300 در قیاس با تمامی سامانه های ضد موشکی که نظام سوریه در اختیار دارد، پیشرفته است، این سامانه می تواند علاوه بر جنگنده ها، موشک های بالستیک را از فاصله بیش از 150 کیلومتر رهگیری و ساقط کند.

منابع اسرائیلی تاکید کردند که نظام سوریه چند سال پیش از روس ها خواست تا این سامانه را در اختیار آن قرار دهند و ایرانی ها هم برای تامین هزینه های آن اعلام آمادگی کردند، ولی به خاطر فشارهای آمریکا و اسرائیل، مسکو از تحویل آن به نظام سوریه خودداری کرد. این در حالی است که ارتشبد سرگئی رودسکوی رئیس دایره عملیات های ستاد مشترک ارتش روسیه اخیرا گفت که کشورش در مساله تحویل سامانه اس 300 به نظام سوریه به خاطر حمله سه جانبه آمریکا و انگلیس و فرانسه به پایگاه های نظام سوریه تجدید نظر خواهد کرد.

وی تصریح کرد که رضایت روسیه از حمله نظامی غربی ها به سوریه به دنبال حمله به دوما این فرصت را برای روس ها فراهم آورد تا از مسئولیت خود در قبال هرگونه حمله شیمیایی نیروهای نظام سوریه (برخلاف اظهارات آشکار مسئولان روسیه) شانه خالی کنند.

از سوی دیگر، "زیپی بارئیل" تحلیلگر امور عربی روزنامه عبری زبان "هاآرتص" گفت که اگر روسیه بکوشد جلوی پرواز جنگنده‌های اسرائیلی در حریم هوایی سوریه را بگیرد در حقیقت پیام دوگانه را ارسال کره است که اولی به واشنگتن به عنوان حامی اسرائیل می باشد و دیگری به اسرائیل به عنوان متجاوز می باشد.

تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که امکان دارد دولت آمریکا اندکی قبل از خارج کردن نیروهای آمریکایی زا خاک سوریه به این حمله بسنده کند، آنچه موجب نگرانی سرویس های امنیتی اسرائیل شده است اینکه اسرائیل خودش را در رویارویی با ایران تنها ببیند.

بارئیل یادآور شد: شتابزدگی وزیر دفاع آمریکا در زمینه اعلام این مطلب که حمله به اهداف سوریه فقط برای یکبار صورت گرفت و هدفش ارسال پیامی کوبنده به بشار رئیس رئیس نظام سوریه بود و اقدام سریع پنتاگون به اعلام پایان حمله نظامی در سوریه حکایت از آن دارد که کشورهای غربی مجبور به ارسال چنین پیامی به عنوان بخشی از تعهدات خود در زمینه منع گسترش به کارگیری سلاح های غیر متعارف در چنین شرایط شدند.

این تحلیلگر تاکید کرد این حمله تغییری در راهبردی آمریکا در قبال سوریه به شمار نمی آید، زیرا دولت آمریکا به آنچه که دونالد ترامپ در خصوص خارج کردن نیروهای آمریکایی از خاک سوریه عنوان کرد، ادامه می دهد و جدای از آن دولت آمریکا تمایلی به ورود به فاز "راهکار سیاسی" و انجام مذاکرات میان معارضان و نمایندگان نظام سوریه تحت نظارت روسیه و ایران و ترکیه ندارد.

از سوی دیگر، پرفسور ابراهام بن زیپی استاد دانشگاه حیفا و کارشناس امور آمریکا گفت: این حمله حامل پیام های سیاسی است که از مرزهای سوریه فراتر می رود و به تهران و پیونگ یانگ می رسد و این اقدام یک قبل از یک ماه از تصمیم نهایی ترامپ در مورد توافق هسته ای با ایران و قبل از نشست برنامه ریزی شده برای آن با کیم جنگ اون صورت می گیرد.

زیپی یاداور شد: ترامپ کوشید با این کارش اعلام کند که دوره جدیدی از رفتارهای آمریکا کلید خورده است و حملات موشکی آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه یک جبهه غربی مصمم تری را در قبال چالش های آتی تشکیل می دهد. 

وی تصریح کرد که اقدامات مجازاتی علیه کسانی که خطوط قرمز آمریکا را نقض می کند، عنوان مرحله کنونی است.

وی خاطرنشان ساخت که این اقدام به مثابه نشان دادن کارت قرمز به بشار اسد و نشان دادن کارت زرد به مسکو و تهران و پیونک یانگ است و همچنین اشاره ای به این است که دوره آشتی و تر س که دولت باراک اوباما آن را رقم زد به سر آمده است.

از سوی دیگر، "حیمی شالیو" تحلیلگر امور آمریکا در روزنامه هاآرتص گفت که آنچه در خارج از گستره و مرزهای کاخ سفید رخ می دهد جزء اولویت های رئیس جمهور آمریکا نیست که درگیر تحقیقات مربوط به مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته به نفع ترامپ و موج گسترده استعفای مسئولان و تغییر چهره ها در دولت 44 امین رئیس جمهور آمریکاست.

صالح نعامی پژوهشگر مسائل اسرائیلی در گزارشی درباره تحلیلات اسرائیلی 
پیرامون این حمله می‌گوید: به رغم موضع گیری دیرهنگام رژیم صهیونیستی
 در قبال حمله سه جانبه بامداد دیروز شنبه آمریکا و فرانسه و انگلیس علیه 
اهداف نظام بشار اسد، ولی می توان گفت که محدودیت این حمله و ماهیت 
اماکن مورد هدف تصمیم سازان رژیم صهیونیستی را ناامید ساخت و امید آنان 
به تاثیر گذاری این حملات و در ایجاد  تغییر و تحول در فضای منطقه در جهت
 بهبود قدرت تل آویو برای تحقق مصالح راهبردی خود را به یاس مبدل ساخت.

نعامی معتقد است که اسرائیل دلخوش کرده بود این حمله آمریکایی اروپایی
 پیام روشنی را به ایران بدهد؛ مبنی بر اینکه غرب از موضع اسرائیل در زمینه 
مخالفت با بسط نفوذ نظامی ایران در داخل خاک سوریه از رهگذر طراحی این
 حمله حمایت می کند، حمله ای پایگاه های نظامی را هدف قرار داد، پایگاه های
 ایرانی ها و شبه نظامیان شیعی در آن حضور دارند.

وی در گزارش خود در پایگاه العربی الجدید این گونه نتیجه می گیرد که ماهیت 
حمله سه جانبه آمریکا و فرانسه و انگلیس به پایگاه های نظام بشار اسد، موجب
 تقویت اجماع حاصله میان محافل سیاسی و نظامی اسرائیل در خصوص ادامه 
حمله به نیروهای ایرانی در سوریه در سایه وجود خطراتی در زمینه بروز 
درگیری گسترده خواهد شد.

  

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12946
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 

ادامه مطلب

طبقه بندی: صهیونیست ها و نداشته ها، 

تاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 04:27 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
بازداشت 23 فلسطینی از جمله یک رهبر حماس در کرانه باختری
کرانه باختری ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز یکشنبه به مناطق مختلف کرانه باختری حمله 
کرده و دست به بازداشت گسترده شهروندان فلسطینی زدند. همچنین شهر الخلیل 
صحنه درگیری شدید فلسطینیان با اشغالگران صهیونیست بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان حمله به 
مناطق مختلف کرانه باختری 23 فلسطینی از جمله جمال فرح طویل از رهبران جنبش 
حماس در شهر بیره را به اسارت گرفتند.

در جریان حمله اشغالگران صهیونیست به شهر الخلیل، درگیری شدیدی میان ساکنان
 اردوگاه العروب و اشغالگران به وقوع پیوست که این درگیری ها 4 ساعت به طول انجامید.

منابع محلی در این اردوگاه اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به داخل خانه های 
فلسطینیان گاز اشک آور شلیک کرده و به سمت فلسطینیان تیراندازی کردند و جوانان 
فلسطینی هم با پرتاب سنگ و کوکتول مولوتف اقدام به مقابله با آنان کردند. در این 
درگیری شماری از فلسطینیان نیز زخمی شدند.


کلمات کلیدی :
بازداشت فلسطینیاناسارتکرانه باختری
تاریخ نشر  :
یکشنبه 15/آوریل/2018 ساعت 12:51:38
نظرتان را بیان کنید  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12938
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397 | 09:57 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای حمله بامداد امروز شنبه
 آمریکا، انگلیس و فرانسه به خاک سوریه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سامی ابوزهری سخنگوی حماس
 در این بیانیه تاکید کرد که ما در جنبش حماس حمله آمریکا و متحدانش
 به خاک سوریه را محکوم کرده و آن را تجاوزی آشکار علیه امت (اسلام) 
می دانیم که هدف از آن تعرض به سرزمین‌های آن، نابودی مقدراتش و 
حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی و پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های آن است.

برهوم خاطر نشان کرد: ما ادعاهای آمریکا مبنی بر حمایت از غیرنظامیان 
سوری در حالیکه با قدرت تمام از جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و 
تجاوزات آن و قتل و کشتار مردم بی گناه فلسطین حمایت می کند، را به شدت 
محکوم می کنیم.

وی تصریح کرد که حماس بر ضرورت پایان اختلافات و تنش میان 
کشورهای عربی، وحدت آنان، کنار گذاشتن هرگونه درگیری و 
خونریزی، تقویت توان خود و احترام به خواست و اراده یکدیگر 
به عنوان عاملی اساسی برای مقابله با هرگونه حمله و تجاوز احتمالی
 تاکید می کند.

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12926
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12926
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 

حماس

برچسب ها: سوریه،  

تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397 | 09:53 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
واکنش گروه‌های فلسطینی به تجاوز غرب به سوریه
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین +-
گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فلسطینی طی بیانیه‌هایی تجاوز آمریکا و
 متحدانش (فرانسه و انگلیس) به سوریه را محکوم کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، واکنش گروه های فلسطینی به این جنایت به شرح زیر است:

حماس:

این حمله تجاوزی آشکار به امت (اسلام) است که هدف از آن تعرض به 
سرزمین‌های آن، نابودی مقدراتش و حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی 
و پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های آن است.

ادعاهای آمریکا مبنی بر حمایت از غیرنظامیان سوری در حالیکه با قدرت
 تمام از جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی حمایت 
می‌کند، را به شدت محکوم می‌کنیم.

جهاد اسلامی:

استفاده از حریم هوایی برخی کشورهای عربی برای حمله به سوریه را 
محکوم می‌کنیم و از همسویی با چنین جنایت خطرناکی هشدار می‌دهیم.

آمریکا اساس شر در جهان است و می‌خواهد از طریق سیاست‌های خود 
علیه منطقه هرج و مرج و تنش ایجاد کرده و مقدرات امت را تضعیف کند.

هدف حقیقی از این جنایت، تامین حمایت بیشتر از رژیم صهیونیستی و
 جنایات آن علیه ملت فلسطین است.

جمال محیسن عضو کمیته مرکزی جنبش فتح:

حمله سه‌گانه آمریکا و متحدانش به سوریه را محکوم می‌کنیم.

همزمان شدن این حمله به برگزاری اجلاس سران عرب، بی‌حرمتی به جهان عرب است.

جبهه خلق فرماندهی کل:

حمله به سوریه را محکوم می‌کنیم و تمامی طرف‌ها باید در مقابل
 این تجاوز بایستند.

پیروزی تاریخی سوریه بر 3 کشور متجاوز (آمریکا، انگلیس و فرانسه)
 موجب تثبیت فرهنگ پیروزی شد.

کمیته پیگیری جریان‌های ملی و اسلامی فلسطین در نوار غزه:

این تجاوز بخاطر مواضع اصولی سوریه در مخالفت با هرگونه سیطره
 و استعمار آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

دلیل این تجاوز، حمایت سوریه از حقوق ملت فلسطین و مخالفت آن 
با هدر رفتن ثروت‌های امت است.

از دولت و ملت سوریه در مقابله با این تجاوز حمایت می‌کنیم.

جبهه خلق:

این جنایت با هدف تحقق اهداف رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی انجام گرفته است.

حزب خلق:

این تجاوز تلاشی برای انحراف انظار عمومی از حقایق است، به ویژه 
اینکه در روزی انجام شد که قرار بود تیم حقیقت‌یاب در مورد حمله
 شیمیایی در سوریه کار خود را آغاز کند.

حمله به سوریه جنایتی است که نشان می‌دهد آمریکا قوانین بین‌المللی 
را به بازی گرفته است؛ زیرا در حالیکه مانع از صدور قطعنامه بین‌المللی 
در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین می‌شود، تمام 
توان خود را برای خدمت به رژیم اشغالگر صهیونیستی بکار گرفته است.

جنبش مقاومت مردمی فلسطین:

استفاده از حریم هوایی کشورهای اسلامی و عربی برای حمله به سوریه را 
محکوم می‎کنیم و آن را تجاوزی آشکار علیه امت اسلامی و عربی می‌دانیم.

جبهه دمکراتیک:

از سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهیم برای محکومیت این تجاوز و 
اتخاذ تدابیری برای حمایت از تمامیت ارضی کشورهای عضو وارد عمل شود.

  ادامه مطلب را در  
 https://farsi.palinfo.com/12927
 @تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است 

برچسب ها: سوریه،  

تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397 | 09:46 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شهادت 4 فلسطینی در حمله ارتش صهیونیستی به شرق رفح
شهادت
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

4 شهروند فلسطینی عصر امروز شنبه در 

شرق رفح واقع در جنوب نوار غزه به شهادت 

رسیدند.

به گزارش خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین 

از غزه، در حالیکه برخی رسانه ها اعلام کرده 

بودند که این افراد در حمله توپخانه ای ارتش 

رژیم صهیونیستی به یک دستگاه موتورسیکلت

 سه چرخ شهید شده اند، گروهان های 

قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی در بیانیه ای

 اعلام کرد که این افراد از مبارزان آن بوده و در 

جریان تمرینات و آموزش های جهادی شهید 

شده اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام 

کرد که، اجساد 4 فلسطینی به نام های هشام 

عبدالعال، الیاس قطروس، عائد 

حمایده و محمد قریناوی که در شرق رفح به شهادت 

رسیده بودند، به بیمارستان نجار انتقال داده شده است.

تاریخ نشر  :
شنبه 14/آوریل/2018 ساعت 17:56:48
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397 | 09:35 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 747 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.