~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~
به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است
یکشنبه 31 فروردین 1393 :: پنج نفر مسلمون


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان


نوع مطلب : مقاومت، مسجدالاقصی، کتاب ،نشریه ،همایش و...، حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها : امام، امام خامنه ای،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
5 محموله کشتی کمک رسانی ترکیه به باریکه غزه رسید
کمک رسانی به نوار غزه
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

هیات دولتی گذرگاه ها و مرزهای فلسطین اعلام کرد که 5 محموله کشتی کمک رسانی ترکیه به نوار غزه رسیده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، "وائل ابو عمر" مدیر اطلاع رسانی هیات گذرگاه های غزه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که «5 محموله از مجموع 14 محموله از طریق گذرگاه کرم ابو سالم میان نوار غزه و فلسطین اشغالی به طرف فلسطینی تحویل داده شده است و این هیات منتظر رسیدن محموله های بعدی است.»

کشتی کمک رسانی ترکیه ای موسوم به "أکوا استیلا" پس از حرکت از بندر "مرسین"

 در جنوب ترکیه و طی مسافت 40 ساعته دیروز چهارشنبه به بندر اسدود در فلسطین

اشغالی رسیده بود. این کشتی 50 هزار دست لباس، 20 هزار بسته لوازم التحریر، 18

 هزار بسته اسباب بازی و 50 هزار بسته غذا با خود به باریکه غزه انتقال داده است.

 علاوه بر این، چندین دستگاه دوچرخه، 5 هزار تن آرد، 100 تن بیسکویت و شکلات و

 کیک و لباس عید و 100 دستگاه ویلچیر هم برای ساکنان محاصره شده غزه ارسال 

شده است.

نوع مطلب : حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
پنجشنبه 1 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
با حضور 400 جانباز یمنی برگزار شد؛

شب ‎شعر رمضان به مناسب روز جهانی قدس در صنعا

مرکز فرهنگی در صنعاء به مناسبت روز جهانی قدس و گرامیداشت ۴۰۰

 جانباز شب‌شعر رمضان را با شعار «با وجود مجروح بودن، قدس اولویت

 اول ماست» برگزار کرد.


به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)، مرکز بهداشت نظارت و توسعه یمن چهارشنبه

 شب در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس و به مناسبت گرامیداشت ۴۰۰ جانباز،

 شب شعر رمضانی با شعار (با وجود مجروح بودن باز هم قدس در اولویت ما است)

 در شهر صنعا برگزار کرد.

در این مراسم فرهنگی، «صالح صماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز حضور

 داشته و از نقش قهرمانانه و فداکاری‎های جوانان یمنی در دفاع از کشور و شجاعتشان

 در برابر دشمن تمجید کرد.


صماد افزود: آزادی فلسطین از دست اشغالگران صهیونیست نیاز به شجاعتی دارد که

 قهرمانان یمنی برای آزادی وطنشان از دست دشمن دارند.

در شب‌شعری که در بیست و هفتمین شب ماه مبارک رمضان برگزار شد، قصایدی 

درباره شهدای یمن و جانبازان آن سروده است و علاوه بر آن یک گروه شعری وابسته

 به انصارالله سرود دسته جمعی اجرا کردند.

در این مراسم علاوه بر رئیس شورای سیاسی عالی یمن، تعدادی از وزرا و مسئولان و

 علمای یمن نیز شرکت کردند.

نوع مطلب : مسجدالاقصی، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، تظاهرات تحصن و راهپیمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
وزیر صهیونیستی؛تنها راه آزادی نظامیان اسیر اسرائیلی حمله به نوار غزه است
حماس
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه به منظور آزادی نظامیان اسیر اسرائیلی نزد گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، حمله به باریکه غزه را خواستار شد. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اوری ارییل ادعا کرد که از زمان روی کارآمدن آویگدور لیبرمن وزیر جنگ صهیونیستی، جنگنده های اسرائیل فقط مناطق خالی از سکنه را نشانه رفته اند. 
وی خاطرنشان ساخت که برای اعمال فشار بر جنبش مقاومت اسلامی حماس باید به قوه قهریه متوسل شد تا بتوان این نظامیان را از دست حماس آزاد کرد.
وی برای آزاد کردن نظامیان اسرائیلی از دست گردان های شهید عزالدین قسام خواستار حمله نظامی به نوار غزه شد. 

تاریخ نشر  :
چهارشنبه 21/ژوئن/2017 ساعت 16:24:27
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : روش های نظامی، رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 1 تیر 1396 :: پنج نفر مسلمون
13 مادر فلسطینی از گذراندن عید در کنار فرزندانشان محروم هستند
مادران اسیر فلسطینی
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

هیات امور اسرا و آزادگان فلسطین تاکید کرد که شمار زنان و دختران اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به 54 نفر رسیده است که 13 نفر از آنان متاهل و دارای فرزند و 10 نفر نیز دختران نوجوان و کم سن و سال هستند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این هیات دیروز چهارشنبه در بیانیه ای مطبوعاتی تصریح کرد که با نزدیک شدن عید سعید فطر، زنان اسیر فلسطینی با وضعیت انسانی، معیشتی و بهداشتی سختی مواجه هستند و با وجود فرا رسیدن عید آنان پشت میله های زندان بوده و از گذراندن عید در کنار فرزندان و خانوده هایشان محروم هستند که این درد و رنجی مضاعف برای انان است.

در این بیانیه آمده است که در میان مادران اسیر فلسطینی، صباح محمد فرعون از شهرک عیزریه در قدس اشغالی برای دومین سال است که به اتهام فعالیت در شبکه های ارتباط جمعی تحت بازداشت موقت قرار دارد و قرار بود روز جمعه گذشته 22/6/2017 آزاد شود اما رژیم صهیونیستی بار دیگر مدت بازداشت موقت

 او را 3 ماه دیگر تمدید کرد تا امسال نیز نتواند عید را در میان خانواده و 4 فرزندش

 باشد.

نوع مطلب : اسرا و شهدای فلسطینی، کودکان و نوجوانان فلسطینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
عزیمت کشتی کمک های بشردوستانه الجزایری به سمت غزه
کشتی الجزایری
الجزایر ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یک کشتی الجزایری حامل کمک های بشردوستانه ظهر امروز یکشنبه از بندر العریش در شمال شرق مصر راهی نوار غزه شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تهامی مجوری یکی از رهبران جمعیت علمای مسلمان الجزایر تاکید کرد که این کشتی حامل کمک های بشردوستانه برای مردم غزه است که از بندر الجزایر راهی بندر العریش مصر شده و از آنجا نیز به سمت نوار غزه حرکت می کند و در نهایت ای محموله به طور زمینی و از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه خواهد شد.

مجوری افزود که این کشتی چهارمین کشتی حامل کمک های بشردوستانه جمعیت علمای مسلمان الجزایر است و از 2 سال پیش کارهای آماده سازی آن برای عزیمت به غزه در حال انجام است و مقامات مصری چند هفته پیش با عزیمت این کشتی به نوار غزه موافقت کردند.

وی تاکید کرد که این محموله شامل کمک های پزشکی،  پوشاک و 

برخی نیازمندی های دیگر و وسایل مدرسه برای ساکنان نوار غزه است.

نوع مطلب : میثاقهمبستگیמוּצָקsolidarnośćSOLIDARITY ، حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
تشدید تدابیر امنیتی اسرائیل علیه نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی
مسجد الاقصی
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

اشغالگران صهیونیست از اعمال محدودیت های شدید علیه نمازگزاران فلسطینی در بخش های مختلف قدس و اطراف مسجد الاقصی در شب قدر خبر دادند. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پلیس "اسرائیل" امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فقط به کودکان زیر 12 سال و به مردان بالای 40 سال اجازه ورود به مسجد الاقصی را می دهد.

پلیس رژیم صهیونیستی در این بیانیه آورده است که هیچ محدودیتی برای ورود زنان فلسطینی به مسجد الاقصی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که شمار زیادی از نیروهای پلیس و یگان گارد

 مرزی از صبح امروز سه شنبه در بخش های مختلف آن مستقر

 شده اند.

افزودنی است که ده ها هزار فلسطینی شب گذشته به منظور به جا

 آوردن آیین های ویژه شب قدر راهی مسجد الاقصی شدند. 

تاریخ نشر  :
سه شنبه 20/ژوئن/2017 ساعت 14:06:23
نظرتان را بیان کنید
نوع مطلب : مسجدالاقصی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
اخراج یک نظامی آلمانی به خاطر حمایت از حماس و مقاومت فلسطین
نظامی آلمانی
برلین ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یک نظامی آلمانی به خاطر حمایت از جنبش حماس و مقاومت

 فلسطین و رد حق موجودیت اسرائیل از خدمت در ارتش این 

کشور اخراج شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از شبکه هفتم 

تلویزیون رژیم صهیونیستی، شعبه مبارزه با جاسوسی ارتش

 آلمان در جریان نظرسنجی از نظامیانش به این مساله پی برده

 و نظامی مذکور را اخراج کرد.

ارتش آلمان در بیانیه ای مدعی شد که این نظامی بخاطر عدم

 پایبندی به دمکراسی و آزادی ها اخراج شده است.

دادگاه های آلمان نیز گفته اند که ماندن این نظامی در کشور 

آلمان خطری جدی برای ارتش این کشور به شمار می رود.

نوع مطلب : روش های نظامی، News، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
به مناسبت روز جهانی آوارگان؛دایره امور آوارگان حماس: حق بازگشت جزء مبانی حقوق بشر است
حماس
بیروت ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

دفتر امور آوارگان جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که مساله حق بازگشت آوارگان فلسطینی جزء پایه ها و مبانی حقوق بشر است که ادیان آسمانی بر آنها تاکید کرده است و در قوانین بین المللی تعریف شده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این دفتر امروز سه شنبه به مناسبت روز جهانی آوارگان اعلام کرد: سالگشت روز جهانی آوارگان در حالی از راه فرا می رسد که وضعیت آوارگان فلسطینی بحرانی است و سطح خدمات رسانی آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی "آنروا" به این آوارگان کاهش یافته است.

در این بیانیه می خوانیم که باید آنروا به خدمات رسانی خود به آوارگان

 فلسطینی تا زمان بازگشت آنان به سرزمین شان ادامه داشته باشد.

این دفتر از مجامع جهانی خواست به وظایف و مسئولیت های خود در قبال

 آوارگان فلسطینی عمل کنند.

این نهاد همچنین از کشورهای عربی میزبان آوارگان؛ به ویژه لبنان 

خواست تا در راستای تامین یک زندگی آبرومندانه برای آوارگان فلسطینی

 تلاش کنند. 

نوع مطلب : آوارگان و حق بازگشت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 خرداد 1396 :: پنج نفر مسلمون
 
בעולם |
 

מבצע מיוחד למבקרים ישראלים בפסטיבל המוזיקלי "Lost in summer time": כניסה חופשית ו-5 משקאות חינם למי ש"יתמוך בחירות לפלסטין", ויביע "הזדהות אמיתית" עם פתרון שתי המדינות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכירת הכרטיסים לישראלים באתר הפסטיבל
 מכירת הכרטיסים לישראלים באתר הפסטיבל   צילום: ללא קרדיט 

 

מארגני הפסטיבל "Lost in summer time" באזור אנטוורפן שבבלגיה, שאמור להתקיים באוגוסט הקרוב, בנו "חבילה מיוחדת" לישראלים שמעוניינים להגיע אליו. על פי ההצעה, ששמה "חירות לפלסטין", יוענק להם כרטיס כניסה חינם לצד חמישה משקאות ללא תשלום - תמורת הצהרה שהם תומכים ב"חירות לפלסטין, וכן "מזדהים באמת עם פתרון שתי המדינות".


הכרטיסים מוצעים לאזרחים ישראלים בלבד בהצגת דרכון ישראלי. החבילה הוגבלה ל-50 הרוכשים הראשונים שיעשו זאת. שאר המבקרים נדרשים לשלם בין 15 יורו ל-20 יורו עבור כרטיס כניסה לפסטיבל.

سازمان دهندگان فستیوال "گمشده در تابستان" با کمک شهر انتروپن که در بلژیک است  میخواهند فستیوالی را در آگوست -ماه آینده میلادی - برگزار کنند  و یک موقعیت خاص برای اسراییلی هایی در نظر گرفته اند که بخواهند در آن حضور یابند به عبارتی بلیط ورودی برای چنین اسراییلی هایی مجانی خواهد بود  و می توانند 5 نوشیدنی مجانی نیز بنوشند
 اسراییلی هایی که از انتخابات در فلسطین حمایت می کنند و واقعا با راه حل دو کشور موافق هستند.
بلیط های مجانی فقط برای اسراییلی ها می باشد که با ارائه گذرنامه داده می شود . بلیط ورودی برای سایر بازدید کنندگان بین 15 یورو تا 20 یورو می باشد
 
نوع مطلب : حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 715 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : پنج نفر مسلمون
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جاوا اسكریپتمهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن

نازی آرشیوز | تارنمای تخصصی نازیسم ، رایش سوم و جنگ جهانی دوم -