~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 01:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
رژیم صهیونیستی بخشی از درآمدهای مالیاتی فلسطینیان را بلوکه کرد
تشکیلات خودگردان
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با طرح

 پیشنهادی نفتالی بنت وزیر جنگ این

 رژیم برای بلوکه کردن 149 میلیون 

شیکل از درآمدهای مالیاتی تشکیلات 

خودگردان موافقت کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 

تشکیلات خودگردان سال گذشته این

 مبلغ را صرف پرداخت حقوق اسرای 

فلسطینی کرده بود.

شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی 

اعلام کرد که این رژیم بر همین اساس، 

از سال آینده هر ماه 12.5 میلیون شیکل 

از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان 

کسر خواهد  کرد.

تاریخ نشر  :
دوشنبه 30/دسامبر/2019 ساعت 21:51:06
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : پنجشنبه 12 دی 1398 | 05:51 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
شهادت 5 فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی در سال 2019
اسرا
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

نهادهای حقوقی فلسطینی در گزارشی اعلام

 کردند که در سال 2019، 5 اسیر فلسطینی

 در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت 

رسیدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 

این نهادها (باشگاه اسیر فلسطین، 

هیات امور اسرا و موسسه حقوق 

بشر ضمیر) در این گزارش آورده‌اند که

 نظامیان اسرائیلی در سال 2019 

حدود 5500 فلسطینی را به اسارت 

گرفتند  که از این تعداد 889 نفر کودک

 و 128 نفر هم زن بوده‌اند.

هم اکنون حدود 5 هزار فلسطینی از 

جمله 40 زن و 20 کودک در زندان‌های

 رژیم صهیونیستی اسیر هستند. از این 

تعداد 450 نفر هم تحت بازداشت موقت

 هستند و هنوز محاکمه نشده‌اند.
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  کودکان و نوجوانان فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 12 دی 1398 | 05:46 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شهادت 149 فلسطینی در سال 2019

شهادت 149 فلسطینی در سال 2019
 پنج‌شنبه 12 دی 1398 - 07:37

«محمد صبیحات» دبیرکل «شورای ملی خانواده شهدای فلسطین» اعلام کرد، ۱۴۹ فلسطینی در سال ۲۰۱۹ به ضرب گلوله رژیم تروریستی صهیونیستی شهید شدند.

العالم - فلسطین اشغالی

به گزارش چهارشنبه شب روسیا الیوم، صبیحات افزود: ۳۳ کودک در سال ۲۰۱۹ به ضرب گلوله صهیونیست‌ها شهید شدند.

بر اساس این گزارش، ۱۱۲ فلسطینی در غزه و ۳۷ فلسطینی نیز در کرانه باختری شهید شدند.

این گزارش می‌افزاید، مقام‌های صهیونیستی از تحویل پیکر ۱۵ شهید فلسطینی در سال ۲۰۱۹ امتناع کردند و شمار پیکرهای شهدای فلسطینی در اختیار این رژیم تروریستی در سرزمین‌های اشغالی به ۳۰۶ نفر رسیده است.

در تازه‌ترین جنایت رژیم صهیونیستی در ۲۱ آبان ماه که با حمله جنگنده‌های این رژیم به ساختمانی در شرق غزه صورت گرفت، «بهاء ابوالعطا» از فرماندهان جهاد اسلامی و همسرش به همراه شماری از فلسطینیان به شهادت رسیدند.

در این حملات، جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز بیش از ۳۴۰ فروند موشک از غزه به سوی شهرک‌های صهیونیستی شلیک کرد.

سرانجام، بامداد پنجشنبه (۲۳ آبان) اعلام شد که جنبش جهاد اسلامی فلسطین و رژیم صهیونیستی با درخواست مصر برای آتش بس موافقت کردند.

ایرنا
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 12 دی 1398 | 07:53 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

حمله غافلگیرکننده نظامیان صهیونیست به منازل فلسطینیان

حمله غافلگیرکننده نظامیان صهیونیست به منازل فلسطینیان
 پنج‌شنبه 5 دی 1398 - 14:01

منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطقی در کرانه باختری و هجوم غافلگیرکننده آنها به منازل مردم خبر دادند.

العالم فلسطین اشغالی

به گزارش فلسطین الیوم، نظامیان رژیم اشغالگر قدس امروز به مناطقی در کرانه باختری اشغالی یورش بردند.

نظامیان صهیونیست با حمله به منزل یک خانواده فلسطینی در شهرک بنی نعیم در شرق الخلیل، یک شهروند را بازداشت کردند.

اشغالگران همچنین در یورش به شهرک قراوه بنی حسان در غرب سلفیت یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند. قلقیلیه هم هدف حملات نظامیان صهیونیست قرار گرفت و متجازان با متوقف کردن یک خودرو، راننده آن را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

نظامیان صهیونیست به تعدادی از منازل فلسطینیان در قلقیلیه حمله‌ور شده و شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

نظامیان صهیونیست به شهر اریحا هم حمله کردند.

تسنیم
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 5 دی 1398 | 05:19 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

رژیم صهیونیستی: عملیات ترور در غزه را از سر می‌گیریم

رژیم صهیونیستی: عملیات ترور در غزه را از سر می‌گیریم
 پنج‌شنبه 5 دی 1398 - 16:45

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم در صدد ترور مسئولان فلسطینی است که در پشت تصمیم شلیک موشک‌ها قرار دارند.

العالم ـ فلسطین اشغالی

«اسرائیل کاتص» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که این رژیم قصد دارد سیاست ترور را در منطقه غزه برای متوقف کردن روند شلیک موشک‌ها از سر بگیرد.

به نوشته خبرگزاری فلسطینی معا، او گفت: «ما سیاست ترورها را بازگردانده‌ایم و در حال حاضر تلاش‌های اطلاعاتی در راستای مشخص شدن مسئولی که در پشت صحنه شلیک موشک‌ها قرار دارد، صورت می‌گیرد.».

کاتص افزود: «بزودی برای ترور او اقدام خواهیم کرد».

شب گذشته شلیک دو راکت از نوار غزه به سمت شهرک صهیونیست‌نشین «عسقلان» بار دیگر موجب فرار نتانیاهو که در این شهرک مشغول سخنرانی بود، به سمت پناهگاه شد.

در پی این حمله راکتی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز چندین بار به شدت مناطق غیر نظامی غزه را بمباران کردند (جزئیات بیشتر).

«آفیر آکونیس» وزیر علوم رژیم صهیونیستی و عضو حزب لیکود، در واکنش به این حملات مدعی شد: « با توجه به شرایط غزه در نهایت مجبور خواهیم شد تا عملیات نظامی بزرگی را برای تغییر قواعد بازی آغاز کنیم و متأسفانه به این سمت پیش می‌رویم.»

او گفت که عملیات نظامی در غزه دیر یا زود صورت خواهد گرفت ومدعی شد که باید چنان زخمی به گروههای مقاومت در غزه وارد شود که تا سال‌ها بهبود نیابند.

«امیر اوحانا» وزیر دادگستری و عضو دیگر حزب لیکود نیز گفته است که حل مسأله غزه جز با شدت بخشیدن به حملات علیه این منطقه، عملی نخواهد شد.

جنگندهای رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۱ آبان با هدف گرفتن منزل «بها ابوالعطا» از فرماندهان ارتش «سرایا القدس» شاخه نظامی جهاد اسلامی ، وی را به همراه همسرش به شهادت رساندند. مقامات رژیم صهیونیستی در مورد او گفته بودند که او در برنامه‌ریزی حملات علیه اسرائیل مشارکت داشت و بر ساخت اسلحه و بهبود توانایی شلیک موشک‌های دوربرد نظارت می‌کرد.

فارستاریخ : پنجشنبه 5 دی 1398 | 05:18 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شهادت ۹ عضو یک خانواده فلسطینی/ ارتش اسرائیل: اشتباه کردیم!

شهادت ۹ عضو یک خانواده فلسطینی/ ارتش اسرائیل: اشتباه کردیم!
 چهارشنبه 4 دی 1398 - 10:44

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای به وقوع یک اشتباه در جریان حمله به منزل یک شهروند فلسطینی و شهادت ۹ نفر از اعضای یک خانواده اذعان کرد.

العالم فلسطین اشغالی

به گزارش روسیا الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای به حمله اشتباهی خود به یک خانواده فلسطینی اذعان کرد.

در این بیانیه آمده است که حمله هوایی صورت گرفته در تاریخ ۱۴ نوامبر علیه منزل رسمی ابوملحوس یک شهروند فلسطینی باعث کشته شدن ۹ تن از اعضای این خانواده در دیر البلح شده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که حمله مذکور نتیجه برآوردهای اشتباه بوده است.

رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قبل از حمله مذکور، منزل ابوملحوس به عنوان یک پایگاه نظامی وابسته به جنبش جهاد اسلامی دسته بندی شده بود. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این ساختمان غیر نظامیان نیز حضور داشتند.

ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به این اشتباه، اعلام کرد که تلاش می کند چنین اقداماتی تکرار نشود!

این در حالیست که نظامیان صهیونیست به صورت روزانه، تعداد زیادی از غیر نظامیان فلسطینی را در معرض حملات خود قرار می دهند.
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  کودکان و نوجوانان فلسطینی، 

تاریخ : چهارشنبه 4 دی 1398 | 12:29 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به برگزاری انتخابات فلسطین
اتحادیه اروپا
قدس اشغالی ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که رئیس تشکیلات

 خودگردان فلسطین دستور برگزاری انتخابات در

 فلسطین را صادر کند، آماده است تا برای برگزاری 

موفقیت‌آمیز آن همکاری کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر 

اتحادیه اروپا در قدس اشغالی در بیانیه‌ای تاکید

 کرد که در صورت صدور دستور رئیس تشکیلات

 خودگردان برای تعیین چارچوبی زمانی جهت

 برگزاری انتخابات، این اتحادیه آماده همکاری 

با طرف‌های ذی‌ربط جهت حمایت از برگزاری 

انتخابات در فلسطین خواهد بود.

اخبار روزتاریخ : شنبه 30 آذر 1398 | 09:31 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنابات جنگی در فلسطین تحقیق می‌کند

دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنابات جنگی در فلسطین تحقیق می‌کند
 جمعه 29 آذر 1398 - 20:33

دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد: در اراضی اشغالی فلسطین تحقیقاتی را با محوریت جنایات جنگی در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی آغاز خواهیم کرد

العالم فلسطین اشغالی

"واتو بنسودا " دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی گفت: بر این باور است که در کرانه باختری ،قدس شرقی و نوار غزه جنایتهای جنگی شده و می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینكه درخواست مداخله دادگاه از سوی مقامات فلسطین صادر شده ، به دنبال تأیید قضات نیست. این در حالی است که تشکیلات نیز از این تصمیم استقبال کرد

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این موضوع گفت: دادگاه کیفری حق ندارد در اراضی فلسطینی تحقیقاتی را آغاز کند.
طبقه بندی: حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 

تاریخ : شنبه 30 آذر 1398 | 09:19 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

حضور هزاران نفر در 85مین راه پیمایی های بازگشت و شکستن محاصره غزه

حضور هزاران نفر در 85مین راه پیمایی های بازگشت و شکستن محاصره غزه
 جمعه 29 آذر 1398 - 19:27

هزاران نفر از ساکنان نوار غزه عصر امروز برای مشارکت در 25 امین جمعه با شعار " الخلیل با یهودی سازی مخالف است" به  اردوگاه‌های بازگشت واقع در شرق نوار غزه حرکت کردند.

العالم فلسطین اشغالی

برخی رسانه های فلسطینی اعلام کردند نیروهای اشغالگر به سوی تظاهرکنندگان در 5 اردوگاه بازگشت تیراندازی و بمب های گازی شلیک کردند که به زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان در شرق خان‌یونس منجر شد.

هیات عالی ملی برگزاری راهپیمایی بازگشت؛ با صدور بیانیه ای از ساکنان نوار غزه خواست به شکل گسترده ای در راه پیمایی های بازگشت و شکستن محاصره شرکت کنند.

85 امین جمعه از راه پیمایی های بازگشت با عنوان "الخلیل با یهودی سازی مخالف است" برای محکوم کردن و مقابله با طرح شهرک سازی در شهر الخلیل و مناطق قدیمی نام گذاری شد.

این هیات بر تداوم راه پیمایی های بازگشت و شکستن محاصره و مخالفت با تهدیدات اشغالگران در ترور افراد و حمله به کرانه باختری و بر اهمیت برقراری مجدد وحدت ملی برای ناکام گذاردن پیوستن کرانه باختری؛ تاکید دارد.

این هیات، مخالفت خود را با همه طرح های حذف مساله فلسطین و در راس آن معامله قرن و مقابله با همه طرح های اشغالگران و دولت امریکا در هدف قرار دادن ملت فلسطین و مخالفت با انواع شهرک سازی و مبارزه با یهودی سازی کرانه باختری و قدس اشغالی اعلام کرد.

ساکنان فلسطین از 30 مارس 2018 در راه پیمایی های مسالمت آمیز در نزدیکی دیوار حائل میان نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین با هدف «بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهایی که اشغال شدند» و همچنین «شکستن محاصره غزه»؛ شرکت می کنند.تاریخ : جمعه 29 آذر 1398 | 09:09 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شعار 85مین راه پیمایی بازگشت: " الخلیل با یهودی سازی مخالف است"؛ چرا؟

شعار 85مین راه پیمایی بازگشت:
 جمعه 29 آذر 1398 - 20:21

"محمود خلف " یکی از رهبران جبهه دموکراتیک آزادسازی فلسطین گفت: دلیل انتخاب شعار " الخلیل با یهودی سازی مخالف است" برای 85مین جمعه از راه پیمایی های بازگشت و شکستن محاصره به خاطر طرح شهرک سازی است که در دولت نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال تصویب است.

العالم  فلسطین اشغالی

وی گفت: با افزایش طرح یهودی سازی الخلیل و منطقه قدیمی و شهرک سازی؛ شهرک نشینان می توانند همه شهر را به تسلط خود در آورند.

وی افزود: این جمعه برای تاکید بر این بود که الخلیل و حرم ابراهیمی، علیرغم اقدامات متناقض اشغالگران با قطعنامه های بین المللی و نتایج نشست های شورای امنیت، با یهودی سازی مخالف است .

وی افزود: قطعنامه ترامپ عملا از یک سال و نیم پیش زمانی که رئیس جمهوری آمریکا سند مرکزیت قدس برای رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به قدس را امضا و ارسال پول به سازمان اونروا متوقف و رژیم صهیونیستی را به تسلط بر بلندی های اشغالی جولان تشویق کرد که همه بخش هایی از معامله ترامپ است، در حال اجرایی شدن بود.

وی گفت: انتشار هر گونه عنوان جدید برای معامله ترامپ، فقط برای آزمودن و برهم زدن وضعیت است.تاریخ : جمعه 29 آذر 1398 | 09:07 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
سیمای یاسر عرفات در رسانه ملی؛به بهانه برنامه دورهمی! )سیدهادی برهانی(
به روز رسانی درباره کرونا : دیرالحطب – فلسطینی ها به مقررات اضطراری در رابطه با ویروس کرونا کاملا احترام می گذارند
گزارش مخسوم :گذرگاه بازتا بین بسته شدن گذرگاه به خاطر عید پوریم و شیوع کرونا
هجوم شهرک نشینان صهیونیست به محوطه مسجدالاقصی
هدیه ویژه پوتین به نتانیاهو، تحقیر سوریه بود
این گذرگاه تعنیم نزدیک طولکرم است
هدیه ویژه پوتین به نتانیاهو، تحقیر سوریه بود
مقالات دکتر سید هادی برهانی در سال ۱۳۹۸:
«صلیب سرخ» به داد اسرای فلسطینی در برابر خطر کرونا برسد
ابتلای 4 اسیر فلسطینی به کرونا/ اوضاع زندان ها ملتهب شد
هشدار گردان‌های «القسام» به تل‌آویو درباره سلامت اسرای فلسطینی
افغانستان اولین ایستگاه اخراج آمریکا از منطقه
تل‌آویو: در حال تغییر به استراتژی تهاجمی علیه ایران هستیم
رژیم صهیونیستی در مجاورت دیوار براق ایستگاه قطار احداث می‌کند
ذوق زدگی اسرائیل از دیدار ملک سلمان با خاخام یهودی در کاخش برای اولین بار
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 810 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic