~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 01:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنابات جنگی در فلسطین تحقیق می‌کند
دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنابات جنگی در فلسطین تحقیق می‌کند
 جمعه 29 آذر 1398 - 20:33
 
 
 
 
 
دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد: در اراضی اشغالی فلسطین تحقیقاتی را با محوریت جنایات جنگی در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی آغاز خواهیم کرد
العالم - فلسطین اشغالی

"واتو بنسودا " دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی گفت: بر این باور است که در کرانه باختری ،قدس شرقی و نوار غزه جنایتهای جنگی شده و می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینكه درخواست مداخله دادگاه از سوی مقامات فلسطین صادر شده ، به دنبال تأیید قضات نیست. این در حالی است که تشکیلات نیز از این تصمیم استقبال کرد

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این موضوع گفت: دادگاه کیفری حق ندارد در اراضی فلسطینی تحقیقاتی را آغاز کند.


تاریخ : جمعه 29 آذر 1398 | 08:55 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

حماس: فتح در برگزاری انتخابات فلسطین تعلل می‌کند

حماس: فتح در برگزاری انتخابات فلسطین تعلل می‌کند
 چهارشنبه 27 آذر 1398 - 20:09

«فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از جنبش فتح خواست تا «سیاست تعلل و تعویق و فرار (از برگزاری انتخابات) دست بردارد و به کار مشترک و واحد (میان فلسطینینان)‌ روی بیاورد».

العالم فلسطین اشغالی

برهوم افزود: «مواضع جنبش فتح و ابومازن (محمود عباس)‌ در خصوص انتخابات منفی و ناامید کننده است. فتح از برگ انتخابات به عنوان یک تهدید برای از بین بردن فرصت‌های اصلاح نظامی سیاسی فلسطین و ضمانتی برای ادامه هیمنه خود بر فلسطین استفاده می‌کند».

سخنگوی جنبش حماس با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات در قدس اشغالی گفت: «هیچ انتخاباتی در فلسطین بدون قدس برگزار نخواهد شد و از این مواضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد».

این اظهارت فوزی برهوم در واکنش به درخواست دیروز «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از رژیم صهیونیستی برای موافقت با انتخابت فلسطین در قدس اشغالی عنوان شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیروز (سه‌شنبه) گفت که که او در نامه‌ای از رژیم صهیونیستی خواسته است با برگزاری انتخابات قانون‌گذاری فلسطین و ریاستی در شهر قدس موافقت کند.

وی افزود: «ما نامه‌ای رسمی به رژیم اسرائیل فرستادیم و به همه دوستان و در رأس آنها اتحادیه اروپا پیام دادیم که با اسرائیل درباره این موضوع حرف بزنند. هنوز جوابی از سمت اسرائیل نیامده است».

محمود عباس شهریور ماه گذشته در سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین دور مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که پس از بازگشت به رام الله یک تاریخ برای انتخابات عمومی در کرانه باختری، نوار غزه و قدس اعلام می‌کند.

در آخرین انتخابات فلسطین که مربوط به سال ۲۰۰۶ می‌شود، حماس توانست با کسب ۷۶ کرسی از مجموع ۱۳۲ کرسی پارلمانی پیروز شود.

در واکنش به این پیروزی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از پذیرفتن نتایج انتخابات سر باز زدند و اعلام کردند که با جنبش حماس همکاری نخواهند کرد و به بهانه تروریستی بودن این جنبش تحریم‌هایی علیه آن اعمال کردند. جنبش فتح نیز نه تنها از پذیرفتن نتایج انتخابات سرباز زد و اجازه نداد حماس، حکومت خود را با وجود برگزاری انتخابات دموکراتیک و سالم تشکیل دهد، بلکه به عناصر امنیتی و کارمندهای خود نیز دستور داد تسلیم دولت جدید نشوند.تاریخ : پنجشنبه 28 آذر 1398 | 08:21 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

اسرائیل مجوز ساخت ۲۲۰۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری صادر کرده است

اسرائیل مجوز ساخت ۲۲۰۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری صادر کرده است
 پنج‌شنبه 28 آذر 1398 - 02:27

رژیم صهیونیستی در سه سال گذشته با بی‌توجهی به قطعنامه شورای امنیت اقدام به احداث بیش از ۲۲۰۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی کرده است.

العالم-فلسطین اشغالی

نماینده سازمان ملل متحد در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) بامداد پنجشنبه گفته رژیم اسرائیل ظرف سه سال گذشته برای ساخت بیش از ۲۲۰۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی مجوز صادر کرده است.
طبقه بندی: رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 

تاریخ : پنجشنبه 28 آذر 1398 | 08:20 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
جنبش BDS خواستار تحریم نمایشگاه اکسپو 2020 دبی شد

جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی BDS خواستار تحریم نمایشگاه اکسپو 2020 دبی به خاطر مشارکت رژیم صهیونیستی در آن شد.

این جنبش امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای از دولت امارات خواست به اصول تحریم رژیم صهیونیستی توسط کشورهای عربی پایبند باشد و اجازه مشارکت هیات اسرائیلی در این نمایشگاه را ندهد

در این بیانیه آمده است که تحریم رژیم صهیونیستی و مقابله با اشکال مختلف عادی‌سازی روابط با این رژیم وظیفه تمامی کشورهای عربی است.

جنبش BDS تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند تا از طریق مشارکت در چنین نمایشگاه‌هایی وجهه خود را نزد جهانیان بهبود بخشد و بر جنایات روزانه خود علیه ملت مظلوم فلسطین سرپوش بگذارد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی رسما از مشارکت خود در این نمایشگاه خبر داده و بنیامین نتانیاهو مشارکت در چنین نمایشگاهی را بیانگر بهبود جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای این رژیم دانسته استطبقه بندی: BDS ، تحریم، 

تاریخ : یکشنبه 24 آذر 1398 | 05:44 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

انگلستان خوب!

سیدهادی برهانی
انگلستان خوب!

چند روز دیگر، ۲۱ آذر ماه جاری، انتخابات پارلمانی انگلستان برگزار می شود.

1.   دولت آینده انگلستان، در نظام سیاسی این کشور، از دل مجلس جدید بیرون خواهد آمد و سرنوشت سیاست داخلی و سیاست خارجی انگلستان برای یک دوره چندساله مشخص خواهد شد. رقابت اصلی در این انتخابات میان حزب محافظه کار (به رهبری جانسون) و حزب کارگر (به رهبری جرمی کوربین) است. اما با توجه به واقعیتهای غیرقابل انکار این دور از انتخابات انگلستان می توان این رقابت را در حقیقت رقابت میان انگلستان بد و انگلستان خوب نامید.

2.  انگلستان بد چهره ای ناآشنا در خاورمیانه نیست. در این انتخابات بوریس جانسون این چهره را به خوبی نمایندگی می کند اما آنچه انتخابات پیش رو را به پدیده ای شگفت انگیز در تاریخ سیاسی انگلستان تبدیل کرده است صعود سیاستمداری متفاوت به قله رهبری حزب کارگر است. اگر حزب کارگر در انتخابات پیروز شود این چهره کم نظیر به عنوان نخست وزیر انگلستان و عالی ترین مقام اجرایی آن سیاستهای داخلی و خارجی انگلستان در چند سال آتی را تعیین خواهد کرد.

3.   جرمی کوربین کیست؟ و ارزشهای او چیست که می تواند چنین تحول تاریخی را در صحنه سیاست انگلستان رقم بزند. نگاهی گذرا به زندگی و مواضع او، در شماره های زیر، می تواند راهنما و مبین ظرفیتهای فوق العاده او برای رهبری انگلستان در مسیری متفاوت باشد:

4.  صراحت، صداقت و ساده زیستی کوربین در دنیای سیاست گوهری کمیاب بشمار می آید: این سیاستمدار هفتاد ساله در خانه ای معمولی و محله ای معمولی سکونت دارد، اتومبیل شخصی ندارد، با دوچرخه و اتوبوس به محل کار (مجلس انگلستان) تردد می کند و همواره (براساس گزارش رسمی پارلمان) جزو کم هزینه ترین نمایندگان مجلس است. گوشت نمی خورد، الکل نمی نوشد و هنگامی قرائت سرود ملی انگلستان علنا از خواندن بخشهای مربوط به نظام پادشاهی اجتناب می کند زیرا اعتقادی به نظام پادشاهی ندارد و طرفدار جمهوری است.

5.  او پس از اتمام تحصیلات به مدت دو سال سرگرم فعالیتهای خیریه در مناطق توسعه نیافته در خارج از انگلستان بوده و در سراسر حیات سیاسی خود با دخالتهای نظامی غرب در کشورهای دیگر مخالفت و مبارزه کرده است. در پرونده مبارزات وی مبارزه علیه آپارتاید، جنگ ویتنام، اشغال افغانستان و اشغال عراق می درخشد. کوربین در جریان مبارزه با آپارتاید دستگیر شد. در جریان حمله به عراق رهبری ائتلاف ضدجنگ در انگلستان را به عهده داشت. پس از حمله شیمیایی نظام صدام به حلبچه، و در زمانیکه سیاستمداران غربی از محکومیت این حمله طفره می رفتند، صریحا علیه این جنایت موضع گرفت. پس از قتل بیرحمانه جمال خاشقچی و تجاوز به یمن خواهان تحریم تسلیحاتی عربستان شد. پرونده سیاسی او پر از تلاشهای خستگی ناپذیر برای برقراری صلح و اجتناب از جنگ است. از همین رو جایزه های بین المللی متعددی به پاس حمایت از صلح دریافت کرده است.

6.  او مخالف سرسخت سلاحهای هسته ای و دخالت نظامی انگلستان در کشورهای دیگر است. وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات سلاحهای هسته ای انگلستان را نابود کند. مانع دخالت نظامی این کشور در کشورهای دیگر شود. بابت مشارکت دولت انگلستان (تحت رهبری حزب کارگر) در تجاوز به عراق عذرخواهی کند و از برجام دفاع نماید. او اعلام کرد پس از اجرای توافق هسته ای میان ایران و قدرتهای جهانی نوبت خلع سلاح اتمی اسرائیل است.

7.  مواضع کوربین در قبال مسئله فلسطین نیز از امتیازات ویژه این سیاستمدار عدالت طلب است. او برای سالها عضو فعال مهمترین تشکیلات طرفدار فلسطین در انگلستان (Palestine Solidarity Campaign) بوده است. به کرات در راهپیمایی های لندن در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت تجاوزات اسرائیل مشارکت داشته است. اعلام نموده در صورت پیروزی در انتخابات، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. او توصیف حماس به عنوان سازمانی تروریستی از سوی دولت انگلستان را یک اشتباه تاریخی بزرگ توصیف کرده است. حمایتهای بی شائبه او از حماس و حزب الله و انتقادهای سخت او از اسرائیل موجب شده دشمنان وی او را شخصی یهودی ستیز و طرفدار تروریسم معرفی نمایند. او در دو نوبت خواهان انجام تحقیقات رسمی در خصوص دخالتهای اسرائیل در مسائل داخلی انگلستان شده است. لابی اسرائیل و مراکز یهودی در انگلستان از سرسخت ترین دشمنان وی بشمار می آیند و پیروزی او در انتخابات را شکستی استراتژیک برای رژیم صهیونیستی ارزیابی می نمایند.

8.  جرمی کوربین نگاه مثبتی به انقلاب اسلامی ایران دارد و طرفدار مذاکره با ایران و مخالف حمله نظامی به این کشور است. او ایران را کشوری صاحب نفوذ در خاورمیانه می داند و معتقد است بدون مشارکت ایران امکان حل موثر بحرانهای این منطقه از جمله بحران سوریه وجود ندارد. در کارنامه وی همکاری با شبکه تلویزیونی ایرانی پرس تی وی وجود دارد که از سوی دشمنان وی به عنوان سند همدستی او با دولت ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

9.  موارد بالا (و سایر مواردی که بیان آن از حوصله این مقاله خارج است) به خوبی کلاس خاص و ارزشهای کم نظیر این سیاستمدار انگلیسی را مشخص نموده و به موقعیت ویژه و ممتاز او در میان سیاستمداران جهان اشاره می نماید. بعید است بتوان در میان طبقه فاسد سیاستمداران به آسانی شخصیتهای سالم، حقیقت طلب و عدالت طلبی چون او یافت. این مهم است که نشان می دهد پیروزی او در انتخابات می تواند تحولی اساسی در سیاست انگلستان را رقم زند و تصویر سنتی و قدیمی ما از انگلستان را دستخوش تحولی بی سابقه نماید.

10. تحولات سیاست در انگلستان همچنین به خوبی نشان می دهد تئوری و توصیفات صلب و ثابت از صحنه بین المللی و بازیگران آن پاسخگوی دینامیسم پویای دنیای حاضر نیست. چنین توصیفاتی همچنین نقش انسان، حقیقت جویی و عدالت طلبی آن و عنصر وجدان را در سیاست نادیده می گیرد و از این طریق نیز به فهم درست تحولات بین المللی لطمه می زند. چنین گرایشی در قرائت فضای بین المللی قادر نیست فرصتهای جدید را ببیند و از آن استفاده نماید.

*کارشناس مطالعات اسرائیل (دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران) 
طبقه بندی: بعضی شخصیت ها یا گروه های فعال ایران و جهان در موضوع فلسطین، 

تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1398 | 04:39 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

جبهه مردمی فلسطین:

فتح خواستار تحویل سلاح مقاومت شده است

فتح خواستار تحویل سلاح مقاومت شده است
 یکشنبه 17 آذر 1398 - 13:56

یکی از اعضای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرد، جنبش فتح صدور فرمان ریاستی برای برگزاری انتخابات را مشروط به تحویل سلاح مقاومت کرده است.

العالم - فلسطین اشغالی

«ایاد عوض‌­الله» عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (الجبهه‌­الشعبیه) اعلام کرد، جنبش فلسطینی فتح موانعی در برابر صدور فرمان ریاستی ویژه برگزاری انتخابات قرار داده است.

وی به «فلسطین آنلاین» گفت:اظهارات زیادی از مقامات فتح شنیده می‌شود که مانعی در برابر انتخابات است و بارزترین این اظهارات، تعهد به تحویل سلاح مقاومت به تشکیلات خودگردان قبل از فرمان ریاستی است.

عوض‌الله ادامه داد، فتح پیش‌تر نیز شروطی مانند ضرورت شناسایی سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» و شناسایی رژیم اشغالگر اسرائیل به وسیله رؤسای لیست‌های انتخاباتی را مطرح کرده است و این عاقلانه نیست.

این عضو جبهه مردمی تصریح کرد، مرحله آینده شاهد غافلگیری‌های بسیاری درباره انتخابات خواهد بود.

حماس پیش‌تر در پاسخی مکتوب از آمادگی خود برای انتخابات خبر داده بود و بر ضرورت اجرای انتخابات بدون الزام لیست‌های انتخاباتی یا نامزدها به امضای شروط سیاسی تأکید کرده بود.

حماس بر ضرورت برگزاری انتخابات عمومی شورای قانونگذاری، ریاستی و مجلس ملی تأکید دارد و اعلام کرده، با برگزاری انتخابات قانونگذاری و ریاستی در فاصله سه ماهه مشکلی ندارد.

پس از آنکه جنبش حماس از موافقت خود برای برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین خبر داد، یک عضو ارشد فتح اعلام کرد، رئیس تشکیلات خودگردان شرط جدیدی برای این موضوع گذاشته است.

فارستاریخ : یکشنبه 17 آذر 1398 | 04:02 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
افشای جزئیاتی تازه‌ از تجهیزات کشف شده در عملیات لبه شمشیر
قسام
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی

 جنبش مقاومت اسلامی حماس شامگاه

 امروز سه شنبه اطلاعات تازه‌ای را در مورد 

تجهیزات کشف شده از نیروی سری رژیم 

صهیونیستی در جریان عملیات لبه شمشیر

 فاش کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 

این گردان‌ها در پایگاه اینترنتی خود به 

تشریح ابزارها و تجهیزات الکترونیکی 

پرداخته که نیروهای یگان سری رژیم 

صهیونیستی در جریان بمباران شرق خان یونس

 توسط جنگنده‌ها و بالگردهای اسرائیلی برای 

فرار این نیروها در جایی امن مخفی کرده بودند.

قسام افزود که این ابزارها و تجهیزات همچون 

صندوق سیاهی است که از جزئیات عملیات

 شکست خورده ارتش صهیونیستی در شرق

 خان یونس پرده برداشت.

ابزارها و تجهیزاتی که قسام از یگان سری 

رژیم صهیونیستی بدست آورده است، شامل

 پوشش‌هایی برای مخفی کردن صدای حفاری، 

دستگاه‌های تنفس و تهویه، ابزارهای برش و 

حفاری، قطعات ویژه تعمیر در صورت ازکار افتادن

 احتمالی تجهیزات، بذر گیاهان که در مدت 

زمانی کم برای پنهان کردن آثار حفاری در محل

 رشد می‌کند و یک قبضه سلاح شکاری بدون

 صدا می‌باشد.

علاوه بر این، قسام چند قبضه کلت مجهز به

 صدا خفه کن که در میان دیگر ابزارها جاسازی

 شده بود و صفحات فولادی کم وزن که قدرت

 تحمل وزن زیادی را دارند، کشف کرده است.

تاریخ نشر  :
سه شنبه 3/دسامبر/2019 ساعت 23:09:25
نظرتان را بیان کنید


تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 | 11:13 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
اسارت بیش از 100 معلول فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی
معلول
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

هیات امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که

 هم اکنون بیش از 100 معلول فلسطینی در

 زندان های رژیم صهیونیستی اسیر هستند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این

 هیات اشاره کرد که این افراد دچار معلولیت

 کامل یا  جزئی هستند و برخی از آن ها 

از مشکلات عقلی و جسمی برخوردارند.

عبدالناصر فروانه رئیس بخش مطالعات و 

مستندسازی هیات امور اسرا و آزادگان 

فلسطین امروز سه شنبه در بیانیه ای 

مطبوعاتی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی 

با بازداشت افراد معلول تمامی توافقنامه های 

بین المللیبه ویژه معاهده حقوق افراد معلول 

را زیر پا گذاشته است.

فروانه اظهار داشت که رژیم صهیونیستی نه تنها 

حقوق این افراد را رعایت نمی کند و به قوانین

 بین المللی در مورد آن ها پایبند نیست، بلکه 

نیازهای اساسی آنان را نیز تامین نمی کند و 

حتی به نهادهای بین المللی هم اجازه نمی دهد

 نیازهای ضروری آنان را  تامین کنند.

وی تصریح کرد که برخی از این افراد در حالی 

بازداشت شده اند که به ضرب گلوله نظامیان

 اسرائیلی زخمی شده بودند و برخی نیز هنگامی

 که در بیمارستان ها بستری بودند یا در حال انتقال

 به بیمارستان با آمبولانس بودند، بازداشت شدند.

هیات امور اسرا و آزادگان فلسطین تاکید کرد که 

اسرای معلول فلسطینی همانند دیگر اسرا بارها

 در زندان های رژیم صهیونیستی تحت شکنجه 

و آزار و اذیت قرار گرفتند.

این هیات خواستار مداخله فوری جامعه 

بین الملل  به ویژه در روز جهانی معلولین برای

 آزادی این افراد از زندان های رژیم صهیونیستی

 و احقاق حقوق مشروع و انسانی آنان شد.

فروانه خواستار اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی

 به منظور آزادی اسرای معلول فلسطینی و 

تامین یک زندگی شایسته و شرافتمندانه برای آنان شد.

تاریخ نشر  :
سه شنبه 3/دسامبر/2019 ساعت 22:10:17
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی،  رژیم صهیونیستی چه می کند؟، 
برچسب ها: معلولان،  

تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 | 11:11 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
آزادی یکی از رهبران اسیر حماس از زندان رژیم صهیونیستی
جمال طویل
رام الله ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

رژیم صهیونیستی شامگاه امروز چهارشنبه

 یکی از رهبران اسیر حماس را پس از 2 سال

 بازداشت موقت آزاد کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل

 از منابع محلی، رژیم صهیونیستی جمال

 طویل از رهبران حماس در کرانه باختری را آزاد کرد.

طویل ساکن شهر بیره در کرانه باختری است

 که از 2 سال پیش در زندان رژیم صهیونیستی 

تحت بازداشت موقت بود.

او سال 2005 شهردار بیره بود.

بشری طویل فعال حقوقی فلسطینی در زمینه

 امور اسرا تاکید کرد که پدرش پس از وعده های

 دروغین مکرر رژیم صهیونیستی در رابطه با 

آزادی اش، در زندان النقب در اعتراض به بازداشت 

موقت خود دست به اعتصاب غذا زد.

این رهبر حماس سال 2014 نیز همراه با شماری

 دیگر از اسرای فلسطینی به مدت 64 روز دست 

به اعتصاب غذای نامحدود زد.

رژیم صهیونیستی 15 آوریل سال 2018 طویل را 

اسیر کرد و به بازداشت موقت درآورد. او از 14

 ژوئن گذشته دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت

 پس از اینکه سازمان زندان های صهیونیستی

 سقف معینی برای بازدشت موقت او تعیین کرد، 

اعتصاب غذای خود با متوقف کرد.

جمال طویل یکی از رهبران ارشد حماس و از 

تبعید شدگان به مرج الزهور در جنوب لبنان است. 

او  تاکنون بارها به اسارت رژیم صهیونیستی درآمده

 و در مجموع حدود 14 سال در اسارت بوده است.

 

تاریخ نشر  :
چهارشنبه 4/دسامبر/2019 ساعت 22:49:09
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 | 11:08 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
حماس: 5 کشور برای مبادله اسرا با رژیم صهیونیستی واسطه شده‌اند
حماس
غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

یکی از رهبران بارز جنبش مقاومت اسلامی حماس

 فاش کرد که دست کم 5 کشور تاکنون برای انجام

 مبادله اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم 

صهیونیستی واسطه شده‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 

موسی دودین اظهار داشت که شماری از کشورهای

 عربی و غربی برای امضای مبادله اسرا میان 

گردان‌های قسام و رژیم صهیونیستی واسطه

 شدند که آخرین آن‌ها به مدتی قبل بازمی‌گردد.

دودین تصریح کرد که در راس این کشورها مصر ق

رار دارد که در این راستا تلاش زیادی کرده است 

و کشورهای قطر، ترکیه، سوئد و آلمان نیز

 تحرکاتی به این منظور انجام داده‌اند.

وی عنوان کرد که تمامی این تلاش‌ها به سبب 

خودسری و عدم آمادگی رژیم صهیونیستی 

بی‌نتیجه مانده است و مادامی که این رژیم 

به مفاد و بندهای قرارداد مبادله اسرا موسوم

 به مبادله وفاداری با آزادگان پایبند نباشد، هیچ 

پیشرفتی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

دودین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی بسیاری

 از اسرای آزاده مشمول قرارداد شالیت را مجددا

 اسیر کرده و تا زمانی که آن‌ها آزاد نشوند، ورود

 به مبادله اسرایی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

این در حالی است که منابع صهیونیستی تاکنون

 بارها مدعی پیشرفت در پرونده مبادله اسرا با 

مقاومت شده‌اند اما مقاومت اعلام کرده که پیش شرط

 آغاز مذاکرات در این زمینه آزادی تمامی اسرایی است 

که مجددا بازداشت شده‌اند.

تاریخ نشر  :
پنج شنبه 5/دسامبر/2019 ساعت 9:45:09
نظرتان را بیان کنیدطبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 | 11:03 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
سیمای یاسر عرفات در رسانه ملی؛به بهانه برنامه دورهمی! )سیدهادی برهانی(
به روز رسانی درباره کرونا : دیرالحطب – فلسطینی ها به مقررات اضطراری در رابطه با ویروس کرونا کاملا احترام می گذارند
گزارش مخسوم :گذرگاه بازتا بین بسته شدن گذرگاه به خاطر عید پوریم و شیوع کرونا
هجوم شهرک نشینان صهیونیست به محوطه مسجدالاقصی
هدیه ویژه پوتین به نتانیاهو، تحقیر سوریه بود
این گذرگاه تعنیم نزدیک طولکرم است
هدیه ویژه پوتین به نتانیاهو، تحقیر سوریه بود
مقالات دکتر سید هادی برهانی در سال ۱۳۹۸:
«صلیب سرخ» به داد اسرای فلسطینی در برابر خطر کرونا برسد
ابتلای 4 اسیر فلسطینی به کرونا/ اوضاع زندان ها ملتهب شد
هشدار گردان‌های «القسام» به تل‌آویو درباره سلامت اسرای فلسطینی
افغانستان اولین ایستگاه اخراج آمریکا از منطقه
تل‌آویو: در حال تغییر به استراتژی تهاجمی علیه ایران هستیم
رژیم صهیونیستی در مجاورت دیوار براق ایستگاه قطار احداث می‌کند
ذوق زدگی اسرائیل از دیدار ملک سلمان با خاخام یهودی در کاخش برای اولین بار
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 810 ::      ...   2   3   4   5   6   7   8   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو