~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است

~~فلسطین , ستاره ای که پیروز خواهد شد~~ به نام خدا ،حق باطل را نابود می کند ، قدس متعلق به مسلمانان است


هشتم اسفندماه 1388


بیانات در دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌

مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى استبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خوشامد عرض میكنم به همه‌ى شما مهمانان عزیز، برادران و خواهر محترممان. و از خداوند متعال متضرعانه مسئلت میكنم كه ما و شما را موفق بدارد بر ادامه‌ى این راه و ادامه‌ى این كار بسیار بزرگ. از برادران عزیزى كه این گردهمائى را در تهران به راه انداختند هم تشكر میكنیم و امیدواریم ان‌شاءاللَّه این اجتماع شما دوستان، گامى به جلو باشد.

 اولاً لازم میدانم كه از ملت فلسطین و مردم غزه یك تشكر و تقدیر شایسته‌اى بكنم. آنچه كه ذكر كردید از پیشرفتهاى مقاومت و استحكام مواضع فلسطین در این سالهاى اخیر، ممكن نمیشد اگر این ایستادگى عظیم ملت فلسطین نبود. حقاً، انصافاً، مردم فلسطین، مردم غزه در تاریخ، نام خودشان را به عنوان مقاوم‌ترین ملتها ماندگار كردند.

 آنچه كه بر مردم فلسطین گذشته است، در طول این چند سال اخیرى كه انتفاضه‌ها شروع شده و مقاومت واقعى شكل گرفته، یك پدیده‌ى عجیبى است. این، جز هدایت الهى و دستگیرى الهى چیز دیگرى نیست. انسان مى‌بیند در غزه این همه مصیبت، این همه تلخى، این همه فشار؛ چه در طولِ آن بیست و دو روزى كه جنگ بود، چه بعد از آن تا امروز - كه مصائب پشت سر هم بر مردم وارد میشود - اما این مردم مثل كوه ایستاده‌اند. این خیلى واقعیت عظیمى است؛ این را نمیشود ندیده گرفت.

 من عرضم این است كه این استقامت را، این روحیه را باید در مردم هر چه میتوانید پایدار كنید. شما گفتید و درست هم گفتید: تنها راه حل مسئله‌ى فلسطین، مقاومت است و مبارزه است. این، درست است؛ لكن این مقاومت و مبارزه، متوقف است بر حفظ روحیه‌ى این مردم، حفظ امید این مردم، نگه داشتن مردم در صحنه. این، به نظر من بزرگ‌ترین كارى است كه مجموعه‌هاى فلسطینى و سازمانهاى فلسطینى، مبارزان فلسطینى باید انجام بدهند. این فشارهائى كه امروز از هر دو طرف، چه از طرف دشمن صهیونیست، چه از آن طرف، بر غزه وارد میشود، به قصد این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند. فشارهائى كه در ساحل غربى بر مردم وارد میشود؛ چه در شهرك‌سازى‌ها، چه در مسئله‌ى قدس - كه ایشان بیان كردند - چه آن سختگیرى‌هاى عجیب، چه در دیوار حائل و امثال اینها، براى این است كه مردم را از مقاومت روگردان كنند و به سمت گزینه‌ى تسلیم، سوق بدهند. نباید بگذاریم؛ نباید بگذارید كه این اتفاق بیفتد. مردم فلسطین را، مردم غزه را، این ملت مقاوم و پولادین را باید امیدوار نگه دارید و بدانند كه این حركت عظیم آنها به نتیجه خواهد رسید. این، یك نكته است كه به نظر من خیلى مهم است.

 نكته‌ى دیگر این است كه ما آنچه كه در قضیه‌ى فلسطین از پیشرفت مشاهده میكنیم - كه این پیشرفت قابل انكار نیست - اقتدار روزافزون جبهه‌ى مقاومت در مقابل جبهه‌ى استكبار و كفر است كه امر مشهود و واضحى است. آنچه در این زمینه ملاحظه میشود، ناشى از ایمان به خدا و توكل به خدا و وارد كردن عنصر معنویت در مبارزه است. اگر یك مبارزه با عنصر ایمان همراه نباشد، آسیب‌پذیر میشود. آن وقتى مبارزه موفق خواهدشد كه در او ایمان به خدا و توكل به خدا وجود داشته باشد. روحیه‌ى دین را و ایمان حقیقى به وعده‌ى الهى و توكل به خداى متعال را باید در مردم تقویت كنید؛ حسن‌ظن به خداى متعال و به وعده‌ى الهى را باید در مردم تقویت كنید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما میگوید: «لینصرنّ اللَّه من ینصره»؛(1) او به ما میفرماید كه: «من كان للَّه كان اللَّه له»؛ او میگوید كه: از دشمن نهراسید، «ان كید الشّیطان كان ضعیفا».(2) او به ما این را تلقین میكند؛ بیان میكند. خداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه‌ى خودمان در این راه عمل بكنیم، براى خدا حركت كنیم، براى خدا مبارزه كنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون شك پیروزى نصیب خواهدشد.

 من به شما عرض كنم: پیروزى ملت فلسطین در بازگرداندن حق خود، دشوارتر نیست از پیروزى‌اى كه ملت ایران در ایجاد جمهورى اسلامى در ایران داشت. آن روز - روزى كه طاغوت بر این كشور حكومت میكرد - اگر كسى نگاه میكرد به صحنه‌ى عالم و به صحنه‌ى منطقه، جزو محالات قطعى بود كه رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیدا كند، آن هم اینكه تبدیل بشود به یك نظام اسلامى. این، جزو محالات به نظر مى‌آمد و به حسب موازین طبیعى، به حسب موازین عادى، چنین چیزى ممكن نبود؛ مقدور نبود. قدرت بى‌كلام آمریكا در این منطقه و حمایت بى قید و شرطش از رژیم شاه، نداشتن هیچ گونه امكانى براى مبارزین در اینجا - یعنى امكانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار كمتر بود از امكاناتى كه امروز مردم شما در غزه دارند یا در ساحل غربى دارند - در عین حال این اتفاق افتاد، این محال ممكن شد و واقع شد؛ به بركت تداوم مبارزه، به بركت توكل به خدا، به بركت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بزرگوارمان. من میگویم این اتفاق در مورد فلسطین ممكن است پیش بیاید. بعضى نگاه میكنند به صحنه، قدرت آمریكا را نگاه میكنند، پشتیبانى غرب را از صهیونیستها نگاه میكنند، قدرت شبكه‌هاى مالى صهیونیستها را در آمریكا و در سایر نقاط عالم مى‌بینند، قدرت تبلیغاتى‌شان را مى‌بینند، به نظرشان مى‌آید كه برگرداندن فلسطین به فلسطینى‌ها یك امر ناممكنى است. من میگویم نه، این امر ناممكن، ممكن خواهدشد؛ به شرط ایستادگى و استقامت. خداى متعال میفرماید كه: «فلذلك فادع و استقم كما امرت».(3) استقامت لازم است، ایستادگى لازم است، ادامه دادن راه لازم است. این ادامه دادن راه، یكى از مقدماتش همین گردهمائى‌هاى شماست، هماهنگى‌هاى شماست، تبلیغات جهانى شماست؛ همین حرفهائى كه آقایان زدید و همه درست است. این پیشنهادها همه لازم است و همه درست است؛ اینها لازم است. افكار عمومى دنیا را اینها مسموم كردند.

 امروز آمریكا و غرب در قضیه‌ى فلسطین و در بسیارى از قضایاى دیگر صریحاً دارند دروغ میگویند؛ صریحاً دروغ میگویند. فاجعه‌ى عظیمى مثل فاجعه‌ى غزه را در جنگ 22 روزه وارونه وانمود میكنند. باید به این توجه كنیم. این را میخواهم یادآورى كنم. امروز غزه و فلسطین عرصه‌ى رسوائى غرب است. غرب با ادعاى حقوق بشر بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نقض حقوق بشر را در غزه ندیده گرفته. تا روزهاى متمادى غربى‌ها در سال گذشته یك كلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهاى متمادى پشت سر هم میگذشت، ما هى گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از آمریكا كه هیچ - از سازمانهاى حقوق بشر، از سازمانهاى به اصطلاح مدافع آزادى، یك كلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنى كه سر و صداى مردم بلند شد، مردم در كشورهاى مختلف سر و صدا كردند، راهپیمائى كردند، تظاهرات كردند، حرف زدند، رسوائى بالا گرفت، شروع كردند به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتى از مردم غزه نكرد؛ در مقابل یك چنین فاجعه‌ى عظیمى كه جلوى چشم همه داشت اتفاق مى‌افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا كرد. آمریكا رسوا بود و رسواتر شد. با اینكه این گزارش گلدستون در آمده است و همه از او مطلع شدند. امروز بایستى سران جانى و مجرم رژیم صهیونیستى بیایند پاى محاكمه و باید مجازات بشوند؛ ولى هیچ خبرى نیست، هیچ اقدامى انجام نمیگیرد؛ بلكه حمایتها از دولت غاصب و دولت جعلى صهیونیستى باز هم بیشتر میشود! اینها غرب را رسوا كرد. آمریكا با این دولت جدید و رئیس جمهور جدید، ادعا كرد میخواهد تغییر به وجود بیاید. شعار تغییر براى این بود كه بى‌آبروئى و بدنامى آمریكا در این منطقه‌ى اسلامى، یك مقدارى بلكه ترمیم بشود؛ اما نتوانستند ترمیم كنند و بدانند كه تا آخر نخواهند توانست ترمیم كنند؛ چون دروغ میگویند؛ چون صریحاً به مردم دارند دروغ میگویند. آنها در خیلى از قضایا دروغ میگویند. حالا ما كه در جمهورى اسلامى هستیم، دائماً داریم دروغهاى اینها را مى‌بینیم و میشنویم. واژگونه كردن حقایق و وارونه نشان دادن واقعیات، سى سال است كه جلوى چشم ماست و ما به این عادت كردیم؛ لكن دنیا قضاوت خواهد كرد، تاریخ قضاوت خواهد كرد. امروز تمدن غرب - من به شما عرض بكنم - در مقابل قضیه‌ى فلسطین به چالش كشیده شده. امروز دعوى لیبرال دمكراسى غرب زیر سؤال رفته. یعنى شما در فلسطین به خاطر مقاومتتان، یك ادعاى چند صد ساله‌ى غرب را، كه به وسیله او به دنیا تحكم میكرد، به زیر كشیدید و این ادعا را باطل كردید. مقاومت این قدر مهم است و عظیم است؛ این مقاومتى كه شما دارید انجام میدهید.

 مسئله‌ى غزه مسئله‌ى یك تكه سرزمین نیست؛ مسئله‌ى فلسطین فقط مسئله‌ى جغرافیا نیست؛ مسئله‌ى بشریت است؛ مسئله‌ى انسانیت است. امروز مسئله‌ى فلسطین شاخص میان پایبندى به اصول انسانى و ضدیت با اصول انسانى است. مسئله این قدر اهمیت دارد. آمریكا هم از این معامله زیان خواهد دید بلاشك. این چیزهاى تاریخى، ده سال و بیست سال و سى سال در تحولات تاریخى مثل یك لحظه است؛ به‌زودى خواهد گذشت. قطعاً تاریخ آمریكا و آینده‌ى آمریكا مغلوب این حركتى خواهدشد كه در این پنجاه شصت سال اخیر آمریكائى‌ها در رابطه‌ى با مسئله‌ى فلسطین انجام دادند. مسئله‌ى فلسطین مایه‌ى بدنامى آمریكا در طول قرنهاى متمادى در آینده خواهد بود. فلسطینآزادخواهدشد؛ در این هیچ شبهه‌اى نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزادخواهدشد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینى تشكیل خواهدشد؛ در اینها هیچ تردیدى نیست؛ اما بدنامى آمریكا و بدنامى غرب برطرف نخواهدشد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شكى نیست كه بر اساس حقایقى كه خداى متعال تقدیر كرده است، خاورمیانه‌ى جدید شكل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه‌ى اسلام خواهد بود؛ كما اینكه مسئله‌ى فلسطین یك مسئله‌ى اسلامى است. همه‌ى ملتها در مقابل فلسطین مسئولند. همه‌ى دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند؛ چه دولتهاى مسلمان، چه دولتهاى غیر مسلمان. هر دولتى كه ادعاى طرفدارى از انسانیت را دارد، مسئول است؛ منتها وظیفه‌ى مسلمانها وظیفه‌ى سنگین‌ترى است. دولتهاى اسلامى موظفند و باید به این وظیفه عمل بكنند و هر دولتى كه به وظیفه‌ى خود در قضیه‌ى  فلسطین عمل نكند، لطمه‌ى آن را خواهد دید؛ چون ملتها بیدار شدند و از دولتها مطالبه میكنند و دولتها مجبورند نسبت به این قضیه تن بدهند و تسلیم بشوند.

 ما در جمهورى اسلامى مسئله‌ى فلسطین برایمان یك مسئله‌ى تاكتیكى نیست، یك استراتژى سیاسى هم نیست، مسئله‌ى عقیده است، مسئله‌ى دل است، مسئله‌ى ایمان است. لذاست كه بین ما و بین مردممان در این زمینه هیچ گونه فاصله‌اى وجود ندارد؛ همان قدر كه ما براى مسئله‌ى فلسطین اهتمام قائلیم، مردم ما هم - آنهائى كه میدانند مسئله‌ى فلسطین چیست كه اكثریت عظیم ملت ما، بلكه قاطبه‌ى ملت ما هستند - همان انگیزه را دارند. و شما مشاهده میكنید در روز قدس و در جمعه‌ى آخر ماه رمضانِ هر سال، كه امام آن را به عنوان روز قدس معین كردند، مردم مى‌آیند در شهرهاى بزرگ، در شهرهاى كوچك، حتّى در روستاها، مثل راهپیمائى 22 بهمن - 22 بهمن یادآور و سالگرد پیروزى انقلاب ماست كه یك مسئله‌ى مربوط به خود ملت و داخل كشور است - همان احساسات را به خرج میدهند؛ همان حضورى را نشان میدهند كه در روز 22 بهمن نشان میدهند. در روز قدس هم مردم در همه‌ى شهرهاى كشور، در همه‌ى شهرهاى بزرگ و كوچك و روستاها، مى‌آیند در خیابانها؛ هوا گرم باشد، هوا سرد باشد؛ و حضور خودشان و انگیزه‌ى خودشان را نشان میدهند. بدانید اگر ما - ما كه مسئولین كشور هستیم - جلو مردم را نمیگرفتیم، بسیارى از جوانهاى ما راه مى‌افتادند براى اینكه با جسم خودشان و با تن خودشان هم در عرصه‌ى فلسطین حضور داشته باشند. در قضیه‌ى غزه جوانهاى ما به فرودگاه رفتند، هر كار هم میكردند، نمى‌آمدند؛ با پیغام من برگشتند. اگر من پیغام نمیدادم، از فرودگاه برنمیگشتند. میگفتند ما را ببرید كه ما برویم غزه؛ خیال میكردند كه میتوانند خودشان را به غزه برسانند. این، انگیزه‌ى جوانهاى ماست. مسئله‌ى غزه و مسئله‌ى فلسطین، مسئله‌ى ماست؛ مسئله‌ى اسلامى ماست؛ مسئله‌ى همه‌ى مسلمین است و وظیفه‌ى ماست. آنچه كه انجام هم میدهیم، وظیفه‌ى ماست؛ بر كسى هم منت نداریم؛ وظائفمان را انجام دادیم. از خداى متعال هم میخواهیم كه كمك كند، بتوانیم وظائف را انجام بدهیم؛ لكن شما دوستانى كه اینجا حضور دارید، روى همین حرفهائى كه این آقایان زدند: اینى كه اصل، مبارزه است؛ اینكه هیچ راه حلى جزو مقاومت در قضیه‌ى فلسطین وجود ندارد، روى این حرفها ایستادگى كنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات سیاسى و جوسازى‌هاى سیاسى بر این منطق غلبه پیدا كند. هر كسى از فلسطینى‌ها كه از راه مقاومت پایش را كنار گذاشت، ضرر كرد. اسرائیل در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میكرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن كسانى كه در راه مذاكره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول كنند. اگر یك لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ كه شما نمونه‌هاى هر دواش را ملاحظه كردید و دیدید. بعضى‌ها را حذف كردند، بعضى‌ها را هم تحقیر و تدرى‌ء(4) كردند. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله‌ى فلسطین و حل مسئله‌ى فلسطین، جز راه مبارزه نیست، كه آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینكه مى‌بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید. آن كسى كه این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ى فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است؛ على‌اىّ‌حال ضربه است به مسئله‌ى فلسطین؛ ضربه میزنند به مسئله‌ى فلسطین. فلسطین هیچ راهى جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهاى اسلامى هم باید همین را تكرار كنند. البته بسیارى از دولتهاى عرب، در قضیه‌ى غزه و قبل از او در قضایاى دیگر، امتحان بسیار بدى دادند؛ بسیار امتحان بدى دادند. هر وقت صحبت مسئله‌ى فلسطینشد، هى گفتند مسئله‌ى فلسطین مسئله‌ى عربى است! آن وقتى كه وقت عمل آمد، مسئله‌ى فلسطین بكلى از همه‌ى معادلاتشان حذف شد و به جاى اینكه به فلسطین كمك كنند، به فلسطینى كمك كنند، به برادر عرب خودشان كمك كنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب كشیدند! بسیار امتحان بدى دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. و این سزاها و جزاها مربوط به آخرت فقط نیست، در دنیا هم اینجور است. همچنانى كه نصرت خداوند نسبت به شماها كه دارید مبارزه میكنید، مال آنجا نیست. در همین آیه‌اى كه خواندند - كه آقاى خالد مشعل هم تكرار كردند - ملائكه میگویند: «نحن اولیاؤكم فى الحیاة الدّنیا و فى الاخرة».(5) بنابراین فقط براى آخرت نیست، در دنیا هم ملائكة اللَّه، فرشتگان الهى و قواى معنوى الهى كمك میكنند آن كسانى كه: «قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا».(6) اینها كمك میكنند.

 حالا این كمك آنها را ما در دنیا به چشم داریم مى‌بینیم؛ به چشم خودمان داریم مشاهده میكنیم و مى‌بینیم. ملائكة اللَّه به ما هم در دفاع هشت ساله‌مان كمك كردند؛ ما این كمك را به چشم خودمان دیدیم. حالا یك آدم غرق در مادیات باور نمیكند، خب نكند؛ ما این كمك را دیدیم. امروز هم ملائكة اللَّه دارند به ما كمك میكنند؛ امروز هم به كمك الهى است كه ما ایستادیم. ما نیروى نظامى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ نیروى اقتصادى‌مان، امكانات مالى‌مان، امكانات تبلیغاتى‌مان، گستره‌ى فعالیت سیاسى‌مان با آمریكا قابل مقایسه نیست؛ اما در عین حال ما قوى‌تر از امریكائیم. با اینكه او پولدارتر است، او مسلح‌تر است، او امكانات تبلیغاتى‌اش بیشتر است، او امكانات مالى و سیاسى‌اش بیشتر است؛ اما در عین حال او ضعیفتر است و ما قویتریم. دلیل قویتر بودن ما این است كه در همه‌ى این میدانهائى كه ما و امریكا با هم مواجهیم، او قدم به قدم عقب‌نشینى میكند؛ ما عقب‌نشینى نمیكنیم؛ ما جلو میرویم. این، نشانه؛ این به بركت اسلام است؛ این به بركت كمك الهى و كمك ملائكة اللَّه است. ما به اینها اعتقاد داریم، اینها را باور داریم، اینها را به چشم خودمان داریم مى‌بینیم. و ان‌شاءاللَّه آن روزى را كه قدس شریف، على‌رغم این دغدغه‌هائى كه در مورد قدس بیان كردند - كه یك دغدغه‌هاى واقعى است - به دست مسلمانها بیفتد، شاید خیلى از شماها آن را ببینید؛ ما باشیم یا نباشیم؛ به هر حال این را یك روزى مردم فلسطین و مردم دنیا مشاهده خواهند كرد.

 مجدداً از شماها تشكر میكنم و خوشحالم از اینكه جمع شما را اینجا ملاقات كردیم. حرف ما و شما خیلى زیاد است؛ ما حرفمان با این دقائق تمام نمیشود؛ منتها ظهر است و دیگر، وقت نماز است و باید برویم. ان‌شاءاللَّه امیدوارم كه همه‌تان موفق و مؤید باشید.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

1) حج: 40
2) نساء: 76
3) شورى: 15
4) تدرى‌ء: دور كردن و گمراه كردن‌
5) فصلت: 31
6) فصلت: 30


درخواست غرامت اروپا از رژیم صهیونیستی به خاطر تخریب منازل فلسطینیان

طبقه بندی: مقاومت،  مسجدالاقصی،  کتاب ،نشریه ،همایش و...،  حمایت های بین المللی از اسرای فلسطینی،  حرکت های بین المللی در همراهی با فلسطین، 
برچسب ها: امام، امام خامنه ای،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 01:06 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

آغاز اعتصاب غذای بیش از ۳۰ اسیر فلسطینی

آغاز اعتصاب غذای بیش از ۳۰ اسیر فلسطینی
 چهارشنبه 13 آذر 1398 - 21:13

بیش از ۳۰ اسیر فلسطینی در اعتراض به خشونت و سرکوب اداره امور زندان‌های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند.

العالم - فلسطین اشغالی

۳۳ اسیر فلسطینی زندانی در زندان «عسقلان» امروز از آغاز اعتصاب غذای خود خبر دادند.

بر اساس گزارش وبگاه «العهد»، باشگاه «الاسیر» ویژه رسیدگی به امور اسرا اعلام کرد، اداره امور زندان‌های رژیم صهیونیستی از ماه گذشته (اکتبر) تا کنون در حال سرکوب اسرا است و آنها را به بازداشتگاه «نفحه» منتقل کرده است.

باشگاه الاسیر در ادامه تصریح کرد، اداره امور زندان‌ها، اسرا را تهدید کرده در صورت اجرایی کردن اعتصاب غذا، آنها را به بخشی منتقل می‌کند و سلول‌های آن پر از حشره است و قابل زندگی کردن نیست.

اداره امور زندان‌های رژیم صهیونیستی از آغاز سال جاری میلادی (۲۰۱۹) خشونت بسیاری در سرکوب سازماندهی شده اسرا به کار گرفته که در پی آن دهها اسیر بویژه در زندان‌های «النقب و عوفر» مجروح شده‌اند.

در پایان هفته گذشته اداره زندان‌ها، اسرا را به زندان عسقلان بازگردند، تمام وسایل اسرا شکسته شده بود و بر روی یک قرآن نیز جای پا وجود داشت.

در همین ارتباط، باشگاه الاسیر هفته جاری اعلام کرد، رژیم صهیونیستی «نائل برغوثی» (۶۲ ساله) را از زندان «بئر السبع-ایشل» به زندان «هداریم» منتقل کرده است.

بر اساس گزارش شبکه «المیادین»، باشگاه الاسیر اعلام کرد: این اقدام در راستای بخشی از تنبیهات در نظر گرفته شده علیه برغوثی انجام شده است؛ تنبیهاتی که شامل زندان انفرادی تنگ و پر از سوسک و حشرات به مدت یک هفته، جریمه مالی و محرومیت از دیدار خانواده است.

فارس
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 | 07:17 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

تحلیل روز/

اسیری که آزادی مشروط را نپذیرفت

اسیری که آزادی مشروط را نپذیرفت
 شنبه 9 آذر 1398 - 15:22

"صدقی المقت"، اسیر زندانی در زندان النقب در جنوب فلسطین، از پشت دیوارهای زندان، تصویر متفاوتی از آزادی برای خود ترسیم می کند.

العالم - فلسطین اشغالی

سردار اسرای سوری و عرب، از پشت میله های زندان بار دیگر بر پایبندی خود به اصول و مبانی مقاومت و مبارزه در مقابل رژیم صهیونیستی تأکید کرده و شرط آزادی مبنی بر رفتن به دمشق را رد و اعلام می کند که همچنان می ماند و بساط آرامش رژیم صهیونیستی و سران خائن عرب را به هم می زند و همچنان باشکوهترین تصویر مقاومت در ذهن و ضمیر امت اسلامی می شود.

صدقی المقت، بلافاصله پس از اعلام طرح معامله قرن، با ارسال پیامی واضح برای اهالی جولان سوریه، مخالفت خود را با این معامله و آزادی مشروط اعلام و عزم خود برای بازگشت به خانه و شهر خود در مجدل الشمس در جولان مورد تأکید قرار می دهد. او بر حق زندگی خود در خانه در میان افراد خانواده اش پا فشاری می کند و با این پیام یک بار دیگر نشان می دهد که اسرا در خط مقدم جبهه هستند نه در پشت جبهه.

صحبتی مختصر با بشر المقت، اسیر آزادشده نشان می دهد که رؤیای همه اهالی منطقه اشغال شده جولان این است که به دمشق بروند اما دیدگاه برادر وی یعنی صدقی برخاسته از درک کامل او از ماهیت جنگ با رژیم صهیونیستی آنهم در مرحله ای بسیار حساس و دشوار است. او تأکید می کند که منظور صدقی از مخالفت با این شرط این است که در خط مقدم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی باشد.

بشر المقت در ادامه می گوید: درست است که اگر صدقی به دمشق می رفت هر چیزی که می خواست به دست می آورد. اما او ماندن در زندان و ادامه مبارزات را بر تسلیم شدن در مقابل اراده اشغالگران ترجیح داد.

سیاستی که رژیم صهیونیستی در برخورد با رزمندگان مقاومت در جولان یا فلسطین اشغالی در پیش گرفته است یعنی تبعید آنها در واقع بخشی از استراتژیی است که برخی صهیونیست ها از زمان اشغال فلسطین آن را طرح ریزی کرده اند. اما صدقی المقت با استفاده از تجربه سایر رهبران مقاومت در اوایل انتفاضه اول، که این رژیم به هر ترتیب آنها را از صحنه دور کرده است دریافته است که دشمن شخصیت های اثرگذار را که می توانند محیطی واقعی برای مقاومت و مبارزات مسلحانه ایجاد کنند معمولا دور می کند تا آنها را از صحنه مبارزه خارج کند. این رژیم این بار صدقی را برای دور کردن از کانون مبارزات انتخاب کرده است چون به خوبی متوجه نقش صدقی در عرصه مبارزات جولان و ویژگی های خاص او هست و دور کردن او از این فضا، باعث پایان دادن به اهمیت و نقش او در صحنه مبارزه می شود. اما به یمن ارتباطات اسرای مقاومت فلسطینی و اسرای جولان و نقل و انتقال اخبار در میان آنها، هر نوع دسیسه رژیم صهیونیستی برای راندن سران مقاومت بی اثر می شود.

درست است که روند دور کردن رزمندگان مقاومت از سال 1948 متوقف نشده است اما پس از شکست ژوئن 1967 روند فزاینده تری گرفته است و در زمان انتفاضه اول شدیدتر شده است. در این زمان بسیاری از افراد مقاومت به طور فردی یا جمعی تبعید شدند که مهمترین آنها دکتر فتحی شقاقی، شیخ عبد العزیز عوده، یکی از بنیانگزاران جنبش جهاد اسلامی و شیخ احمد مهنا، از رفقای صمیمی شهید مصباح الصوری بودند. این اتفاق یکی از علل شروع انتفاضه اول بود. این افراد به لبنان تبعید شدند و حضور آنها در لبنان ضربه جدی به نقشه صهیونیست ها که سعی داشتند مقاومت را با این ترفند از بین ببرند، وارد کرد.

نمونه بزرگتر اجرای این ترفند، تبعید قهرمانان کلیسای مهد در دهم مه 2002 بود که به عنوان یک جنایت بین المللی مثل همه موارد مشابه با قانون بین الملل و همه منشورهای و میثاق های بین المللی در تعارض بود. همه اینها ثابت می کنند که این رژیم تنها به دنبال تخلیه این سرزمین از صاحبان اصلی اش و در وهله بعد، رزمندگان مقاومت است. در مورد صدقی المقت نیز رژیم صهیونیستی سعی می کند همان کاری را که در انتفاضه اول یا در مورد کلیسای المهد کرد تکرار کند. تمام این موارد بر اساس قانون بین الملل، تبعید اجباری افراد بوده و غیر قانونی است و نقض صریح و آشکار توافق چهارم ژنو به خصوص ماده 147 آن به حساب می آید. بر اساس این ماده این عملیات جنایت جنگی است و رژیم باید به دلیل ارتکاب آن مجازات شود.

صدقی المقت بیش از 27 سال در زندان های رژیم صهیونیستی به سر برده است او در سال 2012 آزاد شد اما در سال 2015 رژیم صهیونیستی دوباره او را دستگیر کرد. این بار دادگاه الناصره او را به اتهام تهیه فیلم و مدارک از همکاری رژیم صهیونیستی با جبهه النصره به 14 سال زندان محکوم کرد. این حکم در دادگاه استیناف مورد بررسی قرار گرفته و به 11 سال کاهش پیدا کرد. در تمام این سال ها جامعه بین الملل و حتی سازمان های حقوقی برای آزادی بی قید و شرط او هیچ تلاشی نکردند.

هزاران فلسطینی و عرب دیگر مثل صدقی المقت، در زندان های این رژیم اسیر هستند؛ آنها به رغم کاهش حمایت محافل عربی همچنان به مبارزات خود با این رژیم ادامه می دهند. این اسرا وجدان عرب و مسلمانان را در مقابل یک حقیقت مسلم قرار می دهند و آن این است که اسرا شعله فروزان مقاومت و وجدان زنده و بیدار امت هستند.

حسام زیدان
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 
برچسب ها: سوریه،  

تاریخ : شنبه 9 آذر 1398 | 04:09 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

آیا فلسطین سومین انتخابات تاریخ خود را برگزار خواهد کرد؟

آیا فلسطین سومین انتخابات تاریخ خود را برگزار خواهد کرد؟
 پنج‌شنبه 7 آذر 1398 - 11:29

"حنا ناصر"، رئیس کمیته مرکزی انتخابات فلسطین، در سفرهای دوره ای خود از غزه به کرانه باختری و برعکس، صحبت از فضای مثبت حاکم بر حال و هوای انتخابات می کند.

العالم - تحلیل روز

رئیس کمیته مرکزی انتخابات فلسطین به تازگی پاسخ مثبت جنبش حماس به دعوت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان و موافقت این جنبش با برگزاری انتخابات نمایندگی تناسبی کامل را دریافت کرده است.

موافقت جنبش حماس با برگزاری انتخاباتی نمایندگی تناسبی، ذوق زدگی فتح را به دنبال داشته است به طوری که عزام احمد، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح از آمادگی این جنبش برای تشکیل فهرست واحد با جنبش حماس خبر داده است.

وی در عین حال به نحو شیطنت آمیزی گوشزد کرده است که امیدواریم حماس شروط جدیدی را مطرح نکند. در مقابل طبق خبرهایی که از واکنش حماس در برابر این موضع گیری به بیرون درز کرده است حکایت از آن دارد که حماس گفته است شروط این جنبش مانعی در مسیر انتخابات ایجاد نخواهد کرد.

از جمله این شروط، بی طرف بودن دادگاه قانون اساسی و تشکیل دادگاهی با موافقت همه طرف‌ها و برگزاری نشست ملی است که قرار بود پس از صدور فرمان ریاستی برگزار شود؛ در این فرمان باید انتخابات پارلمانی و ریاست به طور پی در پی بعد از 3 ماه مورد اشاره قرار گیرد. اینها شروط قانونی هستند و هیچ مانعی در مقابل روند برگزاری انتخابات ایجاد نمی کنند.

لذا تا این لحظه اتفاق خاصی نیفتاده است و سفر اخیر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان به قطر، که روابط خوبی با جنبش حماس دارد و دیدار محمد العمادی، سفیر قطر در رام الله با عزیز دویک، رئیس فراکسیون حماس در پارلمان این کشور حکایت از این دارد که تحرکات عجیبی در راه است که تغییرات عمده ای را در عالم واقع به دنبال خواهد داشت.

با صرف نظر از اینکه طرف هایی که برای نزدیک کردن دیدگاه فتح و حماس تلاش می کنند چه کسانی هستند و چه نیتی دارد یا اینکه چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی اجازه داده اند فلسطینی ها این انتخابات را برگزار کنند، چیزی که در نهایت مهم است این است که فلسطینی ها بالاخره بتوانند خواست خود را به کرسی نشانده و با تحقق منافع و وحدت، اهداف و نقشه های کسانی را که در کمین آرمان فلسطین نشسته اند، نقش بر آب کنند.

اگر رهبران سیاسی فلسطینی ها بخواهند، می توانند از نظریه توطئه عبور کنند؛ منافع ملی آنها نیز همین را اقتضا می کند؛ بر این اساس اگر بخواهیم در نهایت راهی به سوی رهایی پیدا کنیم، این انتخابات – اگر واقعا برگزار شود و نتایج آن حفظ و سلامت آن تأیید شود – می تواند همان راه به سوی رهایی و نجات آرمان فلسطین باشد.

درست است که اصول و مبانی که هر دو طرف بر آنها تأکید داشتند اکنون جز پوسته و شعاری از آن باقی نمانده است؛ هویت قدس را به یهودی تغییر داده اند و ترامپ هم زمین فلسطینی ها را به نتانیاهو تقدیم کرده است و کرانه باختری هم نفس های آخر را می کشد و اسرا در چنگال زندانبانان صهیونیست یکی یکی به کام مرگ کشیده می شوند و آوارگان هم در گرسنگی و آوارگی فرو می روند، اما آنچه که باقی مانده است اراده فلسطینی هاست که می تواند تعیین کننده باشد آنهم در شرایطی که برخی رژیم های عربی، فلسطین را دستمایه معامله های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار داده اند.

با تمام این اوصاف، انتخابات پیش رو می تواند نجات بخش باشد؛ ما الان در مرحله ای هستیم که همه طرف ها حسن نیت دارند و این موضوع حقیقت داشته باشد می توان به سرآغازی برای پایان دادن به رنج اهالی محاصره شده غزه باشد و کسانی که در کمین فلسطین نشسته اند تا آن را بین غزه و کرانه باختری دو پاره کنند مأیوس خواهند شد..

این انتخابات به معنای آشتی است و این آشتی می تواند به معنای احیای رؤیای فلسطینی ها و آزادی و بازگشت آوارگان و تشکیل ارکان حکومت مستقل باشد.

حماس و همه گروه های سیاسی موافقت خود را با شرکت در این انتخابات اعلام کرده اند و اکنون توپ در زمین رئیس تشکیلات خودگردان است و نوبت اوست که کاری کند. آیا می تواند تمام این تلاش را به ثمر برساند؟ یا اینکه بازی را به حریف واگذار می کند و به او اجازه می دهد که دست به ضد حمله بزند؟

  • اسراء البحیصی - العالمطبقه بندی: وحدت اسلامی،  الخلیل و رام الله، 

تاریخ : جمعه 8 آذر 1398 | 09:49 قبل از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

مرور فهرست ترور رهبران مقاومت توسط رژیم صهیونیستی

مرور فهرست ترور رهبران مقاومت توسط رژیم صهیونیستی
 چهارشنبه 6 آذر 1398 - 11:26

ترور اخیر «بهاء ابوالعطا» از فرماندهان ارشد «سرایا القدس» (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) بار دیگر اذهان را متوجه سیاست ترور رژیم صهیونیستی علیه رهبران مقاومت در کشورهای مختلف کرد.

العالم - فلسطین اشغالی

ترور «بهاء ابوالعطا» از فرماندهان ارشد «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در دوازدهم نوامبر ۲۰۱۹ (دو هفته پیش) پرونده عملیات موساد ضد فرماندهان فلسطینی و عرب در کشورهای مختلف را بازگشایی کرده است.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ که تاسیس شد، سیاست ترور و تصفیه را به عنوان یک دکترین ثابت در تعامل با فلسطینیان اتخاذ کرده بدون اینکه به عواقب سیاسی و قانونی این اقدام ضدانسانی توجه کند.

تنها چند ماه از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی گذشته بود که ترورها در این رژیم کلید خورد، هنگامی که باندهای صهیونیستی، «فولکه برنادوت» دیپلمات ارشد سوئدی و میانجی سازمان ملل متحد بین اعراب و اسرائیل ترور کردند. او ایده‌هایی برای صلح ارائه داده بود که از جمله آن پایان دادن به مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های فلسطین و باقی ماندن بیت المقدس تحت حاکمیت عربی بود.

عملیات‌های ترور توسط رژیم صهیونیستی از آن پس تاکنون ادامه داشته است، تازه‌ترین آن دو هفته قبل اتفاق افتاد هنگامی که رژیم صهیونیستی، «بهاء ابوالعطا» فرمانده نظامی جنبش جهاد اسلامی را در نوار غزه ترور کرد.

ترور ابوالعطا با تلاش برای ترور «اکرم العجوری» عضو کادر رهبری سیاسی جنبش جهاد اسلامی همزمان شد که هدف یک حمله هوایی در دمشق پایتخت سوریه قرار گرفت و فرزند و همراهش شهید شدند اما خودش نجات یافت.

در 71 سال گذشته اسرائیلی‌ها بیش از دو هزار و هفتصد ترور انجام دادند که میانگین سالانه آن 38 عملیات در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی می‌شود.

علما و ادیبان مقاومت

ترورهای رژیم صهیونیستی محدود به رهبران و فعالان نظامی مقاومت نبود. آنها رهبران سیاسی ، دانشمندان و نویسندگان را هم هدف قرار می‌دهند. اسرائیل در ترورهای خود بین یک کشور عربی یا یک کشور خارجی ، یک دوست یا یک دشمن فرقی نگذاشته است.

رژیم صهیونیستی غالبا به طور رسمی مسئولیت ترورهای فرامرزی خود را نمی‌پذیرد و معمولا از طریق خبرنگاران، نویسندگان و رسانه‌های خود پس از گذشت سال‌ها از عملیات ترور به ارتکاب آن اعتراف می‌کند.

در ژوئیه 1972 رژیم صهیونیستی «غسان کنفانی»غسان کنفانی نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور فلسطینی و یکی از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را از طریق منفجر کردن خودرویش در بیروت با یک بمب دستی ترور کرد.

در مارس 1979 سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی (موساد) ودیع حداد یکی از رهبران جبهه خلق را در یکی از هتل‌های آلمان شرقی با گذاشتن مقداری سم در یکی از شکلات‌های مورد علاقه او ترور کرد.

در جریان تشکیل رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین در لبنان و سپس تونس بین دهه هفتاد و هشتاد قرن گذشته موساد رهبرانی سیاسی و نظامی را ترور کرد که برجسته‌ترین آنها خلیل الوزیر، صلاح خلف، کمال عدوان، أبو یوسف النجار،هایل عبد الحمید و سایرین بودند.

موساد همچنین «کیدون» یکی از مهم‌ترین واحدهای ویژه خود در ترور را به مالت فرستاد تا «فتحی الشقاقی» دبیر کل سابق جنبش جهاد اسلامی فلسطین را به ضرب گلوله در اکتبر 1995 ترور کند.

«یحیی عیاش» مهندس الکترونیک و عضو گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس بود که پنج ژانویه ۱۹۹۶ در اثر انفجار بمبی که توسط صهیونیست‌ها در گوشی تلفن همراهش کار گذاشته بود در یکی از خانه‌های شمال نوار غزه به شهادت رسید.

«سید عباس الموسوی» دبیر کل وقت حزب الله هم در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در حالی که برای شرکت و سخنرانی در مراسم سالگرد راغب حرب به روستای جبشیت رفته بود در راه بازگشت خودروی حامل او مورد بالگردهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در نتیجه آن او و فرزند و همسرش کشته شدند.

نمودار تصاعدی ترورها

با روشن شدن آتش انتفاضه الاقصی در سال 2000 مرحله تازه‌ای از تشدید عملیات مسلحانه گروه‌های فلسطینی آغاز شد.
رژیم صهیونیستی در زمان نخست وزیری آریل شارون ده‌ها نفر از فرماندهان گروه‌ها و فعالان انتفاضه را ترور کرد.

از مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی که در آن دوره ترور شدند شیخ «احمد یاسین» رهبر حماس و «عبدالعزیز الرنتیسی: جانشین وی در غزه و «ابوعلی مصطفی: دبیر کل جبهه خلق و «اسماعیل ابوشنب»، «ابراهیم المقادمه»، «جمال منصور» و «جمال سلیم» از مسئولین حماس بودند.

رژیم صهیونیستی همچنین ده‌ها نفر از مقامات نظامی و مهم‌ترین آنها فرماندهانی از گردان‌های القسام و الاقصی شامل صلاح شحادة، عدنان الغول، محمود أبو الهنود، رائد الکرمی، جهاد العمارین را ترور کرد.

رژیم صهیونیستی همچنین برای مدت دو سال «یاسر عرفات» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در رام الله تحت محاصره قرار داد تا اینکه در نوامبر 2004 پس از انتقال به معالجه در فرانسه ، تحت شرایط اسرارآمیز درگذشت. طبق بررسی‌های پزشکی و تحقیقات مطبوعاتی ، مرگ عرفات با پولونیوم سمی تزریق شده بوده است.

در یک دهه اخیر و در دور دوم نخست وزیری «بنیامین نتانیاهو» رژیم صهیونیستی ترورها را از طریق سرویس‌های شاباک و موساد فعال کرده است.

در ژانویه ۲۰۱۰ موساد، «محمود المبحوح» یکی از فرماندهان گردان‌های القسام را در یکی از هتل‌های شهر دبی ترور کرد. در جنگ‌های غزه در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میلادی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مقاماتی از حماس از جمله «سعید صیام»، نزار ریان و فرماندهان نظامی شامل احمد الجعبری، رائد العطار و محمد ابوشماله را ترور کردند.

در بلغارستان، موساد «عمر النای» از فعالان سابق جبهه خلق را ترور کرد. او در ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ در داخل خودرویش مرده پیدا شد.

موساد در دسامبر ۲۰۱۶ «محمد الزواری» مهندس تونسی را مقابل منزلش در شهر صفاقس به ضرب گلوله عناصر خود ترور کرد. بعدا خبر داده شد که الزواری از اعضای گردان‌های القسام و ناظر پروژه ساخت پهپادها بوده است.

مالزی هم از جمله اهداف ترورهای موساد بوده است. در ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ «فادی البطش» یک مهندس الکترونیک و استاد دانشگاه که از نزدیکان به حماس بود در این کشور ترور شد.

ترورهای نافرجام

اگرچه بسیاری از ترورهای رژیم صهیونیستی موفقیت آمیز بوده اما برخی از آنها هم با شکست مواجه شده است. در سپتامبر ۱۹۹۷ موساد در ترور «خالد مشعل» رئیس وقت دفتر سیاسی حماس ناکام بود.

خالد مشعل در امان توسط دو تن از عناصر دستگاه اطلاعاتی اسرائیل از واحد ویژه کیدون که به روی گردن او سم پاشیدند ترور شد که به بستری شدن خالد مشعل در مراقبت‌های ویژه بیمارستان منجر شد؛ اما نیروهای امنیتی اردن موفق به دستگیری دو افسر امنیتی موساد شدند.

ملک حسین پادشاه وقت اردن هم که از این کار رژیم صهیونیستی خشمگین شده بود، گفت باید پزشکان موساد پادزهر این سم را برای از بین بردن آثار سم در بدن مشعل تحویل دهند. تل‌آویو هم به دلیل آنکه افسران امنیتی بازداشت شده در نزد اردن تخلیه اطلاعاتی نشوند پذیرفت در ازای آزادی آنان پادزهر مربوط به سمی که بر روی مشعل پاشیده بودند را در اختیار پزشکان اردنی جهت مداوای مشعل قرار دهد. اردن همچنین آزادی شیخ احمد یاسین رهبر معنوی جنبش حماس از زندان‌های رژیم صهیونیستی را هم در کنار دریافت پادزهر به تل آویو درخواست داد. به این ترتیب با پذیرفتن مطالبات طرف اردنی توسط طرف اسراییلی خالد مشعل درمان شد و از مرگ حتمی نجات یافت و شیخ احمد یاسین نیز از زندان‌های رژیم صهیونیستی نجات یافت هرچند که وی در مارس 2004 توسط بالگردهای آمریکایی رژیم صهیونیستی زمانی که از مسجدی در غزه خارج می شد ترور شد.

در طول سی سال گذشته رژیم صهیونیستی در ترور «محمد الضیف» فرمانده کل گردان‌های القسام ناکام بوده است. او سه بار هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته که بار سوم آن در جنگ ۲۰۱۴ بود که در جریان آن کودک و همسرش کشته شدند، اما خودش هنوز زنده است.

چهره‌های صهیونیست صرفه ترورها را زیر سوال بردند

«یورام کوهین» رئیس سابق شاباک می‌گوید: اگرچه ترورها در بسیاری مواقع سلاح کارآمدی در مقابله با رهبران گروه‌های فلسطینی بوده است؛ اما قدرت موشکی بزرگ فلسطینی‌ها در غزه اسرائیل را از انجام ترورهای فوری فرماندهان فلسطینی بازمیدارد.

«رونین برگمن» کارشناس صهیونیستی هم با انتقاد از اتکای بی وقفه اسرائیل به سیاست ترور می‌گوید: «ترورها به شکل تاکتیکی اهدافی را محقق می‌کند اما در نهایت به شکستی راهبردی منجر می‌شود. اهداف راهبردی با تجربه سیاسی و گفتمان سیاسی و نه عملیات ویژه محقق می‌شود.

«ناتی یافیت» نویسنده صهیونیست هم تاثیر ترورها را در سطح تضعیف گروه‌های فلسطینی محدود دانسته و می‌گوید: ترورها درباره گروه‌های کوچک جواب می‌دهد اما ترور رهبران سیاسی خطرناک‌تر است، زیرا شکست قواعد کلی محسوب می‌شود.

در همین حال«ایلی اشکنازی» کارشناس رژیم صهیونیستی اتکای این رژیم به سیاست ترور را سیاستی پیشگیرانه به منظور ناکام گذاشتن عملیات‌های مسلحانه قتل اسرائیلی‌ها توصیف کرد.

فارس
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398 | 12:51 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

بازداشت 60 فلسطینی در کرانه باختری

بازداشت 60 فلسطینی در کرانه باختری
 یکشنبه 3 آذر 1398 - 18:34

ارتش رژیم صهیونیستی از بازداشت 60 نفر از فلسطینیان ساکن کرانه باختری طی یک هفته گذشته خبر داد.

العالم فلسطین اشغالی

ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نظامیان آن طی یک هفته اخیر، 60 نفر از فلسطینیان را در مناطق مختلف کرانه باختری دستگیر کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی که نظامیان اسرائیلی در یک هفته گذشته، حملات گسترده‌ای را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام داده‌اند که در پی آن 60 نفر بازداشت و برای انجام تحقیقات به دادگاه نظامی منتقل شدند.

به گزارش شبکه خبری المنار،‌ سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که در عملیات نظامیان آن در کرانه باختری، 9 قبضه سلاح کشف شده است.

مرکز پژوهشی اسرای فلسطین مهرماه گذشته در گزارشی اعلام کرد، در 19 سال اخیر 119 هزار فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند که در بین آنها 2070 زن و 16490 کودک وجود داشته‌اند.

مرکز پژوهشی اسرای فلسطین به مناسبت نوزدهمین سالروز انتفاضه «الاقصی» (۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰) گزارشی درباره تعداد بازداشت‌شدگان و اسرای فلسطینی از آن زمان تا کنون ارائه داد.

بر اساس گزارش وبگاه «دنیا الوطن»، این مرکز اعلام کرد، از آن زمان تا کنون ۱۱۹ هزار نفر بازداشت شده‌اند که در بین آنها ۲۰۷۰ زن، ۱۶۴۹۰ کودک و ۶۸ نماینده مجلس قانونگذاری دیده می‌شوند و دادگاه‌های رژیم صهیونیتستی بیش از 29821 دستور بازداشت موقت (بازداشت بدون محاکمه) صادر کرده‌اند.

فارس
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1398 | 08:55 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

هنیه دیدار هیأتی از حماس با اردوغان را تأیید کرد

هنیه دیدار هیأتی از حماس با اردوغان را تأیید کرد
 شنبه 2 آذر 1398 - 16:26

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خبر روزهای اخیر درباره سفر هیأتی از حماس به ترکیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور را که تکذیب شده بود، تأیید کرد.

العالم فلسطین اشغالی

اخیرا برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت خبری «عربی 21» دهم نوامبر در خبری مدعی شدند، هیأتی از جنبش فلسطینی حماس به ریاست «خالد مشعل» رئیس دفتر سابق این جنبش، به ترکیه رفته و با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه دیدار کرده است.

خبرگزاری فلسطینی شهاب همان روز، گزارش کرد که جنبش حماس، خبر برخی رسانه‌ها درباره سفر هیأتی از حماس به ترکیه و دیدار با اردوغان را تکذیب کرد.

اما امروز اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، در سخنرانی به مناسبت آغاز ساخت بیمارستانی در رفح در نوار غزه، تأیید کرد که این دیدار انجام شده است.

وبگاه خبری «سوا» فلسطین گزارش کرد: هینه امروز گفت، هیأتی از سران جنبش حماس، در روزهای اخیر با [رجب طیب اردوغان] رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده است.

همچنین خبرگزاری «صفا» فلسطین به نقل از هنیه نوشت: اخیرا با مسئولان ترکیه و قطر در خصوص نیازهای غزه از جمله نیازهای بهداشتی [درمانی] صحبت کردم... . صفا نوشت، او اشاره کرد که هیأتی از حماس اخیرا با رئیس جمهور ترکیه دیدار کرده و او وعده کرده که گام‌ها و تحرکی مثبت در این خصوص صورت خواهد گرفت.

جنبش حماس اخیرا بعد از برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، از ترکیه تشکر کرده بود. اواخر سپتامبر گذشته، اسماعیل هنیه در پیامی مکتوب به رئیس جمهور ترکیه، از او به دلیل دفاع از فلسطین در جمع سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، تشکر کرده بود.

هنیه امروز در این سخنرانی همچنین اشاره کرد که جنبش حماس، راهبرد سازندگی و آزادسازی را همزمان به پیش می‌برد و از کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهد که کمک کنند تا این بیمارستان سریع‌تر ساخته شود.

اخیرا وبسایت خبری تحلیلی المانیتور گزارش کرده که جنبش‌های فتح و حماس با هدف فراهم کردن مقدمات برای انتخابات فلسطین، تماس‌های خود با ترکیه را افزایش داده‌اند.

هنیه همچنین با رد سیاست آمریکا در حمایت از شهرکسازی رژیم صهیونیستی، آن را «تجاوز آشکار به حق تاریخی [فلسطینی‌ها] در خاک فلسطین» برشمرد و گفت، «ملت ما مقابل این اتهام آمریکایی اسرائیلی که با سرنوشت آرمان فلسطین و سرنوشت منطقه و امت بازی می‌کند، سر تسلیم فرود نمی‌آورد. آمریکا می‌خواهد نقشه منطقه را بازترسیم کند به طوری که در خدمت رژیم اسرائیل باشد».

فارستاریخ : شنبه 2 آذر 1398 | 07:28 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

اعترافات نظامیان صهیونیست از «بازی با جان فلسطینی‌ها» برای «تفریح»

اعترافات نظامیان صهیونیست از «بازی با جان فلسطینی‌ها» برای «تفریح»
 شنبه 2 آذر 1398 - 13:29

52 نفر از سربازان سابق رژیم صهیونیستی با حضور در یک گالری عکاسی که صورت آن‌ها را با پس‌زمینه‌ای سیاه به تصویر کشیده بود، به اذیت و آزاری که نسبت به مردم فلسطین روا داشته‌اند اعتراف کردند.

العالم _ فلسطین اشغالی

نظامیان سابق رژیم صهیونیستی با حضور در یک گالری عکاسی در «تل‌آویو»، خاطرات سیاه و اقداماتشان علیه فلسطینی‌ها برای گذران وقت در پست‌های ایست‌ و بازرسی را روایت کردند.

به نوشته روزنامه «گاردین»، برای بسیاری از سربازان اسرائیلی سابق، آزار مردم فلسطین از طریق گشتن منازل، دستگیری‌ها و پست‌های بازرسی، جزو امور روزمره محسوب می‌شده است. در این گالری از ده‌ها نظامی سابق رژیم صهیونیستی درباره تأثیرگذارترین خاطراتشان در این مورد سوال شد.

«اومری بالِلی» گروهبان یکم سابق ارتش این رژیم اشغالگر درباره خاطرات حضورش در پست‌های ایست و بازرسی شهر «اریحا» گفت: «حس کلی این بود که [این شهر] منطقه آرام و امنی بود. هنگامی که در ایست‌ و بازرسی کار می‌کنید، در یک روال تکراری از کنترل زندگی افراد قرار دارید. این‌که چه کسی وارد شود و چه کسی نشود دست شما است، یک جوان 19 ساله صاحب قدرت».

باللی گفت واحدی که در آن کار می‌کرد برای تفریح به فلسطینی‌ها مجوز ورود ویژه جعلی می‌دادند که به لحاظ قانونی هیچ ارزشی نداشت و صرفاً برای سرگرم شدن آن‌ها در ساعات طولانی ایست و بازرسی انجام می‌شد.

این سرباز رژیم صهیونیستی اذعان کرد: «هنگامی که به چند سال قبل برمی‌گردم، می‌فهمم که مست قدرت بودن در کنار سر رفتن حوصله چه به سرتان می‌آورد. برای تفریح، زندگی و جان یک فرد را به بازی می‌گیرید».

هر ۵۲ نظامی حاضر در این گالری عکاسی که تصاویر چهره‌ آن‌ها بر روی دیوارها نصب شده بود اظهارات مشابهی را بیان کردند. برگزارکننده این گالری، با همکاری یک سازمان غیرانتفاعی، با هدف به نمایش گذاشتن زندگی واقعی مردم فلسطین، به مدت ده سال اعترافات نظامیان صهیونیست درباره مشاهدات و مشارکتشان در آزار فلسطینی‌ها را ثبت کرده است.

این سازمان افشاگر می‌گوید، برخلاف باور عموم درخصوص انگشت‌شمار بودن موارد اذیت و آزارها، این اقدامات، جزئی سیستماتیک و نهادینه شده در این پنجاه سال تاریخ اشعالگری است. افراد عضو این سازمان تا کنون توانسته‌اند ادای شهادت ۱۲۰۰ نظامی صهیونیست را در این خصوص ثبت کنند. با این حال شمار زیادی از آن‌ها حاضر نشده‌اند هویت خود را افشا کنند و همین امر موجب شبهه افکنی‌هایی درباره صحت این اطلاعات شده است.

با این حال، در این گالری عکس، برای اولین بار نام حقیقی و تصاویر شماری از این سربازان با حضور خودشان به مدت یک ماه نمایش درآمده است. برگزارکننده این گالری، عکس‌ها را با پس‌زمینه سیاه گرفته است و نگاه سربازان صهیونیست مستقیم به درون لنز دوربین است.

عکاس گالری در این باره می‌گوید: «این بخشی از پیام [عکس‌ها] است. این افراد به مأموریت‌ اقدام برای اشغالگری فرستاده شده‌اند. آن‌ها می‌خواهد که به چشمانشان نگاه کنید و حرف‌هایی که برای گفتن دارند، بشنوید».

این عکاس و روزنامه‌نگار گفت: «فضای درون اسرائیل به‌شدت در حال تغییر است. افرادی که مخالف اشغالگری هستند، افرادی که منتقد اقدامات نظامیان اسرائیلی هستند، جاسوس و خائن خطاب می‌شوند. اما زمانی که مردم عکس‌های روی این دیوارها را می‌بینند، متوجه می‌شوند این کم و بیش همان جامعه اسرائیل است. این‌ها پسران و برادران و همسایگان خود شما هستند».

«یهودا شائول» از نظامیان سابق رژیم صهیونیستی که در سال ۲۰۰۰ در خلال انتفاضه دوم، در سرکوب مردم فلسطین حضور داشت، از بنیان‌گذاران این گروه است و هنوز از اعضای فعال ان محسوب می‌شود. او در اعترافات خود درخصوص جنایات صهیونیست‌ها در خلال انتفاضه دوم مردم فلسطین نوشته است، «شلیک‌های بازدارنده» بدون آن‌که فلسطینی‌ها حمله‌ای انجام داده باشند صورت می‌گرفت و «من به نارنجک‌انداز، مستقیماً به محله‌های فلسطینی‌نشین شلیک می‌کردم. برایم روشن است که این شلیک‌ها بسیاری از غیرنظامیان را هدف قرار داده بود. ما این شلیک‌ها را درحالی انجام می‌دادیم که منشاء تیراندازی‌ها از سوی فلسطینی‌ها را نمی‌دانستیم».

شائول گفت: «سال‌ها جامعه ما بر اساس اطلاعات غلط و بدون درک درست از معنی آن‌چه در میدان جنگ رخ می‌دهد دست به تصمیم‌گیری زده است و از دیدگاه من، این خلائی است که گروه شکستن سکوت آن را احساس می‌کند».

به نوشته گاردین، تلاش برای شکستن چنین سکوتی از سال ۲۰۰۴ آغاز شد. در این سال شماری از سربازانی که در عملیات اشغال شهر فلسطینی «الخلیل» حضور داشتند از تفاوت تصورات جامعه صهیونیستی و حقایقی که در میدان جنگ دیده بودند شوکه شدند. به همین دلیل تصمیم گرفتند تصاویر خود را با لباس نظامی این رژیم منتشر کرده و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

راست‌گرایان رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را برای مسکوت نگه داشتن چنین گروه‌هایی انجام داده‌اند. تا آنجا که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار با وزیر امور خارجه آلمان را به‌خاطر درخواست او جهت ملاقات با سربازان سابق این رژیم، لغو کرد.

در حال حاضر صدها هزار صهیونیست در شهرک‌های یهودی‌نشینی که این رژیم بعد از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس ساخته است سکونت دارند.

فلسطینیان به دنبال تشکیل کشوری مستقل در کرانه باختری و نوار غزه هستند که پایتخت آن بیت‌المقدس باشد. آن‌ها همچنین خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغال شده در سال ۱۹۶۷ هستند، اما اسرائیل از بازگشت به مرزهای پیش از جنگ شش روزه امتناع می‌کند. تاکنون کشورها و نهادهای زیادی از جمله اتحادیه اروپا، این شهرک‌سازی‌ها را محکوم کرده‌اند اما دولت آمریکا از آن استقبال کرده است.
طبقه بندی: روش های نظامی، 

تاریخ : شنبه 2 آذر 1398 | 07:22 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

صهیونیست‌ها مسجد ابراهیمی را بستند

صهیونیست‌ها مسجد ابراهیمی را بستند
 شنبه 2 آذر 1398 - 16:27

مقامات اسرائیلی مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل را به بهانه فرا رسیدن اعیاد یهودی بستند.

العالم فلسطین اشغالی

نیرو‌های اشغالگر قدس امروز شنبه، به بهانه فرا رسیدن اعیاد یهودی، مسلمانان فلسطینی را از حضور در مسجد ابراهیمی شهر الخلیل منع کردند.

به گزارش وبگاه خبری «فلسطین آنلاین»، نظامیان صهیونیست، مسلمانان را از حضور و برپاداشتن نماز در مسجد ابراهیمی منع کردند و در مقابل شرایط را برای حضور شهرک‌نشینان صهیونیستی در این مسجد فراهم کردند.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، شهرک‌نشینان صهیونیستی معمولا با نصب چادر در اطراف مسجد ابراهیمی،‌ احساسات مسلمانان را جریجه‌دار می‌کنند.

پیشتر،‌ وزرات اوقاف فلسطین نیز اعلام کرده بود که نیروهای اشغالگر قدس این مسجد را در آغاز سال جاری به مدت هفت روز بسته بودند و همچنین ۴۴۳ بار از سر دادن اذان در این مسجد ممانعت به عمل آوردند.

مسجد ابراهیمی در محله قدیمی شهر الخلیل واقع شده است. این شهر تحت سیطره صهیونیست‌ها است و حدود ۴۰۰ شهرک‌نشین اسرائیلی در آن سکونت دارند و ۱۵۰۰ سرباز صهیونیستی از آنها محافظت می‌کنند.

در این مسجد قبرها و ضریح‌هایی وجود دارد که به حضرات ابراهیم، اسحاق، یعقوب، و یوسف -علیهم السلام- منتسب است.تاریخ : شنبه 2 آذر 1398 | 07:15 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

شهادت یک فلسطینی در مرکز غزه

شهادت یک فلسطینی در مرکز غزه
 جمعه 1 آذر 1398 - 15:19

یک شهروند فلسطینی که در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه مجروح شده بود به شهادت رسید.

العالم - فلسطین اشغالی

یک شهروند فلسطینی در اثر شدت جراحات وارده در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، محمد سلامه السوارکه ۴۰ ساله به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به منزل در منطقه دیر البلح واقع در مرکز نوار غزه شدیدا مجروح شده بود.

شدت جراحات وی به حدی بود که این شهروند فلسطینی امروز به شهادت رسید.

مهر
طبقه بندی: اسرا و شهدای فلسطینی، 

تاریخ : شنبه 2 آذر 1398 | 07:11 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات

تحرکات پشت‌پرده حزب نتانیاهو برای سرنگونی او

تحرکات پشت‌پرده حزب نتانیاهو برای سرنگونی او
 شنبه 2 آذر 1398 - 17:00

طبق گزارش یک رسانه صهیونیستی، اعضای ارشد حزب «لیکود» که رئیس آن بنیامین نتانیاهو است، بعد از اعلام جرم دادستان این رژیم علیه نخست‌وزیر، تحرکاتی را برای ساقط کردن وی آغاز کرده‌اند.

العالم فلسطین اشغالی

بعد از اقدام اخیر دادستانی رژیم صهیونیستی در اعلام جرم علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی، کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم از تحرکات هم حزبی‌های نتانیاهو در حزب لیکود برای حذف او از مقام ریاست حزب خبر داد.

بنا بر گزارش «پرس‌‌تی‌وی»، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه (دیروز) خبر داد که اعضای ارشد حزب لیکود پشت پرده تحرکاتی برای ساقط کردن نتانیاهو از مقام ریاست این حزب انجام داده‌اند.

آنطور که کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم خبر داده، اعضای ارشد لیکود با توجه به اعلام جرم دادستانی علیه نتانیاهو به این جمع بندی رسیدند که «دوره نتانیاهو به سر آمده است».

بنا بر این گزارش، اعضای ارشد این حزب در تلاش هستند که ظرف ۲۱ روز آینده نتانیاهو را از مقام ریاست حزب لیکود برداشته و در پارلمان رژیم صهیونیستی با یک گزینه برای نخست‌وزیری موافقت کنند.

اعضای حزب نتانیاهو بر این باور هستند که تنها راه سرنگون کردن نتانیاهو، اتحاد آنها برای تعیین جایگزینش در مقام رهبری حزب لیکود است و جایگزین او در پارلمان این رژیم برای جلب موافقت ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی این رژیم تلاش خواهد کرد.

طبق گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، اعضای حزب لیکود هنوز نتوانسته‌اند به توافق بر سر گزینه جایگزین نتانیاهو برسند.

این رسانه صهیونیست به نام اعضای ارشد لیکود که پشت پرده در تدارک برای سرنگونی نتانیاهو هستند، اشاره نکرده است.

تحولات جاری در فلسطین اشغالی در شرایط انجام شده که به دنبال ناکامی نتانیاهو و «بنی گانتز» رهبر ائتلاف آبی‌وسفید در تشکیل کابینه، رئیس رژیم صهیونیستی از پارلمان خواست تا نخست‌وزیر انتخاب کند.

«رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی از نمایندگان کنست خواست تا با کنار گذاشتن منافع سیاسی، نخست‌وزیری را برای تشکیل کابینه انتخاب و از برگزاری سومین انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی آنهم در عرض یک سال جلوگیری کنند.

«آویخای مندلبیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد، نتانیاهو رسما به تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شده است. نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا به صدور درخواست سلب مصونیت، اعتراض کند.

در قوانین رژیم صهیونیستی، نیازی به استعفای نخست‌وزیر مستقر در صورت متهم شدن به یک جرم نیست، اما در صورتی که مجرم شناخته شود باید از سمتش استعفا کند.

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است. اولین مورد موسوم به «پرونده ۱۰۰۰» است که در آن نتانیاهو به دریافت مستقیم رشوه و رانت‌‌خواری متهم است.

پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به «پرونده ۲۰۰۰» درباره سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن «آرنون موزس» صاحب‌امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» برای ارائه پوشش بهتر از اخبار نخست‌وزیری است.

او همچنین در «پرونده ۴۰۰۰» متهم است به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِزِک» میلیون ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.

نتانیاهو که از سال ۲۰۰۹ تا به حال به طور مستمر در منصب نخست‌وزیری حضور داشته، اقدام دادستانی را «تلاش برای کودتا» توصیف کرد و ضمن رد درخواست‌ها برای استعفا، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را «ساختگی» خواند.

فارس
طبقه بندی: صهیونیست ها و نداشته ها، 

تاریخ : شنبه 2 آذر 1398 | 07:10 بعد از ظهر | نویسنده : پنج نفر مسلمون | نظرات
سیمای یاسر عرفات در رسانه ملی؛به بهانه برنامه دورهمی! )سیدهادی برهانی(
به روز رسانی درباره کرونا : دیرالحطب – فلسطینی ها به مقررات اضطراری در رابطه با ویروس کرونا کاملا احترام می گذارند
گزارش مخسوم :گذرگاه بازتا بین بسته شدن گذرگاه به خاطر عید پوریم و شیوع کرونا
هجوم شهرک نشینان صهیونیست به محوطه مسجدالاقصی
هدیه ویژه پوتین به نتانیاهو، تحقیر سوریه بود
این گذرگاه تعنیم نزدیک طولکرم است
هدیه ویژه پوتین به نتانیاهو، تحقیر سوریه بود
مقالات دکتر سید هادی برهانی در سال ۱۳۹۸:
«صلیب سرخ» به داد اسرای فلسطینی در برابر خطر کرونا برسد
ابتلای 4 اسیر فلسطینی به کرونا/ اوضاع زندان ها ملتهب شد
هشدار گردان‌های «القسام» به تل‌آویو درباره سلامت اسرای فلسطینی
افغانستان اولین ایستگاه اخراج آمریکا از منطقه
تل‌آویو: در حال تغییر به استراتژی تهاجمی علیه ایران هستیم
رژیم صهیونیستی در مجاورت دیوار براق ایستگاه قطار احداث می‌کند
ذوق زدگی اسرائیل از دیدار ملک سلمان با خاخام یهودی در کاخش برای اولین بار
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 810 ::      ...   3   4   5   6   7   8   9   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic